Spygliai | LUX/jauniems

Vasario 24 d.
Pomponai. Alpulys

Ministrų kabinetas susitiko su kūrybinių ir visuomeninių organizacijų vadovais. Aš buvau pakviestas kaip Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas.

Vasario 22 d.
Pomponai. Geografinė boba

Iš Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atsiminimų: „Sunku sau vaizduotis, kaip nustebau, kai Laurynas Ivinskis man ėmė aiškinti, kad tie kabantieji sienoje paveikslai - tai mūsų žemės atvaizdai“.

Vasario 21 d.
Apie trenerį, kuris neišmokė žaisti futbolo3
Donatas Puslys

Tikras pedagogas turi rūpintis ne tik dalykinių žinių perdavimu jaunajai kartai. Šalia dalykinių žinių perdavimo, jam tenka ir kita svarbi misija – ugdyti žmogiškumą. 

Vasario 20 d.
Pomponai. Liuteroniška tautybė

Žemaitė, supratusi, kad amerikietis ją palaikė liuterone, ėmė piktintis, kad pasaulyje gali būti žmonių, kurie nežino Lietuvos.

Vasario 17 d.
Pomponai. Kas yra inteligentas

Prisimenu 1925 metus, kai į Alytų buvo apsilankęs dr. Jonas Šliūpas. Nepamenu ko, kokios organizacijos pakviestas.

Vasario 15 d.
Pomponai. Nebaigtas koncertas1

1927 m. vasario 16 d. Vilniuje šv. Mikalojaus bažnyčioje pamaldos su kun. V. Taškūno pamokslu ir konservatorijos mokinės M. Kasperavičiūtės „Ave Maria“ giedojimu.

Apie aistrą gyventi16
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Kaip drįstam už patogumą ir apgaulingą ramybę, už pritapimą ir netikrą palaikymą parduoti tai, ką esam gavę iš Kūrėjo – aistrą gyventi?

Vasario 14 d.
Čempionų lygos aštuntfinaliai: Ar Anglija vėl liks be ketvirtfinalių?
Matas Baltrukevičius

Po žiemos pertraukos į stadionus grįžta Jo Didenybė futbolas. Prieš du sezonus į ketvirtfinalius nepateko nė vienas futbolo išradėjų šalies klubas. Panašus scenarijus gali laukti ir šiemet.

Vysk. Kęstutis Kėvalas: „Visus yra ištikusi įsimylėjėlio dalia“70
Živilė Aleksandravičiūtė

Bet ar tikrai Šv. Valentino diena džiugi tik įsimylėjėlių poroms? Ar švęsti galima tik būnant poroje? Apie tai, kam skirta ši diena ir kaip ją gali švęsti ne tik poros, kalbamės su Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru Kęstučiu Kėvalu.

Vasario 13 d.
Pomponai. „Aušros“ liūtas

Lietuvoje prieš karą veikė Aušros“ cirkas, kurį buvo įkūręs miklus žemaitukas iš Skaudvilės – Gudauskas.

Vasario 12 d.
„Pokalbiai apie įvairovę“. Paulius Skruibis

Šįsyk teisininkas Justinas Žilinskas apie įvairovę (ir ne tik) kalbasi su Pauliu Skruibiu – psichologu, ilgai vadovausiu „Jaunimo linijai“, dėstytoju, mokslininku, ir – maratonininku.

Vasario 10 d.
Pomponai. Paryžiaus veidai3

1937 metų Pasaulinėje parodoje Paryžiuje Lietuva po vienu stogu su Latvija ir Estija. Pabaltijo valstybių paviljonai, patalpos ir eksponatai labai kuklūs, ir žmonės čia plūste neplūsta.

Norėjau 5 vaikų – turiu 500! 3
Pozityvus dienoraštis

Moterį, nešiojančią retą ir gražų vardą – Juozapa, Marijampolėje pažįsta visi paaugliai. Ji – vienuolė, įkvepianti jaunimą ir ieškanti su jais ryšio, padedanti sunkiausiais gyvenimo momentais.

Vasario 8 d.
Pomponai. Spirgutis

Berods, Lazdijuose, kur keletas rašytojų buvome išvykę į literatūros vakarą, užėjome papietauti vietos valgyklon. Padavėja atnešė guliašo su bulvių koše.

Vasario 6 d.
Pomponai. Miłoszas, mielesnis už sveikatą!

Aišku, įdomiausia buvo susipažinti ir išsikalbėti lietuvių bei bendrais klausimais su Česlovu Milošu. Pradžioj jis buvo nepatenkintas dėl vieno mano straipsnio apie jį „Santarvės“ žurnale.

Vasario 3 d.
Pomponai. Laikas pagal Girą

Iš rašytojo Vytauto Sirijos Giros atsiminimų

Vasario 2 d.
Vysk. R. Barron: Skubinkitės! Leiskitės nustebinami! Dėmėkitės!3

Savo sekuliarioje kultūroje, kuri neigia transcendentinį gėrį, susiduriame su nuostatos „man nesvarbu“ iškilimu. Dominuoja tolerancija ir savęs įtvirtinimas, tačiau niekas niekur nebesiskubina.

Vasario 1 d.
Pomponai. Liaudies rašytojų tiesa

1978 m. kovas. Bernardas Aleknavičius rengia I. Simonaitytės fotoparodą. O tai parodai prireikė vienos nuotraukos – sugalvojo ją kartu su J. Baltušiu nufotografuoti.

Sausio 30 d.
Pomponai. Klaipėdiečių pasakėčia

Iš rašytojos ir vertėjos Danutės Čiurlionytės-Zubovienės atsiminimų: „Kai Pranas Mašiotas buvo paskirtas Klaipėdos gimnazijos direktoriumi, Marija Mašiotaitė pasikvietė mane pasisvečiuoti.“

Sausio 29 d.
Kodėl mums reikia nuolankios širdies?8
Kun. Algirdas Toliatas

Yra tokia malda: Dieve, padėk man padaryti visa tai, kas nuo manęs priklauso, priimti visa tai, kas nuo manęs nepriklauso, padėk berti sėklą ir suteik kantrybės leisti jai dygti. Tai du dalykai, du mūsų dvasios stiprybės ginklai.

Sausio 28 d.
Pomponai. Vikaro Kemėšio kinas4

Tai buvo 1909–1910 metais. Kai profesorius Fabijonas Kemėšis dar buvo vikaru Vabalninke, jisai susigundė naujo išradimo – kino –  stebuklais.

Sausio 25 d.
Pomponai. Patriarchas ir kiaulės3

1907 metais Lietuvių dailės draugija buvo išrinkusi parodai rengti savo komitetą iš savo narių, žymesniųjų dailininkų, kaip Žmuidzinavičius, Rimša ir kiti, bet Basanavičius nebuvo išrinktas. Turbūt laikydamas dailininkus vaikais, Basanavičius užsimanė pats jiems padėti tą parodą rengti.

Sausio 24 d.
Ekumeninė konferencija Augsburge: trokšti daugiau11
Augustė Žičkytė

Apie dešimt tūkstančių žmonių 2017 m. sausio 5–8 dienomis susirinko į Augsburgą, į visą parą Dievą giesme šlovinančių „Maldos namų“ („Gebetshaus“) rengtą konferenciją „Daugiau“ („Mehr“).

Sausio 23 d.
Pomponai. Galicijos aidas1

os kalvos su miškeliais ir pievų žalieji kloniai, ir stūksantieji piliakalniai, tie senelių savisaugos paminklai ir kita, jam sušvito ir sužadino norą gyventi ir pasiryžti dirbti savo krašto labui.

Sausio 22 d.
Apie Europos kelius. Lenkija1
Justinas Bočiarovas

Keliai yra be galo skirtingi – ilgainiui važiuodamas atpažinsi, kad važiuoji Lenkijoje ar Serbijoje ne vien iš kelio ženklų, bet iš vairuotojų elgesio, asfalto ir dar iš ko nors.

Sausio 21 d.
„Grammy“ kaip kokybės matas? Ačiū, ne.5
Domantas Razauskas

Šiandien norėčiau pakviesti jus pasiknaisioti po garsiausio muzikinio apdovanojimo „Grammy“ istoriją. 

Nuodėmė yra ir ne vietoje bei ne laiku atlikti geri darbai186
Kun. Algirdas Toliatas

Hebrajų nuomone, nuodėmė yra net ir geri darbai, jei atlikti ne vietoje ir ne laiku. Sunku tokias nuodėmes atskirti, užčiuopti.

Sausio 20 d.
Pomponai. Anglų kalbos pamokos1

...Be to, ji norėjo, kad padėčiau susisiekti su Anglijos karaliene Elzbieta II, kurią ji, gyvendama Londone, mokiusi anglų kalbos...

Sausio 18 d.
Pomponai. Vatikano radijas1

Iš gydytojo Kazio Paltanavičiaus atsiminimų: „1941 metų pavasarį ėmė sklisti gandai: „Šį vakarą apie 21 valandą kalbės per radiją (40 m banga) Vatikanas lietuviškai“. Na, ir priguldavo prie radijo imtuvų visas Kaunas...

Sausio 16 d.
Ar turime teisę būti laimingi, kai kiti kenčia?
Taizé

Ką turėtume daryti, kai kiti kenčia? Išlikti džiugūs ir rizikuoti skaudinti savo laime tuos, kuriems nepasisekė, ar liūdėti kartu?

Pomponai. Ašaros dėl Puntuko

Iš skulptoriaus Gedimino Jokūbonio atsiminimų: „Vokiečių okupacijos metais skulptorius Bronius Pundzius glaudėsi Anykščiuose, kur iškalė Puntuko akmeny Dariaus ir Girėno portretus...

Smurtas prieš pažeidžiamus žmones nepateisinamas10
Antanas Saulaitis SJ

Joks smurtas prieš vaikus ar kitus pažeidžiamus žmones (neįgaliuosius, vyresnio amžiaus, pabėgėlius, kalinius...) nepateisinamas.

Sausio 14 d.
Geriausi 2016 metų albumai (II)9
Domantas Razauskas

Kaip ir žadėta – antroji geriausiųjų 2016 metų albumų sąrašo dalis. Dalis, skirta menkiau pastebėtiems darbams, džiazui, eksperimentinei muzikai, elektronikai, minimalizmui ir taip toliau.

Kokia laisvė ir kokia nepriklausomybė?15
Simona Merkinaitė

Seime po pateikimo pritarta Konstitucijos pataisai dėl parlamento narių skaičiaus sumažinimo. Tai dar nereiškia, kad pataisos bus priimtos, tačiau pats faktas demonstruoja sistemingą valdančiosios daugumos nesuvokimą, kas yra demokratija.

Sausio 13 d.
Pomponai. Enciklopedistai Kremliuje5

Iš Mykolo Biržiškos atsiminimų: „1941 m. sausio pabaigoje Lietuvos universitetų delegacija susirinko Kaune ir sovietiniu lėktuvu atskrido Maskvon...

Didvyriai3
Justinas Bočiarovas

Tarybą saugojo lenkai, rusai, ukrainiečiai, estai, latviai, kas tik nori. Šventasis popiežius vėliau pasakojo tomis dienomis meldęsis už Lietuvą. Mažą, truputį sutrikusią ir piktą, bet labai gerų žmonių šalį. Kur visi buvo didvyriai.

Parlamento gynėjas Kasparas Genzbigelis: „Paveldėjau laisvę ir privalau ją saugoti“ 9
Vytautas Raškauskas

Sausio 13-ąją Parlamente budėjęs Kasparas Genzbigelis sako, kad ir šiandien nedvejodamas stotų Lietuvos ginti. „Yra vardan ko eiti“, – tikina jis ir priduria labiausiai besižiaugiantis jaunąja, baimės nesukaustytų lietuvių, karta. 

Sausio 12 d.
Kodėl bijome įvertinti studijų kokybę Lietuvoje?4
Paulius Baltokas

Nors ir keista, Lietuvoje niekas nenori vertinti aukštojo mokslo kokybės pagal baigusių absolventų rezultatus.

Sausio 11 d.
Pomponai. Nauji prelato drabužiai18

Maironis mėgo Palangos pajūrį. Ir dažnai maudydavosi jūroje...

Kodėl mokinių rengimas lietuvių literatūros VBE ugdo mokytojo cinizmą20
Elžbieta Banytė

Ką tik padariau tokį dalyką, dėl kurio prieš kokį trejetą metų veikiausiai būčiau putojusi kaip actas su soda – parašiau mokinei pastabą, kad ji per daug remiasi literatūra ir per mažai samprotauja.

Sausio 10 d.
Apie maištaujančius gimnazistus, pilietiškumą ir užuolaidas7
Marius Janulevičius

Kai tik žmonės sugalvojo langus, tuoj pat buvo išrastos užuolaidos. Baisiai patogus išradimas – užsitraukei jas ir nematai, kas vyksta kitapus lango. O ir tavęs niekas nemato.

Sausio 9 d.
Pomponai. Pedagoginis darvinizmas6

Iš gamtininko Tado Ivanausko atsiminimų: „Žymiausias mano gyvenime įvykis nutiko, kai man sukako dešimt metų...

Apie įžeidimus ir įsižeidimus57
Guoda Azguridienė - Naujasis židinys

Patyčių problema atsklinda iš dviejų skirtingų kontekstų – mokyklų ir viešosios erdvės. Palyginti su tyčia kenkėjiško asmeninio bendravimo ar likimo smūgių prasmės konotacijomis, šiandienėje kalboje matome aiškų žodžio ženklinamą socialinį klausimą.

Sausio 8 d.
Vladimiras Gurbolikovas: Krikščioniška meilė… sau7

Turbūt niekada anksčiau egoistai nebuvo tokie simpatiški ir žavūs kaip šiandien. Iš tiesų tikram egoistui dabar yra ką parodyti. Jis linksmas ir lengvabūdis, viskas jam sekasi, niekas jo netrikdo — tikras erelis.

Mūsų dienų menininkas – misija įmanoma?1
Rasa Baškienė

Ciklo GYVI ŽMONĖS herojės – šešios menininkės, neseniai po vienu stogu įsikūrusios Vilniaus senamiestyje. Apie tai, kaip sekasi šiuolaikiniam menininkui išgyventi nauda persmelktame mūsų pasaulyje, kalbamės su Solveiga Gutaute ir Benedikta Daukšaite.

Sausio 7 d.
Geriausi 2016 metų albumai (I)4
Domantas Razauskas

Na ir metai. Na. Ir. Metai. Be menkiausios abejonės, išskirtiniai metai muzikos istorijoje. Ir ne tik dėl to, kad netekome kelių absoliučių ikonų, genialių kūrėjų, formavusių ištisas kartas.

Sausio 6 d.
Pomponai. MKČ ir Kristus1

Tai buvo gražus, iš veido į Kristų panašus vyriškis ir gražuolė žmona, kurią neseniai buvo vedęs...

Ar ryte, ar vakare, simuliakrai ateina pirma80
Donatas Puslys

„Pasakyki, žmogau, kas pirma – imitacija, tikrovė ar tiesa? Ar naktis, ar diena, ar ryte, ar vakare, simuliakrai ateina pirma“, – dainuoja „Studio Maruko“. Tą patį akcentuoja ir prodiuseris bei publicistas Peteris Pomerantsevas.

Sausio 4 d.
Pomponai. Pensilvaniečių liaudies daina

Iš kompozitoriaus Stasio Šimkaus atsiminimų...

Sausio 3 d.
Laimė, juodvarniu lakstanti
Julija Davidavičiūtė

Naujaisiais metais veik visi mano pažįstami pasiryžę pagaliau tapti laimingi. Ir aš, įkvėpta šventinių nuotaikų bei kalėdinių giesmių, kaip kilniaširdis Artūras pasisodinu prie apskritojo stalo dvylika mėnesių ir jausmingai kiekvienam iš jų rėžiu po kalbą...