Evangelijos komentaras | Religija

Rugpjūčio 27 d.
Mt 23, 23–26 „Reikia tai daryti ir ano neapleisti“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 23, 23–26
„Reikia tai daryti ir ano neapleisti“

Rugpjūčio 26 d.
Mt 23, 13–22 „Vargas jums, aklieji vadai!“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 23, 13–22
„Vargas jums, aklieji vadai!“

Rugpjūčio 25 d.
XXI EILINIS SEKMADIENIS Lk 13, 22–30 „Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

XXI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Lk 13, 22–30
„Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“

Rugpjūčio 24 d.
Jn 1, 45–51 „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 1, 45–51
„Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“

Rugpjūčio 23 d.
Mt 22, 34–40 „Mylėk Viešpatį, savo Dievą; mylėk savo artimą, kaip save patį“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 22, 34–40
„Mylėk Viešpatį, savo Dievą; mylėk savo artimą, kaip save patį“

Rugpjūčio 22 d.
Mt 22, 1–14 „Ką tik rasite, kvieskite į vestuves“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 22, 1–14
„Ką tik rasite, kvieskite į vestuves“

Rugpjūčio 21 d.
Mt 20, 1–16 „Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 20, 1–16
„Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras?!“

Rugpjūčio 20 d.
Mt 19, 23–30 „Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė
Meldžiame pal. arkivyskupui Teofiliui Matulionui Bažnyčios pripažinimo šventuoju.

Mt 19, 23–30
„Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“

Rugpjūčio 19 d.
Mt 19, 16–22 „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, tai turėsi lobį danguje“
Kun. Gintaras Blužas OFS - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 19, 16–22
„Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, tai turėsi lobį danguje“

Rugpjūčio 18 d.
Lk 12, 49–53 „Esu atėjęs atnešti ne taikos, o nesantarvės“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 12, 49–53
„Esu atėjęs atnešti ne taikos, o nesantarvės“

Rugpjūčio 17 d.
Mt 19, 13–15 „Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 19, 13–15
„Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“

Rugpjūčio 16 d.
Mt 19, 3–12 „Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 19, 3–12
„Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo“

Rugpjūčio 15 d.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)
Ligita Ryliškytė SJE - Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 39–56
„Didžių dalykų padarė man Visagalis: jis išaukština mažuosius“

Rugpjūčio 14 d.
Mt 18, 15–20 „Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 15–20
„Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį“

Rugpjūčio 13 d.
Mt 18, 1–5. 10. 12–14 „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 18, 1–5. 10. 12–14
„Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių“

Rugpjūčio 12 d.
Mt 17, 22–27 „Jie nužudys jį, o jis prisikels. Vaikai laisvi nuo mokesčio“
Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 17, 22–27
„Jie nužudys jį, o jis prisikels. Vaikai laisvi nuo mokesčio“

Rugpjūčio 11 d.
XIX EILINIS SEKMADIENIS Lk 12, 32–48 „Ir jūs būkite pasirengę“
Kun. Algirdas Petras Kanapka - Evangelijos komentaras

XIX EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Lk 12, 32–48
„Ir jūs būkite pasirengę“

Rugpjūčio 10 d.
Jn 12, 24–26 „Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“
Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 12, 24–26
„Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“

Rugpjūčio 9 d.
Mt 25, 1–13 „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“
Kun. Algirdas Petras Kanapka - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 25, 1–13
„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

Rugpjūčio 8 d.
Mt 16, 13–23 „Tu esi Petras – Uola. Tau duosiu dangaus karalystės raktus“
Kun. Algirdas Petras Kanapka - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 16, 13–23
„Tu esi Petras – Uola. Tau duosiu dangaus karalystės raktus“

Rugpjūčio 7 d.
Mt 15, 21–28 „O moterie, didis tavo tikėjimas“
Kun. Algirdas Petras Kanapka - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 15, 21–28
„O moterie, didis tavo tikėjimas“

Rugpjūčio 6 d.
Kristaus Atsimainymas Lk 9, 28b–36 „Mozė ir Elijas kalbėjo apie jo gyvenimo pabaigą“
Kun. Algirdas Petras Kanapka - Evangelijos komentaras

Kristaus Atsimainymas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 9, 28b–36
„Mozė ir Elijas kalbėjo apie jo gyvenimo pabaigą“

Rugpjūčio 5 d.
Mt 14, 22-36 „Liepk man ateiti pas tave vandeniu“
Kun. Algirdas Petras Kanapka - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 14, 22-36
„Liepk man ateiti pas tave vandeniu“

