Atmintis | Visuomenė

Nuo karo, bado ir maro... arba Apie viduramžių maro pamokas šiandien

Žmones kartais ištinka baisios epideminės ligos, tai nėra kokia nors naujiena istorijoje. 

Pirmoji moteris fotografė Lietuvoje – Paulina Mongirdaitė

P. Mongirdaitė neapsiribojo fotografija studijoje – ji dokumentavo Kretingos, Palangos gamtą, vietovaizdžius, dvarus, fiksavo grafų Tiškevičių laisvalaikį ir kasdienybę.

Lietuvos miestų ir miestelių modernizacija: Marijampolė

Per ganėtinai trumpą laiką tarpukario Marijampolė padarė neabejotinai didžiulį šuolį. Miestas tapo didžiausiu Suvalkijos ekonominiu, administraciniu ir švietimo centru.

Juozas Eretas ir 100 metų Lietuvos žurnalistikos agentūrai

Šveicaras Josephas Ehrettas, geriau žinomas kaip Juozas Eretas, prieš 100 metų – 1920 m. balandžio 1 d. įkūrė Lietuvos žurnalistikos agentūrą, žinomą tiesiog kaip ELTA.

Išminčiai išeina tyliai: mirė Ksavera Vaištarienė

Ksavera Vaištarienė (88 m.) buvo Lietuvos svekuolių sąjungos garbės narė, Vegetarų draugijos pirmininkė, chemijos mokslų daktarė.

Prieš 30 metų Lietuvą pasveikino Dalai Lama

1990 metų balandžio 3 d. tuometinis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis gavo sveikinimo telegramą nuo Tibeto politinio bei dvasinio lyderio

Smetonų šeimos biografės knygoje apie Tūbelius – ne tik gyvenimo istorija, bet ir patriotizmo pamokos

I. Jakubavičienės knyga „Portretas. Juozas ir Jadvyga Tūbeliai“ pasakoja apie ilgametį Lietuvos Ministrą Pirmininką J. Tūbelį ir jo žmoną, aktyvią visuomenininkę J. Tūbelienę.

Genocido tyrimo centras laimėjo bylą dėl pažymos apie J. Noreiką-generolą Vėtrą

Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Centrą pakeisti istorinę išvadą dėl Jono Noreikos veiklos buvo netenkintinas.

A. Vivulskio gyvenimas ir kūryba. Religinis pašaukimas, atvedęs prie modernios sakralinės architektūros

Modernūs A. Vivulskio projektai buvo kuriami iš religinio pašaukimo, o užsakovų pasitikėjimas skulptoriui ir architektui leido nevaržomam kurti naujas formas.

Kun. A. Lipniūnas. Gyventi ne sau

Kovo 28-ąją minime 75-ąsias šventumo ir laisvės šauklio, Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno mirties metines.

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (V). Tremtis, tapusi Dievo palaima

V dalis apie kardinolo Vincento Sladkevičiaus (1920–2000) gyvenimo kelią.

Istorinių traumų įveika: ar tauta gali būti pacientė?

Pati sąvoka „trauma“ nurodo į savotišką emocinį „sąstingį“, kurį sukėlė karas, genocidas, prievartos, politinės priespaudos patirtys, negebant to sąmoningai prisiminti ir palikti praeityje. 

„Nepatogios“ temos ugdymo programose už pusę etato

Prasidėjus diskusijoms dėl mėginimų atnaujinti mokomųjų dalykų bendrąsias programas, net nekalbama apie patį programų turinį: ko ir kaip šiuo metu moko mokyklose? 

Alantos dvaras. Būsimoji paroda po koronos užkrato – Šalkauskių giminės fotoarchyvas

Palaimintojo T. Matulionio muziejaus kaimynystėje, keičiamų parodų salėse, rengiamasi naujai parodai „Šalkauskių giminės archyvai – aversai ir reversai“.

Nutrūkęs poetės Matildos Olkinaitės skrydis

Dešimtmečiais į atminties paribius nustumti nužudytos poetės M. Olkinaitės eilėraščiai sugrįžta į mūsų gyvenimą. 

Pirmas išsamus moters partizanų kare portretas

Neseniai pasirodžiusi dr. M. Ėmužio studija „Partizanė: Monika Alūzaitė – moteris laisvės kovose“ pasakoja partizanės Monikos Alūzaitės gyvenimo istoriją.

