Natalija Tulasiewicz gimė Žešuve 1906 m. balandžio 9-ąją. Būdama mokytoja Poznanėje, ji nepaprastai talentingai įsitraukė į pasauliečių sielovadą. Nacių okupacijos metais aktyviai dalyvavo pasipriešinimo judėjime. Norėdama palaikyti priverstiniams darbams Vokietijoje pasmerktų moterų dvasią, Natalija laisva valia drauge su jomis išvyko į Trečiąjį Reichą.

Kai 1944 m. balandį gestapas atskleidė nepageidaujamos moters buvimą, Nataliją suėmė. Žiauriai kankinta ir viešai pažeminta, moteris galiausiai buvo pasmerkta mirti Ravensbriuko lageryje, netoli Brandenburgo.

Natalia Tułasiewicz

Wikipedia.org nuotrauka

Didįjį penktadienį, sukaupusi paskutines jėgas, Natalija atsistojo ant barako suolo ir kalinėms kalbėjo apie Viešpaties kančią bei prisikėlimą. Po dviejų dienų buvo išgabenta į dujų kamerą. Tądien buvo švenčiamos Velykos.

Popiežius Jonas Paulius II 1999 m. birželio 13 d. ją paskelbė palaimintąja drauge su kitomis 108 nacių persekiojimų aukomis.


Pagal Santi, beati e testimoni