Krikščionybė | Religija

Sausio 22 d.
Metų „Kelionė su Teofiliumi": Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje27
Kun. Algirdas Jurevičius - www.matulionis.info

Teofilius pirmą kartą buvo teisiamas dėl krikščionių nevienybės ir dėl to, kad žmogaus išganymą – Krikštą iškėlė aukščiau siaurų konfesinių bei civilinių įstatymų suvaržymų. 

Sausio 21 d.
Maldos už krikščionių vienybę savaitė Jeruzalėje šiek tiek pavėlinta
vatikano radijas

Kai kitur Maldos už krikščionių vienybę savaitė bus jau įpusėjusi, Jeruzalėje ji tik prasidės.

Vyskupai ragina krikščionis paremti nesmurtinę rezistenciją Šventoje Žemėje
vatikano radijas

Visų mūsų, krikščionių, atsakomybė priešintis kolonijų statybai okupuotose Šventosios Žemės teritorijose, pareiškė ekumeninė vyskupų delegacija ketvirtadienį užbaigdama kelionę Jordanijoje, Izraelyje ir Palestinoje.

Atsimenant pirmą istorijoje popiežiaus susitikimą su Maskvos patriarchu
vatikano radijas

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pareigūnas dominikonas Hyacinthe Destivelle parengė tradicinę apžvalgą apie santykius su slavų ortodoksų Bažnyčiomis, didžiąją jos dalį skirdamas iš tiesų istoriniam praėjusių metų įvykiui.

Sausio 20 d.
Popiežiaus audiencija ekumeninei delegacijai iš Suomijos3
vatikano radijas

„Tikras ekumenizmas, - pažymėjo popiežius Pranciškus, – remiasi bendru atsivertimu į Jėzų Kristų kaip mūsų Viešpatį ir Atpirkėją. Jei kartu artinamės prie jo, artinamės ir prie vienas kito.“

Sausio 19 d.
Kard. K. Koch: Reformacijos minėjimas – proga puoselėti vienybę
vatikano radijas

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, interviu „L‘Osservatore Romano“ komentavo, kokia bendro, dalyvaujant ir katalikams, Reformacijos pradžios 500 m. minėjimo reikšmė.

Ekumeninė situacija Vokietijoje4

Iš 81 milijono Vokietijos gyventojų šiandien 50 milijonų yra krikščionys. Reformacija suskaldė Vakarų krikščioniją ir galop sukėlė religinį karą tarp katalikų ir protestantų.

CCEE ir CEC: Krizės verčia Europos krikščionis būti vieningesniais
vatikano radijas

Europos Bažnyčių tarybai priklauso 114 ortodoksų, senkatalikių, anglikonų ir protestantų Bažnyčių. Europos vyskupų konferencijų tarybą sudaro 33 Europos Vyskupų konferencijų pirmininkai.

Sausio 18 d.
Mažesniųjų brolių ordino generolo kreipimasis Maldų už krikščionių vienybę savaitės proga7
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Skirtumai neturi mums neleisti iš naujo atrasti ir džiaugtis krikščioniško tikėjimo gelme ir šventumu, kurį randame vieni kitų tradicijose, o ypač per bendrą darbą skelbiant Dievo Karalystę.

Prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė
vatikano radijas

Nuo sausio 18 iki 25 minima kasmetinės maldos savaitė už krikščionių vienybę. Šiemet jos tema – „Kristaus meilė mus skatina susitaikinti“.

Maldų už krikščionių vienybę aštuntadienio pradžia5

Vatikano II Susirinkimas sako, kad yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienija, negu kad mus skaldo.

Ekumeninės savaitės tema: „Kristaus meilė valdo mus"18

Sutaikinimas yra Dievo dovana, skirta visai kūrinijai, ir jis nėra be aukos. Sutaikinimo pasiuntiniai panašiai pašaukti jo vardu irgi atiduoti savo gyvenimą.

Sausio 17 d.
Žinia popiežiui Pranciškui: „Lietuva tavęs laukia!“8
vatikano radijas

Romos lietuviai pasiuntė žinią popiežiui Pranciškui: „Lietuva tavęs laukia!“

Ekumeninei savaitei: Vokietija – Liuterio reformos žemė12

Šių metų Maldos už krikščionių vienybę savaitės tekstus parengė Vokietijos krikščionys, su kuriais kartu minime Reformacijos 500-ąsias metines.

Baigiant dominikonų jubiliejų – pasaulinė piligrimystė
vatikano radijas

Sausio 21 dieną dominikonai su popiežiumi Pranciškumi Romoje užbaigs 800 metų nuo savojo ordino įkūrimo jubiliejų.

Sausio 16 d.
Pranciškus: „Persiskyrimas atnešė ne vien kančių, bet ir naujų įžvalgų“13

Metas padėkoti Dievui už tai, jog gausybė mūsų brolių bei seserų, taip pat įvairių bažnytinių bendruomenių nesusitaikė su susiskaldymu, bet išlaikė gyvą susitaikinimo tarp tų, kurie tiki į vieną Viešpatį, viltį.

Krikščionių vienybė auga tyliai: „Kartu dėl Europos“8

Artėjant kasmetinei Maldos už krikščionių vienybę savaitei verta susipažinti su iniciatyvomis, kurios yra ne mažiau svarbios nei oficialūs Bažnyčių vadovų susitikimai, teologų diskusijos ar pasirašyti dokumentai. 

Sausio 15 d.
„Atvirų durų“ ataskaita apie krikščionių persekiojimą 2016 metais
vatikano radijas

Tarptautinė krikščioniška organizacija „Atviros durys“ pristatė kasmetinę ataskaitą apie krikščionių persekiojimą pasaulyje 2016 metais.

Sausio 13 d.
Europos ir Šiaurės Amerikos vyskupų vizitas Šventojoje Žemėje
vatikano radijas

Kasmetinę kelionę į Šventąją Žemę pradeda Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos vyskupų grupė, kuri koordinuoja savo šalių bažnytinių organizacijų ir fondų paramą Šventosios Žemės katalikams.

Sausio 11 d.
Naujųjų metų pamaldos Sudarge
Liuteronai.lt

Šįmet sukanka 20 metų, kai ši, demontuota ir parvežta iš Vokietijos, bažnytėlė buvo pašventinta Sudarge.

Sausio 10 d.
Popiežiaus maldos intenciją sausio mėnesiui
vatikano radijas

Melskis kartu su manimi, kad visi krikščionys malda ir broliška meile stengtųsi atkurti visišką bažnytinę bendrystę ir bendradarbiautų atsakydami į šiandien žmonijai kylančius iššūkius.

Sausio 7 d.
Maskvos patriarchas: kaip turėtume gyventi, kad mumyse išryškėtų Kristaus antspaudas?5
vatikano radijas

Šeštadienis, sausio 7-oji, pagal nereformuotą Julijaus kalendorių buvo gruodžio 25-oji. Pati didžiausia tarp šią dieną Kalėdas švenčiančių Bažnyčių yra Rusijos Ortodoksų Bažnyčia.

Koptų Kalėdos. Meilės ir taikos žinia
vatikano radijas

„Pasikeitė visuomenės etika, nebėra meilės vertybės, virš visko egoizmas. Reikia pradėti viską iš naujo! - šitaip dabartinę visuomenės situaciją Egipte apibūdino Gizos vyskupas, Vatikano radijo pakalbintas Kalėdų proga.

Arkivyskupas Ševčiukas: Kalėdos tai Dievo gimimas manyje
vatikano radijas

Ukrainiečiai unitai, panašiai kaip ir daug kitų rytų apeigų Bažnyčių, laikosi nereformuoto Julijaus kalendoriaus, tad Kalėdas jie švenčia šeštadienį, sausio 7 d.

Pranciškus: Ir mus, kaip išminčius, teveda Dievo ilgesys10
vatikano radijas

Sausio 6 d. Bažnyčios liturginis kalendorius mini paskutinę Kalėdų laikotarpio šventę – Viešpaties Apsireiškimo arba Trijų Karalių iškilmę.

Sausio 6 d.
Popiežius: daug žvaigždžių, bet verta sekti paskui Jėzaus šviesą
vatikano radijas

Po Trijų Karalių Mišių šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus kreipėsi į šv. Petro aikštėje susirinkusius tikinčiuosius, tradiciškai vadovaudamas vidudienio maldai. 

Filipinuose tęsiami „Parapijų metai“
vatikano radijas

Filipinų katalikų vyskupų konferencija, kreipdamasi į virš septyniasdešimt milijonų tikinčiųjų savo krašte, į didžiausią katalikų bendruomenę Azijoje, 2017-uosius skiria parapijoms.

Lenkija minės Čenstakavos Dievo Motinos karūnavimo 300-ąsias metines
vatikano radijas

Lenkijos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl Čenstakavos Švč. Mergelės karūnavimo Lenkijos karaliene 300 metų sukakties minėjimo, praneša agentūra „Sir“. 

Sausio 4 d.
Šventojo Sosto diplomatas: migracija neturi būti priverstinis pasirinkimas1
vatikano radijas

2011 metais buvo nuspręsta pakeisti statusą Tarptautinėje migracijos organizacijoje, Šventajam Sostui tampant tikruoju nariu.

Žiemos švenčių kulminacija – Trijų Karalių eisena ir atsisveikinimas su eglutėmis2
lrt

Vilniaus gatvėmis  vyks Trijų Karalių eitynės, kurios iškilmingai užbaigs šventinį Kalėdų renginių ciklą. Tradicinė Trijų Karalių eisena sostinėje vyks jau 17-ą kartą. 

Popiežius: Priešų meilės Evangelija – „krikščioniškojo nesmurtiškumo didžioji chartija“
vatikano radijas

Šventasis Tėvas kvietimą kurti pasaulį be smurto visų prima pavedė šeimoms, nes šeimoje, anot popiežiaus, yra nesmurtinės politikos šaknys.

Taizé broliai sujungė Baltijos šalis
vatikano radijas

Sausio 2 d., pasibaigus Europos jaunimo susitikimui Rygoje, į Vilnių atvyko daugiau kaip dvidešimt Taizé brolių.

7 patarimai, kaip krikščioniškai pradėti naujus metus
vatikano radijas

Pažvelkime į šią šventę iš krikščioniškos perspektyvos, pasitikint Gerąja Naujiena ir įženkime į naujus metus pasitelkę šiuos septynis žingsnius.

Gruodžio 31 d., 2016
Vilties pavasaris Rygoje
vatikano radijas

Brolis Aloyzas penktadienio vakarą pasidžiaugė, dėkojo priėmusioms piligrimus šeimoms ir priminė, jog neramu Europoje ir pasaulyje.

Laiškas jaunam katalikui: tu nesi vienas8
Ruth Baker

Kartais, kai atrodo, kad tik tu vienintelis visame pasaulyje tiki tuo, kuo tiki, ir kai iš tavęs tikimasi kažko ypatingo ir neįmanomo, būti kataliku yra tikrai sunku.

Gruodžio 30 d., 2016
Dėl kitų belsti į dangaus duris
Tomas Viluckas - Artuma

„Melstis už save verčia būtinybė, o už kitą skatina broliška meilė.“ Užtarimo malda, kylanti iš broliškos meilės, yra nesavanaudiškas, kilnus ir pranokstantis save veiksmas.

Gruodžio 24 d., 2016
Kūčios – ne tik šeimos, bet ir bendruomenių šventė
lrt

Kūčių vakarienė – viena iš tautinių lietuvių šeimų tradicijų.

Švęskime Dievo darbus1
Vysk. Mindaugas Sabutis

Apsidairykime. Neteisdami, nepaniekindami tiesiog apsidarykime aplink.

Popiežius Pranciškus aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI1
vatikano radijas

Penktadienį  po pietų popiežius Pranciškus aplankė vienuolyne „Mater Ecclesiae“, Vatikano sodų pakrašty, gyvenantį popiežių emeritą Benediktą XVI ir pasveikino jį Kalėdų proga.

Gruodžio 19 d., 2016
Kardinolas Kochas apie ekumenizmą: veikime kartu, kai tik galime
vatikano radijas

Kardinolo akimis, fundamentali problema yra ta, kad nėra bendro supratimo apie ekumenizmo tikslą. O kaip be bendro tikslo suprasti kokius žingsnius žengti?

Gruodžio 12 d., 2016
Seniūnė: „Rusnės bažnyčiai iškilo pavojus“1

Rusnės gyventojai bijo greitai prarasiantys unikaliausią miestelio pastatą – evangelikų liuteronų bažnyčią.

11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiaisiais18
vatikano radijas

Kaip išgyventi tikėjimą kasdien, nesigėdijant, kalbėti apie Dievą su kitais, ypač tais, kurie netiki?

Apie „pokemonų“ ir nuodėmės gaudymą8
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Nepaprastas uždavinys yra širdies jautrinimas, mokymasis pažinti nuodėmę – įdiegti į savo gyvenimą „programėlę“, kuri ne „pokemonus“ pažintų, o būtų jautri nuodėmei.

Gruodžio 9 d., 2016
Šv. Petro aikštėje įžiebta Kalėdų eglė ir prakartėlė1
vatikano radijas

Penktadienio pavakare šv. Petro aikštėje Romoje buvo uždegtos lemputės, puošiančios ir apšviečiančios Kalėdų eglę ir prakartėlę.

Gruodžio 8 d., 2016
Pažeidžiamiausiems žmonėms būtinas ir valstybės, ir visuomenės dėmesys

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Vilniaus pal. kun. Mykolo Sopočkos hospise – gydymo įstaigoje, kurioje rūpinamasi nepagydomomis ligomis sergančiais žmonėmis.

Atnaujinama Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia

Parapijos istorija siekia daugiau nei 450 metų ir, vadovaujantis istoriniais šaltiniais, yra viena iš keturių seniausiai veikiančių Lietuvoje. 

Gruodžio 7 d., 2016
Popiežiaus bendroji audiencija. Viltis – mažutėlių dorybė
vatikano radijas

Prieš savaitę užbaigęs Šventųjų metų katechezes apie gailestingumo darbus, šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje popiežius Pranciškus pradėjo naują katechezių ciklą apie krikščionišką viltį.

Gruodžio 2 d., 2016
Popiežiaus laiškas Konstantinopolio patriarchui: bendra vizija didžiaisiais klausimais
vatikano radijas

„Susitikimas suteikė progą pagilinti mūsų draugystę, kurią išreiškia bendra vizija didžiaisiais Bažnyčios ir visuomenės gyvenimą liečiančiais klausimais“.

Gruodžio 1 d., 2016
Tarptautinio projekto susitikimai Lenkijoje ir Italijoje
„Lietuvos evangelikų kelias“

Šių metų birželį projekto susitikimas vyko Liberece, Čekijoje, liepos mėnesį – Sibiu, Rumunijoje, rugsėjį – Olštyne, Lenkijoje, ir lapkritį – Romoje, Italijoje.

Lapkričio 24 d., 2016
A. Širinskienė: „Disertacijos tikslas – įrodyti, kad liga nėra Dievo bausmė“91
Marija Keršanskienė

Kaip teigia A. Širinskienė, rašant disertaciją buvo labai svarbu įrodyti, kad jokios ligos negalime traktuoti kaip Dievo bausmės žmogui, nes žmogus turi prigimtinį orumą ir šventumą.