Evangelijos komentaras | Religija

Birželio 25 d.
Mt 10, 26–33 „Nebijokite tų, kurie žudo kūną“7
Evangelijos komentaras

XII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Mt 10, 26–33
„Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

Birželio 24 d.
Lk 1, 57–66. 80 „Jo vardas – Jonas“21
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 57–66. 80
„Jo vardas – Jonas“

Birželio 23 d.
Mt 11, 25–30 „Aš romus ir nuolankios širdies“76
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 11, 25–30
„Aš romus ir nuolankios širdies“

Birželio 22 d.
Mt 6, 7–15 „Tėve mūsų“84
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 7–15
„Tėve mūsų“

 

 

Birželio 21 d.
Mt 6, 1–6. 16–18 „Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atsilygins“161
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 1–6. 16–18
„Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atsilygins“

 

Birželio 20 d.
Mt 5, 43–48 „Mylėkite savo priešus“173
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 43–48
„Mylėkite savo priešus“

Birželio 19 d.
Mt 5, 38–42 „Aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui“152
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 38–42
„Aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui“

Birželio 18 d.
ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės) Jn 6, 51–58 „Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“13
Evangelijos komentaras

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 6, 51–58
Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“

Birželio 17 d.
Mt 5, 33–37 „O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite“109
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 33–37
„O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite“

Birželio 16 d.
Mt 5, 27–32 „Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja“25
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 27–32
„Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja“

Birželio 15 d.
Mt 5, 20–26 „Jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme“137
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 20–26
„Jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme“

Birželio 14 d.
Mt 5, 17–19 „Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“25
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 17–19
Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“

Birželio 13 d.
Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas Mt 5, 13–16 „Jūs – pasaulio šviesa“97
Evangelijos komentaras

Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Psalmyno II savaitė

Mt 5, 13–16
„Jūs – pasaulio šviesa“

Birželio 12 d.
Mt 5, 1–12 „Palaiminti dvasingieji vargdieniai“90
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 5, 1–12
„Palaiminti dvasingieji vargdieniai“

Birželio 11 d.
ŠVČ. TREJYBĖ Jn 3, 16–18 „Dievas taip pamilo pasaulį"23
Evangelijos komentaras

ŠVČ. TREJYBĖ
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 3, 16–18
„Dievas taip pamilo pasaulį"

Birželio 10 d.
Mk 12, 38–44 „Ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų“38
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 12, 38–44
„Ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų“

Birželio 9 d.
Mk 12, 35–37 „Kodėl sako Mesiją esant Dovydo sūnų?“25
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 12, 35–37
„Kodėl sako Mesiją esant Dovydo sūnų?“

Birželio 8 d.
Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas Mt 26, 36–42 „Mano Tėve, ne kaip aš noriu, bet kaip tu!“15
Evangelijos komentaras

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 26, 36–42
„Mano Tėve, ne kaip aš noriu, bet kaip tu!“

Birželio 7 d.
Mk 12, 18–27 „Jis gi ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas“108
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 12, 18–27
„Jis gi ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas“

Birželio 6 d.
Mk 12, 13–17 „Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“147
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 12, 13–17
„Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“

Birželio 5 d.
Mk 12, 1–12 „Nutvėrę nužudė mylimąjį sūnų ir išmetė laukan iš vynuogyno“135
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 12, 1–12
„Nutvėrę nužudė mylimąjį sūnų ir išmetė laukan iš vynuogyno“

Birželio 4 d.
ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės) Jn 20, 19–23 „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Imkite Šventąją Dvasią“103
Evangelijos komentaras

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 19–23
„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Imkite Šventąją Dvasią“

Birželio 3 d.
Jn 21, 20–25 „Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“20
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 21, 20–25
„Tai yra mokinys, kuris tuos dalykus aprašė, ir jo liudijimas tikras“

Birželio 2 d.
Jn 21, 15–19 „Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“66
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 21, 15–19
„Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis“

Birželio 1 d.
Jn 17, 20–26 „Kad jie pasiektų tobulą vienybę“130
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 20–26
„Kad jie pasiektų tobulą vienybę“

Gegužės 31 d.
Lk 1, 39–56 „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“49
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 39–56
„Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“

Gegužės 30 d.
Jn 17, 1–11a „Tėve, pašlovink savo Sūnų“93
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 17, 1–11a
„Tėve, pašlovink savo Sūnų“

 

 

Gegužės 29 d.
Jn 16, 29–33 „Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“42
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 16, 29–33
„Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“

Gegužės 28 d.
VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės) Mt 28, 16–20 „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“90
Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 28, 16–20
„Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“

Gegužės 27 d.
Jn 16, 23b–28 „Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“2
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 23b–28
„Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“

Gegužės 26 d.
Jn 16, 20–23a „Jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims“16
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 20–23a
„Jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims“

 

Gegužės 25 d.
Jn 16, 16–20 „Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“39
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 16–20
„Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“

Gegužės 24 d.
Jn 16, 12–15 „Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“19
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 12–15
„Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“

 

Gegužės 23 d.
Jn 16, 5–11 „Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“98
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 5–11
„Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“

Gegužės 22 d.
Jn 15, 26 – 16, 4a „Tiesos Dvasia liudys apie mane“7
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 15, 26 – 16, 4a
„Tiesos Dvasia liudys apie mane“

 

Gegužės 21 d.
VI VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 14, 15–21 „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją“3
Evangelijos komentaras

VI VELYKŲ SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 14, 15–21
Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją“

Gegužės 20 d.
Jn 15, 18–21 „Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“43
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 18–21
„Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“

Gegužės 19 d.
Jn 15, 12–17 „Jūs būsite mano draugai“111
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 12–17
„Jūs būsite mano draugai“

Gegužės 18 d.
Jn 15, 9–11 „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“124
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 9–11
„Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“

 

Gegužės 17 d.
Jn 15, 1–8 „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“189
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 1–8
„Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“

Gegužės 16 d.
Jn 14, 27–31a „Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!“135
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 14, 27–31a
„Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!“

Gegužės 15 d.
Jn 14, 21–26 „Jis išmokys jus visko“123
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 14, 21–26
„Jis išmokys jus visko“

 

Gegužės 14 d.
V VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 14, 1–12 „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“37
Bernardinai.TV

V VELYKŲ SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Jn 14, 1–12
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Gegužės 13 d.
Jn 14, 7–14 „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“72
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 14, 7–14
„Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“

 

Gegužės 12 d.
Jn 14, 1–6 „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“116
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 14, 1–6
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Gegužės 11 d.
Jn 13, 16–20 „Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“103
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 13, 16–20
„Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“

Gegužės 10 d.
Jn 12, 44–50 „Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“74
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 12, 44–50
„Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“

Gegužės 9 d.
Jn 10, 22–30 „Aš ir Tėvas esame viena“140
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 10, 22–30
„Aš ir Tėvas esame viena“

Gegužės 8 d.
Jn 10, 11–18 „Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“38
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 10, 11–18
„Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“

Gegužės 7 d.
IV VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 10, 1–10 „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą“38
Evangelijos komentaras

IV VELYKŲ SEKMADIENIS - Psalmyno IV savaitė
Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena - Motinos diena

Jn 10, 1–10
„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą“