Pokalbiai apie du, labai skirtingus kino filmus - Leviataną ir Kryžiaus kelias. Abu juos jungia tai, kad jie sukelia karštas diskusijas ir palieka daug laisvės žiūrovų interpretacijoms. Tikrai nebandome primesti savą interpretacijos raktą. Veikiau viliamės sukelti dar daugiau klausimų.

Andrius NavickasAndrius Navickas
Bažnyčios mokytojos šv. Teresės Avilietės kilmė
vatikano radijas

Valjadolido archyvuose surasti dokumentai be jokio abejonės liudija, kad šv. Jėzaus Teresės senelis Juan Sanchez, į katalikybę atsivertęs žydas iš Toledo, Ispanijos Inkvizicijos nuteistas už judaizmą.

Kaltė
Virginija Adomonytė

Atleistos nuodėmės lyg nuima mano kaltę, mano atsakomybę. Lyg Dievas pasiima visą atsakomybę už mane. Jeigu po Dievo atleidimo aš jaučiu kaltę, tai reiškia, kad nepriimu Dievo malonės ir visiškai nesu įsisąmoninusi Dievo meilės man. 

Širdyje įrašytas meilės įstatymas1
Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ

Visos mūsų dienų bėdos prasideda nuo to, kad žmonės bijo apmirusio kviečio grūdo likimo. Jie nori būti laimingi, mylėdami ne kitus, bet tik save.

Minimos enciklikos „Evangelium Vitae“ 20-sios metinės
vatikano radijas

Gyvybė tikrai turi šventą ir religinę vertę, tačiau ši vertė jokiu būdu negali būti vien krikščionių rūpestis. Kalbama apie vertę, kurią kiekviena žmogiška būtybė gali suprasti proto šviesa; taigi ji neišvengiamai rūpi visiems.

T. Cantalamessa OFM Cap Gavėnios pamokslas: Filioque
vatikano radijas

Kas yra Šventoji Dvasia? Atsakymas: Ji yra Viešpats (priklauso Kūrėjo, ne kūrinių sferai). Ką veikia Šventoji Dvasia? Atsakymas: Yra gaivintoja (duoda gyvybę) ir kalba per pranašus (yra charizmų įkvėpėja).

Pasivaikščiojimas po Paryžiaus meno mugę

Šį savaitgalis – paskutinės mugės dienos, tad kas nespėsite nuvykti į Paryžių, kviečiame pasivaikščioti po virtualią mugės galeriją.

Susigrąžinta filmuota medžiaga iš karo metų Vilniaus

1918-1945 m. sukurta lietuviško kino produkcija neišsaugota arba išblaškyta užsienio šalių archyvuose, rasti S. Uzdono 1943 m. Vilniuje nufilmuoti vaizdai Lietuvoje iki šiol nebuvo žinomi.

Antanas Mockus – homo politicus?
Kristina Tamelytė

„Kino pavasario“ filmų gausybėje šiemet pasirodė naujausias Andreas Dalsgaardo filmas „Gyvenimas yra šventas“, kuris pasakoja apie Antano Mockaus asmenybę ir paskutinius jo žingsnius politinėje veikloje.

Ant „Aukso paukštės“ sparnų

Metų pradžioje paskelbta, kad Bernardinų bažnyčios chorui „Langas“ skirtas apdovanojimas „Aukso paukštė“ nominacijoje „Ryškiausios Lietuvos žvaigždės“.

Gilles’is Vuillard'as: „Išėjau pro duris, sugrįšiu pro langą“2
nemunas

Tai pokalbis su įvairiapusiu menininku prancūzu Gilles’iu Vuillardu, kuris Lietuvoje gyveno daugiau nei dešimtmetį. 

Darni plėtra – žiniasklaidos mitas ar Lietuvos realybė? (II)
VGTU Sapere Aude

Vis dažniau mūsų visuomenėje sklando darnios plėtros terminas. Kokia jo tikroji reikšmė? Apie šią sąvoką ir Lietuvoje vykstančius darnios plėtros procesus mintimis dalijasi Lietuvos verslo praktikai.

Kaip mus valdo
Dalius Stancikas

Klausimas: Gerbiamasis ministre, tokie keisti dalykai: jūsų partijos pirmininkas kalba vienaip, jūs laviruojate, jūsų viceministrė skelbia konkursus ir kuria projektus. Ar jūs ten esat korumpuoti?

TS-LKD pirmininko rinkimai: lūkesčiai ir tikrovė3
Vytautas Juozapaitis

Pir­miau­sia no­riu nu­vil­ti po­li­ti­nius opo­nen­tus, gar­siai be­si­džiau­gian­čius ne­vie­na­reikš­miais at­gar­siais, sklin­dan­čiais iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) va­do­vy­bės už­da­rų po­sė­džių, - jo­kių pi­kan­tiš­kų de­ta­lių ne­bus! 

Darni plėtra – žiniasklaidos mitas ar Lietuvos realybė? (I)
VGTU Sapere Aude

Vis dažniau mūsų visuomenėje sklando darnios plėtros terminas. Kokia jo tikroji reikšmė? Apie šią sąvoką ir Lietuvoje vykstančius darnios plėtros procesus mintimis dalijasi Lietuvos verslo praktikai.

Pirmasis genocidas pasaulyje: Hererų tragedija
Zigmas Vitkus

Hererų etninės grupės naikinimas 1904-1906 metais pietvakarių Afrikoje, dabartinėje Namibijoje, šiuolaikinių istorikų dažnai laikomas pirmuoju pasaulyje genocidu. Jame galima aptikti didžiųjų XX amžiaus nusikaltimų žmonijai – armėnų, žydų, kambodžiečių, bosnių, tutsių genocidų struktūrą.

Suomijos mokyklose mokomųjų dalykų pamokas keičia mokymas pagal temas
Lyderių laikas

Jau ne vieną kartą rašyta apie „Suomijos fenomeną“, aukštą šios šalies švietimo sistemos vertinimą tarptautiniuose reitinguose. Šiuo metu Suomijoje imamasi įgyvendinti vieną iš radikaliausių švietimo reformų programų, kuria siekiama atsisakyti tradicinių pamokų „pagal mokymo dalykus“ ir pereiti prie mokymo „pagal temas“.

Norėdami užauginti sėkmingą vaiką, tėvai turėtų ugdyti jo kūrybiškumą

Įžvalgos iš konferencijos apie Z kartos kūrybiškumą, mokymosi įpročius, bendrojo lavinimo ir aukštosios mokyklos pasirinkimo svarbą vaiko tobulėjimui.

Rašydavome laiškus vienas kitam ir labai laukdavome, kol laiškanešys juos atneš
Lionė ir Andrius Kazlauskai

Tai ateitininkiškų santuokų istorijos, draugystės, lietuviškų širdžių susitikimo vieta. Kalbiname Dainavos šeimas, kurios žengė pirmuosius susipažinimo žingsnius būtent čia. Pirmuosius kalbiname Lionę ir Andrių Kazlauskus.

Būti pačia geriausia mama
Alma Želvienė - Moters psichologija

Visų mamų bendrystė ta, kad jos nori būti pačiomis geriausiomis mamomis, kad ir kas nutiktų...

Kas yra ta tradicinė šeima?2
Tomas Daugirdas - Naujasis židinys

Lietuvoje kartkartėmis vis atsinaujina diskusija apie tradicinę šeimą. Tikima, kad ji galėtų būti pagrindu visuomenei atsinaujinti, o valstybei – tvirtėti. Būtent į tai, kas vadinama tradicine šeima, žiūrima kaip į vietą, kurioje išsaugomos bei iš kartos į kartą perduodamos vertybės, į kurią remdamasis žmogus lieka tvirtas ir stabilus, nepaisant negandų.

Gatvių pertvarka - ne vien automobilininkų reikalas
Liutauras Stoškus

Sudarius galimybes rinktis sveikesnius, pigesnius, ekologiškesnius keliavimo būdus - pėsčiomis, dviračiais, viešuoju transportu - daugiau erdvės liks ir patiems automobilininkams. 

Kaip apsaugoti telefoną, kuris apie jus žino daugiau nei jūs patys?