Prisiminimai apie Lietuvos žydų miestelius
Jankelis Leiba Kopelianskis - Šiaurės Atėnai

Kad ir kiek prisimintum, kad ir kiek pasakotum, vis vien neįmanoma atskleisti visko apie sunaikintų mažųjų žydų miestelių puikumą.

Lietuvos tarpukario miestų ir miestelių modernizacija: Alytus

Retas kuris tarpukario Lietuvos apskrities centras turėjo tokią aiškią urbanistinę viziją kaip žaliojo miesto įvaizdį puoselėjęs Alytus.

V. Lapienis – aukštaitis, prisidėjęs prie „Kronikos“ stebuklo

Atsiminimai apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbį Vladą Lapienį.

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (IV). Vyskupo pijusė

„Važiuoju... Man padirbdino didelį kryžių, kuris labai sunkus. Važiuoju pasimatuosiu tą kryžių.“

Kun. R. Grigas apie pasipriešinimą sovietinei sistemai: „Aš buvau romantikas“

Galbūt vienas iš tokių mažų stebuklų mūsų kartai – tai Lietuvos trispalvės, kurias keldavo Vasario 16-ąją ir dėl to rizikuodavo patekti į kalėjimus.

Kaip žmonės tikėjimu, muzika ir drąsa susigrąžino laisvę

Paroda „Nesusitaikę“ – pasakojimas apie lietuvių, sovietmečiu nepaklususių Maskvos diktatui, pasipriešinimą ir laisvę.

P. Lileikio fotografijų parodoje – Lietuva 1988–1999 m.

Istorinėse nuotraukose – valstybės politikos, kultūros, verslo veikėjų portretai, reikšmingi atgimimo įvykių reportažai, simbolinės akimirkos.

„Man pasisekė – mane pasiuntė į dešinę“. Holokaustą išgyvenusios Fridos istorija

98 metų Fridos Berlin-Werksel gyvenimo istorija: Vilniaus gete, koncentracijos stovyklose ir Izraelyje.

Lietuvos tarpukario miestų ir miestelių modernizacija: Utena

Modernų rūbą įgyja ir miestelėnų pasididžiavimą kelia netgi tokie kasdienybės objektai kaip pirtis, kuri veikia iki šių dienų. 

Kaimo vaikas, prezidentas, tremtinys. A. Stulginskio istorija

A. Stulginskio tikėjimas Dievu bei savo tėvynės gyvybingumu padėjo ištverti visus gyvenimo sunkumus.

„Pagal nustatytas taisykles“. Masinių stalininių represijų aukų užkasimo vietos Ukrainoje

Stalininė represinė sistema ne tik masiškai šaudė savos šalies piliečius, bet ir stengėsi paslėpti viso to pėdsakus, lyg nujausdama, kad kažkada tuo bus domimasi. 

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (III). Populiarusis Kunigų seminarijos dvasios tėvas

III dalis apie kardinolo Vincento Sladkevičiaus (1920–2000) gyvenimo kelią.

Įgijusi balsą. Interviu su rašytoja, dailininke L. Vince
Draugas

„Tekstus užrašiau tiksliai taip, kaip jie buvo papasakoti, nedariau jokios cenzūros“, – kalba knygos „Mūsų nepalaužė“ apie partizanų, tremtinių, Holokausto aukų likimus autorė.

Pažinti nepatirtus 90-uosius

Kaip giliai vienos kilmės individų visumą – rūšį – galima pažinti, skaitant tik tos rūšies pasaulėvokos interpretacijas? 

Didžioji Kretingos kalėjimo kapeliono paslaptis
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Pasakojimas apie kun. Augustiną Pronckietį – misionierių, bolševikinės Rusijos kankinį, arkivysk. Teofiliaus Matulionio bičiulį ir bendražygį.

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (II). Ugningi pamokslai ir eilės prie klausyklos

Pasakojimas apie kard. Vincento Sladkevičiaus kunigystės pradžią. 

Knygos „Saulėje ir šešėlyje: pamąstymai apie lietuvių imigrantų gyvenimą“ sutiktuvės

Knyga yra pasakojimas apie skirtingu metu į Australiją emigravusių lietuvių patirtis: viltis ir lūkesčius, patirtą netoleranciją, praradimus ir pasimetimą bandant suvokti, kur yra tikrieji namai.

