Liturginis kalendorius | Religija

Liepos 23 d.
Europos globėja šv. Brigita Švedė1
Magnificat

Brigita buvo kontempliatyvaus ir aktyvaus gyvenimo sujungimo pavyzdys, nepailstanti krikščionių vienybės apaštalė.

Liepos 22 d.
Šv. Marija Madalietė - apaštalų apaštalė

Marija Magdalietė iš „isapóstolos (lot. „lygi apaštalamstapo „atgailautoja“ ir tokia liko iki pat 1969 m.

Liepos 21 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Laurynas Brindizietis, kapucinas

Lauryno charakteryje puikiai derėjo talentas, žmogiška atjauta bei administraciniai sugebėjimai, kurie jam itin pasitarnavo, vykdant savo pareigas.

Liepos 20 d.
Šv. Margarita Antiochietė

Margarita, dar žinoma Marijos vardu, buvo Antiochijos (Pisidija) pagonių šventiko dukra, kuri atsivertė į krikščionybę, ir už tai tėvo buvo išvaryta iš namų.

Liepos 19 d.
Šv. Arsenijus Didysis: „siek vidinės ramybės“

Dykumos tėvas šv. Arsenijus, kilęs iš turtingos Romos senatoriaus šeimos, gyveno IV a. pab. ir V a. pr.

Liepos 18 d.
Šv. Arnolfas – didis Metzo vyskupas1

Ši legenda susijusi ir su istorine tikrove: Arnolfo laikais išties nelengva nenusidėti, ypač jei eini aukštas pareigas.

Liepos 17 d.
Šešiolika kankinių karmeličių5

Liepos 17 d. prisimename šešiolika karmeličių vienuolių, nukankintų per Prancūzijos revoliuciją.

Liepos 16 d.
Karmelio kalno Švenčiausioji Mergelė Marija9

Liepos 16-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Karmelio kalno Švenčiausiąją Mergelę Mariją, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Škaplierine.

Liepos 15 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Bonaventūras

Kartu su Jonu Dunsu Škotu Bonaventūras laikomas intelektualinės pranciškonų tradicijos svarbiausiu akademiniu teologu.

Liepos 14 d.
Šv. Kamilis Lelietis: karo lauko ligoninės šventasis

Pasitaręs su savo nuodėmklausiu šv. Pilypu Nėriu, tapo kunigu, vėliau įkūrė Ligonių Tarnų kongregaciją.

Liepos 13 d.
Šv. Henrikas - Vokietijos imperatorius

Liepos 13 d. minime šv. Henriką. Henrikas II (972-1024) – Vokietijos imperatorius. Bavarijos kunigaikščio Henriko II ir Gizelos Burgundietės sūnus.

Liepos 12 d.
Šv. Veronika: saugojusi tikrąjį Jėzaus atvaizdą

Pasak legendos, Veronika gyvenusi Jeruzalėje. Kai Jėzus nešė kryžių į Golgotą, ji drobule nušluostė jo veidą.

Liepos 11 d.
Šv. Benediktas Nursietis, abatas, Europos globėjas

Benediktas įkūrė garsųjį Monte Kasino vienuolyną ir sukūrė regulą, tapusią visų Vakarų vienuolynų regulų pagrindu.

Liepos 10 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Veronika Giuliani: nuo plieninės širdies iki mistikės

1697 m., Didįjį penktadienį, Veronika gavo stigmas – penkias Kristaus žaizdas kojose, rankose ir šone. 

Liepos 9 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. 19 Gorkumo kankinių: religinių karų aukos1

Liepos 9 d. naktį visi 19 tikinčiųjų atiduoti susirinkusiai įtūžusiai miniai, kuri žiauriai visus išniekino ir nužudė. Mirusių kankinių kūnai buvo neatpažįstamai sudarkyti.

Liepos 8 d.
Šv. Pankracijus iš Taormino – pirmųjų krikščionybės laikų vyskupas

Pasak tradicijos, Pankracijus buvo dar paauglys, kai jo tėvas, vedinas stebuklų alkio ir trokštantis pamatyti Kristų, nutarė vykti į Jeruzalę, pasiimdamas su savimi sūnų.

Liepos 7 d.
Šv. Vilibaldas

Vilibaldas gimė Anglijoje, mokėsi Valthamo vienuolyne Hempšyre. Apie 721 m. Jis išvyko į maldininkišką kelionę į Romą ir Šventąją žemę.

Liepos 6 d.
Šv. Marija Goreti – išsaugojusi orumą

Marija Goreti gimė 1890 m. spalio 16 d. Ankonoje, Italijoje. Ji buvo trečia iš 7 vaikų Luigi Goretti ir Assunta Carlini šeimoje.

Liepos 5 d.
Šv. Antanas Marija Zakarijas – barnabitų steigėjas2

Liepos 5 d. minime šv. Antaną Mariją Zakariją (1502-1539).

Liepos 4 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Elžbieta Portugalė - taikintoja4

Elžbieta (1271-1336) – karalienė. Būdama 12 metų ji ištekėjo už Portugalijos karaliaus Deniso.

Liepos 3 d.
Šv. apaštalas Tomas – drįstantis klausti

Tomo vardo hebrajiška šaknis yra ta‘am, tai reiškia „dvynys“, matyt, todėl Evangelijoje pagal Joną jis taip ir vadinamas – „Dvyniu“.

Liepos 2 d.
Šv. Bernardinas Realino - uolus jėzuitų apaštalas

Šis šventasis buvo toks didis ir mylimas žmonių, kad 1616 m., kai jis gulėjo mirties patale, miesto magistratas formaliai paprašė kad jis imtų globoti miestą.

Liepos 1 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Juniperas - Amerikos šv. Pranciškus

Pal. Juniperas Šiaurės Amerikoje įkūrė 21 misiją ir į Katalikų tikėjimą atvertė tūkstančius indėnų.

Birželio 30 d.
Pirmieji Romos Bažnyčios šventieji kankiniai

Birželio 30 d. minime pirmuosius šventuosius Romos Bažnyčios kankinius, žuvusius dėl krikščionių tikėjimo (~64 m.).

Birželio 29 d.
Šv. apaštalai Petras ir Paulius – dvi Bažnyčios kolonos

Petras ir Paulius stovi abipus Kristaus, altoriaus šonuose, triumfo arkos papėdėje, – jie skirtingi, bet visada kartu, tarsi Bažnyčią laikančios kolonos.

Birželio 28 d.
Šv. Ireniejus - vyskupas ir tikėjimo gynėjas

Birželio 28 d. minime šv. Ireniejų, vyskupą.

Birželio 27 d.
Šv. Kirilas Aleksandrietis - vadovavęs Efezo susirinkimui

Kirilas 1882 m. buvo paskelbtas Bažnyčios mokytoju, o popiežius Pijus XII 1944 m. jį ypač pagerbė savo enciklikoje „Orientalis ecclesiae“.

Birželio 26 d.
Kasdienybės šventasis Chosemarija Eskriva 1

Jis įsteigė organizaciją „Opus Dei“ (lot. Dievo darbas) ir nuo tos dienos su dideliu apaštališku įkarščiu ir trokšdamas laimėti visas sielas ėmėsi misijos, kurią jam pavedė Dievas. 

Birželio 25 d.
Šv. Viljamas iš Verčelio

Po vienos piligriminės kelionės į Kompostelą tapo atsiskyrėliu ir apsigyveno Monte Vergine, Italijoje. Jis sulaukė tiek daug pasekėjų, kad reikėjo pastatyti vienuolyną.

Birželio 24 d.
Šv. Marija Gvadalupė Zavala (Motina Lupita): troškusi paliesti Viešpaties kūną

Visą gyvenimą paaukojusi tarnystei Motina Lupita iškeliavo pas Viešpatį sulaukusi 85 metų, 1963 m. birželio 24 d.

Šv. Jono Krikštytojo gimimas

Birželio 24 d. švenčiame šv. Jono Krikštytojo iškilmę. Tai šv. Jono Krikštytojo gimimo diena. Jis gimė šešiais mėnesiais anksčiau už Jėzų.

Birželio 23 d.
Švč. Kristaus kūnas ir kraujas (Devintinės)

Jėzus gyvena kiekviename iš mūsų, kurie esame pakrikštyti Jo Kūne.

Šv. Agripina - kankinė

Agripinai buvo nukirsta galva arba ji buvo mirtinai užplakta Romoje Valerijano ar Dioklecijano persekiojimų metu.

Birželio 22 d.
Šv. Tomas Moras: žmogus visais metų laikais1

Šv. Tomas Moras (gimęs Londone 1478 m. vasario 7 d., nukirsdintas 1535 m. liepos 6 d.), valstybės veikėjas, humanistas, lordas kancleris.

Birželio 21 d.
Šv. Aloyzas Gonzaga – katalikiškojo jaunimo globėjas

Birželio 21 d. minime šv. Aloyzą Gonzagą (1568–1591).

Birželio 20 d.
Šv. Silverijus – sunkių laikų popiežius

Birželio 20 d. minime šv. Silverijų (m. 537), popiežių ir kankinį.

Birželio 19 d.
Šv. Julijona Falkonieri – servičių įkūrėja

Birželio 19 d. minime šv. Julijoną Falkonieri. Julijona vadinama servitų ordino įkūrėja todėl, kad sudarė jų statutą, nors ir nebuvo pirmuoju asmeniu ordine.

Birželio 18 d.
Šv. Elžbieta iš Šėnau – šventoji ir regėtoja

Elžbieta į Šėnau (Vokietija) benediktinių vienuolyną įstojo būdama dvylikos. Pirmąjį regėjimą patyrė 1152 m., vėliau išgarsėjo savo ekstazėmis, pranašystėmis.

Birželio 17 d.
Pal. Josefas-Marija Kasantas: Jėzaus širdies keliu

Jis dažnai kontempliuodavo Jėzaus Kančią ant Kryžiaus. Jį pripildė gili meilė Kristui. „Jėzaus širdies kelias”, kaip jį mokė t. André, buvo kvietimas išgyventi dabartį su kantrybe, viltimi ir meile.

Birželio 16 d.
Šv. Benas – Bavarijos globėjas

Birželio 16 d. minime šv. Beną (Benno) (1010-1106), vyskupą.

Birželio 15 d.
Šv. Vitas – kankinys ir užtarėjas

Pasak legendos, Vitas buvo vienintelis Sicilijos senatoriaus sūnus. Jis tapo krikščioniu, būdamas dvylikos metų.

Birželio 14 d.
Pal. Teofilius Matulionis: „Per kryžių į žvaigždes“
www.teofilius.lt

1934 m. lankėsi Romoje, dalyvavo audiencijoje pas popiežių Pijų XI, apie vysk. Teofilių taip pasakiusį: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį.“

Šv. Rufinas ir Valerijus – Suasono kankiniai

Birželio 14 d. minime Rufiną ir Valerijų (m. 28), kankinius.

Birželio 13 d.
Šv. Antanas Paduvietis, pranciškonas, Bažnyčios mokytojas
Bernardinai.TV

Primename svarbiausius šventojo gyvenimo faktus, taip pat sesuo Pranciška Bubelytė FDCJ atskleidžia mažesniojo brolio pranciškono, Bažnyčios mokytojo šv. Antano asmenybę per tris esmines jo charakterio savybes.

Birželio 12 d.
Šv. Petras Atonietis

Apie Petrą žinome tik iš legendų, pasak kurių jis, sulaužęs įžadą tapti vienuoliu, tapo Bizantijos kariu.

Birželio 11 d.
Šv. Barnabas, apaštalas

Žy­dai jį per­se­kio­jo ir įka­li­nę 53 me­tų bir­že­lio 11 d. už­mė­tė ak­me­ni­mis.

Birželio 10 d.
Pal. Joakima – šeimos motina ir karmelitė

Joakima gimė aristokratų šeimoje Barselonoje, Ispanijoje. Būdama 12-os metų ji pareiškė norą tapti karmelite.

Birželio 9 d.
Šv. Efraimas – „Šventosios Dvasios arfa“

Efraimas gimė Nisibyje, romėnų okupuotoje Mesopotamijoje, tikriausiai pagonių šeimoje. Buvo išvarytas iš namų, kai dar būdamas vaiku atsivertė į krikščionybę.

Birželio 8 d.
Šv. Vilhelmas

Birželio 8 d. minime šv. Vilhelmą iš Jorko, vyskupą.

Birželio 7 d.
Šv. Robertas – cistersų atnaujintojas

Birželio 7 d. minime šv. Robertą (1100-1159), abatą.