Liturginis kalendorius | Religija

Liepos 16 d.
Karmelio kalno Švenčiausioji Mergelė Marija9

Liepos 16-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Karmelio kalno Švenčiausiąją Mergelę Mariją, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Škaplierine.

Liepos 15 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Bonaventūras

Kartu su Jonu Dunsu Škotu Bonaventūras laikomas intelektualinės pranciškonų tradicijos svarbiausiu akademiniu teologu.

Liepos 14 d.
Šv. Kamilis Lelietis

Kamilis Lelietis (1550–1614) gimė Bocchianico, Italijoje, tarnavo kareiviu mūšiuose prieš turkus. Ten susirgo nepagydoma kojų liga ir tapo luošiu. 1574 m. jis bandė Neapolyje įstoti į kapucinus, bet dėl savo žaizdų buvo atstumtas.

Liepos 13 d.
Šv. Henrikas

Liepos 13 d. minime šv. Henriką. Henrikas II (972-1024) – Vokietijos imperatorius. Bavarijos kunigaikščio Henriko II ir Gizelos Burgundietės sūnus.

Liepos 12 d.
Šv. Veronika

Pasak legendos, Veronika gyvenusi Jeruzalėje. Kai Jėzus nešė kryžių į Golgotą, ji drobule nušluostė jo veidą.

Liepos 11 d.
Šv. Benediktas Nursietis, abatas, Europos globėjas

Benediktas yra Vakarų vienuolijos patriarchas. Jis gyveno kaip atsiskyrėlis Subiako kalvose, turėjo daug mokinių, įkūrė garsųjį Monte Kasino vienuolyną ir sukūrė regulą, tapusią visų Vakarų vienuolynų regulų pagrindu.

Liepos 10 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Veronika Giuliani, klarisė

1697 m., Didįjį penktadienį, Veronika gavo stigmas – penkias Kristaus žaizdas kojose, rankose ir šone. Vyskupo liepimu jai buvo skirtas gydymas, tačiau jis nesuteikė palengvėjimo nuo šių žaizdų.

Liepos 9 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. 19 Gorkumo kankinių1

Liepos 9 d. naktį visi 19 tikinčiųjų atiduoti susirinkusiai įtūžusiai miniai, kuri žiauriai visus išniekino ir nužudė. Mirusių kankinių kūnai buvo neatpažįstamai sudarkyti.

Liepos 8 d.
Šv. Pankracijus iš Taormino

Pasak tradicijos, Pankracijus buvo dar paauglys, kai jo tėvas, vedinas stebuklų alkio ir trokštantis pamatyti Kristų, nutarė vykti į Jeruzalę, pasiimdamas su savimi sūnų.

Liepos 7 d.
Šv. Vilibaldas

Vilibaldas gimė Anglijoje, mokėsi Valthamo vienuolyne Hempšyre. Apie 721 m. Jis išvyko į maldininkišką kelionę į Romą ir Šventąją žemę.

Liepos 6 d.
Šv. Marija Goreti

Marija Goreti gimė 1890 m. spalio 16 d. Ankonoje, Italijoje. Ji buvo trečia iš 7 vaikų Luigi Goretti ir Assunta Carlini šeimoje.

Liepos 5 d.
Šv. Antanas Marija Zakarijas2

Liepos 5 d. minime šv. Antaną Mariją Zakariją (1502-1539).

Liepos 4 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Elžbieta Portugalė4

Elžbieta (1271-1336) – karalienė. Būdama 12 metų ji ištekėjo už Portugalijos karaliaus Deniso.

Liepos 3 d.
Šv. apaštalas Tomas

Tomo vardo hebrajiška šaknis yra ta‘am, tai reiškia „dvynys“, matyt, todėl Evangelijoje pagal Joną jis taip ir vadinamas – „Dvyniu“ (Jn 11, 6; 20, 24; 21, 2).

Liepos 2 d.
Šv. Bernardinas Realino

Šis šventasis buvo toks didis ir mylimas žmonių, kad 1616 m., kai jis gulėjo mirties patale, miesto magistratas formaliai paprašė kad jis imtų globoti miestą.

Liepos 1 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Juniperas, pranciškonas

Pal. Juniperas Šiaurės Amerikoje įkūrė 21 misiją ir į Katalikų tikėjimą atvertė tūkstančius indėnų.

Birželio 30 d.
Pirmieji Romos Bažnyčios šventieji kankiniai

Birželio 30 d. minime pirmuosius šventuosius Romos Bažnyčios kankinius, žuvusius dėl krikščionių tikėjimo (~64 m.).

Birželio 29 d.
Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

Birželio 29 d. minime Šv. Petro ir Pauliaus iškilmę.Šv. Petras ir šv. Paulius patyrė kankinystę Romoje, Petras – veikiausiai 64 m., Paulius - 67 m.

Birželio 28 d.
Šv. Ireniejus

Birželio 28 d. minime šv. Ireniejų, vyskupą.

Birželio 27 d.
Šv. Kirilas Aleksandrietis

Kirilas 1882 m. buvo paskelbtas Bažnyčios mokytoju, o popiežius Pijus XII 1944 m. jį ypač pagerbė savo enciklikoje „Orientalis ecclesiae“.

Birželio 26 d.
Kasdienybės šventasis Chosemarija Eskriva 1

Jis įsteigė organizaciją „Opus Dei“ (lot. Dievo darbas) ir nuo tos dienos su dideliu apaštališku įkarščiu ir trokšdamas laimėti visas sielas ėmėsi misijos, kurią jam pavedė Dievas. 

Birželio 25 d.
Šv. Viljamas iš Verčelio

Viljamas gimė Verčelio mieste, Italijoje. Po vienos piligriminės kelionės į Kompostelą jis tapo atsiskyrėliu ir apsigyveno Monte Vergine, Italijoje. Jis sulaukė tiek daug pasekėjų, kad reikėjo pastatyti vienuolyną.

Birželio 24 d.
Šv. Jono Krikštytojo gimimas

Birželio 24 d. švenčiame šv. Jono Krikštytojo iškilmę.  Tai šv. Jono Krikštytojo gimimo diena. Jis gimė šešiais mėnesiais anksčiau už Jėzų.

Birželio 23 d.
Šv. Agripina

Agripinai buvo nukirsta galva arba ji buvo mirtinai užplakta Romoje Valerijano ar Dioklecijano persekiojimų metu.

Birželio 22 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Tomas Moras1

Šv. Tomas Moras (gimęs Londone 1478 m. vasario 7 d., nukirsdintas 1535 m. liepos 6 d.), valstybės veikėjas, humanistas, lordas kancleris.

Birželio 21 d.
Šv. Aloyzas Gonzaga, jėzuitas

Birželio 21 d. minime šv. Aloyzą Gonzagą (1568-1591).

Birželio 20 d.
Šv. Silverijus

Birželio 20 d. minime šv. Silverijų (m. 537), popiežių ir kankinį.

Birželio 19 d.
Šv. Julijona Falkonieri

Birželio 19 d. minime šv. Julijoną Falkonieri. Julijona vadinama servitų ordino įkūrėja todėl, kad sudarė jų statutą, nors ir nebuvo pirmuoju asmeniu ordine.

Birželio 18 d.
Šv. Elžbieta iš Šėnau

Elžbieta į Šėnau (Vokietija) benediktinių vienuolyną įstojo būdama dvylikos. Pirmąjį regėjimą patyrė 1152 m., vėliau išgarsėjo savo ekstazėmis, pranašystėmis.

Birželio 17 d.
Pal. Josefas-Marija Kasantas

Jis dažnai kontempliuodavo Jėzaus Kančią ant Kryžiaus. Jį pripildė gili meilė Kristui. „Jėzaus širdies kelias”, kaip jį mokė t. André, buvo kvietimas išgyventi dabartį su kantrybe, viltimi ir meile.

Birželio 16 d.
Šv. Benas

Birželio 16 d. minime šv. Beną (Benno) (1010-1106), vyskupą.

Birželio 15 d.
Šv. Vitas

Pasak legendos, Vitas buvo vienintelis Sicilijos senatoriaus sūnus. Jis tapo krikščioniu, būdamas dvylikos metų.

Birželio 14 d.
Šv. Rufinas ir Valerijus

Birželio 14 d. minime Rufiną ir Valerijų (m. 28), kankinius.

Birželio 13 d.
Šv. Antanas Paduvietis, pranciškonas, Bažnyčios mokytojas
Bernardinai.TV

Primename svarbiausius šventojo gyvenimo faktus, taip pat sesuo Pranciška Bubelytė FDCJ atskleidžia mažesniojo brolio pranciškono, Bažnyčios mokytojo šv. Antano asmenybę per tris esmines jo charakterio savybes.

Birželio 12 d.
Šv. Petras Atonietis

Apie Petrą žinome tik iš legendų, pasak kurių jis, sulaužęs įžadą tapti vienuoliu, tapo Bizantijos kariu.

Birželio 11 d.
Šv. Barnabas, apaštalas

Žy­dai jį per­se­kio­jo ir įka­li­nę 53 me­tų bir­že­lio 11 d. už­mė­tė ak­me­ni­mis.

Birželio 10 d.
Pal. Joakima

Joakima gimė aristokratų šeimoje Barselonoje, Ispanijoje. Būdama 12-os metų ji pareiškė norą tapti karmelite.

Birželio 9 d.
Šv. Efraimas

Efraimas gimė Nisibyje, romėnų okupuotoje Mesopotamijoje, tikriausiai pagonių šeimoje. Buvo išvarytas iš namų, kai dar būdamas vaiku atsivertė į krikščionybę.

Birželio 8 d.
Šv. Vilhelmas

Birželio 8 d. minime šv. Vilhelmą iš Jorko, vyskupą.

Birželio 7 d.
Šv. Robertas

Birželio 7 d. minime šv. Robertą (1100-1159), abatą.

Birželio 6 d.
Šv. Norbertas1

Norbertas gimė Ksantene, Prūsijoje. Prieš tapdamas vienuoliu jis gyveno kaip nerūpestingas dvariškis. Vienos medžioklės metu patyrė regėjimą, pakeitusį tolimesnį jos gyvenimą. 1115 m.

Birželio 5 d.
Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys

Bonifacas paliko šalį, kurioje buvo gerbiamas mokslininkas, mokytojas ir kunigas, nes buvo įsitikinęs, kad jo pašaukimas – misionieriškas darbas.

Birželio 4 d.
Šv. Pranciškus Karačijolas

Pranciškus gimė Italijos Abruzo regione 1563 m. spalio 13 d. Jo tėvas buvo neapolietis princas; o jo motina, kaip manoma, buvo kilusi iš Akviniečių šeimos.

Birželio 3 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Simonas iš Lipnicos

Šv. Simonas gimė Lenkijos miestelyje Lipnicos Murovanos tarp 1435 ir 1440 metų. 1454 metais įstojo į Krokuvos Jogailos universitetą.

Birželio 2 d.
Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai

Seniausia žinia, kuri pasiekia mus apie šv. Marcelino ir Petro kankinystę (304 m.),  yra užrašyta popiežiaus Damaso (384 m.), kuris jaunystėje girdėjo paties jų budelio pasakojimą apie jų nukankinimą.

Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis

Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis paminima trečiąjį šeštadienį po Sekminių.

Birželio 1 d.
Šv. Justinas, kankinys

Žymiausias pirmųjų amžių krikščioniškas filosofas ir apologetas. Kurį laiką Justinas  atsidėjęs studijavo filosofiją ir literatūrą. Nusivylęs savo mokytojais, tapo krikščionimi.

Gegužės 31 d.
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventė

Gegužės 31 d. – Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventė.

Gegužės 30 d.
Šv. Joana Arkietė (Žana d'Ark)3

Šv. Joana Arkietė, garsi prancūzų patriotė, buvo anglų gyva sudeginta ant laužo kaip eretikė ir po kiek laiko reabilituota Šventojo Sosto. Ji suvaidino didelį vaidmenį Šimto metų kare, tačiau nuo jos nusisuko bendražygiai ir ją nuteisė anglai.

Gegužės 29 d.
Šv. Teodozija

Gegužės 29 d. minime šv. Teodoziją.