Evangelijos komentaras | Religija

Lapkričio 16 d.
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA Jn 19, 25–27 „Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!“
Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 19, 25–27
„Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!“

Lapkričio 15 d.
Lk 17, 20–25 „Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 20–25
„Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“

Lapkričio 14 d.
Lk 17, 11–19 „Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 11–19
„Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis“

Lapkričio 13 d.
Lk 17, 7–10 „Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 7–10
„Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“

Lapkričio 12 d.
Lk 17, 1–6 „Jei jis septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: „Gailiuosi“, – atleisk jam“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 1–6
„Jei jis septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: „Gailiuosi“, – atleisk jam“

Lapkričio 11 d.
XXXII EILINIS SEKMADIENIS Mk 12, 38–44 „Ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų“
Evangelijos komentaras

XXXII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mk 12, 38–44
„Ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų“

Lapkričio 10 d.
Lk 16, 9–15 „Jeigu tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 16, 9–15
„Jeigu tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?!“

Lapkričio 9 d.
Jn 2, 13–22 „Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“
Evangelijos komentaras

Laterano bazilikos Pašventinimas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 2, 13–22
„Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“

Lapkričio 8 d.
Lk 15, 1–10 „Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 15, 1–10
„Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“

Lapkričio 7 d.
Lk 14, 25–33 „Kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 25–33
„Kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“

Lapkričio 6 d.
Lk 14, 15–24 „Eik į kelius bei patvorius ir varu atvesk žmones, kad mano namai būtų pilni“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 15–24
„Eik į kelius bei patvorius ir varu atvesk žmones, kad mano namai būtų pilni“

Lapkričio 5 d.
Lk 14, 12–14 „Nekviesk savo draugų, bet vargšų ir paliegėlių“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 12–14
„Nekviesk savo draugų, bet vargšų ir paliegėlių“

Lapkričio 4 d.
XXXI EILINIS SEKMADIENIS Mk 12, 28b–34 „Du didieji įsakymai“
Evangelijos komentaras

XXXI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Mk 12, 28b–34
„Du didieji įsakymai“

Lapkričio 3 d.
Lk 14, 1. 7–11 „Kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 14, 1. 7–11
„Kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“

Lapkričio 2 d.
Jn 6, 37–40 „Mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki jį, turėtų amžinąjį gyvenimą“
Evangelijos komentaras

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (Vėlinės)
Valandų liturgija dienos

Jn 6, 37–40
„Mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki jį, turėtų amžinąjį gyvenimą“

Lapkričio 1 d.
VISI ŠVENTIEJI Mt 5, 1–12a „Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“
Evangelijos komentaras

VISI ŠVENTIEJI
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 5, 1–12a
„Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“

Spalio 31 d.
Lk 13, 22–30 „Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 22–30
„Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“

Spalio 30 d.
Lk 13, 18–21 „Grūdas išaugo į medelį“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 18–21
„Grūdas išaugo į medelį“

Spalio 29 d.
Lk 13, 10–17 „Argi šios Abraomo dukters nereikėjo išvaduoti iš pančių šeštadienį?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 10–17
„Argi šios Abraomo dukters nereikėjo išvaduoti iš pančių šeštadienį?“

Spalio 28 d.
XXX EILINIS SEKMADIENIS Mk 10, 46–52 „Padaryk, kad praregėčiau!“
Evangelijos komentaras

XXX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mk 10, 46–52
„Padaryk, kad praregėčiau!“

Spalio 27 d.
Lk 13, 1–9 „Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 13, 1–9
„Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“

Spalio 26 d.
Lk 12, 54–59 „Jūs mokate išaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 54–59
„Jūs mokate išaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės?“

Spalio 25 d.
Lk 12, 49–53 „Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 49–53
„Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“

Spalio 24 d.
Lk 12, 39–48 „Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 39–48
„Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta“

Spalio 23 d.
Lk 12, 35–38 „Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 35–38
„Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius“

Spalio 22 d.
Lk 12, 13–21 „Kam gi atiteks, ką susikrovei?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 13–21
„Kam gi atiteks, ką susikrovei?“

Spalio 21 d.
XXIX EILINIS SEKMADIENIS Mk 10, 35–45 „Žmogaus Sūnus atėjo, kad savo gyvybės kaina daugybę išpirktų“
Evangelijos komentaras

XXIX EILINIS SEKMADIENIS 
Psalmyno I savaitė - Pasaulinė misijų diena

Mk 10, 35–45
„Žmogaus Sūnus atėjo, kad savo gyvybės kaina daugybę išpirktų“

Spalio 20 d.
Lk 12, 8–12 „Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 12, 8–12
„Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“

Spalio 19 d.
Lk 12, 1–7 „Visi jūsų galvos plaukai suskaityti“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 12, 1–7
„Visi jūsų galvos plaukai suskaityti“

Spalio 18 d.
Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Spalio 17 d.
Lk 11, 42–46 „Vargas jums, fariziejai; ir jums, Įstatymo mokytojai!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 42–46
„Vargas jums, fariziejai; ir jums, Įstatymo mokytojai!“

Spalio 16 d.
Lk 11, 37–41 „Duokite žmonėms iš vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 37–41
„Duokite žmonėms iš vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“

Spalio 15 d.
Lk 11, 29–32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 29–32
„Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Spalio 14 d.
XXVIII EILINIS SEKMADIENIS Mk 10, 17–30 „Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane“
Evangelijos komentaras

XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mk 10, 17–30
„Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane“

Spalio 13 d.
Lk 11, 27–28 „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 27–28
„Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio“

Spalio 12 d.
Lk 11, 15–26 „Jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai pas jus atėjo Dievo karalystė“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 15–26
„Jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai pas jus atėjo Dievo karalystė“

Spalio 11 d.
Lk 11, 5–13 „Prašykite, ir jums bus duota“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 5–13
„Prašykite, ir jums bus duota“

Spalio 10 d.
Lk 11, 1–4 „Viešpatie, išmokyk mus melstis“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 1–4
„Viešpatie, išmokyk mus melstis“

Spalio 9 d.
Lk 10, 38–42 „Morta, pakvietė jį į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 38–42
„Morta, pakvietė jį į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“

Spalio 8 d.
Lk 10, 25–37 „O kas gi mano artimas?“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 25–37
„O kas gi mano artimas?“

Spalio 7 d.
XXVII EILINIS SEKMADIENIS Mk 10, 2–16 „Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 10, 2–16
„Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria!“

Spalio 6 d.
Lk 10, 17–24 „Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 17–24
„Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“

Spalio 5 d.
Lk 10, 13–16 „Kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 13–16
„Kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“

Spalio 4 d.
Lk 10, 1–12 „Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 1–12
„Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“

Spalio 3 d.
Lk 9, 57–62 „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 9, 57–62
„Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“

Spalio 2 d.
Mt 18, 1–5. 10 „Jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 18, 1–5. 10
„Jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą“

Spalio 1 d.
Lk 9, 46–50 „Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 9, 46–50
„Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis“

Rugsėjo 30 d.
Mk 9, 38–43. 45. 47–48 „Kas ne prieš mus, tas už mus! Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nukirsk ją!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 9, 38–43. 45. 47–48
„Kas ne prieš mus, tas už mus! Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nukirsk ją!“

Rugsėjo 29 d.
Jn 1, 47–51 „Jūs matysite Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 1, 47–51
„Jūs matysite Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“

Rugsėjo 28 d.
Lk 9, 18–22 „Tu – Dievo Mesijas. Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 18–22
„Tu – Dievo Mesijas. Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti“