Cathopic.com nuotrauka

Pas Jėzų atėjo motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo per minią.
    Jam buvo pranešta: „Tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti“.
    O jis atsakė: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“.

Skaitiniai E1 (353)

Ezd 6, 7–8. 12b. 14–20: Pastatė Dievo namus ir atšventė Velykas

Ps 122, 1–2. 4. 5. P.: Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam.


Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Kas gi nenorėtų būti prie Jėzaus! Turbūt norėtume visi. Kartais, deja, yra labai sudėtinga „iki Jo prasimušti“. Netgi ir Jo motinai bei broliams.

O kas mums trukdo prieiti prie Jėzaus? Evangelija šiandien sako, kad kartais kitas žmogus. Ką tai reiškia?

Kai esame susikoncentravę į save ir matome tik savo pačių problemas – tada nepastebime, kad kitam labai reikia Jėzaus malonės. O gal Jėzaus artume užsiimame tik savo reikalais, kalbame su kitais, o ne su Juo?

O ką reikia daryti, kad būtume ko arčiau Jėzaus? Atsakymas lyg ir labai parprastas – klausyti Dievo Žodžio ir Jį vykdyti. Galėtum pasakyti, nieko sudėtingo. Iš tikrųjų atrodo taip nesudėtinga, taip nereikšminga, kad tai greit pamirštame. Netgi ignoruojame ir ieškome sudėtingesnių būdų. Esame kaip sirietis Naamanas, kuris iš pradžių neįvertino labai paprasto pranašo Elijaus reikalavimo.

Ar nori būti arti Jėzaus? Jei taip – dar šiandien, dabar, nuspręsk, kada pradėsi reguliariai skaityti Šv. Raštą. Ir kiekvienąkart skaitymą užbaik mažais, bet tvirtais pasiryžimais.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai