Vatican news nuotrauka
Katedros atidarymas po didžiulę žalą padariusio 2009 metų žemės drebėjimo – jos metu žuvo 309 žmonės ir sužeista per 1600 žmonių, materialiniai ir kultūriniai nuostoliai įvertinti dešimties milijardų eurų suma – Abrucų regiono gyventojams ir Akvilos arkivyskupijos tikintiesiems yra atgimimo simbolis.

Akvilos katedra centrinėje Italijoje po dešimtmetį trukusių atstatymo, remonto ir restauravimo darbų vėl sugražinta Bažnyčios kultui. Trečiadienį, liepos 3 dieną arkivyskupijai sugrąžinti pagrindinės šventovės raktai, arkikatedros bazilikos atšventimo apeigos įvyks sekmadienį, liepos 7 dieną.

Katedra 2009 metais, prieš ją nuniokojusį žemės drebėjimą. Wikipedia nuotrauka

Katedros atšventinimo apeigoms vadovaus Akvilos arkivyskupas metropolitas, kardinolas Giuseppe Petrocchi, kuris į atstatytos šventovės altorių įkels Akvilos dangiškųjų globėjų relikvijas: šventųjų Maksimo, Petro Celestino V, Viktorino, abato Ekvicijaus, Justinos ir Perpetujos. Šventovės parapijinė bendruomenė ruošiasi netrukus atgaivinti įprastinę pastoracinę veiklą.

Žemės drebėjimo pasekmės katedrai buvo didžiulės: įgriuvo dalis skliautų, nukentėjo fasadas, varpinė, apsidė ir Branconio koplyčia, garsi dėl tapybos darbų, joje kadaise laikyta Rafaelio drobė „Marijos apsilankymas“, dabar esanti Prado muziejuje Madride. Atstatomoje katedroje vykdant restauravimo darbus aptikti XIII amžiaus freskų fragmentai, leidę nustatyti, kad dabartinis katedros pastatas iškilęs ant visu šimtmečiu anksčiau buvusios šventovės. Akvilos arkikatedra bazilika nuo 1902 metų įrašyta į Italijos paminklinių pastatų sąrašą.

Katedra iš vidaus 2007 metais. Wikipedia nuotrauka

Italijos tarpministerinio ekonomikos komiteto užsakyti arkikatedros bazilikos pastato sutvirtinimo, atstatymo ir restauravimo darbai kainavo 4 mln. eurų.

Katedros, kaip vietinės Bažnyčios centro funkcijos iki 2013 metų laikinai buvo perkeltos į Akvilos Collemaggio baziliką, garsiąją centrinės Italijos gailestingumo atlaidų šventovę, o po to į Šv. Juozapo darbininko bažnyčią pagrindinėje Akvilos aikštėje, greta katedros. Ji po žemės drebėjimo sugrąžinta katalikų kultui jau anksčiau, 2012 metais.

Wikipedia nuotrauka