Liturginis kalendorius | Religija

Birželio 6 d.
Šv. Norbertas - premonstransijonų steigėjas1

Prieš tapdamas vienuoliu, gyveno kaip nerūpestingas dvariškis. Vienos medžioklės metu patyrė regėjimą, pakeitusį tolimesnį jo gyvenimą. 

Birželio 5 d.
Šv. vyskupas Bonifacas – Vokietijos apaštalas

Bonifacas paliko šalį, kurioje buvo gerbiamas mokslininkas, mokytojas ir kunigas, nes buvo įsitikinęs, kad jo pašaukimas – misionieriškas darbas.

Birželio 4 d.
Šv. Pranciškus Karačijolas – Dievo meilės skelbėjas

Pranciškus gimė Italijos Abruzo regione 1563 m. spalio 13 d. Jo tėvas buvo neapolietis princas; o jo motina, kaip manoma, buvo kilusi iš Akviniečių šeimos.

Birželio 3 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Lenkijos bernardinas - Šv. Simonas iš Lipnicos

Šv. Simonas gimė Lenkijos miestelyje Lipnicos Murovanos tarp 1435 ir 1440 metų. 1454 metais įstojo į Krokuvos Jogailos universitetą.

Birželio 2 d.
Šv. Marcelinas ir Petras – Diokleciano persekiojimo aukos

Seniausią žinią, kuri pasiekia mus apie šv. Marcelino ir Petro kankinystę yra užrašęs popiežius Damazas, kuris visą istoriją išgirdo iš budelio lūpų.

Birželio 1 d.
Šv. Justinas – žymiausias pirmųjų amžių krikščionių filosofas

Žymiausias pirmųjų amžių krikščioniškas filosofas ir apologetas. Kurį laiką Justinas  atsidėjęs studijavo filosofiją ir literatūrą. Nusivylęs savo mokytojais tapo krikščionimi.

Marija – Bažnyčios motina
Vatican News

Antrąją Sekminių dieną švenčiamas privalomas liturginis Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, minėjimas.

Gegužės 31 d.
Sekminės – Naujojo Įstatymo šventė
„ŽODIS tarp mūsų“

Ankstyvoji Bažnyčia labai aiškiai įžvelgė sąsajas tarp Šventosios Dvasios nužengimo ir senųjų Sekminių, kaip Įstatymo davimo šventės.

Gegužės 30 d.
Šv. Joana Arkietė – ypatingo likimo prancūzų patriotė3

Šv. Joana Arkietė, garsi prancūzų patriotė, buvo anglų gyva sudeginta ant laužo kaip eretikė, tačiau po kiek laiko Šventasis Sostas ją reabilitavo. 

Gegužės 29 d.
Šv. Paulius VI: popiežius, atsisakęs žemiškos valdžios simbolio – tiaros

Į istoriją šis popiežius įėjo ne tik kaip popiežius, užbaigęs Vatikano II susirinkimą, bet ir kaip pirmasis išties modernus popiežius – pradėjęs aktyvų ekumeninį dialogą ir dialogą su kitomis religijomis.

Gegužės 28 d.
Šv. Bernardas Montenietis – alpinistų globėjas

Gegužės 28 d. minime šv. Bernardą Montenietį, gyvenusį X a., dar vadinamą Bernardu iš Aostos.

Gegužės 27 d.
Šv. Augustinas Kenterberietis – Bažnyčios Anglijoje steigėjas

Gegužės 27 d. minime šv. Augustiną Kenterberietį (m. 605), arkivyskupą.

Gegužės 26 d.
Šventasis Pilypas Neris – krikščionių Sokratas
Magnificat leidiniai

Pasakojama, kad kurį laiką pas Pilypą Nerį išpažinties eidavo viena moteris, nuolat išpažįstanti vis tą pačią nuodėmę – apkalbas. 

Gegužės 25 d.
Šv. Beda Garbingasis - inovatyvus Bažnyčios mokytojas

Beda buvo rūpestingas mokslininkas ir puikus metraštininkas. Šis Anglijos istorijos tėvas yra pirmasis, kuris pradėjo istorinių įvykių datavime vartoti terminą „anno Domini“ (t. y. po Kristaus gimimo).

Gegužės 24 d.
Šeštinės: Jėzaus grįžimas pas Tėvą

Jėzaus žengimas į dangų yra didingas regimo Dievo buvimo tarp žmonių užbaigimas, Sekminių įžanga, Bažnyčios istorijos pradžia, atverianti krikščionybės sklaidą pasaulyje.

Gegužės 23 d.
Šventieji Deziderijai - uolūs ir drąsūs vyskupai

Šiuos du šventuosius, vardu Deziderijus, galėtume pavadinti beveik dvyniais: abu prancūzai, abu vyskupai, abu kankiniai. 

Gegužės 22 d.
Šv. Rita Kašietė – patekusiųjų į beviltišką padėtį šventoji2

Pasakojama, kad kartą melsdamasi ji prašė Kristaus pasidalyti su ja savo skausmu. Vienas spyglys iš jo erškėčių vainiko įsmigo į jos kaktą, o žaizda niekada nebeužgijo.

