Šv. Mato pašaukimas. Caravaggio (1599–1600 m.)

Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matas, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis Mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai, tai išvydę, prikišo jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“.

Skaitiniai Š (188)

Ef 4, 1–7. 11–13: Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus evangelistais

Ps 19, 2–3. 4–5. P.: Per visą žemę eina jų aidas.


Komentaro autorius - kun. Robertas Urbonavičius

Šiandien Bažnyčia pagerbia šventąjį Matą, kuris padarė svaiginamą karjerą: nuo muitininko iki apaštalo, evangelisto ir kankinio.

Dabartinis popiežius Pranciškus savo herbe yra įrašęs kito šventojo – Bedos Garbingojo komentaro apie Mato pašaukimą sakinį Miserando atque eligendo (pasigailėjo ir pasirinko ar pasigailėjo pasirinkdamas), tuo parodydamas, kad ši buvusio muitininko istorija Bažnyčiai svarbi visais laikais.

Jėzaus žvilgsnis, kuriame buvo atleidimas, išlaisvinimas ir pašaukimas, išgydė muitininką Levį Matą ir uždegė jo širdį meile nepažįstamajam Mokytojui. Muitininko stalas, lengvai pelnomas uždarbis tapo niekas, palyginus su Jėzaus žvilgsniu. Kitų pašaipos, neapykanta, smerkimas irgi buvo niekas, nes Mokytojo žvilgsnyje Matas pamatė save tokį, kokį jį mato Dievas.

Jėzaus žvilgsnis. Ar drįstu į jį atsakyti savuoju, o gal nuleidęs galvą sėdžiu savo gyvenimo muitinėje, bijodamas iš tiesų gyventi?

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai