Tas paprastas ir sukrečiantis klausimas: „ko ieškote?“ Jėzaus lūpose nuskamba dar stipriau.

Ko mes ieškome, eidami per gyvenimą? Ar tikslo, prasmės, santykio, tokio gilaus ir esmingo, kad jame sutilptų ir išsisikleistų visa mūsų asmenybė? O gal dar kažko gilesnio?

Sekmadienio meditacijos autorė – Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo Rima Malickaitė.

Bernardinai.TV