Visuomenė

Kaip pal. J. Matulaitis bandė išvengti vyskupo sosto

„Šiais labai sunkiais Vilniaus vyskupijai laikais, einant įvairioms kovoms, tik šis vienas pamaldus kunigas sugebės pakreipti į tiesų kelią ir Vilniaus dvasininkus, ir vyskupijos tikinčiuosius sujungti tikrai krikščioniška meile.“

Pirmojo nacionalinio mecenato vardas – Balbieriškio bažnyčios atstatymo rėmėjui

Arvydui Paukščiui, bendrovės „Teltonika“ steigėjui ir savininkui, parėmusiam Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčios atstatymo projektą, suteiktas nacionalinio mecenato vardas.

LDK istorija: tarp supratimo ir vaizduotės

Kam XXI a. žmogui reikalinga Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija? Kas, be pavadinimo, sieja modernią Lietuvos Respubliką su senąja kunigaikščių ir bajorų valstybe?

Lietuvoje gyvenanti Rusijos opozicionierė: abejingumas ir tyla yra mirtini

Žinau, kad toks gyvenimo būdas man atnešė skurdą ir begalę kitų sunkumų, bet priešingu atveju aš likčiau gyventi mele, sako Irina Kalmykova.

Vilniaus licėjaus direktorius: eksperimentas su mokytojais nesprendžia problemų
lrt

Niekas nuo to nepasikeitė, tiktai dar labiau supainiojome tai, kas buvo, ir galiausiai turime dabar tokią išties įtampą ir nežinome, kaip toliau eiti, sako Saulius Jurkevičius. 

„Istoriniai CV“: pabendraukite su F. Bortkevičiene per programėlę „messenger“

Edukacinė iniciatyva „Istoriniai CV“ pristato naujus Lietuvai reikšmingų asmenybių gyvenimo aprašymus ir galimybę pabendrauti su jomis per programėlę „Messenger“.

Už jūsų ir mūsų laisvę: XIX amžiaus romantikų ir pozityvistų pamokos

A. Mickevičiaus asmenybė yra langas, pro kurį atsiveria plati XIX amžiaus panorama.

Pal. Mykolas Giedraitis – padrąsinimas intravertams
Mažoji studija

Mažosios studijos laida „Kultūra ir religija“ apie naująjį lietuvį palaimintąjį Mykolą Giedraitį.

Nusikaltimas ir bausmė. Apie smurto sąvoką vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme

Stebint Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisų proponentų ir oponentų diskusiją, susidaro kognityvinio disonanso įspūdis.

Vaikų teisės ir pagalba šeimai – tarptautinės patirtys ir Lietuvos situacija

Būtų didžiulė klaida, jei būtų iš esmės keičiamos arba atšaukiamos smurtą draudžiančios įstatymo nuostatos.

Kas vyskupavo Vilniuje prieš pal. J. Matulaitį

1903 m. lapkričio 9 d. popiežius Pijus X Vilniaus vyskupu paskyrė Eduardą von Ropą: „Iš dalies lenkas, iš dalies vokietis, iš dalies lietuvis, bet svarbiausia – doras katalikas.“

Apie Vydūno viešnagę Biržuose ir Pasvaly
Rima Sabaitė-Jankauskienė - Šiaurietiški atsivėrimai

Šiemet minime Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, rašytojo, filosofo Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-ąsias gimimo metines. Iš istorijos nuotrupų – apie jo viešnagę Biržuose ir Pasvalyje 1934 m. balandį.

Kodėl man ir tau rūpi Asia Bibi

Kol kas nežinome, ar Asia, jos vyras ir penki vaikai dar Pakistane. Minioms reikalaujant neleisti jai išvykti, Prancūzija, Ispanija, Vokietija, o pirmiausia – Australija bei kelios kitos šalys pasiūlė prieglobstį šeimai.

Nuo Gdansko iki Varšuvos, nuo Antrojo pasaulinio karo iki „Solidarumo“

O kas gi yra geras muziejus? Pabandysiu atsakyti į šį klausimą pasitelkdamas penkių Lenkijos muziejų pavyzdžius.

Dirbti negalima streikuoti

Turėtume mokyti ne tiktai pilietiškumu. Turėtume mokyti ir žmoniškumu – būdu, kuriuo siekiame tikslo. Svarbaus ir teisingo. Bet jis negali pateisinti kitaip galvojančiųjų žeminimo.

Ir visgi – kas tie pinigai?

Pinigai ir vulgarūs, ir kilnūs, ir fikcija, ir tikrovė. Jie jungia ir skiria žmones, gąsdina tiek pertekliumi, tiek stygiumi. Tai bloga darantis gėris ir gera darantis blogis. 

Prezidentė išimties tvarka suteikė Lietuvos pilietybę Jonui Ohmanui

Prezidentė atsižvelgė į J. Ohmano nuopelnus Lietuvai, jo sėkmingą integraciją į Lietuvos visuomenę, reikšmingą indėlį garsinant Lietuvos vardą pasaulyje.

„Magnificat“ kviečia dalyvauti akcijoje „Knygų Kalėdos“
Magnificat

„Magnificat leidiniai“ kviečia prisijungti prie aštuntą kartą vykstančios akcijos „Knygų Kalėdos“. Šių metų šūkis – dovanoti laukiamiausių knygų šalies bibliotekoms.

Vargdienių seserys: gyvenimas vienodu jausmu

Vyresniosios nurodymai jaunai vienuoliai: „Į viską žiūrint atviromis akimis, savarankiškai pačiai surasti būdus, kaip vis labiau ir labiau išsinerti iš savo savimylos, kaip visiškai pasiaukoti Dievui ir Bažnyčiai esamomis sąlygomis.“

Ko tikėtis Europoje 2019 metais?
VU naujienos

Diskusija pie ES ateitį, netikras naujienas, hibridinius karus ir lyčių lygybę.

Partizanų žvalgas

Pasakojimas apie partizanų žvalgą Praną Perevičių.

Smurtas smurtui nelygus

Atrodo, baimė ir neviltis sukaustė Lietuvą, besiruošiančią svarstyti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimų projektą.

Atgimimo žmonės buvo vilties ir džiaugsmo žmonės.

Mintys iš Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo 30-mečio minėjimo Kaune, 2018 m. spalio 17 d.

Kalbėti ar tylėti?

Apie vienas kito supratimą bei gydančią žodžių ir tylos galią.

A. Ramanauskas: žurnalistas turėtų jausti gėdą būdamas beraštis
lrt

Kalbą prižiūrinčios institucijos neturėtų taikyti draudimų ir baudimų žiniasklaidai, joje reikia savireguliacijos – patiems žurnalistams turėtų būti gėda nemokėti rašyti.

Popiežius priminė „Holodomoro“ sukaktį, meldė už taiką Ukrainoje
Vatican News

Sekmadienio vidudienio susitikime Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus paminėjo didžiąją XX amžiaus pradžios dramą Ukrainoje, nuo kurios praėjo 85 metai. 

Popiežiaus švelnumas ir gėjų eitynės

Ar „Baltijos pasididžiavimo“ eitynės yra tik pagarbos ir meilės reikalaujanti akcija, ar čia susiduriame ir su „lobizmu“ bei „lygių teisių“ reikalaujančia „politine manifestacija“?

Baltarusijos atgimimo šauklė

Baltarusių poetė Aloizos Paškievič-Ciotka, Vasario 16-osios akto signataro S.Kairio žmona, buvo glaudžiai susijusi su Lietuvos ir Baltarusijos valstybių kūrėjais. 

„Fake news“: melas ir tiesa, kuri išlaisvina
Augminas Petronis - Ateitis

Internetas yra nepaprastai galinga priemonė skleisti informaciją, tik jam visai nesvarbu – teisinga ji ar melaginga. 

L. Kukuraitis: nepritariu bandymams keisti smurto prieš vaiką sąvoką

Bet baimė, nerimas, pyktis yra patys blogiausi patarėjai diskusijoje apie vaikų gerovę. O kaip tik racionalios diskusijos dėl vaikų mums šiuo metu labiausiai ir reikia Lietuvoje.

Taivaniečiai referendume pasisakė prieš vienalytes santuokas
Laisvos visuomenės institutas

Taivano gyventojai praėjusį šeštadienį surengtose trijose referendumo serijose atmetė tos pačios lyties santuoką ir parėmė santuokos, kaip vyro ir žmonos, sampratą.

Mirė istorikas Antanas Tyla

Atsisveikinti su velioniu galima lapkričio 26 d. nuo 16 val. Šv. Mišios už profesorių bus aukojamos Vilniaus arkikatedroje pirmadienį 17:30 val. 

