Cathopic.com nuotrauka

Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo Dvylika [apaštalų] ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų; tai Marija, vadinama Magdaliete, iš kurios buvo išėję septyni demonai, Erodo prievaizdo Chuzos žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios šelpė juos savo turtu.

Skaitiniai E1 (346)

1 Tim 6, 3–12: O tu, Dievo žmogau, siek teisumo

Ps 49, 6–7. 8–10. 17–18. 19–20. P.: Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra
dangaus karalystė.


Komentaro autorius - kun. Robertas Urbonavičius

Šios dienos Evangelijos ištrauka iš tiesų pataiko į šių dienų pasaulio ir Bažnyčios aktualijų dešimtuką – lyčių lygybė, moterų vaidmuo vyrų užgrobtoje katalikiškoje hierarchijoje, teisingesnis atsakomybių perskirstymas ir gal moterų kunigystė.

Žinoma, taip mąstydami nupigintume Jėzaus žinią ir paverstume ją vienokių ar kitokių ideologijų tarnaite.

Tačiau šios dienos pasakojimas iš tiesų perteikia svarbią žinią. Moterys priklausė Viešpaties mokinių būreliui, net keliavo kartu su Juo, kas to meto požiūriu buvo iš tiesų progresyvu ir modernu (kalbant šiuolaikine terminologija). Juk moteris buvo tėvo-vyro-sūnaus šešėlis. Jokia padori moteris nepaliktų namų ir nesivalkiotų su rabi ir kitais vyrais. Ir juk apskritai religija yra vyrų reikalas – taip pasakytų pamaldus I a. judėjas.

O Viešpats atėjo atkurti žmogaus orumą, ypač moters orumą. Tarp Jo mokinių buvo tos, kurias Jis išgydė, prikėlė ir atnaujino.

Tikrai moters vieta Bažnyčioje jau seniai neapsiriboja vien malda klauptuose ar pročkelės tarnyste. Tačiau kaip ir kiekvienoje tarnystėje pirmiausia turi eiti meilė ir atsakomybė, nes kitaip tai bus tik galios perskirstymas bei sostų karai.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai