Liturginis kalendorius | Religija

Birželio 25 d.
Šv. Viljamas iš Verčelio

Viljamas gimė Verčelio mieste, Italijoje. Po vienos piligriminės kelionės į Kompostelą jis tapo atsiskyrėliu ir apsigyveno Monte Vergine, Italijoje. Jis sulaukė tiek daug pasekėjų, kad reikėjo pastatyti vienuolyną.

Birželio 24 d.
Šv. Jono Krikštytojo gimimas

Birželio 24 d. švenčiame šv. Jono Krikštytojo iškilmę.  Tai šv. Jono Krikštytojo gimimo diena. Jis gimė šešiais mėnesiais anksčiau už Jėzų.

Birželio 23 d.
Švč. Jėzaus Širdies šventė

Lenkijos ir Lietuvos karalystė tapo viena pirmųjų šalių, oficialiai įvedusių Švenčiausiosios Širdies šventę. Tikintiesiems atverto Jėzaus šono kontempliacija palaikys meilės didžiadvasiškumą ir apsaugos nuo nevilties.

Birželio 22 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Tomas Moras1

Šv. Tomas Moras (gimęs Londone 1478 m. vasario 7 d., nukirsdintas 1535 m. liepos 6 d.), valstybės veikėjas, humanistas, lordas kancleris.

Birželio 21 d.
Šv. Aloyzas Gonzaga, jėzuitas

Birželio 21 d. minime šv. Aloyzą Gonzagą (1568-1591).

Birželio 20 d.
Šv. Silverijus

Birželio 20 d. minime šv. Silverijų (m. 537), popiežių ir kankinį.

Birželio 19 d.
Šv. Julijona Falkonieri

Birželio 19 d. minime šv. Julijoną Falkonieri. Julijona vadinama servitų ordino įkūrėja todėl, kad sudarė jų statutą, nors ir nebuvo pirmuoju asmeniu ordine.

Birželio 18 d.
ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO (Devintinių) IŠKILMĖ

Antrąjį ketvirtadienį po Sekminių, – o Lietuvoje bei kitur keliama į antrąjį sekmadienį po Sekminių, – Katalikų Bažnyčioje švenčiama Švč. Kristaus kūno ir kraujo (Devintinių) iškilmė.

Šv. Elžbieta iš Šėnau

Elžbieta į Šėnau (Vokietija) benediktinių vienuolyną įstojo būdama dvylikos. Pirmąjį regėjimą patyrė 1152 m., vėliau išgarsėjo savo ekstazėmis, pranašystėmis.

Birželio 17 d.
Pal. Josefas-Marija Kasantas

Jis dažnai kontempliuodavo Jėzaus Kančią ant Kryžiaus. Jį pripildė gili meilė Kristui. „Jėzaus širdies kelias”, kaip jį mokė t. André, buvo kvietimas išgyventi dabartį su kantrybe, viltimi ir meile.

Birželio 16 d.
Šv. Benas

Birželio 16 d. minime šv. Beną (Benno) (1010-1106), vyskupą.

Birželio 15 d.
Šv. Vitas

Pasak legendos, Vitas buvo vienintelis Sicilijos senatoriaus sūnus. Jis tapo krikščioniu, būdamas dvylikos metų.

Birželio 14 d.
Šv. Rufinas ir Valerijus

Birželio 14 d. minime Rufiną ir Valerijų (m. 28), kankinius.

Birželio 13 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Antanas Paduvietis

Būdamas 15 metų įstojo į augustinų vienuolyną, kuriame gavo gerą išsilavinimą ir 1219 metais buvo įšvęstas kunigu. Apie 1220 metus Ferdinandas tapo pranciškonu ir pasirinko vienuolišką Antano vardą.

Birželio 12 d.
Šv. Petras Atonietis

Apie Petrą žinome tik iš legendų, pasak kurių jis, sulaužęs įžadą tapti vienuoliu, tapo Bizantijos kariu.

Birželio 11 d.
Švč. Trejybės iškilmė

Kodėl krikščionys tiki į Trejybę? Ar nepakankamai sunku patikėti jau vien Dievo buvimu, kad dar pridedamas ir galvosūkis, jog jis yra „vienas ir triasmenis“?

Birželio 10 d.
Pal. Joakima, pasaulietė pranciškonė

Birželio 10 d. minime pal. Joakimą (1783-1854). Būdama 12-os metų, ji pareiškė norą tapti karmelite. Tačiau jos gyvenimas pasuko kita vaga – 16-os metų ji buvo ištekinta už jauno teisininko.

Birželio 9 d.
Šv. Efraimas

Efraimas gimė Nisibyje, romėnų okupuotoje Mesopotamijoje, tikriausiai pagonių šeimoje. Buvo išvarytas iš namų, kai dar būdamas vaiku atsivertė į krikščionybę.

Birželio 8 d.
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo, šventė
Katalikai.lt

Ketvirtadienį po Sekminių švenčiama Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo, šventė.

Birželio 6 d.
Šv. Norbertas1

Norbertas gimė Ksantene, Prūsijoje. Prieš tapdamas vienuoliu jis gyveno kaip nerūpestingas dvariškis. Vienos medžioklės metu patyrė regėjimą, pakeitusį tolimesnį jos gyvenimą. 1115 m.

Birželio 5 d.
Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys

Bonifacas paliko šalį, kurioje buvo gerbiamas mokslininkas, mokytojas ir kunigas, nes buvo įsitikinęs, kad jo pašaukimas – misionieriškas darbas.

Birželio 4 d.
Šv. Pranciškus Karačijolas

Pranciškus gimė Italijos Abruzo regione 1563 m. spalio 13 d. Jo tėvas buvo neapolietis princas; o jo motina, kaip manoma, buvo kilusi iš Akviniečių šeimos.

Birželio 3 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Simonas iš Lipnicos

Šv. Simonas gimė Lenkijos miestelyje Lipnicos Murovanos tarp 1435 ir 1440 metų. 1454 metais įstojo į Krokuvos Jogailos universitetą.

Birželio 2 d.
Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai

Seniausia žinia, kuri pasiekia mus apie šv. Marcelino ir Petro kankinystę (304 m.),  yra užrašyta popiežiaus Damaso (384 m.), kuris jaunystėje girdėjo paties jų budelio pasakojimą apie jų nukankinimą.

Birželio 1 d.
Šv. Justinas, kankinys

Žymiausias pirmųjų amžių krikščioniškas filosofas ir apologetas. Kurį laiką Justinas  atsidėjęs studijavo filosofiją ir literatūrą. Nusivylęs savo mokytojais, tapo krikščionimi.

Gegužės 31 d.
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventė

Gegužės 31 d. – Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventė.

Gegužės 30 d.
Šv. Joana Arkietė (Žana d'Ark)3

Šv. Joana Arkietė, garsi prancūzų patriotė, buvo anglų gyva sudeginta ant laužo kaip eretikė ir po kiek laiko reabilituota Šventojo Sosto. Ji suvaidino didelį vaidmenį Šimto metų kare, tačiau nuo jos nusisuko jos bendražygiai ir ją nuteisė anglai.

Gegužės 29 d.
Šv. Teodozija

Gegužės 29 d. minime šv. Teodoziją.

Gegužės 28 d.
Šv. Bernardas Montenietis, alpinistų globėjas

Gegužės 28 d. minime šv. Bernardą Montenietį, gyvenusį X a., dar vadinamą Bernardu iš Aostos.

Gegužės 27 d.
Šv. Augustinas Kenterberietis

Gegužės 27 d. minime šv. Augustiną Kenterberietį (m. 605), arkivyskupą.

Gegužės 26 d.
Šv. Pilypas Neris1

Pilypas Neris buvo auklėjamas vietinių dominikonų, o maždaug 18 metų nuvyko į Romą. Trejus metus studijavo teologiją, bet oficialias studijas apleido, kad galėtų daugiau bendrauti su žmonėmis gatvėse.

Gegužės 25 d.
Šv. Beda Garbingasis

Beda buvo rūpestingas mokslininkas ir puikus metraštininkas. Šis Anglijos istorijos tėvas yra pirmasis, kuris pradėjo istorinių įvykių datavime naudoti terminą „anno Domini“ (t.y. po Kristaus gimimo).

Gegužės 24 d.
Šv. Vincentas

Gegužės 24 d. minime šv. Vincentą.

Gegužės 23 d.
Šv. Deziderijus

Gegužės 23 d. minime šv. Deziderijų.

Gegužės 22 d.
Šv. Rita Kašietė2

Šv. Rita buvo ypač pamaldi Nukryžiuotajam Jėzui. Pasakojama, kad kartą maldos metu ji prašė Kristaus pasidalyti su ja savo skausmu. Vienas spyglys iš jo erškėčių vainiko įsmigo į jos kaktą, o žaizda niekada nebeužgijo.

Gegužės 21 d.
Šv. Kristoforas Magaljanesas ir 24 jo bendražygiai

Žmonės nusprendė ginti savo religijos laisvę be tiesioginio klero įsikišimo, ginkluotu būdu. Taip prasidėjo civilinis karas, labiau žinomas Meksikoje kaip „kristerų karas“.

Gegužės 20 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Bernardinas Sienietis4

Ber­nar­di­nas kaip pa­moks­li­nin­kas bu­vo ne­pa­pras­tas. Iš baž­ny­čių sa­kyk­lų, nuo grei­to­mis su­ręs­tų pa­ky­lų erd­vio­se Tos­ka­nos mies­tų aikš­tė­se jo pa­klau­sy­ti su­si­rin­ku­sioms mi­nioms jis sklei­dė sa­vo nuo­šir­dų, skvar­bų, kan­dų ir bet ko­kią ydą smer­kian­tį žo­dį.

Gegužės 19 d.
Šv. Celestinas V – Petras Moronietis

Petras iš Marono buvo kunigas, pasirinkęs atsiskyrėlio gyvenimą. Įsteigė „Šventosios Dvasios brolių“ ordiną, kuriam vėliau prigijo Tėvų celestinų vardas.

Gegužės 18 d.
Šv. Jonas I, popiežius ir kankinys

Gegužės 18 d. minime šv. Joną I (m. 526), popiežių ir kankinį. Šis Toskanos kunigas 523 m. rugpjūčio 13 d. pakeitė popiežių Hormizdą. Jo pavestas Dionizas Mažasis 526 m. nustatė Velykų šventės ciklą, kurio laikomasi ir šiandien.

Gegužės 17 d.
Ukrainietis pal. Ivanas Ziatyk – sovietinio režimo auka1

Ivanas Ziatykas buvo paskelbtas palaimintuoju popiežiaus Jono Pauliaus II  2001 m. birželio 27 d. kartu su kitais 24 ukrainiečiais, sovietų režimo aukomis.

Gegužės 16 d.
Šv. Andriejus Bobola – ar tik Lenkijos šventasis?2

Nežinome, kodėl, būdamas lenkas, Andrius Bobola įstojo į Lietuvos jėzuitų provinciją. Galbūt paprasčiausias atsitiktinumas, kurių tais laikais pasitaikydavo itin dažnai.

Gegužės 15 d.
Šv. Izidorius Artojas

Jis gimė Madride, Ispanijoje. Visą gyvenimą Izidorius tarnavo pas ūkininkus ir dirbo žemę, kartu pasižymėdamas šventu gyvenimu ir artimo meilės darbais.

Gegužės 14 d.
Šv. apaštalas Motiejus1

Šv. Motiejus globoja stalius, dailides, kalvius, inžinierius.

Gegužės 13 d.
Fatimos Švč. Mergelė Marija 3
vatikano radijas

1917 m. gegužės 13-ąją, Portugalijoje, nuošalioje Fatimos vietovėje, trims piemenėliams - Liucijai dos Santos, Pranciškui Marto ir Jacintai Marto - pasirodė Švenčiausioji Mergelė Marija. Apreiškimai kartojosi kas mėnesį iki spalio 13 dienos.

Gegužės 10 d.
Šv. Antoninas1

Gegužės 10 d. minime šv. Antoniną (1389-1459), arkivyskupą.

Gegužės 9 d.
Šv. Edita

Gegužės 9 d. minime šv. Editą.

Gegužės 8 d.
Šv. Viktoras Mauritanietis

Nors buvo nejaunas ir silpnos sveikatos, Viktoras išliko ištikimas tikėjimui, džiugiai atiduodamas savo gyvybę už Dangaus Karalystę. Jo kilnus atsakas į kvietimą tapti kankiniu yra svarbus liudijimas šiuolaikinei Bažnyčiai.

Gegužės 7 d.
Šv. Rožė Venerini

Rožė suburdavo kaimynystėje gyvenančias merginas ir moteris vakarais kalbėti rožinį. Pamačiusi, kiek nedaug kai kurios iš jų išmano apie savo religiją, ėmė jas mokyti.

Gegužės 6 d.
Pal. Juta (Judita), Prūsijos globėja6

Juta, likusi našle, atsidėjo maldoms ir vargšų globai, ypač rūpinosi raupsuotaisiais, - šioje veikloje ji elgėsi tiesiog herojiškai. Jutos misija Prūsijoje, kuri tuo metu buvo valdoma kryžiuočių ordino, sulaukė ypatingo istorinio ir kultūrinio susidomėjimo.

Gegužės 5 d.
Šv. Gotardas

Šv. Mauricijaus kapitulos vasalo sūnus Gotardas, kurio vardas vokiškai reiškia „Dievu tvirtas“, gimsta 960 metais Reichersdorfe (Ritenbach), vietovėje netoli Niederaltaicho, Pasavijos vyskupijoje.