Evangelijos komentaras | Religija

Lapkričio 16 d.
Jn 19, 25–27 „Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 19, 25–27
„Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!“

Lapkričio 15 d.
Lk 17, 26–37 „Kai apsireikš Žmogaus Sūnus“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 26–37
„Kai apsireikš Žmogaus Sūnus“

Lapkričio 14 d.
Lk 17, 20–25 „Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 20–25
„Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“

Lapkričio 13 d.
Lk 17, 11–19 „Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 11–19
„Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“

Lapkričio 12 d.
Lk 17, 7–10 „Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 7–10
„Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“

Lapkričio 11 d.
Lk 17, 1–6 „Jei jis septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: 'Gailiuosi', – atleisk jam“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 1–6
„Jei jis septyniskart kreiptųsi į tave, sakydamas: 'Gailiuosi', – atleisk jam“

Lapkričio 10 d.
Lk 20, 27–38 „Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 20, 27–38
„Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“

Lapkričio 9 d.
Jn 2, 13–22 „Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 2, 13–22
„Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“

Lapkričio 8 d.
Lk 16, 1–8 „Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 16, 1–8
„Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai“

Lapkričio 7 d.
Lk 15, 1–10 „Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 15, 1–10
„Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“

Lapkričio 6 d.
Lk 14, 25–33 „Kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 25–33
„Kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“

Lapkričio 5 d.
Lk 14, 15–24 „Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 15–24
„Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni“

Lapkričio 4 d.
Lk 14, 12–14 „Nekviesk savo draugų, bet vargšų ir paliegėlių“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 12–14
„Nekviesk savo draugų, bet vargšų ir paliegėlių“

Lapkričio 3 d.
Lk 19, 1–10 „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 19, 1–10
„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“

Lapkričio 2 d.
Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ arba Lk 12, 35–40 „Ir jūs būkite pasirengę“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Dienos valandų liturgija

Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“
arba Lk 12, 35–40 „Ir jūs būkite pasirengę“

Lapkričio 1 d.
Mt 5, 1–12a „Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 5, 1–12a
„Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“

Spalio 31 d.
Lk 13, 31–35 „Nedera gi pranašui žūti ne Jeruzalėje“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 31–35
„Nedera gi pranašui žūti ne Jeruzalėje“

Spalio 30 d.
Lk 13, 22–30 „Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras
Psalmyno II savaitė

Lk 13, 22–30
„Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“
Spalio 29 d.
Lk 13, 18–21 „Grūdas išaugo į medelį“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 13, 18–21
„Grūdas išaugo į medelį“

Spalio 28 d.
Lk 6, 12–19 „Iš jų išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmęs iš I savaitės sekmadienio

Lk 6, 12–19
„Iš jų išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“

Spalio 27 d.
Lk 18, 9–14 „Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 18, 9–14
„Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“

Spalio 26 d.
Lk 13, 1–9 „Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 13, 1–9
„Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“

Spalio 25 d.
Lk 12, 54–59 „Jūs mokate išaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės?“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 54–59
„Jūs mokate išaiškinti, ką reiškia žemės ir dangaus išvaizda, tai kodėl gi neišsiaiškinate šio laiko prasmės?“

Spalio 24 d.
Lk 12, 49–53 „Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 49–53
„Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“

Spalio 23 d.
Lk 12, 39–48 „Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 39–48
„Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta“

Spalio 22 d.
Lk 12, 35–38 „Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 35–38
„Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius“

 

Spalio 21 d.
Lk 12, 13–21 „Kam gi atiteks, ką susikrovei?“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 13–21
„Kam gi atiteks, ką susikrovei?“

Spalio 20 d.
Lk 18, 1–8 „Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi“

Psalmyno I savaitė

Lk 18, 1–8
„Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi“

Spalio 19 d.
Lk 12, 8–12 „Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“

Psalmyno IV savaitė

Lk 12, 8–12
„Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“

Spalio 18 d.
Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Psalmyno IV savaitė

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Spalio 17 d.
Lk 11, 47–54 „Bus pareikalauta pranašų kraujo, pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo“

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 47–54
„Bus pareikalauta pranašų kraujo, pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo“

Spalio 16 d.
Lk 11, 42–46 „Vargas jums, fariziejai; ir jums, Įstatymo mokytojai!“

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 42–46
„Vargas jums, fariziejai; ir jums, Įstatymo mokytojai!“

Spalio 15 d.
Lk 11, 37–41 „Duokite žmonėms iš vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 37–41
„Duokite žmonėms iš vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“

Spalio 14 d.
Lk 11, 29–32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Psalmyno IV savaitės

Lk 11, 29–32
„Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Spalio 13 d.
Lk 17, 11–19 „Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 11–19
„Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“

Spalio 12 d.
Lk 11, 27–28 „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 27–28
„Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio“

Spalio 11 d.
Lk 11, 15–26 „Jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai pas jus atėjo Dievo karalystė“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 15–26
„Jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai pas jus atėjo Dievo karalystė“

Spalio 10 d.
Lk 11, 5–13 „Prašykite, ir jums bus duota“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalymo III savaitė

Lk 11, 5–13
„Prašykite, ir jums bus duota“

Spalio 9 d.
Lk 11, 1–4 „Viešpatie, išmokyk mus melstis“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 1–4
„Viešpatie, išmokyk mus melstis“

Spalio 8 d.
Lk 10, 38–42 „Morta, pakvietė jį į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 38–42
„Morta, pakvietė jį į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“

Spalio 7 d.
Lk 10, 25–37 „Kas gi mano artimas?“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 25–37
„Kas gi mano artimas?“

Spalio 6 d.
Lk 17, 5–10 „Jei turėtumėte tikėjimą“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 17, 5–10
„Jei turėtumėte tikėjimą“

Spalio 5 d.
Lk 10, 17–24 „Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 17–24
„Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“

Spalio 4 d.
Lk 10, 13–16 „Kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 13–16
„Kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“

Spalio 3 d.
Lk 10, 1–12 „Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 1–12
„Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“

Spalio 2 d.
Mt 18, 1–5. 10 „Jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 18, 1–5. 10
„Jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą“

Spalio 1 d.
Lk 9, 51–56 „Ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Lk 9, 51–56
„Ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“

Rugsėjo 30 d.
Lk 9, 46–50 „Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 9, 46–50
„Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis“

Rugsėjo 29 d.
Lk 16, 19–31 „Tu atsiėmei gėrybes, o Lozorius – nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 16, 19–31
„Tu atsiėmei gėrybes, o Lozorius – nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“

Rugsėjo 28 d.
Lk 9, 43b–45 „Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas.“ „Jie bijojo klausinėti apie šitą kalbą“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 43b–45
„Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas.“ „Jie bijojo klausinėti apie šitą kalbą“