Nuncijus Ukrainoje Claudio Gugerotti aplankė Luhansko ir Donecko katalikus. Vatican News nuotrauka

Arkivyskupas Claudio Gugerotti Kalėdų proga aplankė Luhansko ir Donecko katalikus. Agentūrai Vatican News pasakodamas apie sutiktų katalikų nuotaikas, Šventojo Sosto ambasadorius Ukrainoje sakė, kad žmonės vargsta, nieko neturi, tačiau kartoja: „Popiežius žino, kad esame gyvi, jis mus myli ir mūsų neužmiršta“.

Arkivyskupas Gugerotti džiaugėsi susitikimais, prisimindamas apie jam Ukrainos valdžios ir prorusiškų jėgų suteiktą išimtį Kalėdų proga aplankyti neskaitlingas katalikų bendruomenes prorusiškų jėgų valdomoje rytinėje Ukrainoje. Jis atkreipė dėmesį, kad nei Ukraina, nei regioną kontroliuojanti separatistinė administracija neleidžia Ukrainoje akredituotiems ambasadoriams lankytis karo zonoje. Tai buvusi jam – Šventojo Sosto ambasadoriui Ukrainoje – Kalėdų proga suteikta privilegija.

Nuncijus šventė Kalėdas ir perdavė popiežiaus palaiminimą dviem mažoms bendruomenėm, taip pat iš kitur, pavyzdžiui iš Stachanovo šia proga atkeliavusiems Ukrainos katalikams. Arkivyskupo susitikimai su vietiniais katalikais įvyko Ukrainos valdžios nekontroliuojamoje zonoje, kurioje karinis konfliktas per daugiau kaip penkerius metus pareikalavo 13 000 žmonių gyvybių.

Tenykščių gyventojų dauguma ortodoksai, švenčiantys Kalėdas sausio 7 d., kartu su vietos katalikais gyvena komendanto valandos sąlygomis, jie skursta, patiria alkį ir gyvena baimėje, – rašoma Vatican News reportaže. Jame primenama, kad Stachanovo gyventojai buvo iš labiausiai nukentėjusių dėl karinių veiksmų, ir kad prireikė Tarptautinio raudonojo kryžiaus pagalbos, jog jiems būtų užtikrintas maistas ir kita skubiai reikalinga pagalba. Taip pat popiežius Pranciškus teikia paramą karo zonoje Ukrainoje gyvenantiems ir iš jos išvykusiems karo pabėgėliams.

Nuncijus Ukrainoje Claudio Gugerotti aplankė Luhansko ir Donecko katalikus.

Vatican News nuotrauka

Nuncijus Gugerotti papasakojo, kad norėjo su beviltiškumo slegiamais žmonėmis pasidalyti Kalėdų vilties ženklais.

Kasdienis gyvenimas neapsakomai sunkus. Kai kas gyvena po žeme ir niekad neišeina iš baimės dėl bombų ir karinių veiksmų. Nėra darbo, katalikai neturi bažnyčios, o tik mažą koplyčią. Žmonės kartoja: „Neturime nieko, gyvename iš labdaros, stengiamės išgyventi vieni kitiems padėdami ir dalindamiesi tuo mažu, ką turime, bet popiežius mums siunčia savo pasiuntinį, kad mums pasakytų, jog žino, kad esme gyvi, kad popiežius mus myli. Mumks to ir užtenka!“.

Pasak nuncijaus, Kalėdų ženklai ypač regimi sunkumuose. Pavyzdžiui, reikėjo paankstinti Kūčių nakties Bernelių Mišias dėl įvestos komendanto valandos, draudžiančios išeiti iš namų. „Daugelis nežino, kaip išgyventi, valandų valandas laukia eilėse prie sienos, kuri nėra siena, o fronto linija, kad atsiimtų pensiją, susitiktų artimuosius, gautų vaistų, kai kas pakeliui numiršta šaltyje“, – dalijosi įspūdžiais nuncijus.

Nuncijus Ukrainoje Claudio Gugerotti aplankė Luhansko ir Donecko katalikus.

Vatican News nuotrauka

Jis papasakojo apie rytinės Ukrainos katalikų džiaugsmo ašaras susitikimuose su juo ir kaip jis pats buvo sujaudintas: „Tai buvo malonės akimirka jiems ir man. Perdaviau popiežiaus palaiminimą. Jiems tai buvo pats svarbiausias dalykas. Ašaras liejo jauni ir seni, kūdikiai, ligoniai, varguoliai“.

Nuncijus Gugerotti iš Kalėdų misijos į Luhanską ir Donecką parsivežė vienos moters nuoširdų padėkos popiežiui Pranciškui už jo liudijamą artumą su rytinėje Ukrainoje kenčiančiais žmonėmis laišką. Jame moteris rašo, kad popiežiaus širdis kupina meilės, jis visiems nušluosto skausmo ašaras ir pripildo juos krikščioniškomis dorybėmis: „Atsiųsdamas mums savo nuncijų popiežius nori mus užtarti, paliudyti, kad esame bendrystėje, kad Kristus nestato jokių užtvarų ar sienų, o nori dalytis su mumis tikėjimu, viltimi ir meile“.