Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Evgenios Levin nuotrauka

Mielieji,

Kaip ir kasmet, rugpjūtį, svarbiausioje mūsų vyskupijos šventovėje, Krekenavos mažojoje bazilikoje, vyks didieji Žolinės atlaidai. Švęsime Dievo motinos Marijos ėmimą į dangų. Taip savo motiną, o kartu ir kiekvieną iš mūsų, dieviško ir amžino gyvenimo garbe nori pagerbti mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

Per Krikštą tapę Bažnyčios nariais esame ir Bažnyčios Motinos – Marijos vaikais. Nesunku pastebėti, kad šiuo metu Bažnyčia pasaulyje išgyvena nelengvą apsivalymo ir išsigryninimo laiką. Nuo pat pradžių ji buvo ir yra kartu nusidėjėlių ir šventųjų bendruomenė.  Bažnyčia nėra laimėtojų klubas. Tai vieta, kur, pasak apaštalo Pauliaus, dalyvaujame bėgimo varžybose, kad laimėtume mums paruoštą šventumo ir garbės vainiką. Sunkumų Bažnyčioje metu Marija yra ir Paguoda, ir Viltis, ir galinga Užtarėja.  Šiuometiniuose atlaiduose pagrindine tema pasirinkome vieną iš seniausių maldų į Mariją,  kurią randame litanijos pabaigoje. Tegul ši malda lydi mus ne tik rugpjūčio 14–20 atlaidų dienomis, bet ir kiekviename Bažnyčios ir jos vaikų tikėjimo kelionės šventumo link žingsnyje.

Kviečiu visus geros valios žmones apsilankyti maldos šventėje Krekenavoje. Tegul mūsų visų bendra malda Motinos Marijos, Malonių Versmės, žvilgsniu apglėbia kiekvieną žmogų, šeimą, parapiją, bendruomenę ir Tėvynę Lietuvą. Taip pat parūpina kuo daugiau pašaukimų vykdyti gailestingojo Dievo valią gelbėti pasaulį ir jo žmones. 

Tavo apgynimo šaukiamės, Šventoji Dievo Gimdytoja!

Panevėžio vyskupas

+ Linas Vodopjanovas OFM

Krekenavos bažnyčia pavasarį. Vikipedijos nuotrauka