Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: "Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?" 
    Jie atsakė: "Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų". 
    Jis vėl paklausė: "O kuo jūs mane laikote? 
    Tada Petras prabilo: "Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!" 
    Jėzus jam tarė: "Palaimintas esi, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje". 

Skaitiniai Š (114)

Apd 12, 1–11: Dabar tikrai žinau, kad Viešpats išvadavo mane iš Erodo rankų

Ps 34, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. P.: Viešpats išvaduoja mane iš baisybių.

2 Tim 4, 6–8. 17–18: Manęs laukia teisumo vainikas


Homilijos autorius - kunMarek Adam Dettlaff OFM Conv. 

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai