Jėzus bylojo:
    „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.
    Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku jūs seikite, tokiu jums bus atseikėta.“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Šiandien girdimi Jėzaus pamokymai yra aiškūs ir tikslūs kaip Paltaroko katekizmas, iš kurio rengėmės Pirmajai Komunijai. Įvairios grupės, dažnai priešingų idėjinių nuostatų, mielai tarsi vėliavą kelią Mokytojo žodžius: „Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“

Tačiau apsižvalgę aplink save, o svarbiausia – įdėmiau įsižiūrėję į save, mes pamatysime, kad nei gailestingumo, nei atlaidumo, nei dosnumo nepadaugėja vien tik ištarus šiuos Jėzaus žodžius.

Esame kviečiami būti gailestingi, atleidžiantys, neteisiantys ne todėl, kad taip patogiau ar siekiant atitikti politinio korektiškumo taisykles, bet todėl, kad Dangiškasis Tėvas yra gailestingas ir atlaidus.

Būti tokie kaip Tėvas – štai mūsų gyvenimo misija. Tik iš Tėvo semiamas gailestingumas yra tikras, tik iš Jo ateinantis atleidimas perkeičia ir išgydo.

Kitu atveju šie Jėzaus žodžiai lieka nieko nesakančiomis banalybėmis, panašiai kaip „visi esame žmonės“ ar „meilė yra meilė“.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai