Italai Luidžis ir Marija Beltrame Kuatrokiai (beatifikuoti spalio 21 dieną) tapo pirmąja sutuoktinių pora Bažnyčios istorijoje, kurie palaimintaisiais buvo paskelbti kartu.

Kaip sakė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Chozė Saraiva Martinsas, šių sutuoktinių gilus maldos gyvenimas, šeimos dvasinio vadovo patarimų klausymas, aktyvus dalyvavimas katalikiškose organizacijose ir labdaros veikloje, abipusės meilės tarp tėvų ir vaikų atmosfera, vyravusi šeimoje, sąlygojo jų kelią į šventumą.

Luidžis (Aloyzas) buvo visų gerbiamas valstybės tarnautojas, advokatas, o Marija vaikus augino namuose, nors buvo išsilavinusi moteris, mokėjusi anglų ir prancūzų kalbas, rašiusi straipsnius apie motinos vaidmenį švietime.

Marijos ir Luidžio meilė ir abipusė pagarba buvo dokumentuota jų laiškuose, kurie buvo išsaugoti ir vėliau paskelbti. „Aš siunčiu bučinį tokį šiltą, kaip ir mano meilė: mintis, kad tu jį priimsi savo karštai laukiančiomis lūpomis, suteikia man laimės akimirkas“, – rašė Luidžis. „Aš paimu tavo rankas, dedu jas prie savo veido, savo širdies, savo burnos ir bučiuoju jas milijoną kartų“, – rašė Marija.

Santuokos dieną. Vikipedijos nuotr.

Jie susituokė 1905-aisiais ir per pirmus ketverius santuokinio gyvenimo metus susilaukė trijų vaikų. Beatifikacijos iškilmėse Šventasis Tėvas ypač pabrėžė palaimintųjų sutuoktinių pasiryžimą būti atvirus naujai gyvybei.

Tikras išbandymas šeimoje atėjo 1913 metais, kai Marija netikėtai pasijuto laukianti ketvirto kūdikio. Gydytojai ją perspėjo, jog dėl galimų komplikacijų yra didelė tikimybė, kad gimdydama ji mirs, ir rekomendavo daryti abortą. Tačiau sutuoktiniai, tarpusavyje pasitarę, pasirinko gimdymą ir pasitikėjimą Dievo globa.

Nors gimdymas iš tikrųjų buvo sunkus, motina ir kūdikis išgyveno. Ketvirtąja gimusi duktė Enriketa, sulaukusi jau 87-erių metų, dalyvavo savo tėvų beatifikacijoje.

Luidžis mirė 1951-aisiais, sulaukęs 71 metų, o Marija mirė prabėgus keturiolikai metų nuo vyro mirties, būdama 81-erių.

Trys iš keturių jų vaikų pasirinko dvasinį gyvenimą: abu sūnūs tapo kunigais, o viena iš dukterų – vienuole.

Pagal „XXI amžiaus“ priedą „Pro Vita“