Evangelijos komentaras | Religija

Sausio 22 d.
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mt 4, 12–23 „Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų Izaijo žodžiai“4
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno III savaitė 

Mt 4, 12–23
„Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų Izaijo žodžiai“

Sausio 21 d.
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mk 3, 20–21 „Saviškiai sakė, kad jis išėjęs iš proto“28
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno II savaitė 

Mk 3, 20–21
„Saviškiai sakė, kad jis išėjęs iš proto“

Sausio 19 d.
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mk 3, 7–12 „Netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais“45
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno II savaitė 

Mk 3, 7–12
„Netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais“

Sausio 18 d.
Mk 3, 1–6 „Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“49
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 3, 1–6
„Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“

Sausio 17 d.
Mk 2, 23–28 „Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“46
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 2, 23–28
„Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“

Sausio 16 d.
Mk 2, 18–22 „Su jais yra jaunikis“60
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 2, 18–22
„Su jais yra jaunikis“

Sausio 15 d.
II EILINIS SEKMADIENIS Jn 1, 29–34 „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 1, 29–34
„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!“

Sausio 14 d.
Mk 2, 13–17 „Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 2, 13–17
„Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“

Sausio 13 d.
Mk 2, 1–12 „Žmogaus Sūnų turi galią atleisti žemėje nuodėmes“31
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 2, 1–12
„Žmogaus Sūnų turi galią atleisti žemėje nuodėmes“

Sausio 12 d.
Mk 1, 40–45 „Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“ 106
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 40–45
„Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“ 

Sausio 11 d.
Mk 1, 29–39 „Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų.“21
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 29–39
„Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų.“

Sausio 10 d.
Mk 1, 21b–28 „Jis mokė kaip turintis galią“75
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 21b–28
„Jis mokė kaip turintis galią“

Sausio 9 d.
Viešpaties Krikštas Mt 3, 13–17 „Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, nusileidžiantį tarsi balandį ir plevenančią virš jo“151
Evangelijos komentaras

Viešpaties Krikštas 
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 3, 13–17
„Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, nusileidžiantį tarsi balandį ir plevenančią virš jo“.

Sausio 8 d.
VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) Mt 2, 1–12 „Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus“6
Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)

Mt 2, 1–12
Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus“
 

Sausio 7 d.
Jn 2, 1–12 „Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje“6
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 2, 1–12
Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje“

Sausio 6 d.
Mt 1, 7–11 „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“10
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 1, 7–11
„Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“

Sausio 5 d.
Jn 1, 43–51 „Tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“39
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 1, 43–51
„Tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“

Sausio 4 d.
Jn 1, 35–42 „Radome Mesiją!“25
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 1, 35–42
„Radome Mesiją!“

Sausio 3 d.
Jn 1, 29–34 „Štai Dievo Avinėlis!“20
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 1, 29–34
„Štai Dievo Avinėlis!“

Sausio 2 d.
Jn 1, 19–28 „Po manęs ateis tas, kuris buvo pirmiau už mane“26
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 1, 19–28
„Po manęs ateis tas, kuris buvo pirmiau už mane“

Sausio 1 d.
Lk 2, 16–21 „Praslinkus aštuonioms dienoms, jam buvo duotas Jėzaus vardas“61
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 16–21
„Praslinkus aštuonioms dienoms, jam buvo duotas Jėzaus vardas“

Gruodžio 31 d., 2016
Jn 1, 1–18 „Žodis tapo kūnu“17
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 1, 1–18
„Žodis tapo kūnu“

Gruodžio 30 d., 2016
Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas Mt 2, 13–15. 19–23 „Imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą“5

Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 2, 13–15. 19–23
„Imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą“

Gruodžio 29 d., 2016
Lk 2, 22–35 „Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama“3
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 22–35
„Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama“

Gruodžio 28 d., 2016
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai Mt 2, 13–18 „Erodas išžudė visus berniukus Betliejuje“6
Evangelijos komentaras

Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai
Psalmės iš I savaitės sekmadienio 

Mt 2, 13–18
„Erodas išžudė visus berniukus Betliejuje“

Gruodžio 27 d., 2016
Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas Jn 20, 1–8 „Tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį“.11
Evangelijos komentaras

Šv. Jonas, apaštalas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 1–8
„Tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį“.

Gruodžio 26 d., 2016
Šv. Steponas, pirmasis kankinys Mt 10, 17–22 „Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“10
Evangelijos komentaras

Šv. Steponas, pirmasis kankinys
Psalmės I savaitės sekmadienio 

Mt 10, 17–22
„Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

 

Gruodžio 25 d., 2016
KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS) Jn 1, 1–18 „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“3
Evangelijos komentaras

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
[Psalmės I savaitės sekmadienio]

Jn 1, 1–18
„Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“

 

Gruodžio 24 d., 2016
KŪČIŲ VAKARAS – KRISTAUS GIMIMO VIGILIJA Mt 1, 1–25 „Marija pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus“2
Evangelijos komentaras

KŪČIŲ VAKARAS – KRISTAUS GIMIMO VIGILIJA
Psalmyno IV savaitė

Mt 1, 1–25
„Marija pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus“

Lk 1, 67–79 „Apsireiškė mums lyg saulė iš dangaus aukštybių“ (Rytinės Mišios)2
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 1, 67–79
„Apsireiškė mums lyg saulė iš dangaus aukštybių“

Gruodžio 23 d., 2016
Lk 1, 57–66 „Niekas tavo giminėje neturi šito vardo“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 1, 57–66
„Niekas tavo giminėje neturi šito vardo“

Gruodžio 22 d., 2016
Lk 1, 46–56 „Didžių dalykų padarė man Visagalis“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 1, 46–56
„Didžių dalykų padarė man Visagalis“

 

Gruodžio 21 d., 2016
Lk 1, 39–45 „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 1, 39–45
„Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“

Gruodžio 20 d., 2016
Lk 1, 26–38 „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 1, 26–38
„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“

Gruodžio 19 d., 2016
Lk 1, 5–25 „Nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 1, 5–25
„Nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas“

Gruodžio 18 d., 2016
Mt 1, 18–24 „Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“1

Psalmyno IV savaitė

Mt 1, 18–24
„Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“

Gruodžio 17 d., 2016
Mt 1, 1–17 „Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga“5
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 1, 1–17
„Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga“

Gruodžio 16 d., 2016
Jn 5, 33–36 „Jonas buvo degantis ir spindintis žiburys“4
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 5, 33–36
„Jonas buvo degantis ir spindintis žiburys“

Gruodžio 15 d., 2016
Lk 7, 24–30 „Tik fariziejai ir Įstatymo žinovai, nesiduodami jam krikštyti, sau pavertė nieku Dievo nutarimą“28
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 7, 24–30
„Tik fariziejai ir Įstatymo žinovai, nesiduodami jam krikštyti, sau pavertė nieku Dievo nutarimą“

Gruodžio 14 d., 2016
Lk 7, 19–23 „Papasakokite Jonui, ką esate matę ir girdėję“59
Evangelijos komentaras

Valandų liturgija minėjimo [Psalmyno III savaitė]

Lk 7, 19–23
„Papasakokite Jonui, ką esate matę ir girdėję“

Gruodžio 13 d., 2016
Mt 21, 28–32 „Atėjo Jonas, ir juo nusidėjėliai tikėjo“19
Evangelijos komentaras

Mt 21, 28–32 „Atėjo Jonas, ir juo nusidėjėliai tikėjo“

Gruodžio 12 d., 2016
Mt 21, 23–27 „Iš kur buvo Jono krikštas?“28
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 21, 23–27
„Iš kur buvo Jono krikštas?“

Gruodžio 11 d., 2016
III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete) Mt 11, 2–11 „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“5
Evangelijos komentaras

III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete)
Psalmyno III savaitė

Mt 11, 2–11
„Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“

Gruodžio 10 d., 2016
Mt 17, 10–13 „Elijas jau buvo atėjęs, bet jie jo nepažino“1
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 17, 10–13
„Elijas jau buvo atėjęs, bet jie jo nepažino“

Gruodžio 9 d., 2016
Mt 11, 16–19 „Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į vaikus“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 11, 16–19
„Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į vaikus“

Gruodžio 8 d., 2016
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS Lk 1, 26–38 „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“10
Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 26–38
„Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“

Gruodžio 7 d., 2016
Mt 11, 28–30 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“6
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 11, 28–30
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“

Gruodžio 6 d., 2016
Mt 18, 12–24 „Dievas nenori, kad pražūtų mažutėliai“12
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 18, 12–24
„Dievas nenori, kad pražūtų mažutėliai“

Gruodžio 5 d., 2016
Lk 5, 17–26 „Šiandien matėme nuostabių dalykų“4
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 17–26
„Šiandien matėme nuostabių dalykų“

Gruodžio 4 d., 2016
II ADVENTO SEKMADIENIS Mt 3, 1–12 „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“2
Evangelijos komentaras

II ADVENTO SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 3, 1–12
Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“