Šv. Kazimieras, Florencija, XVII a. Mons. Marco Domenico Violos nuotrauka
Monsinjoras Marco Domenico Viola. Evgenios Levin nuotrauka

2019 m. rugsėjo 3 d. 18 val. Bažnytinio paveldo muziejuje Florencijos Šv. Lauryno bazilikos klebonas monsinjoras Marco Domenico Viola Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejui dovanoja paveikslą „Šv. Kazimieras“.

Manoma, kad paveikslas nutapytas nežinomo Florencijos menininko. Atvaizdas sukurtas XVII a., greičiausiai privataus pamaldumo tikslais (34 x 30 cm). Jis priklausė Violų šeimos kolekcijai. Šv. Kazimieras vaizduojamas iki pusės dramatiško dangaus fone, su skaistybės simboliu – lelija – rankoje. Karalaičio portretui suteikti asketiški bruožai: įdubę skruostikauliai, tamsios į dangų pakeltos akys, juodi plaukai. Pro debesis ir raudoną užuolaidą auksiniame danguje į karalaitį žvelgia du angelai. Jaunas vyras pavaizduotas su tamsiu drabužiu ir šermuonėlių mantija, jo veido išraiška liudija, kad šventasis išgyvena mistinę patirtį. Šv. Kazimiero atvaizdo istorijoje šis kūrinys išsiskiria psichologizmu ir dramatizmu, taip pat barokiniams karalaičio portretams nebūdingu itališku juodbruvumu.

Pažymėtina, kad prieš metus Bažnytinio paveldo muziejuje buvo rodomas didelis ir prabangus XVII a. Florencijos auksakalio Massimiliano Soldani Benzi sukurtas šv. Kazimiero relikvijorius, priklausantis Šv. Lauryno bazilikos lobynui, ir šv. Kazimiero relikvijos autentiškumą patvirtinantis vysk. Mikalojaus Stepono Paco dokumentas, taip pat saugomas Šv. Lauryno bazilikos archyve. Deimantais padabinta šv. Marijos Magdalenos relikvijos brangenybė iš Vilniaus katedros lobyno – eksponuojama nuolatinėje muziejaus ekspozicijoje – yra tos pačios istorijos dalyvė: gauta iš Cosimo III Medici, atsidėkojant už šv. Kazimiero relikviją.

Paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“ (2018 m.). Evgenios Levin nuotrauka
Šv. Kazimiero relikvijos autentiškumo dokumentas. Vilnius, 1677 m., Šv. Lauryno bazilikos archyvas, Florencija. Evgenios Levin nuotrauka
Šv. Marijos Magdalenos de Pazzi relikvijorius. Florencija, 1682 m. Bažnytinio paveldo muziejus. Evgenios Levin nuotrauka
1 mln. eurų suma įkainotas sidabrinis šv. Kazimiero relikvijorius su Lietuvos globėjo relikvija, kurią Toskanos kunigaikštis Kozmas III gavo iš Vilniaus vyskupo Mikalojaus Stepono Paco. Įspūdingų matmenų kūrinio medžiagų brangumas, ikonografija ir auksakalio Massimiliano Soldani Benzi meistriškumas stebino ne vieną italų kartą, o Lietuvoje jis pristatomas pirmą sykį. Gedimino Šulco / Bernardinai.lt nuotrauka
Giovanni Comparini, Giuseppe Vanni. Šv. Marijos Magdalenos de Pazzi relikvijorius. 1682 m., auksas, liejimas, kalimas, emalis, kalnų krištolas, deimantai. Vilniaus katedros lobynas, Bažnytinio paveldo muziejus. Gedimino Šulco / Bernardinai.lt nuotrauka

Anuomet atidarymo kalboje mons. Viola lygino dviejų šventųjų – Florencijos globėjos šv. Marijos Magdalenos de Pazzi ir Lietuvos globėjo šv. Kazimiero – gerbimo tradicijas: „Mūsų kraštus jungiantis ryšys driekiasi kaip tik tarp šiųdviejų šventųjų ir legendos, susiejančios Pacų ir Florencijos Pazzi gimines. Turiu pasakyti, kad Florencijoje nėra ir, manau, niekada nebuvo išskirtinai garbinamas šv. Kazimieras, tikriausiai ir Vilniuje nėra šventosios Marijos Magdalenos de Pazzi kulto. Vis dėlto šiuodu šventieji yra neabejotinai svarbūs Bažnyčios istorijai ir tikinčiųjų pamaldumui. Prisimenu, kaip šv. Jonas Paulius II, 1986 m. spalio 19 d. lankydamasis Florencijoje, atvyko į Šv. Lauryno baziliką, kad pagerbtų šv. Kazimiero relikvijas.“

Mons. Viola tąkart pabrėžė, kad šiųdviejų šventųjų kulto svarba atsiskleidžia istoriniame kontekste, paaiškinančiame, kodėl šventųjų Kazimiero ir Marijos Magdalenos de Pazzi relikvijos yra saugomos tokiuose tolimuose nuo jų istorinės aplinkos miestuose. 2018 m. paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva–Italija“ ir ją lydintis katalogas kaip tik pasakojo šią įdomią istoriją, kuri, kaip matome, nesibaigė: rugsėjo 3 d. paveikslo „Šv. Kazimieras“ dovanojimo įvykis yra mūsų laikų draugystės ženklas.

Mons. Marco Domenico Viola senelio vardas buvo Kazimieras. Šeimos rinkiniuose taip pat saugomas XVIII a. vario raižinys su šv. Kazimiero atvaizdu.

Paveikslą „Šv. Kazimieras“ susirinkusieji galės pamatyti dovanojimo šventėje ir jį apžiūrėti iki spalio 4 d. Bažnytinio paveldo muziejuje. Vėliau kūrinys bus saugomas muziejaus saugyklose ir eksponuojamas kitomis progomis. Atvaizdas dovanojamas Vilniaus arkivyskupijai, o jį saugos ir eksponuos Bažnytinio paveldo muziejus.

Paveikslo dovanojimo šventinį vakarą skambės vargonų muzika – Bažnytinio paveldo muziejuje saugomais XVIII a. itališkais vargonais gros Nacionalinės vargonininkų asociacijos pirmininkas Balys Vaitkus.

Renginys nemokamas, muziejus maloniai kviečia dalyvauti.

Reginio rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, viešbutis „Domus Maria“.

Renginio partneris – Lietuvos garbės konsulas Florencijoje Enrico Palasciano.

Daugiau informacijos www.bpmuziejus.lt.

Bažnytinio paveldo informacija