Popiežius Pranciškus Priskilės katakombose.

EPA nuotrauka

Lapkričio 2-ąją, mirusiųjų minėjimo dieną, popiežius Pranciškus aukojo Mišias Priskilės katakombose, Romos miesto šiaurinėje dalyje.

Ypatinga vieta

Pradėdamas Mišių homiliją popiežius prisipažino, kad šią dieną jis pirmą kartą gyvenime lanko katakombas, kurios yra ne tik mirusiųjų laidojimo vieta, bet ir krikščionių persekiojimų simbolis. Katakombų yra ir šiandien.

„Šioje vietoje man ateina į galvą trys žodžiai: tapatybė, vieta ir viltis, – sakė popiežius. – Tų žmonių, kurie čia rinkdavosi švęsti Eucharistijos, šlovinti Viešpaties, tapatybė yra tokia pati, kaip ir daugelio mūsų brolių daugybėje šalių, kur būti krikščioniu yra nusikaltimas, tai draudžiama, jie neturi teisės. Krikščionio tapatybė – tai Palaiminimai, didysis krikščionybės protokolas, kuris skambėjo šios dienos Evangelijoje.“

Popiežius Pranciškus Priskilės katakombose.

EPA nuotrauka

„Antrasis žodis – vieta. Šioje vietoje krikščionys slėpėsi, šioje vietoje jie laidojo savo mirusius. Kokia yra krikščionių vieta? Krikščionių vieta – būti Dievo rankose.  – kalbėjo Pranciškus. – Kad ir kas dėtųsi, kad ir tektų kentėti kryžių – būsime saugūs, jei būsime Dievo rankose. Ten mūsų vieta.“

Kalbėdamas apie trečiąjį žodį – viltį – popiežius palygino ją su inkaru, nuleistu prie kranto: „Mes turime būti nuolat įsikibę inkaro virvės. Net jei nematome kranto, net jei nematome paties inkaro, laikykimės tvirtai įsikibę inkaro virvės ir būsime saugūs.“

Popiežius Pranciškus Priskilės katakombose.

EPA nuotrauka

Priskilės katakombos prie Salarijos kelio

Reikšminga tai, kad laidojimo būdas seniausiose krikščionių kapinėse, ypač katakombose, iškalbingai liudija apie tuomet puoselėtą brolystės idėją: eiliniai tikintieji palaidoti greta ar prie pat kankinių, dvasininkų, popiežių.

Popiežiaus Pranciškaus aplankytos Priskilės katakombos  yra pirmųjų amžių krikščionių požeminės kapinės, kuriose per kelis šimtmečius palaidota daug kankinių, keli popiežiai ir tūkstančiai paprastų tikinčiųjų. Ši krikščionių amžinojo poilsio vieta savo išvaizda ir struktūra nesiskiria nuo kitų visame pasaulyje garsėjančių Romos katakombų – Sebastijono, Domitilos, Kaliksto, Petro ir Marcelino, Agnietės, Pankracijaus ir Lauryno; jos visos yra atviros lankymui, kai kurios neseniai restauruotos.

Popiežius Pranciškus Priskilės katakombose.

EPA nuotrauka

Priskilės katakombų galerijos yra kelių aukštų ir sudaro 13 kilometrų ilgio požeminį labirintą, iškastą trapioje tufo uolienoje. Šioje vietoje krikščionys laidoti nuo III iki V amžiaus. Mirusiųjų kūnai, suvynioti į paprastą drobę ir apibarstyti kalkėmis, būdavo paguldomi galerijų ar koplyčių sienose, o nišos uždengiamos marmurine ar moline plokšte. Ant jos užrašytas asmens vardas, kartais ramybės palinkėjimas ar įraižytas simbolis. Vėliau įsigaliojo paprotys nutinkuoti sienas, jas padailinti tapyba, vaizduojančia Išganytoją, jo Motiną, kankinius, šventuosius, Senojo ir Naujojo testamento scenas, bendruomenės dvasinį gyvenimą ir papročius.

Popiežius Pranciškus Priskilės katakombose.

EPA nuotrauka