Atmintis | Visuomenė

Neužmiršti ir… prikelti. Variacijos partizano A. Kraujelio gyvenimo tema

Rašytoja R. Šerelytė, tyrinėdama Lietuvos partizanų kovų su okupantais šaltinius, pristatė naują kūrinį „Pro rūdijančią naktį“.

Seserų Chaimaičių gelbėjimo istorijos užmaršties dulkes nupūtus
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Darbėniškių seserų Chajos ir Esteros Chaimaičių nuo nacių genocido išgelbėjimo istorija – neeilinis paprastų Žemaitijos žmonių didvyriškumo ir pasiaukojimo kitam pavyzdys. 

Kalvarijų koplyčias griovė buldozeriais

Vienintelės Aukštaitijoje Veprių Kalvarijų koplyčios, išsilaikiusios per didžiausias krašto negandas, 1963 m. tuoj po Sekminių sovietų buvo išgriautos.

Trečiojo tūkstantmečio popiežius
Irena Vaišvilaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Pasakojama, kad ką tik popiežiumi išrinktam K. Wojtyłai Lenkijos primas, kardinolas St. Wyszyńskis pasakė: „Tau teks vesti Bažnyčią ir pasaulį į naują tūkstant­metį.“

Dingusio Vilniaus galerijos: Šv. Juozapo Sužadėtinio bažnyčia

Nugriautos bažnyčios vietoje suformuota akmenimis grįsta turgaus aikštė, miestiečių praminta Basokų aikšte.

Šv. Jono Pauliaus II programa Lietuvai

Sveikindamas nepriklausomybės rytmetį išgyvenančią mūsų tautą, 1993 m. rugsėjį šv. Jonas Paulius II nubrėžė ir ateities programą, kurios neturime pamiršti.

Ne komforto zona
Renata Šerelytė - Draugas

Kažkodėl partizaninė tematika mūsų literatūroje ir mene šliejasi prie tų, apie kurias kalbama puse balso ir kurioms tarsi neteikiama didelės reikšmės.

Standartizacija ir funckionalizmas. Kaip sovietmečiu augo Vilniaus miegamieji rajonai?

Masinė gyvenamųjų rajonų plėtra prasidėjo XX amžiaus antroje pusėje. Okupuotoje Lietuvoje pradėjo veikti sovietinė standartizacija ir industrializacija.

P. Cvirkos muziejaus aušra ir naktis

Kaune, Lietuvos premjero M. Šleževičiaus namuose Donelaičio g. 13, nuo 1951 m. veikusį P. Cvirkos memorialinį muziejų 1991-aisiais ištiko mįslinga metamorfozė.

„Kodėl jūs nemirėte?“ Šv. Jonas Paulius II ir pasaulį sukrėtęs stebuklas

1981 m. gegužės 13 d. popiežius turėjo būti nušautas. Tačiau jį išgelbėjo – kaip tikėjo pats šv. Jonas Paulius II – Fatimos Dievo Motina.

Šiuolaikinio meno aukcionas internetu pal. T. Matulionio laiškams išspausdinti

TM fondo rengiamo aukciono „Pandemija 2020“ tikslas – sukaupti lėšų pal. T. Matulionio laiškų knygai išleisti.

Balys Miškinis – primiršta Deltuvos legenda

„Dar Nepriklausomybės pradžioje susipažinau su Baliu, sužinojęs, kad jis buvo pokario metų rezistentas, vėliau nuteistas ir praėjęs tikrą okupantų golgotą.“

Karolio Wojtylos paslaptis

Ar Jonas Paulius II – Dievo pasiuntinys? Šį klausimą sau ne kartą uždavė vokiečių žurnalistas Andreasas Englischas, lydėjęs šį popiežių kelionėse. 

Steigiamojo Seimo 100-metis ir Respublikos prasmė

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docento dr. V. Vaičaičio komentaras apie Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metį.

Virtuali paroda apie Lietuvos Respublikos Steigiamąjį Seimą

Lietuvos centrinis valstybės archyvas parengė virtualią parodą, skirtą Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui.

Lietuvos Steigiamasis Seimas – Vasario 16-osios akto gairių subrandintas vaisius

Lietuvos Steigiamasis Seimas, atlikęs labai svarbų mūsų valstybės kūrimo darbą, tikrai ryškiu puslapiu įeina į Lietuvos istoriją, į jos atmintį.

Justinas Staugaitis – signataras, steigiamojo Seimo narys, vyskupas

Tarp Steigiamojo Seimo narių – ir kun. Justinas Staugaitis, Vasario 16-osios akto signataras, gebėjęs suderinti dvasininko ir politiko pašaukimus.

Lietuvos pilių ir dvarų vaizdai

Naujuoju vaizdo klipu, kuriame atskleidžiamas gamtos, istorinių pilių ir dvarų grožis, Lietuvos pilių ir dvarų asociacija skatina keliauti po Lietuvą ir pažinti jos kultūrinį paveldą.

Lietuvos žydai Štuthofo koncentracijos stovykloje

Naujos A. Bubnio ir S. Buchavecko knygos „Lietuvos žydai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1943–1945 m.“ pristatymas.

Apie epidemijas senajame Kaune

Iki XX a. epidemijos, sėjančios mirtį, buvo dažnas reiškinys miesto ir krašto gyvenime. Kaip šiandien, taip ir anksčiau, visuomenėje suintensyvėdavo epidemijos sukėlėjų paieškos.

Šmaikščiausios W. Churchillio mintys

„Mėgstu kiaules. Šunys mumis žavisi. Katės žiūri į mus iš aukšto. Kiaulės elgiasi su mumis kaip su lygiais.“

 
Dingusią K. Jakubėno kalbą išsaugojo NKVD byla

Audringa poeto Kazio Jakubėno kalba, sudrebinusi pirmąjį LTSR rašytojų suvažiavimą 1945 m. Kalbos tekstas paslaptingai dingo iš suvažiavimo protokolo, tačiau išliko NKVD byloje. 

Katalikai, baptistai ir „laisvieji krikščionys“ Mėmelyje
XFM Radijas

Senajame Klaipėdos krašte Romos katalikų nebuvo ypač gausu. Jų padaugėjo tik Lietuvai prisijungus Klaipėdos kraštą. 

Šiuolaikinių menininkų pagarba palaimintajam Teofiliui

Palaimintojo Teofiliaus laiškams išleisti T. Matulionio fondas rengia šiuolaikinio meno aukcioną internetu.

Gegužēs 3-ioji – kodėl Lietuvoje mažiau reikšminga nei Lenkijoje?

Gegužės 3-iąją minėjome 1791-ųjų pirmosios Europos žemyne rašytinės Konstitucijos dieną

Ką įrašai kalendorių lapeliuose pasako apie knygnešius?

Baimė būti caro žandarų persekiojamiems, nuteistiems mirties bausme, kankinamiems caro kalėjimuose nedavė ramybės nė vienam iš knygnešių.

Vilniaus centrinis paštas – ar išliks „senamiesčio gatvė“ modernistiniame interjere?

Ar pastatą rekonstruojant bus išsaugotos visos pokarinio modernizmo architektūros vertės – erdvinė kompozicija, atviros erdvės, atsiveriantys vaizdai, medžiagos ir detalės? 

B. Burgis: „Tobulėti būtina iki paskutinės akimirkos“

Eidamas 71-uosius metus mirė vienas KTU gimnazijos įkūrėjų, pedagogas, buvęs ilgametis mokyklos vadovas Bronislovas Burgis. 

Lietuvos miestų ir miestelių modernizacija: Šiauliai

Šiauliai tarpukario metais buvo didžiausios Lietuvos apskrities administracinis centras.

Kodėl tarpukariu Lietuva taip ir nepasistatė Seimo rūmų?

Pirmosios Respublikos laikotarpiu laikinojoje sostinėje Kaune nepavyko pastatyti parlamento, nors pastatų paieškos užsibaigė įspūdingu Valstybės rūmų architektūriniu konkursu.

Dvasinė stiprybė pasiekiama vien dideliu užsispyrimu. Apie Maironio dukterėčią

Rašytoja, mokytoja D. Lipčiūtė-Augienė, šiuo metu gyvenanti Pal. J. Matulaičio slaugos namuose Putname, Konektikuto valstijoje, balandžio 1-ąją atšventė 106-ąjį gimtadienį.

Lietuvos miestų ir miestelių modernizacija: Panevėžys

Pristatant tarpukario Panevėžį neretai akcentuojama, kad tai laikotarpis, per kurį miestas įgavo lietuviškos dvasios.

Kaip galėjo pasikeisti Vilniaus panorama, arba Taip ir neiškilusios Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios istorija (II)

Nepaisant ankstyvos įstabios bažnyčios kūrėjo A. Wiwulskio mirties, pastatas gyvavo savarankiškai. Koks bažnyčios likimas sovietmečiu ir dabar?

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (VII). Aktyvių bičiulių kompanija

Apie „Katalikų Bažnyčios Kroniką“, rūpestį savo mokiniais ir pagalbą į lietuvių kalbą verčiant Naująjį Testamentą.

Garsiausias Talmudo komentatorius Rytų Europoje – Vilniaus Gaonas

Vilniaus Gaono Elijahu ben Solomono Zalmano, didžiausio XVIII a. išminčiaus, vardas išgarsino Vilnių kaip Lietuvos Jeruzalę visame pasaulyje.

Istoriko M. Ėmužio knygoje apie partizanę M. Alūzaitę – ištisos pokario kartos portretas
Silvija Stankevičiūtė - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Knyga „Partizanė: Monika Alūzaitė – moteris laisvės kovose“ – pirmas išsamus moters partizanų kare portretas.

Virtualus pasivaikščiojimas po Vilniaus Didžiąją sinagogą

Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyvos dėka dabar galima virtualiai pasivaikščioti po Vilniaus Didžiąją sinagogą Žydų gatvėje.

Nuo žvejų kolūkių iki prestižinio kurorto: Neringos modernizmo architektūros sluoksnis

Per beveik penkiasdešimt metų teritorija pasikeitė iš esmės – nuo sovietinių žvejų kolūkių iki prestižinio kurorto su sunkiai valdoma plėtra.

Tai, ko neišgirdai per pamokslą. 5 mitai apie inkviziciją

Kas iš tikrųjų buvo inkvizicija? Kiek yra tiesos populiariuose vaizdiniuose apie raganų bei eretikų persekiojimus ir deginimus? Tinklalaidės pašnekovas – Pijus Krūminas.

Išgarsėjusi Lietuvoje ir JAV: rūpestingoji vienuolė Marija Kazimiera Kaupaitė

Daugybė žmonių iki tol vienuolę matė kaip tikrą, šventą asmenį. Atrodė, kad ji gyveno eilinį gyvenimą nepaprastu būdu.

Lietuvos miestų ir miestelių modernizacija: Tauragė

Kaip ir daugelyje tarpukario Lietuvos miestų, Tauragėje netrūko ryškių kontrastų. Miestiečiai gyveno ne tik prabangiuose centro mūrinukuose, bet ir skurdžiausiuose Šilalės gatvės lūšnynuose. 

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (VI). Mokytojas, meistras, gamtos paslapčių žinovas

Pasakojimas apie vysk. Vincento Sladkevičiaus tremtį Nemunėlio Radviliškyje bei draugystę su vietos gyventojais ir broliais latviais.

Adelės Dirsytės Velykų pamokos iš tremties

Apie Dievo tarnaitės, tremtinės Adelės Dirsytės velykinius laiškus.

In memoriam George’ui Steineriui (1929–2020)
Mantas Adomėnas - Naujasis Židinys-Aidai

Atsiversti bet kurį George’o Steinerio knygos puslapį reiškia pasinerti į gilų, veržlų, sūkuringą Europos literatūros ir kultūros srautą.

Sugrįžimai, arba visad dabartiškas Mamertas Indriliūnas
Dalia Jakaitė - Naujasis Židinys-Aidai

„Mamerto Indriliūno raštai“ yra toks ne tik jo kartos, bet ir visos lietuvių kultūros, jos kritikos istorijos suvokimą ir mąstymą koreguojantis įvykis.

20 metų nuo istorinės šv. Jono Pauliaus kelionės į Šventąją Žemę: vokiečių žurnalisto atsiminimai

2000 m. išsipildė šv. Jono Pauliaus II troškimas: nuvykti į Šventąją Žemę. Tai buvo išskirtinė kelionė, kurią vainikavo simbolinis krikščionių ir žydų susitaikymas. 

Nuo karo, bado ir maro... arba Apie viduramžių maro pamokas šiandien

Žmones kartais ištinka baisios epideminės ligos, tai nėra kokia nors naujiena istorijoje. 

Lietuvos miestų ir miestelių modernizacija: Marijampolė

Per ganėtinai trumpą laiką tarpukario Marijampolė padarė neabejotinai didžiulį šuolį. Miestas tapo didžiausiu Suvalkijos ekonominiu, administraciniu ir švietimo centru.

Juozas Eretas ir 100 metų Lietuvos žurnalistikos agentūrai

Šveicaras Josephas Ehrettas, geriau žinomas kaip Juozas Eretas, prieš 100 metų – 1920 m. balandžio 1 d. įkūrė Lietuvos žurnalistikos agentūrą, žinomą tiesiog kaip ELTA.