Evangelijos komentaras | Religija

Gegužės 31 d.
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas Lk 1, 39–56 „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“
Evangelijos komentaras

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 39–56
„Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“

Gegužės 30 d.
Jn 16, 16–20 „Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 16–20
„Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“

Gegužės 29 d.
Jn 16, 12–15 „Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 12–15
„Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“

Gegužės 28 d.
Jn 16, 5–11 „Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 5–11
„Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“

Gegužės 27 d.
Jn 15, 26 – 16, 4a „Tiesos Dvasia liudys apie mane“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 15, 26 – 16, 4a
„Tiesos Dvasia liudys apie mane“

Gegužės 26 d.
VI VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 17, 20–26 „Kad jie pasiektų tobulą vienybę“
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Evangelijos komentaras

VI VELYKŲ SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 17, 20–26
„Kad jie pasiektų tobulą vienybę“

Gegužės 25 d.
Jn 15, 18–21 „Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 18–21
„Jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau“

Gegužės 24 d.
Jn 15, 12–17 „Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 12–17
„Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

Gegužės 23 d.
Jn 15, 9–11 „Pasilikite mano meilėje, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 9–11
„Pasilikite mano meilėje, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“

Gegužės 22 d.
Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 15, 1–8
„Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“

Gegužės 21 d.
Jn 14, 27–31a „Duodu jums savo ramybę“
Kun. Nerijus Pipiras - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 14, 27–31a
„Duodu jums savo ramybę“

Gegužės 20 d.
Jn 14, 21–26 „Globėjas, kurį Tėvas atsiųs, išmokys jus visko“

Psalmyno I savaitė

Jn 14, 21–26
„Globėjas, kurį Tėvas atsiųs, išmokys jus visko“

Gegužės 19 d.
V VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 13, 31–33a. 34–35 „Aš jums duodu naują įsakymą“
Mons. Kęstutis Latoža - Evangelijos komentaras

V VELYKŲ SEKMADIENIS
Psalmyno I savaitė

Jn 13, 31–33a. 34–35
„Aš jums duodu naują įsakymą“

Gegužės 18 d.
Jn 14, 7–14 „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 14, 7–14
„Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“

Gegužės 17 d.
Jn 14, 1–6 „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 14, 1–6
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Gegužės 16 d.
Jn 13, 16–20 „Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 13, 16–20
„Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“

Gegužės 15 d.
Jn 12, 44–50 „Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 12, 44–50
„Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“

Gegužės 14 d.
Jn 15, 9–17 „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 9–17
„Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“

Gegužės 13 d.
Jn 10, 1–10 „Aš – avių vartai“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 10, 1–10
„Aš – avių vartai“

Gegužės 12 d.
IV VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 10, 27–30 „Savo avims aš duodu amžinąjį gyvenimą“
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Evangelijos komentaras

IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Jn 10, 27–30
„Savo avims aš duodu amžinąjį gyvenimą“

Gegužės 11 d.
Jn 6, 60–69 „Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 60–69
„Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“

Gegužės 10 d.
Jn 6, 52–59 „Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 52–59
„Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas“

Gegužės 9 d.
Jn 6, 44–51 „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 44–51
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus“

Gegužės 8 d.
Jn 6, 35–40 „Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų, turėtų amžinąjį gyvenimą“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 35–40
„Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų, turėtų amžinąjį gyvenimą“

Gegužės 7 d.
Jn 6, 30–35 „Ne Mozė, bet mano Tėvas duoda iš dangaus tikrosios duonos“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 30–35
„Ne Mozė, bet mano Tėvas duoda iš dangaus tikrosios duonos“

Gegužės 6 d.
Jn 6, 22–29 „Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!“
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Jn 6, 22–29
„Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!“

Gegužės 5 d.
III VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 21, 1–19 „Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies“
Kun. Virginijus Česnulevičius - Evangelijos komentaras

III VELYKŲ SEKMADIENIS - Motinos diena
Psalmyno III savaitė

Jn 21, 1–19
„Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies“

Gegužės 4 d.
Jn 6, 16–21 „Jie pamato Jėzų, einantį ežero paviršiumi“

Psalmyno II savaitė

Jn 6, 16–21
„Jie pamato Jėzų, einantį ežero paviršiumi“

Gegužės 3 d.
Jn 14, 6–14 „Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 14, 6–14
„Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!“

Gegužės 2 d.
Jn 3, 31–36 „Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas“

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 31–36
„Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas“

Gegužės 1 d.
Jn 3, 16–21 „Dievas siuntė savo Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 16–21
„Dievas siuntė savo Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“

Balandžio 30 d.
Jn 3, 7b–15 „Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus“

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 7b–15
„Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus“

Balandžio 29 d.
Mt 11, 25–30 „Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 11, 25–30
„Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Balandžio 28 d.
II VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 20, 19–31 „Po aštuonių dienų Jėzus atėjo“
Kun. Vladimiras Solovej - Evangelijos komentaras

II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS 
Dievo Gailestingumo sekmadienis ir Pasaulinė gyvybės diena

Jn 20, 19–31
„Po aštuonių dienų Jėzus atėjo“

Balandžio 27 d.
VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA Mk 16, 9–15 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 16, 9–15
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Balandžio 26 d.
VELYKŲ ŠEŠTOJI DIENA Jn 21, 1–14 „Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

VELYKŲ ŠEŠTOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 21, 1–14
„Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies“

Balandžio 25 d.
VELYKŲ PENKTOJI DIENA Lk 24, 35–48 „Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

VELYKŲ PENKTOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 24, 35–48
„Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių“

Balandžio 24 d.
VELYKŲ KETVIRTOJI DIENA Lk 24, 13–35 „Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“
Ligita Ryliškytė - Evangelijos komentaras

VELYKŲ KETVIRTOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 24, 13–35
„Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“

Balandžio 23 d.
VELYKŲ TREČIOJI DIENA Jn 20, 11–18 „Marija pranešė, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs“

VELYKŲ TREČIOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 11–18
„Marija pranešė, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs“

Balandžio 22 d.
VELYKŲ ANTROJI DIENA Mt 28, 8–15 „Pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją: ten jie mane pamatys“
Ligita Ryliškytė SJE - Evangelijos komentaras

VELYKŲ ANTROJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 28, 8–15
„Pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją: ten jie mane pamatys“

Balandžio 21 d.
VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos) Jn 20, 1–9 „Jis turėjo prisikelti iš numirusių“
Vysk. Darius Trijonis - Bernardinai.TV

VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 1–9
„Jis turėjo prisikelti iš numirusių“

Balandžio 20 d.
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS Lk 24, 1–12 „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“
Popiežius Pranciškus - Evangelijos komentaras

DIDYSIS ŠEŠTADIENISVELYKŲ VIGILIJA
Psalmyno II savaitė

Lk 24, 1–12
„Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“

Balandžio 19 d.
DIDYSIS PENKTADIENIS Jn 18, 1 – 19, 42 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Joną
Popiežius Jonas Paulius II - Evangelijos komentaras

DIDYSIS PENKTADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 18, 1 – 19, 42 
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Joną

Balandžio 18 d.
DIDYSIS KETVIRTADIENIS Jn 13, 1–15 „Parodė jiems savo meilę iki galo“
Popiežius Benediktas XVI - Evangelijos komentaras

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 13, 1–15
„Parodė jiems savo meilę iki galo“

Balandžio 17 d.
DIDYSIS TREČIADIENIS Mt 26, 14–25 „Žmogaus Sūnaus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam, kuris jį išduos“
Evangelijos komentaras

DIDYSIS TREČIADIENIS
Psalmyno II savaitė

Mt 26, 14–25
„Žmogaus Sūnaus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam, kuris jį išduos“

Balandžio 16 d.
DIDYSIS ANTRADIENIS Jn 13, 21–33. 36–38 „Vienas iš jūsų išduos mane! Dar gaidžiams nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi!“
Paolo Curtaz - Evangelijos komentaras

DIDYSIS ANTRADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 13, 21–33. 36–38
„Vienas iš jūsų išduos mane! Dar gaidžiams nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi!“

Balandžio 15 d.
DIDYSIS PIRMADIENIS Jn 12, 1–11 „Palik ją ramybėje. Ji tai laikė mano laidotuvių dienai“
Paolo Curtaz - Evangelijos komentaras

DIDYSIS PIRMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 12, 1–11
„Palik ją ramybėje. Ji tai laikė mano laidotuvių dienai“

Balandžio 14 d.
KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS Lk 22, 14 – 23, 56 „Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia“
Kun. Andžej Šuškevič - Evangelijos komentaras

KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Psalmyno II savaitė

Lk 22, 14 – 23, 56
„Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia“

Balandžio 13 d.
Jn 11, 45–56 „Kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 11, 45–56
„Kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus“

Balandžio 12 d.
Jn 10, 31–42 „Jie mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų“
Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 10, 31–42
„Jie mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų“