Evangelijos komentaras | Religija

Rugsėjo 17 d.
Lk 7, 11-17 „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė


Lk 7, 11-17

Jaunuoli, sakau tau: kelkis!

 

Rugsėjo 16 d.
Lk 7, 1–10 „Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 1–10
„Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“

Rugsėjo 15 d.
XXIV EILINIS SEKMADIENIS Lk 15, 1–32 „Visa, kas mano, yra ir tavo“
Benedicte Rollin RA - Evangelijos komentaras

XXIV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Lk 15, 1–32
„Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“

Rugsėjo 14 d.
Jn 3, 13–17 „Turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus“
Benedicte Rollin RA - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 3, 13–17
„Turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus“

Rugsėjo 13 d.
Lk 6, 39–42 „Ar gali aklas vesti aklą?“
Benedicte Rollin RA - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 39–42
„Ar gali aklas vesti aklą?“

Rugsėjo 12 d.
Lk 6, 27–38 „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“
s. Danguolė Gervytė RA - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 27–38
„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“

Rugsėjo 11 d.
Lk 6, 20–26 „Palaiminti jūs, vargdieniai. Vargas jums, turtuoliai“
s. Danguolė Gervytė RA - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 20–26
„Palaiminti jūs, vargdieniai. Vargas jums, turtuoliai“

Rugsėjo 10 d.
Lk 6, 12–19 „Jis praleido visą naktį melsdamasis. Jis išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 12–19
„Jis praleido visą naktį melsdamasis. Jis išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“

Rugsėjo 9 d.
Lk 6, 6–11 „Jie stebėjo, ar jis gydys šeštadienį“
s. Danguolė Gervytė RA - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 6–11
„Jie stebėjo, ar jis gydys šeštadienį“

Rugsėjo 8 d.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ) Mt 1, 1–16. 18–23 „Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 1, 1–16. 18–23
„Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“

Rugsėjo 7 d.
Lk 6, 1–5 „Kam darote, kas šeštadienį draudžiama?!“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 1–5
„Kam darote, kas šeštadienį draudžiama?!“

Rugsėjo 6 d.
Lk 5, 33–39 „Kai jaunasis bus iš jų atimtas, tada jie pasninkaus“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 33–39
„Kai jaunasis bus iš jų atimtas, tada jie pasninkaus“

Rugsėjo 5 d.
Lk 5, 1–11 „Jis viską paliko ir nuėjo paskui jį“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 1–11
„Jis viską paliko ir nuėjo paskui jį“

Rugsėjo 4 d.
Lk 4, 38–44 „Ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną, nes tam ir esu siųstas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 38–44
„Ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną, nes tam ir esu siųstas“

Rugsėjo 3 d.
Lk 4, 31–37 „Aš žinau, kas tu toks: Dievo šventasis!“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 31–37
„Aš žinau, kas tu toks: Dievo šventasis!“

Rugsėjo 2 d.
Lk 4, 16–30 „Jis mane siuntė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 16–30
„Jis mane siuntė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams“

Rugsėjo 1 d.
Lk 14, 1. 7–14 „Kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“
Kun. Deimantas Braziulis - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 14, 1. 7–14
„Kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“

Rugpjūčio 31 d.
Mt 25, 14–30 „Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 14–30
„Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“

Rugpjūčio 30 d.
Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 1–13
„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

Rugpjūčio 29 d.
Mk 6, 17–29 „Noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas
Psalmyno I savaitė

Mk 6, 17–29
„Noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą“

Rugpjūčio 28 d.
Mt 23, 27–32 „Jūs esate pranašų žudytojų vaikai“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 23, 27–32
„Jūs esate pranašų žudytojų vaikai“

Rugpjūčio 27 d.
Mt 23, 23–26 „Reikia tai daryti ir ano neapleisti“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 23, 23–26
„Reikia tai daryti ir ano neapleisti“

Rugpjūčio 26 d.
Mt 23, 13–22 „Vargas jums, aklieji vadai!“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 23, 13–22
„Vargas jums, aklieji vadai!“

Rugpjūčio 25 d.
XXI EILINIS SEKMADIENIS Lk 13, 22–30 „Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

XXI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Lk 13, 22–30
„Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“

Rugpjūčio 24 d.
Jn 1, 45–51 „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 1, 45–51
„Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“

Rugpjūčio 23 d.
Mt 22, 34–40 „Mylėk Viešpatį, savo Dievą; mylėk savo artimą, kaip save patį“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 22, 34–40
„Mylėk Viešpatį, savo Dievą; mylėk savo artimą, kaip save patį“

Rugpjūčio 22 d.
Mt 22, 1–14 „Ką tik rasite, kvieskite į vestuves“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 22, 1–14
„Ką tik rasite, kvieskite į vestuves“

Rugpjūčio 21 d.
Mt 20, 1–16 „Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 20, 1–16
„Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!“

Rugpjūčio 20 d.
Mt 19, 23–30 „Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė
Meldžiame pal. arkivyskupui Teofiliui Matulionui Bažnyčios pripažinimo šventuoju.

Mt 19, 23–30
„Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“

Rugpjūčio 19 d.
Mt 19, 16–22 „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, tai turėsi lobį danguje“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 19, 16–22
„Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, tai turėsi lobį danguje“

Rugpjūčio 18 d.
Lk 12, 49–53 „Esu atėjęs atnešti ne taikos, o nesantarvės“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 12, 49–53
„Esu atėjęs atnešti ne taikos, o nesantarvės“

Rugpjūčio 17 d.
Mt 19, 13–15 „Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 19, 13–15
„Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“

Rugpjūčio 16 d.
Mt 19, 3–12 „Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 19, 3–12
„Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo“

Rugpjūčio 15 d.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)
Ligita Ryliškytė SJE - Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 39–56
„Didžių dalykų padarė man Visagalis: jis išaukština mažuosius“

Rugpjūčio 14 d.
Mt 18, 15–20 „Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 15–20
„Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį“

Rugpjūčio 13 d.
Mt 18, 1–5. 10. 12–14 „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 1–5. 10. 12–14
„Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių“

Rugpjūčio 12 d.
Mt 17, 22–27 „Jie nužudys jį, o jis prisikels. Vaikai laisvi nuo mokesčio“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 17, 22–27
„Jie nužudys jį, o jis prisikels. Vaikai laisvi nuo mokesčio“

Rugpjūčio 11 d.
XIX EILINIS SEKMADIENIS Lk 12, 32–48 „Ir jūs būkite pasirengę“
Kun. Algirdas Petras Kanapka - Evangelijos komentaras

XIX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Lk 12, 32–48
„Ir jūs būkite pasirengę“

Rugpjūčio 10 d.
Jn 12, 24–26 „Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 12, 24–26
„Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“

Rugpjūčio 9 d.
Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“
Kun. Algirdas Petras Kanapka - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 25, 1–13
„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

Rugpjūčio 8 d.
Mt 16, 13–23 „Tu esi Petras – Uola. Tau duosiu dangaus karalystės raktus“
Kun. Algirdas Petras Kanapka - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 16, 13–23
„Tu esi Petras – Uola. Tau duosiu dangaus karalystės raktus“

Rugpjūčio 7 d.
Mt 15, 21–28 „O moterie, didis tavo tikėjimas“
Kun. Algirdas Petras Kanapka - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 15, 21–28
„O moterie, didis tavo tikėjimas“

Rugpjūčio 6 d.
Kristaus Atsimainymas Lk 9, 28b–36 „Mozė ir Elijas kalbėjo apie jo gyvenimo pabaigą“
Kun. Algirdas Petras Kanapka - Evangelijos komentaras

Kristaus Atsimainymas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 9, 28b–36
„Mozė ir Elijas kalbėjo apie jo gyvenimo pabaigą“

Rugpjūčio 5 d.
Mt 14, 22-36 „Liepk man ateiti pas tave vandeniu“
Kun. Algirdas Petras Kanapka - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 14, 22-36
„Liepk man ateiti pas tave vandeniu“

Rugpjūčio 4 d.
XVIII EILINIS SEKMADIENIS Lk 12, 13–21 „Kam gi atiteks, ką sukrovei?“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

XVIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Lk 12, 13–21
„Kam gi atiteks, ką sukrovei?“

Rugpjūčio 3 d.
Mt 14, 1–12 „Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 14, 1–12
„Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“

Rugpjūčio 2 d.
Mt 13, 54–58 „Argi jis ne dailidės sūnus?! Iš kur jam visa tai?“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 54–58
„Argi jis ne dailidės sūnus?! Iš kur jam visa tai?“

 

Rugpjūčio 1 d.
Mt 13, 47–53 „Surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 47–53
„Surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta“

Liepos 31 d.
Mt 13, 44–46 „Parduoda visa, ką turi, ir perkasi dirvą“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 44–46
„Parduoda visa, ką turi, ir perkasi dirvą“

Liepos 30 d.
Mt 13, 36–43 „Kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 36–43
„Kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje“