EPA nuotrauka

Europos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės tarybos narių pranešimas dėl pabėgėlių prie Italijos, Ispanijos ir Maltos sienų. Versta iš anglų kalbos. 

Mes, Europos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariai, išreiškiame savo solidarumą ir artumą visiems žmonėms, šiuo metu patiriantiems neapsakomų kančių prie pietinių Italijos, Ispanijos ir Maltos sienų. Taip pat norime padėkoti Europos valstybių vyriausybėms, sutikusioms priimti laivo „Ocean Viking“ pabėgėlius, ir tikimės saugios pabaigos pabėgėliams, esantiems laive „Open Arms“. Kaip žmonės turime padaryti viską, kas būtina siekiant išsaugoti ir apginti gyvybes. Kaip krikščionys esame įsitikinę kiekvieno žmogaus unikalumu ir verte.

Negalime pritarti dabartiniam politiniam diskursui, kuriame politinė retorika ir politinė nauda užgožia žmogaus gyvybės vertę. Esame labai susirūpinę, kad situacijoje, kai gyvybei kyla pavojus, galingesnės pasaulio valstybės, tarp jų ir trys susijusios šalys – Italija, Malta ir Ispanija – nenori prisiimti savo žmogiškosios atsakomybės. Ekonomikos politikos priemonėmis pirmiausia turėtų būti atsižvelgiama į visų tautų gėrį, o ne išnaudojama kitų tautų gerovė ir žmonės verčiami leistis į itin pavojingas keliones dėl neva geresnės ateities. Kiekviena tauta yra atsakinga viena už kitą, jokia tauta nėra pavienė sala. Būdami turtingo žemyno gyventojai, negalime užmerkti akių prieš žmonių kančias prie mūsų sienų.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Žmogaus gyvybė yra vertybė, kurią reikia saugoti. Niekas, kad ir koks galingas būtų, neturi teisės spręsti, kas turi mirti, o kas – gyventi. Mūsų vyriausybės turi būti atsakingos už masines žmonių gyvybių netektis Viduržemio jūroje. Kiekviena gyvybė yra vienodai svarbi!

Raginame Europos vyriausybes bendradarbiauti dėl bendro gėrio ir apsaugoti visus žmones, šiuo metu įstrigusius Šiaurės Afrikos šalyse, kuriose jie yra išnaudojami, belaukdami itin pavojingos kelionės jūra. Bendradarbiaukime kaip Europos tautos, siekdamos didesnės pagarbos žmogaus gyvybės orumui ir savo bendriesiems namams.

Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės informacija