2014 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis

SKAITAU » LENTYNA

Deimantė Daugintytė. Naujoji klasika 2014-06-11
Romualdas Granauskas. Išvarytieji

Principingai likdamas savo temų lauke, R. Granauskas iš jų semia vis naujų atspalvių ir įtaigių pasakojimų. „Išvarytieji“ – devyni nauji apsakymai ir viena biografinių motyvų turinti stilizuota apybraiža, skirta poetui Jonui Strielkūnui.

Virtuoziškas Kosto Ostrausko atsisveikinimas – knyga „Paskutinis kvartetas“ 2014-06-10
Kostas Ostrauskas „Paskutinis kvartetas“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, po rašytojo mirties priėmęs saugoti jo nepublikuotus rankraščius, išleido K. Ostrausko knygą „Paskutinis kvartetas“, kurią sudaro du dramų rinkiniai...

Czeslawo Miloszo ir Tomo Venclovos „Grįžimai Lietuvon“ 2014-06-09
Czeslaw Milosz, Tomas Venclova. Grįžimai Lietuvon

Knygą sudaro laiškai, rašytojų skirti vienas kitam, ir tekstai apie vienas kitą: Czesławo Miłoszo poezija, esė, laiškai, atsiminimai ir vertimai, susiję su Tomu Venclova, ir Venclovos eilėraščiai, vertimai, atgarsiai, komentarai, esė...

Andrius Navickas. Svarbus kelrodis į Tėvo namų jaukumą ir džiaugsmą 2014-06-04
I Didziaja Meile

Vienintelis knygos tikslas – būti dar vienu kelio ženklu, rodančiu gyvybės kryptį – į Didžiąją Meilę, ir jis bus labai laimingas, jei ji bent kiek padės susiorientuoti dabarties brūzgynuose ir neprarasti kelio į dangiškojo Tėvo Namus.

Davido Mitchello „Debesų atlasas“ – unikali knyga-dėlionė ir titaniškas vertėjo darbas 2014-06-02
David Mitchell. Debesų atlasas

„Debesų atlasas“ – trečiasis autoriaus romanas, sukėlęs nepaprastą skaitytojų ir kritikų susidomėjimą. Pagal šią knygą 2012 m. buvo sukurtas paties pavadinimo filmas.

„Jėzuitų patarimai visiems gyvenimo atvejams“ 2014-06-02
James Martin SJ. Jėzuitų patarimai visiems gyvenimo atvejams

Jėzaus Draugijos įkūrėjas šv. Ignacas Lojola garsėjo savo praktiniu dvasingumu. Jo dvasinis kelias padėjo milijonams žmonių − pradedant abejojančiais ieškotojais ir baigiant atsidavusiais tikinčiaisiais − atskleisti Dievo meilės paslaptį.

Eilėraščiai, balansuojantys ant dramatiškos ribos 2014-06-02
Vytautas Stankus. Iš veidrodžio, už

Per visą knygą teka veidrodinis ciklas. Atspindžių, tikrų ir kreivų vaizdų karalystės. Jausmus galima tiesiogiai reikšti, bet galima šią užduotį patikėti pokalbio trupiniui, detalei, prisiminimo ar sapno vaizdiniui.

 
Šiauliuose pristatytos dvi knygos apie tremtį 2014-06-02
Knygos pristatymas Šiaulių pastoraciniam centre

Gegužės 30 d. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje vyko Rimvydo Racėno knygos „Į mielą šalį Lietuvą“ ir Jūratės Vyliūtės ir Gailos Kirdienės knygos „Lietuviai ir muzika Sibire“ pristatymas.

Pristatyta knyga „Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia ir parapija“ 2014-06-02
knyga „Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčia ir parapija“

Monografijoje aprašoma ne tik pati bažnyčia, įdomūs istoriniai momentai, tačiau kartu atskleidžiama ir parapijos reikšmė miesto kultūrai bei visuomeniniam gyvenimui, karitatyvinė veikla, ryšiai su užsienio religinėmis bendruomenėmis. 

Ar tikrai esame geri tėvai? Atsakymas – knygoje „Dėmesio: paauglystė. Tėvų knyga“ 2014-05-28
 Dėmesio: paauglystė. Tėvų knyga

Nors visi mes esame išgyvenę paauglystę, sutrinkame, kai paaugliais tampa mūsų vaikai. Imame blaškytis kaip automobilio vairuotojas, kelyje susidūręs su netikėta kliūtimi...

„Dykumos tėvų pamokymai“ 2014-05-27
Dykumos tėvų pamokymai. Abėcėlinis rinkinys

Dykumos tėvų pamokymai – tai praktinių patarimų, atsiradusių per ilgą vienuoliškos ir asketiškos drausmės kupiną gyvenimą, užrašai. Juose išsaugota nestruktūruota, paprastais žodžiais išreikšta dykumos išmintis.

Faksimilinis „Žvilgsnių“ leidimas – žvilgsnis į Fluxus ištakas 2014-05-26
Žvilgsniai. Faksimilinis leidimas

Šis žurnalas Vokietijos Perkeltųjų asmenų („dipukų“) stovyklose buvo dauginamas rotaprintu, vos apie 100 egzempliorių tiražu.

„Donelaičio kūrybos mįslė ir jos įminimo gairės“ 2014-05-26
Algimantas Radzevičius. Donelaičio kūrybos mįslė ir jos įminimo gairės

Leidinyje supažindinama su mūsų klasiko kūrybos interpretacija prof. Algimanto Radzevičiaus paskelbtuose probleminiuose moksliniuose darbuose „Literatūros kryptis“ (1990) ir kt.

Aloyzo Tendzegolskio aforizmai iš laiškų draugui 2014-05-26
Aloyzas Tendzegolskis. Aistros: aforizmai

Mintys, sutelktos į šią knygą, gali būti skaitomos ir kaip atskiros sentencijos – jų čia 550, ir kaip tam tikro siužeto dalyvės. Visgi geriausiai – ir vienaip, ir kitaip, kartu.

Dainora Kaniavienė. Žmogaus samprata pagal postfašistinę visuomenę 2014-05-26
Jaroslavas Melnikas „Maša, arba Postfašizmas“

Ši knyga, mano nuomone, tęsia J. Melniko prozos, eseistikos temas. Ir vėl prabylama apie visuomeninės santvarkos įtakas atskiro žmogaus gyvenimui. Tačiau šįkart skaitytojo dėmesys telkiamas ne į dabartį...

Kristijono Donelaičio rankraščiai – knygoje 2014-05-21
Kristijono Donelaičio rankraščiai

Pagrindinis fotografuotinio leidimo tikslas – dokumentiškai tiksliai pateikti unikalaus, ypatingos nacionalinės ir tarptautinės reikšmės kultūros paveldo šaltinio atvaizdą. 

Partizanų, ryšininkų, rezistencinės kovos rėmėjų gyvenimai miniatiūrų romane 2014-05-21
Justinas Sajauskas. Neužmirštami Suvalkijos vardai

Beatodairiška drąsa ir bailumas, ištikimybė laisvės idealams ir išdavystės, rimti apmąstymai ir šelmiška šypsenėlė, tikrumas ir meninė išmonė – visa tai susiję, susipynę, o gal sąmoningai supinta, kad galėtume lyginti ir susivokti...

Daiktų istorijos 2014-05-20
Knyga „Kolekcijų istorijos: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus“

„Tai ne išsami studija, o tik glausta apžvalga, atskleidžianti muziejinės veiklos virtuvę“, – teigia leidinio „Kolekcijų istorijos: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus“ sudarytoja Daina Kamarauskienė.

Henri J. M. Nouwen knyga „Gyvenimo taurė“ 2014-05-14
Henri J. M. Nouwen. Gyvenimo taurė

Knygoje „Gyvenimo taurė“ kunigas Henris J. M. Nouwenas paprastai, aiškiai ir jausmingai atskleidžia, kodėl gyvenimo taurę – ir džiaugsmą, ir skausmą – reikia išgerti iki dugno ir kaip tai padaryti.

Prancūzų legendos Editos Piaf autobiografija 2014-05-13
Edith Piaf. Gyvenimo dainos

Tai gyvas pasaulinio garso atlikėjos portretas jos pačios akimis: pirmosios dainos gatvėse, debiutas garsiame kabarete, jos gyvenimą lydėję vyrai... Autentiška knyga, pradėjusi kurti Editos Piaf gyvenimo legendą.

Kolektyvinė monografija „Sekuliarizacija ir dabarties kultūra“ 2014-05-12
„Sekuliarizacija ir dabarties kultūra“

Pasirodė VU Religijos studijų ir tyrimų centro (RSTC) profesorės Ritos Šerpytytės sudaryta kolektyvinė monografija „Sekuliarizacija ir dabarties kultūra“.

Laimantas Jonušys. Dviejų pasaulių aprėptis 2014-05-09
Adam Zagajewski. Du miestai

Tai yra vienas iš gana kūrybiškai perteiktų autobiografinių pasakojimų. Su tuo lyg ir susijusi dar viena tema –­­ rašytojo dilemos stalininio režimo sąlygomis...

„Stebuklas“ – sąmojingas ir šiltas pasakojimas apie kitokį vaiką 2014-05-07
R. J. Palacio. Stebuklas

Šią šiltą, išmintingą ir sąmojingą R. J. Palacio knygą skaitytojai dažnai pavadina stebuklu. Rašytojai ir Ogastui pavyko įrodyti – kai labai nori, gali pasiekti didelių pergalių. Net jei esi vaikas su kitokiu nei visų veidu.

„Eleonora ir Pakas“ – jausminga ir švelniai romantiška istorija apie pirmąją meilę. 2014-05-06
Rainbow Rowell. Eleonora ir Pakas

Du šešiolikmečiai Eleonora ir Pakas žino – pirmoji meilė beveik niekada netrunka amžinai. Bet jie turi pakankamai drąsos ir ryžto tai paneigti...

Monografijoje apie Šiluvą – literatūrologinė analizė 2014-05-06
Vigmantas Butkus „Stebuklo horizontai. Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje“.

Gegužės 5 d. popietę Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje pristatyta Vigmanto Butkaus knyga „Stebuklo horizontai. Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje“. 

„Keturiasdešimt Musa Dago dienų“ – pasakojimas apie armėnų tautos genocidą 2014-05-02
Franz Werfel „Keturiasdešimt Musa Dago dienų“

„Keturiasdešimt Musa Dago dienų“ – geriausias austrų rašytojo Franzo Werfelio kūrinys, žymiausias pasaulyje pasakojimas apie armėnų tautos genocidą. 

Knyga apie prievartinę mobilizaciją į Raudonąją armiją 2014-05-02
Vytautas Tininis „Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją“

Šioje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistoje knygoje siekta atskleisti prievartinės mobilizacijos organizavimą ir eigą Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, supažindinti su pagrindiniais jos organizatoriais ir vykdytojais.

„Ar būsi mano mergaitė?“ Apie G. Bružienės romaną „Ilja. Paliesti dievą“ 2014-04-30
Giedrė Bružienė „Ilja. Paliesti dievą“

Kokie gi būna tie pirmieji romanai, kuriuos parašome „ne mes“, kurie „paprastus“ žmones paverčiantys „rašytojais“?

Gamtinė žemdirbystė – kas tai? 2014-04-30
Saulius Jasionis. Gamtinė žemdirbystė

Atsisakykite tradicinių ir bereikalingų žemės darbų, nešvaistykite daugiau energijos, negu gaunate naudos ir pereikite prie populiarėjančio ekologinio ūkininkavimo būdo!

Patricijos McCormick romanas „Niekada nesuklupk“ 2014-04-30
Patricia McCormick. Niekada nesuklupk

Skausmingai atviras ir sukrečiantis Nacionalinės knygų premijos laureatės Patricios McCormick romanas apie karo vaiką, tapusį taikos skleidėju, paremtas tikra Arno Chorno Pondo istorija.

Stefano Zweigo „Vakarykštis pasaulis“ – knyga, parašyta šiandienai 2014-04-29
Stefan Zweig. Vakarykštis pasaulis

„Vakarykštis pasaulis: europiečio prisiminimai“ – tai ir autobiografija, ir epochos dokumentas, pražuvusio Europos aukso amžiaus metraštis.

Romeo Maggioni. Šalom. Vadovas po Šventąją Žemę 2014-04-25
Romeo Maggioni. Šalom

Ši knyga – tai krikščionio piligriminės kelionės vadovas, leidžiantis per Šventosios Žemės istoriją pažinti krikščionišką turinį.

A. Baricco romanas „Misteris Gvynas“ – pasakojimas, galintis pakeisti gyvenimą 2014-04-25
Alessandro Baricco. Misteris Gvynas

Tylus ir kuklus Džasperis Gvynas – rašytojas vienišius, kurio vienintelis draugas – jo literatūrinis agentas. Tačiau vieną dieną jis staiga supranta, kad jo literatūrinė karjera baigta, ir laikraštyje paskelbia pažadą niekuomet daugiau nerašyti. 

Knyga „Amžiams atskirti nuo grožio“ – gyvenimas Indijos lūšnynuose 2014-04-25
„Amžiams atskirti nuo grožio“

Per knygoje pristatomus lūšnynų gyventojų portretus atskleidžiami daugumos žemiausio visuomenės sluoksnio žmonių gyvenimai. Alkis, ligos, purvas, smurtas, vagystės, korupcija, konfliktai su kaimynais, baimė...

Leonido Donskio knyga „Paprastos tiesos“ 2014-04-25
Leonidas Donskis. Paprastos tiesos

„Paprastos tiesos“ – trečioji aforizmų, refleksijų ir trumpų istorijų trilogijos knyga, kuria Leonidas Donskis baigia smulkiosios minties formos ir politinės patirties ciklo išsklaidą.

Petras Stankeras „Pralaimėta Adolfo Hitlerio kova“ 2014-04-25
Petras Stankeras „Pralaimėta Adolfo Hitlerio kova“

Leidykla „Mintis“ išleido naują istoriko Petro Stankero publicistinę, gausiai iliustruotą knygą apie nacionalinę socialistinę Vokietiją.

Agnė Mackevičiūtė. Svarbu: šis romanas dar rūko nesugadintas 2014-04-23
rūko nesugadinti

„Kažkas sumažina matomumą iki minimalaus ir žmogus pasiklysta, sustoja ieškojęs ir tampa priklausomu nuo aplinkybių, taip sugadindamas save ir visa, kas yra aplinkui.“

C. S. Lewisas. „Tiesiog krikščionybė“ 2014-04-23
C. S. Lewisas „Tiesiog krikščionybė“

C. S. Lewiso knyga „Tiesiog krikščionybė“ – laikoma XX amžiaus šedevru – pateikia neprilygstamą galimybę ir mūsų dienų tikintiems bei netikintiems žmonėms išgirsti galingą, racionalų krikščionių religijos pristatymą. 

Naujame Sauliaus Šaltenio romane – poetės likimas ir šėtoniškų ideologijų amžiaus kronikos 2014-04-22
Saulius Šaltenis. Demonų amžius

Sauliaus Šaltenio romanas „Demonų amžius“ – tai didelės meilės, šviesių vilčių ir tragiškų praradimų kupina poetės gyvenimo istorija. Kartu tai šėtoniškų ideologijų amžiaus – demonų amžiaus – kronikos.

Asta Skujytė. Drakonas, tapęs žuvimi (U. Radzevičiūtės „Žuvys ir drakonai“) (1) 2014-04-21
Undinė Radzevičiūtė. Žuvys ir drakonai

„Žuvys ir drakonai“ apimtimi anaiptol ne mini kūrinys, tad prieš atsiversdama knygą bandžiau kuo labiau atsiriboti nuo bet kokių lūkesčių horizontų ir pažiūrėti, kaip literatūros sprinterei seksis įveikti maratono distanciją.

« < 2 - 3 - 4 - 5 - 6 > »

REKOMENDUOJAME

Gilbert Keith Chesterton „Šventasis Pranciškus iš Asyžiaus“

Šį tekstą rašau ne kaip literatūros mokslų atstovė, bet pirmiausia kaip tikintis žmogus, todėl nusižengsiu vienai svarbiausių literatūros analizės taisyklių ir pažeisiu teksto pasaulio bei realaus pasaulio ribas.

Henrikas Gudavičius. Laiškai iš kaimo

„Gyvenime reikia užimti kuo mažiau vietos ir į jokį viešesnį šurmulį net su patikimiausiu dviračiu nesiveržti be reikalo“ – sako sudzūkėjęs žemaitis H. Gudavičius. Beje, jis ne tik taip sako, bet taip ir gyvena įsuptas Saulės sukimosi ratu, nepailstančio Gamtos ritmo bei atsikartojančių Žemės darbų...

Donatas Petrošius

Tęsiame poeto ir eseisto Donato Petrošiaus rašinių ciklą „Tėvynės ieškojimo sumaištys“. Pirmąją dalį galima perskaityti čia.