Šios dienos šventė byloja apie ištikimybę, tvirtumą ir išmintį.

„Ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės“ - žada Kristus.

Evangelija ragina ir kiekvieną mūsų savęs paklausti svarbių klausimų. Padaryti aiškų pasirinkimą.

Kas tau yra Kristus? Į kokią uolą remiasi tavieji širdies vartai, kad laimėtų prieš pragarą?

Homilijos autorius – br. kun. Marek Adam Dettlaff OFM Conv. Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rektorius, Vilniaus šv. Juozapo seminarijos dvasios tėvas.

Bernardinai.TV