Evangelijos komentaras | Religija

Liepos 23 d.
Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 1–8
„Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“

Liepos 22 d.
Jn 20, 1–2. 11–18 „Moterie, ko verki? Ko ieškai?“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 1–2. 11–18
„Moterie, ko verki? Ko ieškai?“

Liepos 21 d.
XVI EILINIS SEKMADIENIS Lk 10, 38–42 „Morta jį pakvietė į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

XVI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Lk 10, 38–42
„Morta jį pakvietė į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“

Liepos 20 d.
Mt 12, 14–21 „Įspėdavo, kad jo nepagarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo žodžiai“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 12, 14–21
„Įspėdavo, kad jo nepagarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo žodžiai“

Liepos 19 d.
Mt 12, 1–8 „Žmogaus Sūnus yra šeštadienio Viešpats“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 12, 1–8
„Žmogaus Sūnus yra šeštadienio Viešpats“

Liepos 18 d.
Mt 11, 28–30 „Aš romus ir nuolankios širdies“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 28–30
„Aš romus ir nuolankios širdies“

Liepos 17 d.
Mt 11, 25–27 „Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 25–27
„Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Liepos 16 d.
Mt 11, 20–24 „Tyrui ir Sidonui bei Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu jums!“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 20–24
„Tyrui ir Sidonui bei Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu jums!“

Liepos 15 d.
Mt 10, 34 – 11, 1 „Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 10, 34 – 11, 1
„Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo“

Liepos 14 d.
XV EILINIS SEKMADIENIS Lk 10, 25–37 „Kas gi mano artimas?“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

XV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Lk 10, 25–37
„Kas gi mano artimas?“

Liepos 13 d.
Mt 10, 24–33 „Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 24–33
„Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

Liepos 12 d.
Mt 10, 16–23 „Jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 16–23
„Jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

Liepos 11 d.
Mt 19, 27–29 „Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 19, 27–29
„Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai“

Liepos 10 d.
Mt 10, 1–7 „Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis“

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 1–7
„Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis“

Liepos 9 d.
Mt 9, 32–38 „Pjūtis didelė, o darbininkų maža“

Psalmyno II savaitė

Mt 9, 32–38
„Pjūtis didelė, o darbininkų maža“

Liepos 8 d.
Mt 9, 18–26 „Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, ir ji atgis“

Psalmyno II savaitė

Mt 9, 18–26
„Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, ir ji atgis“

Liepos 7 d.
XIV EILINIS SEKMADIENIS Lk 10, 1–9. 10–12. 17–20 „Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 1–9. 10–12. 17–20
„Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“

Liepos 6 d.
Mt 9, 14–17 „Ar gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis?“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 14–17
„Ar gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis?“

Liepos 5 d.
Mt 9, 9–13 „Ne sveikiesiems reikia gydytojo. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos.“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 9–13
„Ne sveikiesiems reikia gydytojo. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos.“

Liepos 4 d.
Mt 9, 1–8 „Minios šlovino Dievą, suteikusį tokią galią žmonėms“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 9, 1–8
„Minios šlovino Dievą, suteikusį tokią galią žmonėms“

Liepos 3 d.
Jn 20, 24–29 „Mano Viešpats ir mano Dievas!“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 24–29
„Mano Viešpats ir mano Dievas!“

Liepos 2 d.
Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė Lk 2, 41–52 „Tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Švč. Mergelė Marija, Šeimų Karalienė
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 41–52
„Tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“

Liepos 1 d.
Mt 8, 18–22 „Sek paskui mane“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 8, 18–22
„Sek paskui mane“

Birželio 30 d.
XIII EILINIS SEKMADIENIS Lk 9, 51–62 „Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“
Evangelijos komentaras

XIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Lk 9, 51–62
„Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“

Birželio 29 d.
ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI Mt 16, 13–19 „Tu esi Petras – Uola. Tau duosiu dangaus karalystės raktus“
Marek Dettlaff OFM Cap. - Evangelijos komentaras

ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 16, 13–19
„Tu esi Petras – Uola. Tau duosiu dangaus karalystės raktus“

Birželio 28 d.
ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS Lk 15, 3–7 „Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 15, 3–7
„Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!“

Birželio 27 d.
Mt 7, 21–29 „Namas, pastatytas ant uolos, ir namas, pastatytas ant smėlio“
Skaidrė Zuozaitė - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 7, 21–29
„Namas, pastatytas ant uolos, ir namas, pastatytas ant smėlio“

Birželio 26 d.
Mt 7, 15–20 „Jūs pažinsite juos iš vaisių“
Virginija Mickutė - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 7, 15–20
„Jūs pažinsite juos iš vaisių“

Birželio 25 d.
Mt 7, 6. 12–14 „Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 7, 6. 12–14
„Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“

Birželio 24 d.
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS Lk 1, 57–66. 80 „Jo vardas – Jonas“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 57–66. 80
„Jo vardas – Jonas“

Birželio 23 d.
ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės) Lk 9, 11b–17 „Visi pavalgė iki soties“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 9, 11b–17
„Visi pavalgė iki soties“

Birželio 22 d.
Mt 6, 24–34 „Nesirūpinkite rytdiena“
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 24–34
„Nesirūpinkite rytdiena“

Birželio 21 d.
Mt 6, 19–23 „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 19–23
„Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“

Birželio 20 d.
Mt 6, 7–15 „Melskitės taip“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 7–15
„Melskitės taip“

Birželio 19 d.
ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS Lk 15, 3–7 „Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS 
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 15, 3–7
„Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!“

Mt 6, 1–6. 16–18 „Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atsilygins“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 1–6. 16–18
„Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atsilygins“

Birželio 18 d.
Mt 5, 43–48 „Mylėkite savo priešus“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 43–48
„Mylėkite savo priešus“

Birželio 17 d.
Mt 5, 38–42 „Aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 38–42
„Aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui“

Birželio 16 d.
ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ Jn 16, 12–15 „Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano; Dvasia ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“
Kun. Evaldas Darulis OFM - Evangelijos komentaras

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 16, 12–15
„Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano; Dvasia ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“

Birželio 15 d.
Mt 5, 33–37 „O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 33–37
„O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite“

Birželio 14 d.
Mt 5, 27–32 „Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 27–32
„Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja“

Birželio 13 d.
Jn 17, 1–2. 9. 14–26 „Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 17, 1–2. 9. 14–26
„Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa“

Birželio 12 d.
Mt 5, 17–19 „Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 17–19
„Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“

Birželio 11 d.
Mt 10, 7–13 „Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 7–13
„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“

Birželio 10 d.
MERGELĖ MARIJA, BAŽNYČIOS MOTINA Jn 19, 25–34 „Štai tavo sūnus. Štai tavo motina“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

MERGELĖ MARIJA, BAŽNYČIOS MOTINA
Psalmyno II savaitė

Jn 19, 25–34
„Štai tavo sūnus. Štai tavo motina“

Birželio 9 d.
ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės) Jn 20, 19–23 „Imkite Šventąją Dvasią"
Kun. Saulius Bužauskas - Evangelijos komentaras

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 19–23
„Imkite Šventąją Dvasią"

Birželio 8 d.
Jn 21, 20–25 „Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 21, 20–25
„Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“

Birželio 7 d.
Jn 21, 15–19 „Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 21, 15–19
„Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“

Birželio 6 d.
Jn 17, 20–26 „Kad jie pasiektų tobulą vienybę“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 20–26
„Kad jie pasiektų tobulą vienybę“

Birželio 5 d.
Jn 17, 11b–19 „Kad jie būtų viena, kaip ir mes“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 11b–19
„Kad jie būtų viena, kaip ir mes“