Krikščionybė | Religija

Lauksargių bažnyčiai – 130 metų
„Lietuvos evangelikų kelias“

Galima tik įsivaizduoti, kaip šioje bažnyčioje buvo giedama ir kokių giesmininkų čia būta, kad vargonininkas Štalis prieš 120 metų ėmėsi užrašinėti čia giedamų giesmių melodijas.

„Liuterio rožė“ Reformacijos jubiliejui1

Spalio 31 d., švenčiant Reformacijos 500 metų sukaktį, prie Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios buvo įžiebtas įspūdingas „gimtadienio sveikinimas“ – 500 ir Liuterio rožė.

Stačiatikių tikėjimo portretas9

Panevėžio miesto dailės galerijoje (Respublikos g. 3) iki gruodžio 2 dienos veikia fotomenininko Valentino Pečinino fotografijų paroda „Stačiatikių tikėjimo portretas“. 

Išeivijos lietuviai mini Reformacijos 500 metų sukaktį

Šiaurės Amerikoje veikiantys Mažosios Lietuvos fondas ir draugija dviejų dienų renginių ciklu kviečia Čikagos lietuvius paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį.

Reformacija vakar ir šiandien64

Šešioliktojo amžiaus Reformacija yra daugialypis įvykis, kurio pasekmės aktualios iki šių dienų. Istorikai teigia, kad Reformacija buvo būtinas, tačiau ir tragiškas įvykis.

Tomas Šernas: žmogus keičiasi, bet Dievas nesikeičia9
XFM Radijas

Pokalbis su dvasininku, evangeliku reformatu Tomu Šernu apie reformaciją, dabartinę visuomenę ir jos pasitikėjimą Dievu. 

A. Žičkytė: „Iš naujo pažinti malonę“2

Pokalbis apie tikėjimo kelionę, ekumeninį dialogą ir Reformacijos jubiliejaus minėjimą. Kaip tik spalio 31 dieną Martinas Lutheris paskelbė savo 95 tezes, kurios prieš 500 metų ir pradėjo Reformaciją.

Permąstant Liuterį: nuo eretiko iki Bažnyčios teologo3

Kas gi išties įvyko tą lemtingą spalio 31-ąją? Ar tikrai ir šiandien Bažnyčia pasmerktų Martyną Liuterį?

Atidaryta paroda „Reformacijai – 500“28

LMA Vrublevskių bibliotekoje iki lapkričio 30 d. veiks paroda „Reformacijai – 500“. 

Lietuvos Globėja180

Pastarąjį dešimtmetį atgimsta caro laikais ir sovietmečiu sunykęs pamaldumas Trakų Dievo Motinos paveikslui.

Liuteronai ir katalikai: Vienybė – krikščionio pašaukimas33
vatikano radijas

Liuteronai ir katalikai pradėjo žengti svarbius žingsnius vienybės link jau prieš kurį laiką.

Artėja Reformacijos 500 metų sukakties minėjimų pabaiga
vatikano radijas

Šių metų spalio 31-ąją baigsis Reformacijos 500 metų sukakties minėjimai, trukę metus. 

Apie didumą
Kun. Arvydas Malinauskas - „Lietuvos evangelikų kelias“

Kartais klausimai būna atviri, o kartais užslėpti.

Patriarchas Baltramiejus: „Užgesinti fundamentalizmus, skatinti dialogą“2
vatikano radijas

„Iš Konstantino miesto antrą kartą atvykdamas į Boloniją, noriu atnešti jums mūsų Bažnyčios apkabinimą ir brolišką taikos bučinį“.

Jėzuitai ir tarpreliginis dialogas2

XVI a. pradėję evangelizuoti Aziją jėzuitai suvokė tarpreliginio dialogo svarbą.

Šeštadienį vyks padėkos pamaldos, skirtos Reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti10

Rugsėjo 9 d. 16 val. LRT kultūra kanalu bus tiesiogiai transliuojamos Padėkos pamaldos iš Vilniaus ev.liuteronų bažnyčios.

Baigiamas vykdyti Erasmus+ projektas

Baigiasi vasara, o su ja baigiasi ir ES programos ,,Erasmus+“ projektas „Sakralinės erdvės, kaip europietiškumo atminties būtovės“, kuriame dalyvavo Sudargo evangelikų liuteronų parapija.

Tradicinė evangeliška Lietuvos giesmių šventė Šilutėje
„Lietuvos evangelikų kelias“

Pirmoji Giesmių šventė, įvykusi dar prieškaryje – 1933 m. birželio 25 d. Biržuose, šiais metais tradicinių evangeliškų giesmių mylėtojus vėl sukvietė į Šilutės ev. liuteronų bažnyčią. 

Kviečia atkurti Telšių parapiją
„Lietuvos evangelikų kelias“

Telšiuose atkuriama evangelikų liuteronų parapija. Šiuo metu ev. liuteronų pamaldos Telšiuose laikomos kartą per mėnesį kavinės „Lisitėja“ renginių salėje.

Pastorius S. Karosas: Dievo paraginimai yra labai paprasti ir kasdieniai3
Indrė Globienė - tapati

Pokalbis su Klaipėdos evangelinės miesto bažnyčios pastoriumi, keturių vaikų tėčiu Sauliumi Karosu. 

Taizé įkūrėjo brolio Roger mirties 12 metinės
vatikano radijas

Rugpjūčio 20–27 dienomis numatomas jaunų suaugusiųjų susitikimas. Jame ketina dalyvauti apie 2 tūkst. žmonių nuo 18 iki 35 metų amžiaus.

Minimos popiežiaus Pauliaus VI ir Konstantinopolio patriarcho Atenagoro susitikimų metinės
vatikano radijas

Liepos 25-ąją sukako pal. Pauliaus VI pirmos ir istorinės kelionės į Turkiją, kurios metu susitiko su Konstantinopolio patriarchu Atenagoru, penkiasdešimtosios metinės.

LRT laidos evangelikams „Kelias“ 25-mečiui. Pokalbis su laidos kūrėja Ina Drąsutiene

Minėdami televizijos laidos „Kelias“ 25-metį, kviečiame prisiminti pokalbį su laidos kūrėja ir ilgamete redaktore Ina Drąsutiene.

Liepos 5-ąją Vitenberge žengiamas reikšmingas ekumeninis žingsnis3
vatikano radijas

2017 metų liepos 5-ąją Vitenberge Pasaulinė reformatų bažnyčių bendrija oficialiai prisidės prie Bendros deklaracijos apie išteisinimo doktriną.

Patirta Dievo pilnatvė, arba Apie mesijinių žydų viešnagę Lietuvoje 9

Aktyvesnis mesijinių žydų judėjimas prasidėjo ne taip seniai, XX a. pabaigoje. Krikščionims iš įvairių konfesijų svarbu atpažinti ir suprasti šio judėjimo reikšmę.

Bangladeše – seminaras „Kovoti su smurtu prieš moteris“
vatikano radijas

Moterys Bangladeše per savo gyvenimą patiria daug smurto, kuris gniuždo jų orumą ir pažeidžia teises.

„Matai mane!“ Vokietijos Evangelikų Bažnyčios „Kirchentag“
vatikano radijas

„Kirchentag“ tema „Matai mane!“ siunčia dalyviams pasitikėjimo Dievu žinią.

Šilutėje – renginių ciklas Reformacijos jubiliejui

Šiemet Šilutės Hugo Šojaus muziejus vykdo projektą „Krašto istorijos sklaida 3D formatu: Verdainės bažnyčia.“ Tai renginių ciklas, skirtas Reformacijos 500 metų jubilieju

Popiežius Pranciškus parašė laišką patriarchui Tawadrosui
vatikano radijas

Gegužės 10-ąją minima koptų ir katalikų draugystės diena.

Rytų Bažnyčių kongregacija mini savo šimtmetį
vatikano radijas

Dažnam katalikų daugumos krašto gyventojui katalikų Bažnyčia sutampa su lotynų apeigų Bažnyčia.

Bendras krikštas – ekumenizmo pagrindas ir pradžia4
vatikano radijas

Vienas iš ilgalaikių popiežiaus vizito Egipte ir susitikimo su koptų Ortodoksų Bažnyčios galva Tawadrosu II vaisių bus bendra deklaracija.

Pranciškus ir Tawadrosas pasirašė bendrą deklaraciją1
vatikano radijas

Penktadienio vakarą Koptų patriarchate  popiežius Pranciškus ir patriarchas Tawadrosas pasirašė bendrą deklaraciją, kuria pripažįstamas vienas krikštas ir įsipareigojama tęsti dvišalį ekumeninį dialogą.

Šv. Faustinos palikimas1
Rasa Baškienė - IQ Economist

Pagal vienuolės Faustinos vizijas nutapytą Gailestingojo Jėzaus paveikslą visame pasaulyje išgarsino ne Vilniuje saugomas jo originalas, bet gerokai vėliau sukurta jo kopija.

Pagalbos šauksmas iš Sirijos: kad ši kančios taurė praeitų2
vatikano radijas

Velykiniame laiške du Rytų Bažnyčių vadovai: Jonas X, Antiochijos graikų ir visų Rytų patriarchas ir Efremas II, Antiochijos sirų ir visų Rytų patriarchas, Sirų Bažnyčios primas, rašo: „Kristus prisikėlė, o Rytai kraujuoja.“

Kaip nustatoma Velykų data?

Ir kodėl ortodoksai Velykas švenčia vėliau?

Kodėl atakuojami Egipto krikščionys? Popiežius kelionės neatšaukia
vatikano radijas

Su dideliu pasididžiavimu Egipto koptų ortodoksų Bažnyčia, Kankinių Bažnyčia, atsisveikina su savo vaikais, kurie mirė kankinių mirtimi šiandien, sekmadienį, balandžio 9-ąją, per Verbų sekmadienio liturgiją.

R. Cantalamessa Gavėnios meditacija: Reformacijos jubiliejus – malonės laikas
vatikano radijas

Savo penktąją ir paskutiniąją Gavėnios meditaciją popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa  OFM Cap skyrė 500 metų reformacijos sukakčiai.

G. Saulytis: kad Dievo ir žmogaus pokalbyje liktų kuo mažiau nesusikalbėjimo35

Pokalbis su teologu Giedriumi Saulyčiu apie Reformaciją, ekumenizmą Lietuvoje, Šventojo Rašto vertimus. 

Popiežius: Visi kartu nuskaistinkime Liuterio Reformos atminimą
vatikano radijas

Popiežius penktadienį audiencijoje priėmė Popiežiškosios istorijos mokslų akademijos Romoje surengto tarptautinio suvažiavimo „Liuteris po penkių šimtų metų“ dalyvius.

Tarptautinio projekto susitikimas Austrijoje1
„Lietuvos evangelikų kelias“

Sudargo evangelikų liuteronų parapijos atstovai dalyvavo ES programos „Erasmus+“ projekto „Sakralinės erdvės, kaip europietiškumo atminties būtovės“ susitikime Austrijoje.

Ekumeninė malda – prie Šventojo Kapo po rekonstrukcijos
vatikano radijas

„Tai dovana ne tik Šventajai Žemei, bet visam pasauliui“, - sakė Teofolis III, Jeruzalės ortodoksų patriarchas.

Vargonininkė A. Saldukienė: „M. Liuteris pats buvo labai muzikalus“11

Pokalbis su Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos vargonininke ir choro vadove Asta Saldukiene. 

Sostinėje minimi LDK Reformacijos veikėjo metai4
Reformacijai 500

Didelį indėlį į Reformacijos judėjimą Baltarusijoje įnešė pirmasis LDK spaustuvininkas ir didis mūsų krašto švietėjas, Martyno Liuterio amžininkas Pranciškus Skorina.

Liuteronų lyderis: ekumenizmas turi pasiekti bendruomenių kasdienybę11
vatikano radijas

Šventojo Sosto dienraštis „l’Osservatore Romano“ kalbino liuteronų vyskupą iš Jordanijos Munibą Younaną, kuris nuo 2010 metų eina Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininko pareigas.

Seminaras apie giesmę evangeliškoje bažnyčioje1

Vasario 11 d. Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko seminaras „Giesmė evangeliškoje bažnyčioje“.

Popiežiaus atsakymai anglikonams: tarp jaunų Bažnyčių ekumenizmas lengvesnis7
vatikano radijas

Sekmadienį po pietų, po mišparų su anglikonų bendruomene Romoje popiežius Pranciškus atsakė į kelis klausimus. Mišparų homilijoje jis konstatavo, jog katalikai ir anglikonai jau nebežiūri vienas į kitą, kaip į priešus, bet kaip į brolius.

Kas yra Reformacija?63
Kun. Tomas Šernas - Reformacijai 500

Žodis „reformacija“ reiškia pertvarką ir atsinaujinimą.

Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje4

Jau ne vienus metus rengiama pirmoji metų paskaita – tai galimybė mokytojams prasmingai pradėti naujuosius metus. Šiemet ją skaitė LEU Istorijos fakulteto l. e. p. dekanas, doc. dr. Deimantas Karvelis.

Betliejuje - ekumeninės katalikų ir liuteronų pamaldos
vatikano radijas

Jau nuo seno Jeruzalės Lotynų patriarchato bei Jordanijos ir Šventosios Žemės evangelikų liuteronų Bažnyčių atstovai glaudžiai bendradarbiauja, palaikydami nuolatinį dialogą.

Jungtinis protestantiškų leidyklų stendas Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje
Reformacijai 500

Šiame stende leidyklos Reformatų literatūros centrasVerba Vera ir Ganytojas pristatys tiek teologinę, tiek ir populiariąją šiuolaikinę krikščionišką literatūrą.