Krikščioniškas socialinis mokymas | Visuomenė

Tautų vystymasis – tikras ir tariamas51

Pal. popiežiaus Pauliaus VI enciklika „Populorum progressio“ apie tautų vystymąsi šiandien tokia pat aktuali, kaip ir prieš penkiasdešimt metų. 

Trys būtinos bendruomenės3
Russel Hittinger - First Things

Amerikiečių profesoriaus žvilgsnis į Bažnyčios socialinio mokymo ištakas ir šiandieną per trijų būtinų bendruomenių — šeimos, valstybės ir Bažnyčios — prizmę. 

Popiežius Pranciškus: Pasitelkę Evangelijos jėgą galime pakeisti pasaulį23
Katalikų pasaulio leidiniai

Tiek suaugusieji, tiek jaunimas turėtų  domėtis originaliais didžiųjų Bažnyčios dokumentų tekstais ir savo veiklą kreipti pagal tiesos, teisingumo ir meilės maksimas. 

Antinacistinei ir antirasistinei Pijaus XI enciklikai – 80 metų
vatikano radijas

Sukanka 80 metų nuo popiežiaus Pijaus XI enciklikos „Mit brennender Sorge“, kurios pavadinimo žodžiai reiškia „su degančiu susirūpinimu“. Nors enciklikoje neminimas nacionalsocializmas, ji nukreipta prieš jį bei rasės ir valstybės kultą.

Tarptautinė diena prieš mirties bausmę. Popiežiaus žinutė
vatikano radijas

Bažnyčia ir popiežių mokymas nuosekliai pasisako prieš mirties bausmę. Katekizme ji pateisinama tik vienu atveju – „jeigu ji yra vienintelis būdas apginti žmonių gyvybę nuo neteisaus užpuoliko“.

Šv. Benedikto Regula ir darbas5

Šiandien Vakarai, vis dar įtakingi, užkrėtę savo gyvenimo būdu visą pasaulį, išgyvena gilias vidines krizes. Darbas neretai tampa mūšio lauku, o ekonominė politika kartais primena tik biudžeto ar euro gelbėjimo strategiją.

Kodėl katalikams Lietuvoje mažai rūpi ekologija?56

Kada pagaliau, kaip ir apie abortus ar eutanaziją, t. y. akivaizdų žudymą, galėsime pasisakyti ir aplinkos griovimo – netiesioginio žudymo – klausimais?

Walter Wink: „Įveik sistemą“3
Kelionė

Evangelija yra labai paprasta, iš tiesų – tokia paprasta, kad net mažas vaikas ją gali suprasti. Tai žinia, jog Dievas nepritaria kokios nors rūšies dominavimui. Jis neša dominavimo nesaistomą tvarką, Dievo karalystę.

Luís González-Carvajal Santabárbara. Druska druskinėje8
Kelionė

Į klausimą, kam stengtis išsaugoti krikščioniškos dvasios įkvėptas erdves, galima atsakyti taip: kad ne tokiems brandiems krikščionims būtų lengviau išlaikyti savo tapatybę, kai visiems piliečiams bendros erdvės alsuoja priešiškumu tikėjimui.

Andrius Navickas: „Būti krikščionimi – tai kovoti partizaninį laisvės karą“11

Knyga „Laisvų žmonių bendruomenė?“ - tai pasakojimas apie pasaulį, kuriame gyvename, nebandant grimuoti, glaistyti žaizdų, dėl kurių kenčiame

Andrius Navickas apie knygą „Laisvų žmonių bendruomenė?“2
Bernardinai.TV

Tai jau trečioji filosofijos daktaro Andriaus Navicko knyga. Šįsyk kiek kitokia, tačiau ir vėl „plaukianti prieš srovę“.

Apie Jėzaus ir mūsų gundymus

Ar širdyje sugebame pripažinti, jog teisus Jėzus, o ne Makiavelis, kuris mokė, kad tikslas pateisina priemones, dosniai bėrė ciniškus patarimus valdovui, kaip išlaikyti valdžią? Ko moko mūsų patirtis?

Įveikti blogį gerumu: Jurgis Matulaitis8

Būdamas vienas iškiliausių to meto Bažnyčios socialinio mokymo teoretikų, Matulaitis niekada nepamiršo, kad sekimas Kristumi – tai ne teorija, bet praktika.

Popiežius priėmė italų Krikščionių verslininkų sąjungą
vatikano radijas

Jiems sakytoje kalboje popiežius priminė Bažnyčios socialinio mokymo svarbą, o tai savo ruožtu reikalauja, kad verslininkai turėtų tvirtą krikščionišką tapatybę.

Dale Ahlquist. Klaidingas pažangos kultas

Kiekvieną kartą, kai išgirstame žodį „pažanga“, turim rimtą priežastį sunerimti. Nedelsdami turime klausti: „Pažanga kur link?“ Negali būti jokios pažangos, jokio pagerėjimo prieš tai pirmiausia neidentifikavus, iš kur tu ateini ir kur link tu keliauji.

Pasidaryk pats visuomenė (III). Nuo nacistinio košmaro prie liberaliosios eugenikos9

Neabejotinai būtų paprasčiau, jei galėtume Holokaustą bei Stalino represijas aiškinti tuo, jog bepročiams pavyko prasmukti į valdžią, jie susirinko sadistų ir psichopatų gaują, ir tragedija prasidėjo.

Ar gali geras katalikas nepritarti Laudato Si'?

Popiežiaus Pranciškaus enciklika aplinkosaugos tema, kaip ir buvo galima tikėtis, sužadino milžinišką katalikų genčių karo būgnų dundėjimą.

Pranciškaus socialinio teisingumo idėjos: labiau „perdirbimas“, nei revoliucija

Popiežiui Pranciškui ruošiantis rugsėjo mėnesį aplankyti Jungtines Amerikos Valstijas, šalyje vis dažniau aptarinėjamas neseniai užfiksuotas jo reitingų smukimas, kurį stebėtojai sieja su dviem tendencijom.

Kas blogiau: ištvirkavimas ar žudymas?12

Nedera kviestis šėtono, kovai su šėtonu. Tie žmonės, kurie skelbia, jog sodomitai nusipelno mirties, tikrai nėra mūsų sąjungininkai. Nepamirškime, kad Žmogaus Sūnus atėjo ne pasmerkti, bet išgelbėti.

„Pasidaryk pats“ visuomenė (II) Eugeninio mąstymo triumfas2

Viena iš priežasčių, kodėl nacistinei Vokietijai pavyko talkininkais padaryti daugelį talentingų to meto mokslininkų, tai, kad jiems buvo pasiūlytos unikalios eksperimentavimo galimybės

„Pasidaryk pats“ visuomenė (I) Eugenikos gimimas 2

Pasak socialinio darvinizmo, proletariato moralinė degradacija, polinkis nepaisyti socialinių normų yra ne nežmoniško skurdo padarinys, bet jo priežastis.

Paprastumo džiaugsmas. Turėti ar būti?4
Iustitia et Pax

Tęsiame laidų ciklą „Paprastumo džiaugsmas“. Šiojelaidoje keliame klausimą: kaip vartotojiškoje visuomenėje nenuslysti į turėjimą, kuris užgožia būtį? 

Apie paprastumą, sėkmingą gyvenimą ir laiką1
Kelionė

Gyvename pasaulyje, kuriame paprastumas dažnai suvokiamas kaip prastumas, o ekstravagancija tapatinama su laisve. Tačiau ar iš tiesų dėl to tampame laimingesni? Galbūt paprastumas ir yra tas vaistas, kurio mums šiandien reikia...

Mūsų darbas kaip šventė4

Savo darbu išreikšdami kiekvienam matomam ar nematomam mūsų pastangų vaisių gavėjui – „kaip gera, kad tu esi, noriu, kad būtum laimingas“, patys patiriame gilią tiesą, jog labai gera, kad aš pats esu.

Earle Craig. Teatralizuota krikščionybė35
Kelionė

Mes turime pasitikėti vien Jėzumi Kristumi ir tuo, kad Jis atleidžia mūsų nuodėmes ir gali perkeisti mus iš vidaus. Tik per kryžių, o ne savo jėgomis mes tampame tikrais Jėzaus žmonėmis.

Palaidūnės civilizacijos sutrikimas6

Holokausto neigimas šiandien daugumoje Vakarų pasaulio valstybių yra prilygintas neapykantos kurstymui. Deja, nutylima, jog nacistinėje Vokietijoje žmonijos „tobulinimo“ programos natūraliai pratęsė kitose Europos valstybėje bei JAV pradėtas iniciatyvas.

Kelionė Dangaus Karalystės link driekiasi per žemiškąją tėvynę 1

Trumpai tariant, nors krikščionio galutinis yra anapus šio pasaulio, tačiau išganymo drama vyksta būtent čia ir dabar.

Bažnyčia apie migrantus Lietuvoje: „Rizika negali sutrukdyti teikti pagalbą“

„Dirbant su pabėgėliais, visada išlieka rizikos elementas, tačiau jis negali sutrukdyti teikti pagalbą.“

Ar politikai reikia šventųjų?5
Andrius Navickas - Žurnalas „Ateitis“

Ko mes tikimės iš politikų? Juk būtent mūsų lūkesčiai ir yra tas kryžiaus, kurį tenka nešti politikams, svoris. Kiek mes padedame jiems įveikti pagundas bent jau savo maldomis? 

Politika ir jos karikatūros3

Šiandien svarbiausias krikščionių uždavinys politiniame gyvenime ne užimti įtakingiausius postus valstybėje, bet į politiką sugrąžinti elementarią dorovinę gramatiką, be kurios ji tėra visų karas su visais.

„Laudato Si’“ – apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais“10

Popiežius Pranciškus kreipiasi pirmiausiai į tikinčiuosius katalikus, kartodamas šv. Jono Pauliaus II žodžius: „krikščionys ypatingai suvokia, kad jų veikla kūrinijoje, jų pareigos gamtai ir Kūrėjui yra jų tikėjimo dalis“ (64).

Paprastumo džiaugsmas. Apie karjerą: ar visada kuo aukščiau, tuo geriau?3
Iustitia et Pax

Svarbiau ne tai, kiek aukštai užlipai profeisnėmis kopėčiomis, o tai, ar jautiesi savo vietoje. Tikime, kad šie pasakojimai iškels svarbių klausimų ir jums.

Socialinis teisingumas – misija įmanoma1
Andrius Navickas - Artuma

Kiekvienoje visuomenėje egzistuoja natūrali įvairovė. Žmonės skiriasi savo sugebėjimais, pomėgiais, pastangomis, pagaliau kiekvienam iš mūsų tenka atsidurti skirtingame įvykių sraute.

Europoje netiksliai suprantamas subsidiarumo principas22

Pasak Actono instituto JAV studijų direktoriaus, filosofijos daktaro S. Greggo, tinkamas subsidiarumo principo įgyvendinimas reikštų gerovės valstybės funkcijų siaurinimą Europoje.

Kodėl subsidiarumas giriamas žodžiais, o ne darbais?6

Lygybė ir veiksmingumas yra tapę didžiausiu rūpesčiu, dėl to visuomenė redukuojama į mechanizmą, valdomą iš viršaus į apačią. Tokia tvarka supranta žmogų skurdžiau, negu jis yra iš tikrųjų. 

Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principai20
Vyskupas Kęstutis Kėvalas - Iustitia et Pax

Šioje laidoje siūlome vyskupo Kęstučio Kėvalo  pasakojimą apie svarbiausias Bažnyčios socialinio mokymo siūlomas gaires. Neabejojame, kad šis pasakojimas bus įdomus kiekvienam, norinčiam geriau pažinti Bažnyčios socialinį mokymą.

Bernardinai TV. Dovanojimo kultūros ugdymas
Iustitia et Pax

Institucijos negali pakeisti meilės darbų ir dovanojančios širdies. Būtent dovanojanti širdis yra mūsų prigimtį atitinkanti laikysena. Tai nėra koks nors nuopelnas, nėra savęs skurdinimas, tai veikiau žmogiškosios prigimties auginimas, tikroji savirealizacija.

Marie Dominique Philippe OP. Masių kultūra ir visuomenė1
Tiesos.lt

„Masių“ ir „visuomenės“ santykiai – tipiška mūsų epochos problema, nesiliaujanti aštrėti pastaraisiais dešimtmečiais. Ji reikalauja nuodugnių antropologinių apmąstymų ir išsamios dabartinės kultūrinės aplinkos analizės.

Būti pasaulyje: popiežius Leonas XIII

 Popiežiaus Leono XIII pontifikatas tęsėsi dvidešimt penkerius metus. Jis mirė 1903 metais. Popiežius iškeliavo pas Dangiškąjį Tėvą, spėjęs atlikti viską, ką galėjo. Per jo pontifikatą Bažnyčia labai sustiprėjo ne tik išoriškai, bet ir iš vidaus.

Apie subsidiarumo principą ir valdžios ribas1
Vyskupas Kęstutis Kėvalas - Bernardinai.TV

Vyskupas Kęstutis Kėvalas pasakoja apie Bažnyčios socialinio mokymo šerdį – subsidiarumo principą. Taip pat svarsto, kiek Bažnyčia turi drąsos ir atkaklumo laikytis šio principo vidaus gyvenime. Vyskupas kelia klausimą apie valdžios ribas teisingoje visuomenėje.

Meditacija draugystės tematika1

Kaip aš, kuris esu laikinas, trapus ir nuodėmingas, galiu būti to, kuris yra amžinas, begalinis ir visagalis draugu? Ar ne per didelis užmojis?

„Pagarba religiniams simboliams – tai pagarba žmogui“23

Gyvename sekuliarioje visuomenėje, kurioje deklaruojama asmenų lygybė ir įsitikinimų laisvė, tačiau paradoksaliai religinėms pažiūroms neretai tenka kovoti už teisę viešai reikštis ar tikėtis kitų pagarbos.

Harry Blamires. Pagrindiniai principai
Šiaurės Atėnai

Ko gero, daugelis kažkada juokėmės iš pasakojimo apie airį, kuris, praeivio paklaustas kelio į geležinkelio stotį, atsakė: „Jeigu aš eičiau į geležinkelio stotį, iš šios vietos tikrai nepradėčiau ten eiti.“

Dešimt teisingos visuomenės principų13

Pateikiame 10 teisingos visuomenės principų, kuriuos suformulavo Bažnyčios socialinis mokymas. Kartu raginame susimąstyti, kiek mes, krikščionys, prisidedame prie jų įtvirtinimo ir ką dar galėtume padaryti.

Darbas ir žmogus
Šv. Jonas Paulius II - Katalikai.lt

Apskritai reikia priminti, kad šeima yra vienas iš svarbiausių orientacinių punktų, pagal kuriuos turi būti nustatoma žmogaus darbo socialinė etinė tvarka.

Darbas (1). Pasiklydusiems tarp Skruzdės ir Žiogo13

Akivaizdžiausias atsakymas: be darbo nėra atlyginimo (bent jau teoriškai), o be pinigų tai kas gi šiais laikais žmogus.

Darbas (2). Tėvų ir senelių palikti proto gardai3

„Gamtavaikių“ įsitikinimas, kad darbas (kaip kančia ir pastanga) ir gyvybė yra neatsiejami, atsispindi ir mus pasiekusiose patarlėse, tokiose kaip „kas nedirba, tas nevalgo“, primenančiose garsųjį šv. Pauliaus paskatinimą Naujajame Testamente.

Darbas (3). Ką paveldėjom iš antikos ir krikščioniškosios Europos? 9

Kas bendra tarp graikų ir Dabartinės lietuvių kalbos žodyne pateikto „darbo“ apibrėžimo? Ogi žodžiai „protinė ir fizinė veikla“.

Darbas dviese3

Kartais mus apninka tokios įkyrios mintys apie praeitį, apie ateitį ar apie dabartį, susijusios su vietomis, aplinkybėmis ar žmonėmis, kurių mes negalime tiesiogiai paveikti, kad tik didžiulėmis pastangomis pajėgiame vairuoti savo gyvenimo laivą.

Darbas (4) Asketinis marksizmo idealas7

Sovietinis socialinės inžinerijos eksperimentas praktikoje atskleidė du ribotumus, kuriuos teoriškai numatė jau Marxo amžininkai, kiti du modernybės tėvai, F. Nietzsche ir Z. Freudas.