Katalikų moterys ir Apšvieta

Priešingai plačiai paplitusiai nuostatai, katalikų teologai savo pasisakymais gynė moterų teises, tiek mokslo ir švietimo, tiek moterų pasirinkimo, už ko tekėti, srityje.

Kryžkalnyje – memorialas partizanams

Sekmadienį Kryžkalnyje atidengtas ir pašventintas Kęstučio apygardos partizanų memorialas.

Fantomas, kuris būtinas
Vanda Ibianska - Artuma

Keisti dalykai nutinka su ta sąžine. Teisingumo dėlei tenka liūdnai konstatuoti, kad daugybės mūsų piliečių sąžinė yra komos būklės.

Lietuvių kilmės žydų pedagogas: mokytojo darbas – atsakingiausias pasaulyje

Pokalbis su vienos Izraelio mokyklos direktoriumi ir mokytoju Marku Babotu, kilusiu iš Kauno. 

Užregistruojamas smurtas prieš moteris – tik ledkalnio viršūnė

Europos Sąjungoje tik viena iš trijų moterų (33 proc.), kurių partneris fiziškai ar seksualiai smurtauja, kreipiasi į teisėsaugos institucijas.

Mirė seniausia vienuolė pasaulyje, gelbėjusi žydus Vilniuje
Vatican News

Motinai Cecilijai Abba Kovneris atsiuntė nedidelį krucifiksą, ant kurio buvo užrašytas žodis „Jeruzalė“. Šis kryželis buvo šalia jos mirties valandą.

Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė. J. Basanavičiaus Praha

„Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia“, – žymiojoje „Aušros“ prakalboje rašė dr. J. Basanavičius. Užrašė jis šią prakalbą gyvendamas Prahoje, kurioje tapo čekų tautinio atgimimo liudininku.

„Well4Africa“: Prasidėjo darbai Ugandoje ir Malavyje

Pavasarį pasauliečių pranciškonų paskelbta socialinė akcija „Well4Africa“ pasiekė įgyvendinimo etapą: prasidėjo gręžinių ir vandentiekio įrengimo darbai Ugandoje ir Malavyje.

Kas mums trukdo gyventi be baimės?

Ervino Makmanuso, amerikiečio pastoriaus, paraginimas gyventi be baimės.

Seime bus svarstomi vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimai
Laisvos visuomenės institutas

Penktadienį LR Seime buvo užregistruotas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas, kurį pasirašė 60 Seimo narių.

Paskutinis E. Nekrošiaus interviu: žmogus – daugiau nei jo veiksmai ir kalba

„Žmogų reikia pažinti, stengtis įžiūrėti kažką daugiau, nei yra jo veiksmuose, kalboje. Svarbiausia – nepražiūrėti žmogaus“, – taip paskutiniame savo interviu LRT sakė režisierius E. Nekrošius.

Ar yra kas bendra tarp mokslo ir meno?

Teatro režisieriaus, sukūrusio spektaklius apie Visaginą ir Šalčininkus, ir šiuos miestus tyrinėjusios mokslininkės pokalbis.

 

Adolfo Ramanausko-Vanago prisiminimai anglų kalba

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras anglų kalba išleido partizanų vado prisiminimų knygą „Daugel krito sūnų...Partizanų gretose“.

Nuo žodžių prie dialogo

Stiprinkime, ugdykime ir remkime šeimas! Vykdykime prevencines programas, kurios yra daug efektyvesnės už intervencines – smurtinį prievartinį vaikų atskyrimą nuo jų šeimų.

Lietuvos kariuomenės savanoriai

Lietuvos kariuomenei minint šimtmetį, prisiminkime tuos, kurie savanoriškai 1918–1920 m. įstojo į naujai formuojamą Lietuvos kariuomenę ginti Tėvynės. 

Apie sąžinę ir politiką
Antanas Gailius - Artuma

Tai, kas vyksta Lietuvoje, yra tamsos ir šviesos kova ne vien metų laikų prasme. Man kartais atrodo, kad esame atsidūrę didesnėje krizėje nei per Rolando Pakso apkaltą.

Br. Emadas Kamelis OFM: krikščionys Betliejuje jaučiasi kaip kalėjime po atviru dangumi
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Betliejų juosia siena, kuri izoliuoja krikščionis ir musulmonus, gyvenančius šiame mieste, nuo Izraelio. Šeimos susiduria su dideliais iššūkiais.