Pačiame gavėnios viduryje įsiterpia džiaugsmo sekmadienis. Pasitinka mus tarsi malonus netikėtumas varginančioje kasdienybėje.

Sunkumų prislėgti esame linkę dvejoti: argi dar yra ko džiūgauti? Tačiau Bažnyčia šiandien primena, kad mūsų kelionės tikslas – Velykos.

Meditacijos autorė ses. T. Faustina Dabašinskaitė CSJ atkreipia dėmesį į tris džiaugsmo motyvus, kviesdama atsiverti jiems mūsų egzistencijoje.