Gegužės 21 d.
Šv. Kristoforas Magaljanesas ir 24 jo bendražygiai - „kristerų karo“ aukos

Žmonės nusprendė ginti savo religijos laisvę be tiesioginio klero įsikišimo, ginkluotu būdu. Taip prasidėjo pilietinis karas, labiau žinomas Meksikoje kaip „kristerų karas“.

Gegužės 20 d.
Šv. Bernardinas Sienietis – taikos mokytojas

„Dabar man pasakykit, – taip jis užsidegęs šaukdavo iš dažnai aikštėse pastatytos sakyklos, nes bažnyčiose nebetilpdavo klausytojų minios, – kas yra pusė? Tai pasidalijimas: tie atsiskyrę nuo šitų.“

Gegužės 19 d.
Šv. Celestinas V – pirmasis atsistatydinęs popiežius

Petras iš Marono buvo kunigas, pasirinkęs atsiskyrėlio gyvenimą. Įsteigė „Šventosios Dvasios brolių“ ordiną, kuriam vėliau prigijo Tėvų celestinų vardas.

Gegužės 18 d.
Šv. Jonas I, popiežius ir kankinys, įtvirtinęs Velykų datą

Šv. Jono I pavedimu Dionizas Mažasis 526 m. nustatė Velykų šventės ciklą, kurio laikomasi ir šiandien.

Gegužės 17 d.
Ukrainietis pal. Ivanas Ziatykas – sovietinio režimo auka1

Ivanas Ziatykas buvo paskelbtas palaimintuoju popiežiaus Jono Pauliaus II  2001 m. birželio 27 d. kartu su kitais 24 ukrainiečiais, sovietų režimo aukomis.

Gegužės 16 d.
Šv. Andriejus Bobola – Lietuvos provincijos jėzuitas

Didžiausia tėvo Andriejaus jėzuitiško gyvenimo dalis buvo susijusi su Vilniumi. 

Gegužės 15 d.
Šv. Izidorius Artojas: kanonizuotas drauge su Ignacu Lojola

Visą gyvenimą Izidorius tarnavo pas ūkininkus ir dirbo žemę, kartu pasižymėdamas šventu gyvenimu ir artimo meilės darbais.

Gegužės 14 d.
Šv. Motiejus – bendruomenės išrinktas apaštalas1

Šv. Motiejus globoja stalius, dailides, kalvius, inžinierius.

Gegužės 13 d.
Fatimos Švč. Mergelė Marija ir trečioji paslaptis3
Vatican News

1917 m. gegužės 13-ąją Portugalijoje, nuošalioje Fatimos vietovėje, trims piemenėliams - Liucijai dos Santos, Pranciškui Marto ir Jacintai Marto – pasirodė Švenčiausioji Mergelė Marija.

Gegužės 12 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Leopoldas Mandič – įkūnijęs Dievo gailestingumą

„Jei Viešpats kaltins mane dėl per didelio atlaidumo nusidėjėliams, pasakysiu Jam, kad tai iš jo aš ėmiau pavyzdį, o pats netgi nenumiriau dėl sielų išganymo, kaip kad padarė Jis.“ 

Gegužės 11 d.
Pal. Zefirinas Namuncurà – pirmasis indėnų kilmės palaimintasis

Jaunuolio Zefirino Namuncurà šventumas pagrįstas mažų kasdienių gerų darbu darymu su meile. 

Gegužės 10 d.
Šv. Antoninas – „liaudies prelatas“ 1

Gegužės 10 d. minime šv. Antoniną (1389–1459), arkivyskupą.

Gegužės 9 d.
Abatas Pachomijus – monastinio gyvenimo pradininkas

Su grupe bendražygių Pachomijui patekus į nelaisvę Tebaidės regione, konkreti krikščionių atjauta kalėjime laikomiems kariams, giliai palietė jaunuolį. 

Gegužės 8 d.
Alžyro kankiniai – solidarūs su musulmonais

Laikotarpiu tarp 1991-ųjų ir 2002-ųjų buvo nužudyta apie 200 000 alžyriečių musulmonų, tarp kurių buvo ne vien politikai, bet ir apie šimtas imamų, nenorėjusių religiniais motyvais pateisinti smurto.

Gegužės 7 d.
Šv. Rožė Venerini – moterų švietimo pionierė

Rožė suburdavo kaimynystėje gyvenančias merginas ir moteris vakarais kalbėti rožinį. Pamačiusi, kiek nedaug kai kurios iš jų išmano apie savo religiją, ėmė jas mokyti.

Gegužės 6 d.
Pal. Juta – Prūsijos globėja6

Jutos misija Prūsijoje, kuri tuo metu buvo valdoma kryžiuočių ordino, sulaukė ypatingo istorinio ir kultūrinio susidomėjimo.

Gegužės 5 d.
Šv. Gotardas – reformatorius vyskupas ir abatas

Pasižymi ganytojišku uolumu, dėmesingumu klerui bei savo biblinėmis katechezėmis. Per 15 metų konsekruoja daugiau nei 30 bažnyčių. 

Gegužės 4 d.
Šv. Florijonas – Aukštutinės Austrijos ir Lenkijos globėjas

Pasak legendos, Florijonas buvo romėnų kariuomenės pareigūnas valdininkas, Dioklecijano laikais nukankintas už Kristaus mokslo išpažinimą.

Gegužės 3 d.
Šv. apaštalai Pilypas ir Jokūbas – naujumo ir tęstinumo mokytojai1

Tai du galilėjiečiai, kurie atrado „tą, apie kurį buvo rašęs Mozė ir Pranašai“.

Gegužės 2 d.
Šv. Atanazas – dramatiško likimo Bažnyčios daktaras

Atanazas, gimęs Egipto Aleksandrijoje 295 m., yra dramatiškiausia ir sukrečianti figūra turtingoje Bažnyčios Tėvų galerijoje.

Gegužės 1 d.
Šv. Juozapas Darbininkas: darbas Dievo plane

Dievo plane darbas yra žmogaus teisė ir pareiga.

Balandžio 30 d.
Juozapas Kotolengas: vienas iš didžiausių šiuolaikinių Turino šventųjų

Žmonės jį vadino „geruoju kanauninku“ ir toks jis išties buvo, tačiau dar nereiškia, kad „geras“ prilygsta „atsivertusiam“.

Balandžio 29 d.
Šv. Kotryna Sienietė: nesutarimai sprendžiami ne ginklu, o išmintimi
Magnificat leidiniai

Kotryna Sienietė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja, gerai žinoma dėl istorinio vaidmens, kurį atliko Italijoje ir visoje Europoje sunkiais XIV amžiaus vidurio laikais. 

Balandžio 28 d.
Šv. Petras Šanelis – pirmasis Okeanijos kankinys

Futunos saloje Petras įvykdė savo evangelizacinę misiją, kuri jam kainavo gyvybę.

Balandžio 27 d.
Trys Vilniaus kankiniai: šventieji Antanas, Jonas ir Eustatijas

Paradoksalu, tačiau kankinių palaikų ir jų atminimo išsaugojimu itin rūpinosi Algirdo sūnūs.

Balandžio 26 d.
Wladyslawas Goralas: vienas iš 108 Antrojo pasaulinio karo lenkų palaimintųjų kankinių

Įkūrė Lenkijos Respublikos krikščionių profesinę sąjungą, Krikščionių darbininkų universitetą ir Liublino labdaros draugiją. Jo iniciatyva vyskupijoje buvo įkurti į pensiją išėjusiųjų kunigų namai.

Balandžio 25 d.
Šv. Morkus evangelistas: apaštalo Petro bendradarbis

Šv. Morkus – vienas iš keturių evangelistų, Naujojo Testamento antrosios Evangelijos autorius. Evangelija pagal Morkų, parašyta graikų kalba, yra trumpiausia.

Balandžio 24 d.
Šv. Vaitiekus (Adalbertas): pirmasis Prahos vyskupas ir prusų evangelizuotojas

Šv. Vaitiekus gimė 956 metais čekų Libicės kunigaikščių Slavnikidų šeimoje, Bohemijoje. Buvo pakrikštytas Vaitiekumi (Vojtech), o per Sutvirtinimo sakramentą Libicėje gavo Adalberto vardą.

Balandžio 23 d.
Teresė Manetti: Šv. Teresės karmeličių ordino pradininkė

Atsiliepdama į tūkstančių piliečių pasirašytą peticiją, 1999 m. gruodžio 7 d. Campi Bisenzio miesto taryba paskelbė Betiną šio miesto globėja.

Balandžio 22 d.
Šv. Soteras – bebaimis ir mylintis ganytojas

Persekiojamuosius Soteras drąsino kantriai priimti kankinimus ir net mirti už Jėzų, užuot aukojus netikriems dievams. 

Balandžio 21 d.
Šv. Anzelmas Kenterberietis: laimėjęs kovą už Bažnyčios laisvę
Magnificat leidiniai

Anzelmas yra viena iškiliausių viduramžių asmenybių, gebėjusių visas savo savybes suderinti gilios mistinės patirties dėka.

Balandžio 20 d.
Šv. Anicetas – popiežius, mokęs atskirti svarbius dalykus nuo antraeilių

Pagrindinis kasdienis šv. Aniceto nerimas, trukęs vienuolika metų, buvo, kaip išsaugoti Bažnyčią tikinčiųjų gyvenimuose ir mokymo tikrumą, kaip įkvėpti gyvumo, tačiau jis aiškiai nubrėždavo takoskyrą tarp svarbių ir antraeilių dalykų.

Balandžio 19 d.
Dievo Gailestingumo sekmadienis

Pirmą kartą šis paveikslas viešai pagerbtas 1935 m. būtent Aušros Vartų koplyčioje Velykų penktadienio, šeštadienio bei Atvelykio sekmadienio tridieniu užbaigiant Jubiliejinius pasaulio atpirkimo metus.