Evgenios Levin nuotrauka

Spalio 19 d. vyko studentų atsinaujinimo diena „Restart. Apie komunikaciją“, kurią organizavo Vilniaus akademinės sielovados centras.

Bažnyčios nariai yra pakviesti dalintis tikėjimu savo aplinkoje ir viešojoje erdvėje, bet ar mokame tą daryti? Ar susikalbame vieni su kitais? Ar mūsų komunikacija yra suprantama aplinkiniams? O gal suprantame tik patys save?

Šie klausimai buvo iškelti renginio diskusijoje „Bažnyčia ir visuomenė: ar geba susikalbėti?“ Joje dalyvavo žurnalistai Rosita Garškaitė, Algirdas Acus, Ridas Jasiulionis, moderavo Toma Bružaitė.

R. Garškaitė pasakoja, kad, dirbdama krikščioniškoje žiniaklaidoje – „Bernardinai.lt“ – kartais susiduria su keistu visuomenės požiūriu į žmones ar institucijas, susijusias su Bažnyčia: „Papasakosiu tokį nutikimą. „Kino pavasario“ organizatoriai mane pakvietė trumpai pakalbėti prieš garsaus lenkų režisieriaus Wojciecho Smarzowskio filmo „Kleras“ seansą. Filmas yra apie įvairias Lenkijos dvasininkijos ydas, tarp kurių, žinoma, – seksualinio išnaudojimo atvejai. Pasistengiau, kiek galėdama, jautriau pristatyti tą filmą. Po to prie manęs prieina viena iš organizatorių ir sako:

– O aš neklystu, Jūs tikrai dirbate „Bernardinai.lt“?

– Taip.

– Ir jums leidžia kalbėti apie tokius filmus?!

Mergina tikrai buvo labai nustebusi – jai, matyt, nebuvo žinoma, kad pati Bažnyčia skiria labai daug dėmesio seksualinio išnaudojimo krizei. Mergina turbūt įsivaizdavo, kad žiniasklaida, susijusi su Bažnyčia, turi slėpti viską, kas tik yra negerai.“

Diskusijos „Bažnyčia ir visuomenė: ar gebame susikalbėti?“ akimirka. Iš kairės: Toma Bružaitė, Ridas Jasiulionis, Algirdas Acus, Rosita Garškaitė.

Gedimino Gaidelio nuotrauka

Tuo metu A. Acus, dirbantis sekuliaroje žiniasklaidoje, iš pradžių aptarė savo kurtą televizijos kanalo LRT Kultūra laidą apie religiją „Anapus čia ir dabar“: „Mūsų laidos pagrindinis žanras ir buvo – nagrinėti santykį tarp religijos ir visuomenės. Taip, mes, visuomeninis transliuotojas, esame sekuliarūs iš principo, bet, kita vertus, rūpinamės visuomene, kurioje yra ir religinio turinio bei patirties. Kai pradėjau dirbti su ta laida, turėjau spręsti galvosūkį, kaip pristatyti temas apie religiją ne iš religinės perspektyvos, bet neprarandant to, ką vadinu religinės patirties aptarimu – nes kai šitą praleidi, tada labai lengva visą laidos objektą išmesti iš rankų ir kalbėti perdėm sociologiškai. Tada rizikuoji kažko nepasakyti.“

Pasak A. Acaus, „normaliose“ valstybėse skirtingos pusės visada gali susikalbėti. Tai įrodė ir žurnalisto pokalbis su vienu griežčiausių ateistų laikomu A. C. Graylingu: „Jis mane įsileido, kaip visuomeninį transliuotoją. Nepaisant to, jog jis labai skeptiškas religijos atžvilgiu, jis neginčijo pačios religinės patirties fakto galimybės ir žmogaus teisės išpažinti religiją.“

Diskusijos „Bažnyčia ir visuomenė: ar gebame susikalbėti?“ akimirka. Iš kairės: Ridas Jasiulionis, Algirdas Acus, Rosita Garškaitė.

Gedimino Gaidelio nuotrauka

Kitas žurnalistas R. Jasiulionis dirba tiek sekuliariojoje žiniasklaidoje, tiek ir krikščioniškoje – Marijos radijuje. Didesnės priešpriešos tarp skirtingų pusių diskusijos dalyvis nemato: „Turiu instinktą prieštarauti šitoms skirtybėms – visuomenė ir Bažnyčia, krikščioniškoji ir sekuliarioji žiniasklaida. Visur galioja žiniasklaidos profesionalumo principas. Niekas neišgelbės nei laidos, nei medžiagos, jeigu ji nebus profesionaliai padaryta. Mes kuriame, rašome, kalbame visuomenei, kuri yra kartu ir sekuliari, ir su religine patirtimi – arba trokštanti tos patirties.

Aš negaliu būti viena koja sekuliariame pasaulyje, o kita – Bažnyčioje. Man tai nepavyksta. Kažkada mąsčiau – o kaip elgtis, kai ateini dirbti į „sekuliariąją“ žiniasklaidos priemonę? Gal reikės vaidinti, slapstytis? O paskui pagalvojau: gal nereikia kišti redaktoriams per prievartą religinių temų, bet stengtis kuo profesionaliau atlikti savo darbą. Niekados nesusidūriau, kad įdomiai temai, susijusiai su Bažnyčia, būtų užkertamas kelias.“

Visą diskusija – Marijos radijo laidoje „Kas rūpi jauniems“. Įrašo galite pasiklausyti čia.