„Tendencijos rodo, kad elektroniniai sukčiai Lietuvoje seka koja kojon su visomis informacinių technologijų naujovėmis.“

Arkivyskupas Auza. Ne visos vaisingumo technologijos atitinka žmogaus orumą
vatikano radijas

Vienos technologijos dera su asmens  – motinos, vaiko, vyro – orumu, tai kitos jį menkina –vaikai užmezgami be meilės laboratoriniuose induose, užmegzti vaikai embrioninėje stadijoje gali būti perkami ir parduodami, gali būti užšaldyti nežinomam laikui

Kas svarbiau: sauja skalūnų ar žmogaus sveikata?
Aurelija Stancikienė

Ką balsuodami už Žemės gelmių įstatymo pataisas pasirinks mano kolegos – Seimo nariai: neįkainuojamą visų mūsų turtą – geriamąjį vandenį ar juos deginančią sąžinę – skalūnų dujas?

 
Saulės užtemimas – ne tik astronominis reiškinys

Kovo 20 d. vykusio užtemimo laukė ne tik gamtos mokslais besidomintys žmonės daugelyje šalių, bet ir būrys radijo ryšių mėgėjų bei specialistų.

Vytautas V. Landsbergis: „Režisierius turi būti smalsus“
Birutė Grašytė ir Einaras Eringis

Kuriant spektaklį, pirmiausia reikia surežisuoti kūrybinę atmosferą, kurioje būtų džiaugsmo ir pasitikėjimo, kurioje nebijotum būti nuogas, nebijotum, kad tave įskaudins.

Donata Majauskaitė: „Vasario 16-osios gimnazijoje pamačiau stiprią lietuvių bendruomenę“

Daug išmokau iš savo praktikos vadovės, t. y. gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Birutės Augustanavičiūtės, kuri atsidavusi darbui ir vaikams. Ji man yra sektinas pavyzdys. Mokiausi ir iš vaikų.

Goda Piktytė: „Intelektualusis minties teatras neišnyko, jis tik pasitraukė iš visuotinio dėmesio lauko“

Aktorė Goda Piktytė jau trečius metus vadovauja Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) teatrui, taip pat dirba ir su vaidybos studijų programos studentais. Per šį neilgą laiką, VDU teatras iššovė kaip šampano kamštis...

„Teatro dienose“ – jaunųjų režisierių darbai

Kovo 25 – 27 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pirmą kartą vyks renginių ciklas „Teatro dienos“, skirtas tarptautinei teatro dienai.

Zita Nauckūnaitė: „Žmogus privalo turėti tvirtą ir pastovų etaloną, pagal kurį galėtų pasitikrinti“4

„Kad kultūra būtų pajėgi auklėti asmenį ir formuoti visuomenę, turi būti iš naujo atrastos tikrosios vertybės, kurių išeities taškas, pasak filosofo I. Levino, turi būti KITAS, o ne AŠ.“

Rašymas – tai būdas pasakyti, kaip supranti pasaulį
Eglė Nachajienė

„Skaityti reikia tik gerai parašytas knygas, tokias, kurios per kalbą mokytų skaitytoją mąstyti – kurti asociacijas, matyti potekstes“– sako vaikų rašytoja Eglė Nachajienė.

Paaiškėjo pirmojo Lietuvoje paauglių ir jaunimo literatūros konkurso finalininkai

Pernai Lietuvoje pirmą kartą paskelbtas paauglių ir jaunimo literatūros konkursas, kuriuo siekta atrasti naujų autorių, atkreipti lietuvių rašytojų dėmesį į jaunesnių skaitytojų grupes, o paauglius skatinti skaityti lietuvių autorių kūrybą.

„Aš esu Livija“ – romanas, prabylantis vienos garsiausių Romos moterų vardu

Karų, gaisrų, intrigų, mūšių dėl valdžios ir meilės kupina senovės Romos istorija atgyja pasakojama Livijos Druzilos lūpomis.

Pakartotas S. Parulskio knygos „Nuogi drabužiai“ leidimas

Sigito Parulskio esė rinktinė „Nuogi drabužiai“ pirmą kartą išleista 2002 metais. Šiemet rašytojui minint 50-mečio jubiliejų, ši knyga sulaukė antrojo leidimo. 

„Visos istorijos svetimos, bet kelionės juk mano“. Apie Rūtos Mataitytės romaną „Gunda“1
Aušra Tamošiūnienė

Visgi „Gunda“ nėra autobiografinis romanas, nors ryškiai atspindi pačios autorės pasaulėvaizdį, požiūrius ir savitą paradigminį mąstymą, kylantį iš polinkio įžiūrėti giliau nei siekia buitinis, kasdieniškas žvilgsnis.