Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos nuotrauka

Apie mus:
Švento Kryžiaus namų Socialinio centro steigėjas yra Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacija. Centras teikia dvasinę, socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą įvairių sunkumų patiriantiems žmonėms.

Klientų grupės:
Žmonės, gyvenantys sunkiomis gyvenimo sąlygomis (neturintys nuolatinės gyvenimo vietos, bedarbiai, turintys įvairių priklausomybių, vieniši ir vyresnio amžiaus).

Apie darbą:
Švento Kryžiaus namų Socialinio centro socialinio darbuotojo funkcijos:
- vertinti kliento socialinę situaciją, individualius jo poreikius;
- parinkti tinkamą socialinių paslaugų teikimo modelį ir vykdyti individualų socialinį darbą su klientu;
- teikti socialinę pagalbą;
- organizuoti ir dirbti su grupėmis (centre veikia grupės, kurios buria sunkiomis gyvenimo sąlygomis gyvenančius žmones);
- tarpininkauti, organizuojant klientams specializuotą pagalbą;
- pildyti dokumentaciją;
- konsultuoti kitus centro darbuotojus ir savanorius socialiniais atvejais;
- savo darbe vadovautis krikščioniškomis vertybėmis.
Mūsų lūkesčiai ir reikalavimai:
- turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą, arba aukštąjį koleginį (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą socialinio darbo arba socialinės pedagogikos išsilavinimą;
- būti susipažinus su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę apsaugą bei socialines paslaugas (paramą) teikiančių įstaigų ir organizacijų tinklu Vilniaus mieste;
- išmanyti socialinio darbo metodus ir jų taikymą, dirbant individualiai ir su grupe;
- turėti puikius bendravimo gebėjimus ir gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.
Mes įvertinsime kaip privalumą, jeigu Jūs turite darbo patirtį su mūsų anksčiau minėtomis klientų grupėmis bei mokate rusų kalbą.

Mes siūlome: 

1,0 etato darbo krūvį, nuo 635 Eur atlyginimą, galimybę įgyti socialinio darbo patirties, tobulinti savo įgūdžius.

Jeigu norite dalyvauti atrankoje, siųskite išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką el. paštu: sventaskryzius@gmail.com