Vitas Areška. www.vle.lt nuotrauka

2019 m. lapkričio 5 d. mirė Lietuvos rašytojų sąjungos narys, literatūros tyrinėtojas, kritikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras Vitas Areška, pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga.

„Tyliai išėjo profesorius Vitas Areška, daugiau nei du dešimtmečius skambiu, linksmu balsu griaudėjęs Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedroje. Sovietmečiu plačiais komunisto pečiais nuo vėjų ir audrų saugojęs, užstojęs nepartinius kolegas: profesorių Donatą Sauką, profesorių Juozą Girdzijauską, poetą Marcelijų Martinaitį, o ir maištingus studentus. Liekame dėkingi. Amžiną atilsį“, – feisbuko paskyroje rašė kultūros istorijos tyrinėtojas dr. Darius Kuolys. 

V. Areška gimė 1927 m. sausio 6 d. Zyboliuose, Rokiškio rajone. Baigęs Vilniaus pedagoginį institutą, beveik du dešimtmečius (1952–1971 m.) jame dėstė, buvo Lietuvių ir užsienio literatūrų katedros vedėjas (1959–1963 m.), Filologijos fakulteto dekanas (1968–1971 m.). Nuo 1971 m. iki 1991 m. (su pertraukomis) – Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėjas, nuo 1987 m. – profesorius, habilituotas daktaras. 1971–1993 m. dėstė Vilniaus universitete. 1981–1992 m. – tęstinio leidinio „Literatūra“ atsakingasis redaktorius, vienas iš sudarytojų.

Pirmieji V. Areškos kritiniai straipsniai periodikoje pasirodė jau 1960 metais. Iš viso kultūrinėje spaudoje paskelbė net kelis šimtus straipsnių ir recenzijų apie amžininkų kūrybą. Išleido šias literatūros kritikos knygas: „Tradicija ir ieškojimai“ (1973), „Lietuvių tarybinė lyrika“ (1983); monografijas: apie Salomėją Nėrį (1974), Teofilį Tilvytį (1977), Eduardą Mieželaitį (1984); prisiminimų knygą – „Kumelė vardu Emilija“ (2007). Sudarė knygas: „Knygų amžininkas literatūroje“ (1988), „XX amžiaus lietuvių literatūra“ (1994).

Nuo 1971 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. V. Areška buvo LRS valdybos narys, Literatūros mokslo ir kritikos komisijos narys, Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros, mokslo ir švietimo centro tarybos narys, leidyklų „Vaga“ ir „Šviesa“  redakcinių komisijų narys.

Eug. Matuzevičius, rekomenduodamas V. Arešką priimti į Rašytojų sąjungą, pabrėžė, kad „jis rašydavo probleminius straipsnius, recenzijas, keldavo aktualius šių dienų mūsų literatūros klausimus. Jo straipsniai visados pasižymi aktyviu požiūriu į literatūrinius reiškinius, nuoširdžiu noru šių dienų akimis matyti ir suvokti literatūrinį procesą, atskirų rašytojų individualybes“. Toks Vitas Areška išliko iki gyvenimo pabaigos.

Parengta pagal Lietuvos rašytojų sąjungos informaciją