Paroda Kaune kviečia domėtis „rėdymosi“ menu tarpukariu

Verčiami mados skilties puslapiai ir lankytojai kviečiami pasigrožėti Laikinosios sostinės inteligentijos apdarais ir aksesuarais.

Paulius Normantas. Tegul saulėgrąžos žydi ten aukštai...

O. Žukauskienės sudaryta knyga „Paulius Normantas. Kelionė į tolumas, ėjimas į save“ skirta bastūnui, laisvūnui, fotografui, orientalistui, poetui P. Normantui (1948–2017).

Vilniaus universiteto bibliotekininkė, gelbėjusi gyvybes
Nijolė Bulotaitė - Vilniaus universiteto biblioteka

VU bibliotekoje vyko renginys, skirtas žydų gelbėtojai, Pasaulio tautų teisuolei, VU bibliotekininkei O. Šimaitei (1894–1970).

Rokiškio muziejus kviečia apžiūrėti grafo K. Tyzenhauzo sukauptą meno kolekciją

Vasario 27 d. atidaroma paroda „Uždegta Monmartro ugnies: Rokiškio dvaro meno kolekcija“, kurioje pirmą kartą kaip visuma bus eksponuojamos dvaro vertybės.

R. Reches: „Holokaustas pakeitė išgyvenusiųjų santykį su visu pasauliu“

Pokalbis su psichologijos mokslų daktare Ruth Reches apie tai kaip su kokiomis psichologinėmis problemomis susidūrė Holokaustą išgyvenusieji žmonės. 

Kun. V. Aliulis – netituluotas Bažnyčios ambasadorius
Karolina Bagdonė - Magnificat leidiniai

Pokalbis su naujos knygos „Netituluotas Bažnyčios ambasadorius: atsiminimai apie kunigą Vaclovą Aliulį MIC“ rengėja ir sudarytoja dr. Dalia Čiočyte.

Lietuvos dvarai menininkų kūriniuose

Dailininko teptukas neretai tampa ir istorijos išsaugojimo įrankiu.

Rasta dar viena originali 1949 m. vasario 16 d. partizanų Deklaracija

Lietuvos ypatingojo archyvo darbuotojai rado dar vieną originalų Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos egzempliorių.

Neišpildytas prašymas. Atsiminimai apie Lietuvos savanorį S. Ignatavičių

Alfo Pakėno atsiminimai apie Lietuvos nepriklausomybės kovų savanorį Stasį Ignatavičių.

Kaip sukurti valstybę? Pasakoja istorikas S. Jazavita

Apie Lietuvos padėtį po Vasario 16-osios akto pasirašymo ir penkias asmenybes, kurios nepriklausomos Lietuvos svajonę pavertė tikrove.

Knygos „Partizanė“ autorius M. Ėmužis: žmonės ne visada palankiai žiūrėjo į partizanes

Partizanės atliko daugybę tokių pat funkcijų kaip ir vyrai partizanai, galbūt tik nebuvo skiriamos vadovauti ir rečiau dalyvaudavo tiesioginiuose kovos veiksmuose.

Iš radijo gamyklos – į šventovę: kaip buvo prikelta Prisikėlimo bazilika

Prieš 30 metų, 1990-ųjų vasario 14-ąją, tikintieji atgavo paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią. Kaip tai atsimena anų laikų įvykių liudininkai?

Dėl politikos studijų negalėjusiam pabaigti rezistentui A. Terleckui – ypatingas Vilniaus universiteto diplomas
VU naujienos

Atminties diplomais siekiama prisiminti ir pagerbti VU bendruomenės narius, kurie dėl totalitarinių režimų veiksmų buvo pašalinti iš VU ir neteko galimybės baigti studijas.

Lietuvos tarpukario miestų ir miestelių modernizacija: Ukmergė

Ketvirtame XX a. dešimtmetyje Ukmergė tapo vienu iš sparčiausiai besivystančių Lietuvos miestų. 

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (I). Gabus jaunuolis, kurį įkvėpė silpnieji

Pasakojimas apie kard. Vincento Sladkevičiaus vaikystę, paauglystę ir kelią kunigystės link. 

10 įdomiausių filosofo H.-G. Gadamerio minčių

Vasario 11-ąją dieną Hansas Georgas Gadameris (1900-2002 m.) švestų 120-ies metų jubiliejų.