Rugpjūčio 4 d.
XVIII EILINIS SEKMADIENIS Lk 12, 13–21 „Kam gi atiteks, ką sukrovei?“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

XVIII EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Lk 12, 13–21
„Kam gi atiteks, ką sukrovei?“

Rugpjūčio 3 d.
Mt 14, 1–12 „Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 14, 1–12
„Erodas pasiuntė įsakymą nukirsti Jonui galvą, o šio mokiniai davė žinią Jėzui“

Rugpjūčio 2 d.
Mt 13, 54–58 „Argi jis ne dailidės sūnus?! Iš kur jam visa tai?“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 54–58
„Argi jis ne dailidės sūnus?! Iš kur jam visa tai?“

 

Rugpjūčio 1 d.
Mt 13, 47–53 „Surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 47–53
„Surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta“

Liepos 31 d.
Mt 13, 44–46 „Parduoda visa, ką turi, ir perkasi dirvą“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 44–46
„Parduoda visa, ką turi, ir perkasi dirvą“

Liepos 30 d.
Mt 13, 36–43 „Kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 13, 36–43
„Kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje“

Liepos 29 d.
Jn 11, 19–27 „Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 11, 19–27
„Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus“

Liepos 28 d.
XVII EILINIS SEKMADIENIS Lk 11, 1–13 „Prašykite, ir jums bus duota“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

XVII EILINIS SEKMADIENIS 
Psalmyno I savaitė

Lk 11, 1–13
„Prašykite, ir jums bus duota“

Liepos 27 d.
Mt 13, 24–30 „Palikite abejus augti iki pjūčiai“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 24–30
„Palikite abejus augti iki pjūčiai“

Liepos 26 d.
Mt 13, 18–23 „Tasai, kuris girdi ir supranta žodį, ir duoda derlių“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 18–23
„Tasai, kuris girdi ir supranta žodį, ir duoda derlių“

Liepos 25 d.
Mt 20, 20–28 „Mano taurę jūs gersite“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 20, 20–28
„Mano taurę jūs gersite“

Liepos 24 d.
Mt 13, 1–9 „Davė šimteriopą grūdą“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 1–9
„Davė šimteriopą grūdą“

Liepos 23 d.
Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 1–8
„Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“

Liepos 22 d.
Jn 20, 1–2. 11–18 „Moterie, ko verki? Ko ieškai?“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 1–2. 11–18
„Moterie, ko verki? Ko ieškai?“

Liepos 21 d.
XVI EILINIS SEKMADIENIS Lk 10, 38–42 „Morta jį pakvietė į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

XVI EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Lk 10, 38–42
„Morta jį pakvietė į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“

Liepos 20 d.
Mt 12, 14–21 „Įspėdavo, kad jo nepagarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo žodžiai“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 12, 14–21
„Įspėdavo, kad jo nepagarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo žodžiai“

Liepos 19 d.
Mt 12, 1–8 „Žmogaus Sūnus yra šeštadienio Viešpats“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 12, 1–8
„Žmogaus Sūnus yra šeštadienio Viešpats“

Liepos 18 d.
Mt 11, 28–30 „Aš romus ir nuolankios širdies“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 28–30
„Aš romus ir nuolankios širdies“

Liepos 17 d.
Mt 11, 25–27 „Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 25–27
„Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Liepos 16 d.
Mt 11, 20–24 „Tyrui ir Sidonui bei Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu jums!“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 11, 20–24
„Tyrui ir Sidonui bei Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu jums!“

Liepos 15 d.
Mt 10, 34 – 11, 1 „Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 10, 34 – 11, 1
„Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo“

Liepos 14 d.
XV EILINIS SEKMADIENIS Lk 10, 25–37 „Kas gi mano artimas?“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

XV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Lk 10, 25–37
„Kas gi mano artimas?“

Liepos 13 d.
Mt 10, 24–33 „Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 24–33
„Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

Liepos 12 d.
Mt 10, 16–23 „Jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 16–23
„Jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

Liepos 11 d.
Mt 19, 27–29 „Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 19, 27–29
„Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai“

Liepos 10 d.
Mt 10, 1–7 „Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis“

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 1–7
„Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis“

Liepos 9 d.
Mt 9, 32–38 „Pjūtis didelė, o darbininkų maža“

Psalmyno II savaitė

Mt 9, 32–38
„Pjūtis didelė, o darbininkų maža“