Evangelijos komentaras | Religija

Vasario 27 d.
Mk 10, 17–27 „Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane“29
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 10, 17–27
„Parduok visa, ką turi, ir sek paskui mane“

Vasario 26 d.
VIII EILINIS SEKMADIENIS Mt 6, 24–34 „Nesirūpinkite rytdiena“6
Evangelijos komentaras

VIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mt 6, 24–34
„Nesirūpinkite rytdiena“

Vasario 25 d.
Mk 10, 13–16 „Kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“.17
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 10, 13–16
„Kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“.

Vasario 24 d.
Mk 10, 1–12 „Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria“17
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 10, 1–12
„Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria“

Vasario 23 d.
Mk 9, 41–50 „Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas patekti į pragarą“25
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 41–50
„Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas patekti į pragarą“

Vasario 22 d.
Mt 16, 13–19 „Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“9
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 16, 13–19
„Tu esi Petras – Uola; tau duosiu dangaus karalystės raktus“

Vasario 21 d.
Mk 9, 30–37 „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“25
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 30–37
„Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“

Vasario 20 d.
Mk 9, 14–29 „Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!"21
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 14–29
„Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!"

Vasario 19 d.
VII EILINIS SEKMADIENIS Mt 5, 38–48 „Mylėkite savo priešus“4
Evangelijos komentaras

VII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė 

Mt 5, 38–48
„Mylėkite savo priešus“

Vasario 18 d.
Mk 9, 2–13 „Jis atsimainė jų akivaizdoje“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 9, 2–13
„Jis atsimainė jų akivaizdoje“

Vasario 17 d.
Mk 8, 34 – 9,1 „Kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės“8
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 34 – 9, 1
„Kas pražudo savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės“

Vasario 16 d.
Mk 8, 27–33 „Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“10
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 27–33
„Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“

Vasario 15 d.
Mk 8, 22–26 „Neregys tapo sveikas ir viską ryškiai matė“8
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 22–26
„Neregys tapo sveikas ir viską ryškiai matė“

Vasario 14 d.
Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“8
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Vasario 13 d.
Mk 8, 11–13 „Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“14
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 11–13
Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“

Vasario 12 d.
VI EILINIS SEKMADIENIS Mt 5, 17–37 „Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...“1
Evangelijos komentaras

VI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 5, 17–37
„Jūsų protėviams buvo pasakyta; o aš jums sakau...“

Vasario 11 d.
Mk 8, 1–10 „Žmonės pavalgė iki soties“3
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 8, 1–10
„Žmonės pavalgė iki soties“

Vasario 10 d.
Mk 7, 31–37 „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“26
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 31–37
„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Vasario 9 d.
Mk 7, 24–30 „Ir šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“7
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 24–30
„Ir šunyčiai po stalu ėda vaikų trupinius“

Vasario 8 d.
Mk 7, 14–23 „Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“12
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 14–23
„Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“

Vasario 7 d.
Mk 7, 1–13 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“14
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 1–13
„Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Vasario 6 d.
Mk 6, 53–56 „Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“15
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 6, 53–56
„Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“

Vasario 5 d.
V EILINIS SEKMADIENIS Mt 5, 13–16 „Jūs – pasaulio šviesa“1
Bernardinai.TV

V EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė 

Mt 5, 13–16
„Jūs – pasaulio šviesa“

Vasario 4 d.
Mk 6, 30–34 „Jie buvo tarsi avys be piemens“6
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 30–34
„Jie buvo tarsi avys be piemens“

Vasario 3 d.
Mk 6, 14–29 „Jonas, kuriam nukirsdinau galvą, – tai jis prisikėlė!“6
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 14–29
„Jonas, kuriam nukirsdinau galvą, – tai jis prisikėlė!“

 

Vasario 2 d.
Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena Lk 2, 22–40 „Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą“23
Evangelijos komentaras

Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 2, 22–40
„Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą“

 

Vasario 1 d.
Mk 6, 1–6 „Tik savo tėviškėje taip negerbiamas pranašas“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 1–6
„Tik savo tėviškėje taip negerbiamas pranašas“

Sausio 31 d.
Mk 5, 21–43 „Mergaite, sakau tau, kelkis!“93
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 5, 21–43
„Mergaite, sakau tau, kelkis!“

Sausio 30 d.
Mk 5, 1–20 „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“69
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 5, 1–20
„Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“

Sausio 29 d.
IV EILINIS SEKMADIENIS Mt 5, 1–12a „Palaiminti dvasingieji vargdieniai“22
Evangelijos komentaras

IV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mt 5, 1–12a
„Palaiminti dvasingieji vargdieniai“

Sausio 28 d.
Mk 4, 35–41 „Kas jis toks? Net vėjas ir ežeras jo klauso!“10
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 4, 35–41
„Kas jis toks? Net vėjas ir ežeras jo klauso!“

Sausio 27 d.
Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas Lk 10, 1–12. 17–20 „Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“5
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 1–12. 17–20
„Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“

Sausio 26 d.
Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“19
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė 

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Sausio 25 d.
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mk 16, 15–18 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“21
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 16, 15–18
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Sausio 24 d.
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mk 3, 31–35 „Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“28
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno III savaitė 

Mk 3, 31–35
„Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“

Sausio 23 d.
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mk 3, 22–30 „Šėtonui ateis galas“35
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno III savaitė 

Mk 3, 22–30
„Šėtonui ateis galas“

Sausio 22 d.
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mt 4, 12–23 „Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų Izaijo žodžiai“5
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno III savaitė 

Mt 4, 12–23
„Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų Izaijo žodžiai“

Sausio 21 d.
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mk 3, 20–21 „Saviškiai sakė, kad jis išėjęs iš proto“28
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno II savaitė 

Mk 3, 20–21
„Saviškiai sakė, kad jis išėjęs iš proto“

Sausio 19 d.
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mk 3, 7–12 „Netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais“45
Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno II savaitė 

Mk 3, 7–12
„Netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais“

Sausio 18 d.
Mk 3, 1–6 „Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“49
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 3, 1–6
„Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“

Sausio 17 d.
Mk 2, 23–28 „Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“46
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 2, 23–28
„Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“

Sausio 16 d.
Mk 2, 18–22 „Su jais yra jaunikis“60
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 2, 18–22
„Su jais yra jaunikis“

Sausio 15 d.
II EILINIS SEKMADIENIS Jn 1, 29–34 „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 1, 29–34
„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!“

Sausio 14 d.
Mk 2, 13–17 „Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 2, 13–17
„Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“

Sausio 13 d.
Mk 2, 1–12 „Žmogaus Sūnų turi galią atleisti žemėje nuodėmes“31
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 2, 1–12
„Žmogaus Sūnų turi galią atleisti žemėje nuodėmes“

Sausio 12 d.
Mk 1, 40–45 „Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“ 106
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 40–45
„Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“ 

Sausio 11 d.
Mk 1, 29–39 „Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų.“21
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 29–39
„Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų.“

Sausio 10 d.
Mk 1, 21b–28 „Jis mokė kaip turintis galią“75
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 21b–28
„Jis mokė kaip turintis galią“

Sausio 9 d.
Viešpaties Krikštas Mt 3, 13–17 „Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, nusileidžiantį tarsi balandį ir plevenančią virš jo“151
Evangelijos komentaras

Viešpaties Krikštas 
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 3, 13–17
„Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, nusileidžiantį tarsi balandį ir plevenančią virš jo“.

Sausio 8 d.
VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) Mt 2, 1–12 „Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus“6
Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)

Mt 2, 1–12
Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus“