Mes

Redakcija

Logotipas

Infoblokai

Interneto dienraštį „Bernardinai.lt“ leidžia
Viešoji įstaiga „Bernardinai.lt“
Įmonės kodas 300671187
Sąskaitos Nr. LT06 7044 0600 0598 4890
AB SEB bankas Naujamiesčio filialas
Banko kodas 70440

Redakcijos adresas:

Maironio g. 10
(žemėlapis)
LT-01124 Vilnius
Tel. (8 ~ 5) 231 3009
Faks. (8 ~ 5) 278 4991
El. paštas
redakcija@bernardinai.lt

VšĮ „Bernardinai.lt“ steigėjas

MBO (Mažesniųjų brolių ordino) Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas