Robertas Antinis (jaunesnysis). Kryžius-medis (1991).

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų.
Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių“.

Skaitiniai E1 (166)

Pr 15, 1–12. 17–18: Abraomas tikėjo Viešpačiu, ir šis tai įskaitė jam į teisumą. Viešpats sudarė su juo sandorą

Ps 105, 1–2. 3–4. 6–7. 8–9. P.: Amžiais atmena Viešpats sandorą savo.


Komentaro autorė - Virginija Mickutė

Tikras tikėjimas Kristumi perkeičia gyvenimą ir duoda vaisių Dievo garbei. Iš vaisių ne tik pažįstame medį, jie yra šaknies įrodymas. Žmogaus darbai daug pasako ir apie širdį, iš kurios jie kyla. Čia kiekvienas iš mūsų galime užduoti klausimą sau: „Ar mano apsisprendimas už Kristų iš tiesų pakeitė mano gyvenimą?“ Juk augti ir duoti vaisių galiu tik neatsiskirdamas nuo tikėjimą maitinančios šaknies, o tikėdamas netikusiais dalykais ar sekdamas netikrais pranašais nuskurdinu ir apiplėšiu savo gyvenimą.

Teko skaityti istoriją apie vieną porą, kuri paštu gavo du bilietus į spektaklį. Nors laiško siuntėjas nepasirašė, jie vis tik nusprendė pasinaudoti proga ir nueiti. Vėlai vakare grįžusi namo pora rado apiplėštus namus ir raštelį ant pagalvės: „Dabar žinote“. Panašiai kaip šis nepasirašęs vagis į mūsų gyvenimą ateina netikri pranašai ir netikri mokytojai, žinantys ir skelbiantys, ką žmonės nori išgirsti. Deja, jie neturi skiriamųjų ir įspėjamųjų ženklų, ir netgi dedasi teisumo tarnais, o galiausiai jų suklaidintieji užmoka brangią kainą. Dievo žodis mus ragina sergėtis ir budėti. Kad vieną dieną nepareitume „namo“ ir nesuprastume, kad iš tiesų tai yra visai ne tie Namai, kuriuose norėjome praleisti amžinybę...

Bernardinai.lt archyvas

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai