Jaunimo sinodas | Religija

Skaistumas: ne pagal madą, bet pagal tiesą

Kodėl pal. popiežiaus Pauliaus VI enciklika „Humane vitae“ susilaukė aršaus nepritarimo 1968 m. ir kodėl jaunimas ją palaiko šiandien.

Bažnyčia klausosi jaunimo
Vatican News

Jaunimo priešsinodiniame susitikime Šventasis Tėvas prašė jaunimo kalbėti atvirai, drąsiai, be gėdos jausmo.

Jaunimo sielovada: nuo ko pradėti? (II)

Kitaip nei praeityje, turime apsiprasti su artinimosi prie tikėjimo būdais, kurie yra mažiau standartizuoti ir labiau paisantys kiekvieno asmeninių ypatybių.

Jaunimo sielovada: nuo ko pradėti? (I)

Ką reiškia Bažnyčiai padėti jaunuoliams priimti kvietimą į Evangelijos džiaugsmą, ypač laikais, paženklintais netikrumo, laikinumo, nesaugumo?

Kaip padėti jaunam žmogui apsispręsti

Siūlyti kitiems dovaną, kurią patys esame gavę, reiškia lydėti juos šiame kelyje padedant kovoti su savo silpnybėmis bei gyvenimo sunkumais, tačiau pirmiausia palaikant laisvę, kuri dar tik bręsta. 

Jaunimas šiandienos pasaulyje, arba Jaunimo pasauliai

Įvairūs tyrimai rodo, kad jaunuoliams reikia artimų, patikimų, nuoseklių ir sąžiningų asmenų, taip pat vietų ir progų savo gebėjimui bendrauti su kitais išbandyti ir susidurti su emocine dinamika.

Artėjant sinodui: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“

Per jaunuolius Bažnyčia gali išgirsti ir šiandien aidintį Viešpaties balsą. Įsiklausydami į jų lūkesčius, galime įžiūrėti artėjantį rytojaus pasaulį ir kelius, kuriais žengti pašaukta Bažnyčia. 

Bažnyčia sieks įsiklausyti į jaunimo poreikius. Pokalbis su R. Daubaraite-Rande20

Pokalbis su Panevėžio vyskupijos jaunimo centro direktore Roberta Daubaraite-Rande apie Bažnyčios ir jaunimo santykį.