Popiežius Jonas Paulius II meldžiasi Kryžių kalne. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotraukos
Šiomis dienomis sukanka 26 metai nuo pirmojo popiežiaus vizito Lietuvoje. 1993 m. rugsėjo 4–8 dienomis Lietuvą aplankė šv. Jonas Paulius II.

Popiežius pirmąsias dvi dienas praleido Vilniuje. Vienas iš pirmųjų jo gestų, žengus pirmuosius žingsnius Lietuvoje, buvo priklaupimas ir žemės pabučiavimas.

Popiežius Jonas Paulius II bučiuoja Lietuvos žemę. Dešinėje stovi Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas ir užsienio reikalų ministras Povilas Gylys. Vilnius, 1993 m. rugsėjo 4 d. P. Lileikio nuotrauka. LCVA.

„Nepaprastai jaudindamasis ką tik pabučiavau Lietuvos žemę, – dėkojau Dievui už man duotą malonę atvykti pas jus. Trokšte troškau aplankyti ypač man brangią jūsų žemę! Vos tik neįžvelgiama Dievo valia buvau išrinktas į Apaštalo Petro sostą, nuskubėjau į Gailestingumo Motinos lietuvių koplyčią Vatikano Bazilikos požemyje. Ten, prie Mergelės Marijos kojų, meldžiausi už jus visus“, – prisiminė šv. Jonas Paulius II. – „Lietuva – tyli liudininkė karštos meilės religijos laisvei, kuri, kaip ne kartą pabrėžiau, yra visų kitų žmogiškų ir visuomeninių laisvių pagrindas.“

Popiežius Jonas Paulius II Vilniuje. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotrauka

Vėliau popiežius susitiko su kunigais, vienuoliais ir seminaristais, meldėsi Aušros Vartų šventovėje ir prie kritusiųjų už Lietuvos laisvę kapų, bendravo su kitų krikščioniškų bendruomenių atstovais, aukojo šv. Mišias ir vadovavo sekmadienio vidudienio maldai, kreipėsi į diplomatinį korpusą, į akademinio pasaulio ir visuomenės atstovus, susitiko su lenkų bendruomene.

Popiežius Jonas Paulius II aukoja šv. Mišias Kauno santakoje. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotrauka

Rugsėjo 6 dieną šv. Jonas Paulius II Kauno Santakos parke aukojo šventąsias Mišias, pietavo su Lietuvos vyskupais, susitiko su jaunuoliais. Rugsėjo 7-ąją popiežius aplankė Kryžių kalną, Šiaulių jėzuitų namus ir Šiluvą, o vakare dar kartą kreipėsi į tikinčiuosius prie apaštalinės nunciatūros rūmų Vilniuje. Rugsėjo 8–10 dieną popiežius tęsė vizitą Latvijoje ir Estijoje.

Popiežius Jonas Paulius II Kaune. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotrauka