Evangelijos komentaras | Religija

Rugsėjo 21 d.
Mt 9, 9–13 „Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 9, 9–13
„Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.

Rugsėjo 20 d.
Lk 7, 36–50 „Jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 36–50
„Jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo“

Rugsėjo 19 d.
Lk 7, 31–35 „Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 31–35
„Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte“

Rugsėjo 18 d.
Lk 7, 11–17 „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 11–17
„Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“

Rugsėjo 17 d.
Lk 7, 1–10 „Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 1–10
„Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“

Rugsėjo 16 d.
XXIV EILINIS SEKMADIENIS Mk 8, 27–35 „Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“
Evangelijos komentaras

XXIV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mk 8, 27–35 „Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“

Rugsėjo 15 d.
Jn 19, 25–27 „Tavo pačios sielą pervers kalavijas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 19, 25–27
„Tavo pačios sielą pervers kalavijas“

Rugsėjo 14 d.
Jn 3, 13–17 „Turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 3, 13–17
„Turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus“

Rugsėjo 13 d.
Lk 6, 27–38 „Būkite gailestingi, kaip jūsų Tėvas gailestingas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 27–38
„Būkite gailestingi, kaip jūsų Tėvas gailestingas“

Rugsėjo 12 d.
Lk 6, 20–26 „Palaiminti jūs, vargdieniai. Vargas jums, turtuoliai“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 20–26
„Palaiminti jūs, vargdieniai. Vargas jums, turtuoliai“

Rugsėjo 11 d.
Lk 6, 12–19 „Jis praleido visą naktį melsdamasis. Jis išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 12–19
„Jis praleido visą naktį melsdamasis. Jis išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“

Rugsėjo 10 d.
Lk 6, 6–11 „Jie stebėjo, ar jis gydys šeštadienį“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 6–11
„Jie stebėjo, ar jis gydys šeštadienį“

Rugsėjo 9 d.
XXIII EILINIS SEKMADIENIS Mk 7, 31–37 „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“
Evangelijos komentaras

XXIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Mk 7, 31–37
„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Rugsėjo 8 d.
Mt 1, 1–16. 18–23 „Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“
Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (Šilinė)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 1, 1–16. 18–23
„Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“

Rugsėjo 7 d.
Lk 5, 33–39 „Kai jaunasis bus iš jų atimtas, tada jie pasninkaus“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 33–39
„Kai jaunasis bus iš jų atimtas, tada jie pasninkaus“

Rugsėjo 6 d.
Lk 5, 1–11 „Jis viską paliko ir nuėjo paskui jį“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 1–11
„Jis viską paliko ir nuėjo paskui jį“

Rugsėjo 5 d.
Lk 4, 38–44 „Ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną, nes tam ir esu siųstas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 38–44
„Ir kitiems miestams aš turiu skelbti gerąją naujieną, nes tam ir esu siųstas“

Rugsėjo 4 d.
Lk 4, 31–37 „Aš žinau, kas tu toks: Dievo šventasis!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 31–37
„Aš žinau, kas tu toks: Dievo šventasis!“

Rugsėjo 3 d.
Lk 4, 16–30 „Jis mane siuntė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams"
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 16–30
„Jis mane siuntė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams"

Rugsėjo 2 d.
XXII EILINIS SEKMADIENIS Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“
Evangelijos komentaras

XXII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23
„Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Rugsėjo 1 d.
Mt 25, 14–30 „Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“
Evangelijos komentaras

Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena
Psalmyno I savaitė

Mt 25, 14–30
„Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“

Rugpjūčio 31 d.
Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 1–13
„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

Rugpjūčio 30 d.
Mt 24, 42–51 „Būkite pasirengę“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 24, 42–51
„Būkite pasirengę“

Rugpjūčio 29 d.
Mk 6, 17–29 „Noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 6, 17–29
„Noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą“

Rugpjūčio 28 d.
Mt 23, 23–26 „Reikia tai daryti ir ano neapleisti“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 23, 23–26
„Reikia tai daryti ir ano neapleisti“

 

Rugpjūčio 27 d.
Mt 23, 13–22 „Vargas jums, aklieji vadai!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 23, 13–22
„Vargas jums, aklieji vadai!“

Rugpjūčio 26 d.
XXI EILINIS SEKMADIENIS Jn 6, 60–69 „Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“
Evangelijos komentaras

XXI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Jn 6, 60–69
„Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“

Rugpjūčio 25 d.
Mt 23, 1–12 „Jie kalba, bet nedaro“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 23, 1–12
„Jie kalba, bet nedaro“

Rugpjūčio 24 d.
Jn 1, 45–51 „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 1, 45–51
„Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“

Rugpjūčio 23 d.
Mt 22, 1–14 „Ką tik rasite, kvieskite į vestuves“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 22, 1–14
„Ką tik rasite, kvieskite į vestuves“

Rugpjūčio 22 d.
Švč. Mergelė Marija Karalienė Mt 20, 1–16 „Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!“
Evangelijos komentaras

Švč. Mergelė Marija Karalienė
Psalmyno IV savaitė

Mt 20, 1–16
„Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!“

Rugpjūčio 21 d.
Mt 19, 23–30 „Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 19, 23–30
„Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“

Rugpjūčio 20 d.
Mt 19, 16–22 „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, tai turėsi lobį danguje“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 19, 16–22
„Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, tai turėsi lobį danguje“

Rugpjūčio 19 d.
XX EILINIS SEKMADIENIS Jn 6, 51–58 „Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“
Evangelijos komentaras

XX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Jn 6, 51–58
„Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“

Rugpjūčio 18 d.
Mt 19, 13–15 „Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 19, 13–15
„Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“

Rugpjūčio 17 d.
Mt 19, 3–12 „Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 19, 3–12
„Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo“

Rugpjūčio 16 d.
Mt 18, 21 – 19, 1 „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 21 – 19, 1
„Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“

Rugpjūčio 15 d.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė) Lk 1, 39–56 „Didžių dalykų padarė man Visagalis“
Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 39–56
„Didžių dalykų padarė man Visagalis“

Rugpjūčio 14 d.
Mt 18, 1–5. 10. 12–14 „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 1–5. 10. 12–14
„Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių“

Rugpjūčio 13 d.
Mt 17, 22–27 „Jie nužudys jį, o jis prisikels“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 17, 22–27
„Jie nužudys jį, o jis prisikels“

Rugpjūčio 12 d.
XIX EILINIS SEKMADIENIS Jn 6, 41–51 „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“
Evangelijos komentaras

XIX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Jn 6, 41–51
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“

Rugpjūčio 11 d.
Mt 17, 14–20 „Jei turėtumėte tikėjimą, jums nebūtų nieko negalimo“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 17, 14–20
„Jei turėtumėte tikėjimą, jums nebūtų nieko negalimo“

Rugpjūčio 10 d.
Jn 12, 24–26 „Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 12, 24–26
„Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“

Rugpjūčio 9 d.
Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 25, 1–13
„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

Rugpjūčio 8 d.
Mt 15, 21–28 „O moterie, didis tavo tikėjimas“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 15, 21–28
„O moterie, didis tavo tikėjimas“

Rugpjūčio 7 d.
Mt 14, 22–36 „Liepk man ateiti pas tave vandeniu“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 14, 22–36
„Liepk man ateiti pas tave vandeniu“

 

Rugpjūčio 6 d.
Mk 9, 2–10 „Šitas mano mylimasis Sūnus“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 9, 2–10
„Šitas mano mylimasis Sūnus“

Rugpjūčio 5 d.
XVIII EILINIS SEKMADIENIS Jn 6, 24–35 „Kas ateina pas mane, nebealks, ir kas tiki mane, nebetrokš“
Evangelijos komentaras

XVIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 6, 24–35
„Kas ateina pas mane, nebealks, ir kas tiki mane, nebetrokš“

Rugpjūčio 4 d.
Mt 14, 1–12 „Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 14, 1–12
„Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“

Rugpjūčio 3 d.
Mt 13, 54–58 „Iš kur jam visa tai? Argi jis ne dailidės sūnus?!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 54–58
„Iš kur jam visa tai? Argi jis ne dailidės sūnus?!“