Caravaggio „Izaoko aukojimas“, 1603 m., Uffizi galerija.

Po šių įvykių Dievas išbandė Abraomą. Jis tarė jam: „Abraomai!“ Jis atsiliepė: „Aš čia!“ –„Paimk savo sūnų, – jis tęsė, – savo vienatinį sūnų Izaoką, kurį myli, nueik į Morijos kraštą ir paaukok jį kaip deginamąją auką ten viename kalne, kurį aš tau nurodysiu“ (Pr 22, 1–2)

Myliu Tave, mano Valdove,

Juk žinai, kad myliu.

Nuo pat jaunumės pamilau Tave,

Kuomet pašaukei mane vardu

Ir leidai pažinti Save,

Kuomet dar niekas Tavęs nepažino

Ir nesišaukė.

Meilė Tau vedė mane,

Ir aš buvau jos belaisvis.

Tu mane traukei, viliojai mane

Ir aš sekiau iš paskos kaip patiklus ėriukas.

Ėjau ne kur noriu,

Dariau ne tai, ką noriu.

Tavo meilės ugnis liepsnoja manyje

Ir nesugebu jos užgesinti.

Taip, myliu Tave, Aukščiausiasis,

Nes mylėti Tave yra mano esatis.

 

Tačiau myliu ir jį

Tavo dovaną, kurią įteikei man.

Myliu jo juoką, jo guvias akis,

Myliu, kuomet jisai pribėgęs

Puola man į glėbį,

Kartodamas mylįs mane,

Vadindamas Tėvu.

Žinau, kad jis yra dovana,

Nesu jo savininkas, –

Tai Tu, turi visas teises į jį,

Kaip ir į mane.

 

Myliu Tave ir

Myliu jį.

Vargas man,

Esu sumišęs ir besiblaškantis.

Meilė Tau stumia mane aukštyn į kalną, –

Meilė jam, verčia mane stoviniuoti ir gręžtis atgalios.

Verčiau jau man nereiktų rinktis.

Verčiau toji auka būčiau aš.

 

Žinau, kad ir Tu myli mane,

Nes pirmasis pamilai ir pašaukei.

Žinau, myli ir jį, – tą, kurį man padovanojai.

Tau geriau suprasti.

Tikiu, kad meilė visada renkasi geriausia.

Todėl

Tik ropoju pirmyn sraigės žingsniu

Ir kartoju:

Myliu Tave ir

Myliu jį.

Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, – kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo?! (Rom 8, 32)

Abraomo ranka, laikanti peilį, buvo sustabdyta. Atėjus laiko pilnatvei, Tėvas pats paaukojo savo Mylimąjį Sūnų už mus visus. Ir pats Sūnus sutiko būti meilės atnaša, panaikinanti visus Adomo vaikų nusižengimus. Visada meilė. Atminkime tai, kad mūsų gavėnia netaptų dvasiniu sportu ar saviplaka, kuri skatina tik nusiminimą.