Evangelijos komentaras | Religija

Spalio 24 d.
Lk 12, 49–53 „Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 49–53
„Esu atėjęs nešti ne taikos, o nesantarvės“

Spalio 23 d.
Lk 12, 39–48 „Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 39–48
„Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta“

Spalio 22 d.
Lk 12, 35–38 „Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 35–38
„Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius“

 

Spalio 21 d.
Lk 12, 13–21 „Kam gi atiteks, ką susikrovei?“
Kun. Gabrielius Satkauskas - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 12, 13–21
„Kam gi atiteks, ką susikrovei?“

Spalio 20 d.
Lk 18, 1–8 „Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi“

Psalmyno I savaitė

Lk 18, 1–8
„Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi“

Spalio 19 d.
Lk 12, 8–12 „Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“

Psalmyno IV savaitė

Lk 12, 8–12
„Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“

Spalio 18 d.
Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Psalmyno IV savaitė

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Spalio 17 d.
Lk 11, 47–54 „Bus pareikalauta pranašų kraujo, pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo“

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 47–54
„Bus pareikalauta pranašų kraujo, pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo“

Spalio 16 d.
Lk 11, 42–46 „Vargas jums, fariziejai; ir jums, Įstatymo mokytojai!“

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 42–46
„Vargas jums, fariziejai; ir jums, Įstatymo mokytojai!“

Spalio 15 d.
Lk 11, 37–41 „Duokite žmonėms iš vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 37–41
„Duokite žmonėms iš vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“

Spalio 14 d.
Lk 11, 29–32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Psalmyno IV savaitės

Lk 11, 29–32
„Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Spalio 13 d.
Lk 17, 11–19 „Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 11–19
„Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“

Spalio 12 d.
Lk 11, 27–28 „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 27–28
„Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio“

Spalio 11 d.
Lk 11, 15–26 „Jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai pas jus atėjo Dievo karalystė“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 15–26
„Jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai pas jus atėjo Dievo karalystė“

Spalio 10 d.
Lk 11, 5–13 „Prašykite, ir jums bus duota“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalymo III savaitė

Lk 11, 5–13
„Prašykite, ir jums bus duota“

Spalio 9 d.
Lk 11, 1–4 „Viešpatie, išmokyk mus melstis“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 1–4
„Viešpatie, išmokyk mus melstis“

Spalio 8 d.
Lk 10, 38–42 „Morta, pakvietė jį į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 38–42
„Morta, pakvietė jį į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“

Spalio 7 d.
Lk 10, 25–37 „Kas gi mano artimas?“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 25–37
„Kas gi mano artimas?“

Spalio 6 d.
Lk 17, 5–10 „Jei turėtumėte tikėjimą“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 17, 5–10
„Jei turėtumėte tikėjimą“

Spalio 5 d.
Lk 10, 17–24 „Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 17–24
„Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“

Spalio 4 d.
Lk 10, 13–16 „Kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 13–16
„Kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs“

Spalio 3 d.
Lk 10, 1–12 „Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 1–12
„Jūsų ramybė nužengs ant tų namų“

Spalio 2 d.
Mt 18, 1–5. 10 „Jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 18, 1–5. 10
„Jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą“

Spalio 1 d.
Lk 9, 51–56 „Ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Lk 9, 51–56
„Ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“

Rugsėjo 30 d.
Lk 9, 46–50 „Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis“
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 9, 46–50
„Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis“

Rugsėjo 29 d.
Lk 16, 19–31 „Tu atsiėmei gėrybes, o Lozorius – nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 16, 19–31
„Tu atsiėmei gėrybes, o Lozorius – nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“

Rugsėjo 28 d.
Lk 9, 43b–45 „Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas.“ „Jie bijojo klausinėti apie šitą kalbą“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 43b–45
„Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas.“ „Jie bijojo klausinėti apie šitą kalbą“

Rugsėjo 27 d.
Lk 9, 18–22 „Tu – Dievo Mesijas.“ „Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 18–22
„Tu – Dievo Mesijas.“ „Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti“

Rugsėjo 26 d.
Lk 9, 7–9 „Jonui aš nukirsdinau galvą; o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus?!“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 7–9
„Jonui aš nukirsdinau galvą; o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus?!“

Rugsėjo 25 d.
Lk 9, 1–6 „Juos išsiuntė Dievo karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 9, 1–6
„Juos išsiuntė Dievo karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti“

Rugsėjo 24 d.
Lk 8, 19–21 „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 8, 19–21
„Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“

Rugsėjo 23 d.
Lk 8, 16–18 „Žiburį stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą“
kun. Jacek Paszenda SDB - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 8, 16–18
„Žiburį stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą“

Rugsėjo 22 d.
Lk 16, 1–13 „Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 16, 1–13
„Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“

Rugsėjo 21 d.
Mt 9,9–13 „‚Eik paskui mane!‘ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 9,9–13
„Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.

Rugsėjo 20 d.
Lk 8, 1–3 „Su Jėzumi buvo kelios moterys, kurios jiems pasitarnavo savo turtu“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 8, 1–3

„Su Jėzumi buvo kelios moterys, kurios jiems pasitarnavo savo turtu“

Rugsėjo 19 d.
Lk 7, 36–50 „Jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 36–50
„Jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo“

Rugsėjo 18 d.
Lk 7, 31-35 „Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 31–35

„Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte“

Rugsėjo 17 d.
Lk 7, 11-17 „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 11–17
„Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“

Rugsėjo 16 d.
Lk 7, 1–10 „Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“
Kun. Robertas Urbonavičius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 7, 1–10
„Nė Izraelyje neradau tokio didelio tikėjimo“

Rugsėjo 15 d.
XXIV EILINIS SEKMADIENIS Lk 15, 1–32 „Visa, kas mano, yra ir tavo“
Benedicte Rollin RA - Evangelijos komentaras

XXIV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Lk 15, 1–32
„Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“

Rugsėjo 14 d.
Jn 3, 13–17 „Turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus“
Benedicte Rollin RA - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 3, 13–17
„Turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus“

Rugsėjo 13 d.
Lk 6, 39–42 „Ar gali aklas vesti aklą?“
Benedicte Rollin RA - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 39–42
„Ar gali aklas vesti aklą?“

Rugsėjo 12 d.
Lk 6, 27–38 „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“
s. Danguolė Gervytė RA - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 27–38
„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“

Rugsėjo 11 d.
Lk 6, 20–26 „Palaiminti jūs, vargdieniai. Vargas jums, turtuoliai“
s. Danguolė Gervytė RA - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 20–26
„Palaiminti jūs, vargdieniai. Vargas jums, turtuoliai“

Rugsėjo 10 d.
Lk 6, 12–19 „Jis praleido visą naktį melsdamasis. Jis išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 12–19
„Jis praleido visą naktį melsdamasis. Jis išsirinko dvylika, pavadindamas juos apaštalais“

Rugsėjo 9 d.
Lk 6, 6–11 „Jie stebėjo, ar jis gydys šeštadienį“
s. Danguolė Gervytė RA - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 6, 6–11
„Jie stebėjo, ar jis gydys šeštadienį“

Rugsėjo 8 d.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ) Mt 1, 1–16. 18–23 „Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 1, 1–16. 18–23
„Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“

Rugsėjo 7 d.
Lk 6, 1–5 „Kam darote, kas šeštadienį draudžiama?!“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 1–5
„Kam darote, kas šeštadienį draudžiama?!“

Rugsėjo 6 d.
Lk 5, 33–39 „Kai jaunasis bus iš jų atimtas, tada jie pasninkaus“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 33–39
„Kai jaunasis bus iš jų atimtas, tada jie pasninkaus“

Rugsėjo 5 d.
Lk 5, 1–11 „Jis viską paliko ir nuėjo paskui jį“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 1–11
„Jis viską paliko ir nuėjo paskui jį“