Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti.
    O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“.
    Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?!
    Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: 'Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!'
    Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti.
    Arba kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolei suranda?
    Radusi ji susivadina drauges bei kaimynes ir sako: 'Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę pametusi'.
    Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“.

Skaitiniai E1 (434)

Rom 14, 7–12: Ar gyvename, ar mirštame, – mes esame Viešpaties

Ps 27, 1. 4. 13–14. P.: Tikiuos pamatyti Viešpaties gėrį toje šalyje, kur gyvybė.


Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas SJ

Šiuos palyginimus vienija ta pati mintis – Dievas yra gailestingas, Jis rizikuoja, leidžiasi į nuotykį su žmogumi. Jis apiplėšia save dėl mūsų, nori pasiekti kiekvieną žmogų ir visą kūriniją išgelbėti „iš pragaišties vergovės“ ir dovanoti jai „Dievo vaikų garbės laisvę“.

Mūsų Dievas yra kaip gerasis ganytojas, kuris eina ieškoti „pražuvusios, kolei suranda“. Jis leidžiasi į rizikingą kelionę, kad surinktų paklydusiuosius.

Jis yra kaip moteris, ieškanti pamestos drachmos: rūpestingai ieško, kolei suranda. Jis rūpinasi mažais dalykais, kurie mums atrodo nereikšmingi.

Ar skaitydamas (-a) Evangeliją, bandau įsivaizduoti šiuos ir kitus Jėzaus palyginimus? Kokį vaidmenį apskritai mano tikėjime turi vaizduotė? Ar panaudoju ją Evangelijai suprasti?

Evangelijos nesuvoksime, kol tinkamai nepanaudosime vaizduotės. Evangelija – tai ne abstrakčios tiesos, o nuostabi istorija apie Dievo norą mus sutikti mūsų gyvenimo kelionėje. Kada paskutinį kartą ją papasakojau kitiems žmonėms?

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai