Popieziausvizitas.lt nuotrauka

Kaip žmogaus gyvenimui reikalingas maistas, lygiai taip reikalingi ir draugai. Anglų kalbos žodis „companions“, kuris reiškia draugai, sudarytas iš dviejų lotyniškų žodžių: com reiškia su ir panis reiškia duona. Draugai maitina mūsų širdį, protą, sielą ir kūną. Tai žmonės, su kuriais galime švęsti dalijimąsi duona (Eucharistiją).

Galbūt labiausiai jaudinančios istorijos Biblijoje yra apie bendravimą: Paskutinė vakarienė, vestuvės Kanoje, dalijimasis duona ir žuvimi, laužantis duoną pakeliui į Emausą. Kiekvienas bendravimo su Jėzumi epizodas vis labiau atskleidžia Jo malonę, meilę, kančią ir viltį. Jėzus, eidamas melstis į Alyvų kalną, troško apaštalų bendrystės. Jie apleido Jį. Tačiau Dievas siuntė Dvasią, kad uždegtų apaštalų širdis, ir jie tapo ištikimais Jėzaus ir vienas kitos draugais.

Iš Jacqueline Syrop Bergan, Marie Schwan CSJ knygos „Malda su Ignacu Lojola“. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011.

Sacra liturgia konferencija. Flickr nuotrauka
Nuotrauka iš churchpop.com (Michael Ledesma facebook paskyra)