Evangelijos komentaras | Religija

Kovo 31 d.
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare) Lk 15, 1–3. 11–32 „Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“
Kun. Bernardas Verbickas OP - Evangelijos komentaras

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
Psalmyno IV savaitė

Lk 15, 1–3. 11–32
„Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“

Kovo 30 d.
Lk 18, 9–14 „Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 18, 9–14
„Muitininkas nuėjo į namus nuteisintas, ne fariziejus“

Kovo 29 d.
Mk 12, 28b–34 „Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 12, 28b–34
„Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk jį“

Kovo 28 d.
Lk 11, 14–23 „Kas ne su manimi, tas prieš mane“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė
Meldžiame kun. Alfonsui Lipniūnui (1905-03-12 – 1945-03-28) – jaunimo apaštalui, Štuthofo kaliniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Lk 11, 14–23
„Kas ne su manimi, tas prieš mane“

Kovo 27 d.
Mt 5, 17–19 „Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 17–19
„Kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu“

Kovo 26 d.
Mt 18, 21–35 „Jeigu kiekvienas neatleisite savo broliui, mano dangiškasis Tėvas neatleis jums“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 21–35
„Jeigu kiekvienas neatleisite savo broliui, mano dangiškasis Tėvas neatleis jums“

Kovo 25 d.
Lk 1, 26–38 „Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 26–38
„Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų“

Kovo 24 d.
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS Lk 13, 1–9 „Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Lk 13, 1–9
„Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“ 

Kovo 23 d.
Lk 15, 1–3. 11–32 „Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 15, 1–3. 11–32
„Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“

Kovo 22 d.
Mt 21, 33–43. 45–46 „Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį!“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 21, 33–43. 45–46
„Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį!“

Kovo 21 d.
Lk 16, 19–31 „Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 16, 19–31
„Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“

Kovo 20 d.
Mt 20, 17–28 „Jie pasmerks jį mirti“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 20, 17–28
„Jie pasmerks jį mirti“

Kovo 19 d.
Mt 1, 16. 18–21. 24a „Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 1, 16. 18–21. 24a
„Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“

Kovo 18 d.
Lk 6, 36–38 „Atleiskite, ir jums bus atleista“

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 36–38
„Atleiskite, ir jums bus atleista“

Kovo 17 d.
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Evangelijos komentaras

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Lk 9, 28b–36
„Besimeldžiant jo veido išvaizda visiškai pasikeitė“

Kovo 16 d.
Mt 5, 43–48 „Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 43–48
„Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“

Kovo 15 d.
Mt 5, 20–26 „Eik pirma susitaikyti su broliu“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 20–26
„Eik pirma susitaikyti su broliu“

Kovo 14 d.
Mt 7, 7–12 „Kiekvienas, kas prašo, gauna“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 7, 7–12
„Kiekvienas, kas prašo, gauna“

Kovo 13 d.
Lk 11, 29–32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 11, 29–32
„Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Kovo 12 d.
Mt 6, 7–15 „Todėl melskitės taip“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 6, 7–15
„Todėl melskitės taip“

Kovo 11 d.
Mt 25, 31–46 „Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 31–46
„Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“

Kovo 10 d.
I GAVĖNIOS SEKMADIENIS Lk 4, 1–13 „Dvasia Jėzų vedžiojo po dykumą ir jis buvo gundomas“
Kun. Saulius Bužauskas - Evangelijos komentaras

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Lk 4, 1–13
„Dvasia Jėzų vedžiojo po dykumą ir jis buvo gundomas“

Kovo 9 d.
Lk 5, 27–32 „Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 5, 27–32
„Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“

Kovo 8 d.
Mt 9, 14–15 „Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 9, 14–15
„Kai jaunikis bus atskirtas, ir tada jie pasninkaus“

Kovo 7 d.
Lk 9, 22–25 „Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“
Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 9, 22–25
„Kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“

Kovo 6 d.
Mt 6, 1–6. 16–18 „Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė)
Psalmyno IV savaitė

Mt 6, 1–6. 16–18
„Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“

Kovo 5 d.
Mk 10, 28–31 „Šiuo metu jūs gausite šimteriopai (kartu su persekiojimais) ir ateisiančiu laiku – amžinąjį gyvenimą“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 10, 28–31
„Šiuo metu jūs gausite šimteriopai (kartu su persekiojimais) ir ateisiančiu laiku – amžinąjį gyvenimą“

Kovo 4 d.
Jn 15, 9–17 „Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 9–17
„Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“

Kovo 3 d.
VIII EILINIS SEKMADIENIS Lk 6, 39–45 „Lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis“
Mons. Kęstutis Latoža - Evangelijos komentaras

VIII EILINIS SEKMADIENIS - Maldos už lietuvius pasaulyje diena
Psalmyno IV savaitė

Lk 6, 39–45
„Lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis“

Kovo 2 d.
Mk 10, 13–16 „Kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 10, 13–16
„Kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“

Kovo 1 d.
Mk 10, 1–12 „Ką Dievas sujungė, žmogus te neišskiria“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 10, 1–12
„Ką Dievas sujungė, žmogus te neišskiria“

Vasario 28 d.
Mk 9, 41–50 „Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas patekti į pragarą“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 41–50
„Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas patekti į pragarą“

Vasario 27 d.
Mk 9, 38–40 „Kas ne prieš mus, tas už mus!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 38–40
„Kas ne prieš mus, tas už mus!“

Vasario 26 d.
Mk 9, 30–37 „Žmogaus Sūnus bus atiduotas. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 30–37
„Žmogaus Sūnus bus atiduotas. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis“

Vasario 25 d.
Mk 9, 14–29 „Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 9, 14–29
„Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“

Vasario 24 d.
VII EILINIS SEKMADIENIS Lk 6, 27–38 „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

VII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Lk 6, 27–38
„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“

Vasario 23 d.
Mk 9, 2–13 „Jis atsimainė jų akivaizdoje“
Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 9, 2–13
„Jis atsimainė jų akivaizdoje“

Vasario 22 d.
Mt 16, 13–19 „Tu esi Petras – Uola“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 16, 13–19
„Tu esi Petras – Uola“

Vasario 21 d.
Mk 8, 27–33 „Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“
Kun. Gediminas Jankūnas - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 27–33
„Tu esi Mesijas... Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti“

Vasario 20 d.
Mk 8, 22–26 „Neregys tapo sveikas ir viską ryškiai matė“
Kun. Ernestas Maslianikas - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 22–26
„Neregys tapo sveikas ir viską ryškiai matė“

Vasario 19 d.
Mk 8, 14–21 „Saugokitės fariziejų ir Erodo raugo“
Kun. Ernestas Maslianikas - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 14–21
„Saugokitės fariziejų ir Erodo raugo“

Vasario 18 d.
Mk 8, 11–13 „Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“
Kun. Ernestas Maslianikas - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 8, 11–13
„Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo?“

Vasario 17 d.
VI EILINIS SEKMADIENIS Lk 6, 17. 20–26 „Palaiminti jūs, vargdieniai! Vargas jums turtuoliai!“
Evangelijos komentaras

VI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Lk 6, 17. 20–26
„Palaiminti jūs, vargdieniai! Vargas jums turtuoliai!“

Vasario 16 d.
Mk 8, 1–10 „Žmonės pavalgė iki soties“
Evangelijos komentaras

Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Psalmyno I savaitė

Mk 8, 1–10
„Žmonės pavalgė iki soties“

Vasario 15 d.
Mk 7, 31–37 „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 31–37
„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Vasario 14 d.
Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Vasario 13 d.
Mk 7, 14–23 „Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 14–23
„Žmogų sutepa vien tai, kas iš jo išeina“

Vasario 12 d.
Mk 7, 1–13 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 1–13
„Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Vasario 11 d.
Pasaulinė ligonių diena Mk 6, 53–56 „Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“

Pasaulinė ligonių diena
Psalmyno I savaitė

Mk 6, 53–56
„Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“

Vasario 10 d.
V EILINIS SEKMADIENIS Lk 5, 1–11 „Jis viską paliko ir nuėjo paskui Jėzų“
Evangelijos komentaras

V EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Lk 5, 1–11
„Jis viską paliko ir nuėjo paskui Jėzų“