Vatican News nuotrauka

Kinijos, Vietnamo ir Singapūro katalikų bendruomenės kviečia melstis, kad mokslininkai greitai atrastų būdą pagydyti žmones nuo mirtinai pavojingo naujojo koronaviruso. Bažnyčia Honkonge dėl tebesitęsiančios viruso plėtros iki Pelenų trečiadienio sustabdė liturgijos šventimą ir bažnytines programas visame regione. Singapūre Mišios stabdomos neapibrėžtam laikotarpiui nuo šeštadienio, vasario 15 d. Vietname atšaukta metinė piligrimystė prie Dievo tarno Pranciškaus Ksavero Truong Buu Diep kapo.

Bažnyčia Honkonge

Honkonge visos apeigos katalikų parapijose atšauktos iki gavėnios pradžios; Pelenų trečiadienio liturgijos irgi nebus, paskelbė kardinolas Johnas Tongas, Honkongo vyskupijos apaštališkasis administratorius, praneša Azijos katalikų naujienų portalas UCANews.

Honkongo kardinolas pastoraciniame laiške paskelbė apie nutarimą sustabdyti visas sekmadienių ir šiokiadienių Mišias vasario 15–28 dienomis. Šiuo laikotarpiu nebus teikiami sakramentai pusei milijono Honkongo katalikų. Pasak kardinolo, sprendimas priimtas nelengva širdimi, tačiau jį nulėmė tai, kad ateinančios dvi savaitės bus lemtingos siekiant nuslopinti naująją epidemiją.

Honkongo regione iki vasario 14 d. popietės buvo 14 nustatyta 50 užsikrėtimo koronavirusu „COVID–19“ atvejų. Pranešama apie vieną mirtį ir šimtus tiriamų galimų naujų apsikrėtimų. Vasario 8 d. regione įsigaliojo vietinės valdžios paskelbtas privalomo keturiolikos dienų karantino įsakymas visiems iš kontinentinės Kinijos į Honkongą atvykstantiems asmenims. Ligi šiol karantine patalpinta apie 2 200 žmonių. Be to, iki kovo 16 d. pratęstas regiono valdžios įsakymas uždaryti visas mokyklas.

Kardinolas paragino katalikus dar labiau kliautis Dievu dabartiniu sudėtingu laikotarpiu, pasitikėti juo ir liudyti krikščionišką artimo meilę kaimynams ir visiems žmonėms: „Vieni kitiems padėkime, dalykimės informacija, apsaugos priemonėmis, gyvenkime pagal evangelines tikėjimo, vilties ir meilės dorybes, vieni už kitus melskimės“, – parašė Honkongo vyskupijai vadovaujantis apaštališkasis administratorius kardinolas Johnas Tongas.

EPA nuotrauka

Ką daryti sekmadienio ir šiokiadienių Mišiose dalyvauti negalintiems Honkongo katalikams? Kardinolas juos paragino tikinčiojo pareigą atlikti žiūrint per internetą transliuojamas Mišias, priimti dvasinę Komuniją, skaityti ir mąstyti Šventąjį Raštą, kalbėti Rožinio maldą.

Bažnyčia Singapūre

Panašų sprendimą sustabdyti visas viešas Mišias Singapūre penktadienį, vasario 14 dieną, paskelbė Williamas Gohas, Singapūro arkivyskupas. Jis paprašė atšaukti ir visus gausiai lankomus bažnytinius renginius – formacijos kursus, rekolekcijas ir seminarus. Arkivyskupas nurodė privačias santuokų ir laidotuvių apeigas derinti su parapijos klebonais, priminė būtinumą dvasininkams ir pasauliečiams laikytis Katalikų medikų gildijos (CMG) periodiškai skelbiamų privalomų prevencijos priemonių.

Arkivyskupas priminė, kad katalikai gali priimti Viešpatį dvasiškai per transliacijas socialiniuose tinkluose ar katalikų radijuje. W. Gohas prašė šeimų skirti laiko bendrai maldai, skaityti sekmadienio liturgijos skaitinius, o vienišų žmonių – bent pusvalandį skirti susikaupimui. Jis taip pat visų prašė melstis už pasaulį, kad epidemijos plėtra būtų sustabdyta, o koronavirusas – nugalėtas.

Singapūro naujienų portalas straitstimes.com praneša, kad trijose Singapūro nekatalikų krikščionių bendruomenėse ar bažnyčiose nustatyta trylika užsikrėtimo koronavirusu atvejų. Arkivyskupas W. Gohas patikino savo ganomuosius, jog Singapūro katalikai turi savo įnašu atsakingai prisidėti prie pastangų sustabdyti šio viruso plėtrą ir vengti dalyvavimo gausiuose susibūrimuose. Jis nurodė sustabdyti liturgijos šventimą Singapūre iki kol bus galima aiškiau nuspręsti, ką daryti toliau.

EPA nuotrauka

Bažnyčia Vietname

Šios šalies vyskupijos kovo pradžioje tradiciškai rengia tikinčiųjų piligrimystes, tačiau dabar jos atšaukiamos dėl koronaviruso plėtros. Neįvyks piligrimystė į pietinį Tac Say piligriminį centrą Bach Lieu provincijoje Mekongo Deltos regione, kur palaidotas Dievo tarnas kun. Pranciškus Ksaveras Truong Buu Diep. Metinėje piligrimystėje kovo 10–11 dienomis į jo palaidojimo vietą paprastai dalyvauja apie 10 000 tikinčiųjų. Stephanusas Tri Buu Thien, Can Tho vyskupas, atšaukė piligrimystę ir paprašė visų 141 savo vyskupijos parapijų tikinčiųjų Dievo tarno 74-ąsias mirties metines švęsti savo parapijų bažnyčiose ir šia proga melsti už mokslininkus, kad jie greitai rastų būdą sustabdyti mirtinai pavojingą epidemiją – taip pat prašyti Dievą, kad Jo tarno užtarimu išgydytų visus užkrėstuosius virusu, kad visi sergantieji greitai pasveiktų ir melstis už visus mirusius ir jų artimuosius.

Da Nango vyskupas atšaukė Pelenų trečiadienio piligrimystę į An Ngai parapijos Kalvarijų kalną centriniame Vietname ir istorinę Tra Kieu Marijos šventovę. Phan Thieto vyskupija sustabdė Mišių aukojimą ir piligrimystes į Tapao Marijos šventovę.