Kard. Reinhardas Marxas.

EPA nuotrauka

Bažnyčia priklauso ir priklausys nuo nevedusių dvasininkų – o diskusijos apie Bažnyčios Vokietijoje misiją ir uždavinius „neapima celibato panaikinimo“. Taip tvirtina Vokietijos Vyskupų konferencijos pirmininkas, kardinolas Reinhardas Marxas. Apie galimą celibato panaikinimą dvasininko nuomonė aiški: „Su tuo nesutinku“, – pasakė jis šv. Mišių homilijoje Niurnberge kreipdamasis į pietinės Vokietijos katalikų dvasininkų sąjungos atstovus. Apie tai praneša Vokietijos episkopato portalas katholisch.de.

Paklaustas, ar numato kitų galimų būdų spręsti susituokusių kunigų tarnystės klausimą, Reinhardas Marxas atsakė, jog „bus matyti“. Tačiau, anot dvasininko, naujų gyvenimo išraiškų paieškos tikrai nesumenkina kunigiškos tarnystės celibato reikšmės. Pasak kardinolo, ir ateityje tarp katalikų dvasininkų bus vyrų, broliškai ir tėviškai tarnaujančių kitam, tačiau nesiekiančių statydintis namų ir kurti šeimų.

R. Marxas, kuris taip pat yra Bavarijos sostinės arkivyskupas, kartu su daugeliu regiono dvasininkų šventė Dvasininkų sąjungos šimtąsias metines. Dvasininkų sąjungą „Klerusverband“, kuriai priklauso ir nuolatiniai diakonai, įskaitant gyvenančius santuokoje su šeimomis, įsteigė kardinolas Michaelis von Faulhaberis, buvęs Miuncheno ir Freisingo arkivyskupas. Sąjunga vienija septynių Bavarijos ir dar vienos Vokietijos vyskupijos dvasininkus, padeda jiems dvasiškai ir materialiai, gina teises, leidžia jau šimtą metų einantį mėnesinį aplinkraštį. Sąjungai priklauso apie trys tūkstančiai kunigų ir nuolatinių diakonų, bene žinomiausias jos narys – iš Bavarijos kilęs popiežius emeritas Benediktas XVI.

Reinhardas Marxas homilijoje sakė, kad prieš šimtmetį Dvasininkų sąjungos steigėjas ir jo pirmtakas Bavarijos sostinėje Faulhaberis nebūtų galėjęs įsivaizduoti, jog kada nors Bažnyčioje bus santuokoje gyvenančių diakonų. Todėl kunigai ir dabartiniais laikais neturėtų su baime prisirišti prie savo tapatybės, o drąsiai žvelgti į ateitį. Kardinolas priminė Jėzaus žodžius mokiniams: „Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras“ (Mt 16, 25).

Kardinolas Marxas sakė, kad po keturiasdešimties kunigystės metų jam Dievo slėpinys tapo dar didingesnis, o Jėzaus asmuo – spalvingesnis, įvairesnis ir patrauklesnis. Pasak jo, apie Jėzų reikia kalbėti taip, kad jis būtų jaučiamas: „Tai asmuo, nepaliekantis ramybėje!“