„Nemanykite, kad velnias yra bjaurus personažas, tykantis mūsų tamsiame skersgatvyje. Priešingai, jis – gan simpatiškas! Prisistato, kaip tas, kuris nori mums gero“, – sako kun. Kęstutis Latoža, aiškindamas Jėzaus gundymų dykumoje epizodą.

Kalbama apie tris gundymo perspektyvas: santykyje su daiktais, su Dievu ir su kitu žmogumi. Dievo Žodis ragina savęs klausti, kaip man sekasi dorotis su tais trim skirtingais gundymais?

Sekmadienio meditacijos autorius – kun. Kęstutis Latoža, Vilniaus Šv. Teresės parapijos klebonas ir Aušros Vartų koplyčios rektorius.

Bernardinai.TV