Jėzus Kristus su apaštalais. Bažnytinio paveldo muziejaus iliustracija

Popiežius Pranciškus šį mėnesį viso pasaulio katalikus kviečia melstis už tai, kad Šventosios Dvasios dvelksmas paskatintų naujas misijas Bažnyčioje

„Šiandien reikia naujo impulso Bažnyčios misionieriškajai veiklai, kad drąsiai būtų skelbiamas miręs ir prisikėlęs Jėzus. Pasiekti paribius, Evangelijos dar negirdėjusius žmones, jų kultūras ir religines aplinkas – visa tai mes vadiname „missio ad gentes“. Taip pat turime atsiminti, kad Bažnyčios misijos esmė yra malda. Šį mėnesį, kuris yra ypatingasis misijų mėnuo, melskime Šventąją Dvasią, kad sužadintų naują misijų pavasarį tarp pakrikštytųjų ir Kristaus Bažnyčios siunčiamųjų“, – vaizdo įraše sako Pranciškus.