„Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.“

„Visi kartu melskimės už sergančius, kenčiančius žmones“, – pasaulio tikinčiuosius kviečia popiežius Pranciškus.

„Dėkoju visiems krikščionims, visiems geros valios žmonėms, kurie meldžiasi šiuo metu visi vieningi, nepriklausomai nuo to, kokioms religinėms tradicijoms jie priklauso.“