Popiežiaus vizitas | Religija

Popiežius: „Man džiugu pasveikinti piligrimus iš Lietuvos“
Vatican News

Lietuvos vyskupai ir grupė piligrimų dalyvavo popiežius Pranciškaus trečiadienio bendrojoje audiencijoje lapkričio 23-iosios rytą. 

Romoje lietuviai dėkoja už popiežiaus Pranciškaus vizitą

Lapkričio 28–29 d. Lietuvos vyskupai ir tikintieji Romoje asmeniškai dėkoja Šv. Tėvui už jo apaštalinę kelionę į Lietuvą.

Popiežiaus vizitas Lietuvoje filosofo, politologo ir vyskupo akimis

Vyskupas Darius Trijonis, politologas Linas Kojala ir filosofas Alvydas Jokubaitis diskutavo apie Pranciškaus vizitą Lietuvoje. 

Visuotinės Bažnyčios veidas
Antanas Gailius - Artuma

Ką tikrai atminsime – tai veidą. Veidą žmogaus, atnešusio mums į Lietuvą Visuotinės Bažnyčios dvelksmą, kuris, kaip labai tikiuosi, stiprins mus tada, kai pasijusime atsidūrę kokiame nors paribyje.

„Dievas nekuria broko“

Gintarės Krutinytės liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu rugsėjo 22-ąją. 

Lėktuve su popiežiumi. Iš dienoraščio paraščių

Praplėsta širdis. Galbūt būtent šitai yra svarbiausia dovana, kurią gavau lydėdama popiežių per jo viešnagę Baltijos valstybėse.

Mėnuo po popiežiaus vizito: padėkos laiškai, sėkmės ir atsiprašymas

Spalio 23 d. spaudos konferencijoje Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir valstybės atstovai aptarė popiežiaus Pranciškaus vizitą.

„Dievas, kaip ir aš pati, trokšta mano laimės“

Sesers Ievos Marijos liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu rugsėjo 22-ąją. 

Popiežiaus vizitas Lietuvoje skaičiais

Svarbiausi popiežiaus vizito Lietuvoje rugsėjo 22-23 dienomis skaičiai. 

„Dievas veikia per mažus kasdienius stebuklus“

Jono Davalgos liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu rugsėjo 22-ąją. 

Vaikų įspūdžiai, sutikus Pranciškų

Žurnaliuko Magnificat vaikams paskelbtas konkursas „Aš sutikau popiežių Pranciškų“ išprovokavo vaikų mažus ir šiltus liudijimus.

Vertingiausia popiežiaus dovana

Pranciškus kalbėjo mums kaip tautai – ne kaip individų, atsitiktinai gyvenančių toje pačioje teritorijoje, sumai, o kaip bendro likimo kolektyvui. 

„Laukiame dar vieno vaikelio ir toliau mokomės pasitikėti Dievu“

Monikos ir Justo Tekučių liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu. 

„Kai nuvargsti dėl Bažnyčios, dėl žmonių – džiaukis tuo“

Jis atsisėdo, pasižiūrėjo į mus ir sako: „ilga diena buvo, bet, manau, dėl Bažnyčios gerovės“. Taip apie jėzuitų susitikimą su popiežiumi pasakoja kun. Algimantas Gudaitis SJ.

„Dievas suteikia jėgų pakilti nuo žemės“

25-erių Pauliaus, užaugusio be tėčio, kentusio depresiją, liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu rugsėjo 22-ąją. 

Padėka už popiežiaus Pranciškaus vizitą: vyskupijose ir Romoje

Vyskupai kviečia tikinčiuosius rinktis į šv. Mišias padėkoti už popiežiaus Pranciškaus vizito metu gautas malones.

Popiežiaus vizitas – lyg Teofiliaus pamokslas pontifiko lūpomis ir gestais

Lietuvoje popiežius neįvardijo nei vieno mūsų šventojo, nepaminėjo pal. Teofiliaus. Visgi daugiau nei žodžiais buvo pasakyta simboliais, prisilietimais, ašaromis ir malda.

Visos popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje pasakytos kalbos

Lietuvoje Šventasis Tėvas pasakė septynias kalbas. Pateikiame jų video įrašus ir tekstus.

Pranciškaus įpareigojimas katalikams: išdrįsti tapti visuomenės raugu

Ar tai nėra kvietimas katalikams (ir visiems krikščionims) peržengti savo stovyklos sienas ir drąsiau bendradarbiauti su likusia visuomene?

Popiežiaus vizitas organizatorių akimis – laiptelis, nuo kurio atsispyrę turime eiti toliau

Pasak dominikono Sauliaus Rumšo, popiežiaus vizitas – svarbus įvykis, bet ne pabaiga, o laiptelis, nuo kurio atsispyrę turime eiti toliau, prisimindami tai, ką jis mums sakė. 

Popiežius žurnalistams lėktuve: stipriai išgyvenau Baltijos šalių istoriją

Grįždamas į Romą po keturias dienas trukusio apaštalinio vizito Baltijos šalyse, popiežius Pranciškus, kaip įprasta, lėktuve atsakė į žurnalistų užduotus klausimus. 

Popiežius po vizito: šios tautos daug iškentėjo, dėl to Viešpats į jas maloningai žvelgia
Vatican News

Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie ką tik pasibaigusią savo apaštališkąją kelionę į Baltijos šalis.

Charizmatiškos asmenybės galia

Žiniasklaida neretai charizmatišku pavadina popiežių Pranciškų. Kodėl taip yra ir kokios psichologinės savybės būdingos charizmatiškam žmogui?

Adelė Dirsytė – kankinė, kurią už kunigų ir vienuolių matė popiežius

Popiežius, kalbėdamas kunigams ir pašvęstiesiems, sakė: „Matydamas jus, už jūsų matau daugelį kankinių.“

Popiežius Mišiose Estijoje: siekdami galios rodome, jog mums trūksta saugumo

Dievas nori laisvo mūsų apsisprendimo, o ne meilės iš išskaičiavimo. 

Popiežius Estijos jaunimui: meilė nėra mirusi

Daugiau nei 1200 jaunų žmonių entuziastingai pasitiko, atidžiai klausė ir išlydėjo Pranciškų kaip savą. 

Popiežius Estijos politikos ir visuomenės atstovams: kaip išlaikyti tautos gyvybę
Vatican News

Pasitikėjimas vien technologine pažanga gali lemti sugebėjimo megzti santykius tarp asmenų, tarp kartų ir kultūrų praradimą.

Kun. Marius Talutis: popiežius mums paliko nemažai namų darbų

Dalykams, kuriuos mes girdime kasdien, popiežius suteikė simbolinę reikšmę, tarsi parodė jų prasmę  tai, ko mes patys nemokėjome perskaityti.

Pranciškus Estijoje

Atsisveikinęs su Lietuva, savo apaštalinį vizitą Baltijos šalyje popiežius šiandien baigia Estijoje. 

Arkivysk. G. Grušas: popiežius lūkesčius išpildė su kaupu
Vatican News

Pasibaigus popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje jo kelionės įspūdžiais dalijasi Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas.

Nepasirodė mažai
Julius Sasnauskas OFM - Mažoji studija

Apaštalų Sosto neperkelsime nei į Vilnių, nei į Kauną. Užtektų, kad tie, kurie tampa ganytojais, pasaulietiniais ar bažnytiniais, būtų žmonių mylėtojai.

Lietuva atsisveikino su popiežiumi

Vilniaus oro uoste atsisveikinta su popiežiumi Pranciškumi, kuris skrenda vienos dienos vizitui į Estiją, o vakare grįžta į Romą. 

Pranciškus Latvijoje: pažanga matuojama žmogiškumu

Daug stipriau nei Lietuvoje Latvijoje vizitas paženklintas ekumenizmo žyme. Dar viena dermė, papildanti pagrindinį leitmotyvą.

Popiežius Agluonoje: Marija parodo, kaip prisiliesti prie kitų kentėjimo
Vatican News

Paskutinė popiežiaus Pranciškaus kelionės Latvijoje stotis buvo Latvijos katalikybės centru vadinama Agluona.

Kaip Bernardinų parapija pasitiko popiežių
Bernardinai.TV

Šeštadienį broliai pranciškonai ir Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijiečiai džiaugsmingai ir garsiai laukė popiežiaus. 

Pranciškus Latvijoje: seneliai pasmerkiami vienatvei laisvės vardu
Vatican News

Rygos šv. Jokūbo katedroje popiežius susitiko su seneliais, kurių daugelis patyrė sovietinio režimo persekiojimus. 

Trys Pranciškaus žinios Lietuvai

Savaitgalį Lietuvoje viešėjęs popiežius Pranciškus pasakė kelias tarpusavy susijusias kalbas, viešas maldas, homiliją. Kokios pagrindinės pasisakymų temos?

Popiežius: visų krikščionių misija bendra – kad Evangelijos muzika skambėtų aikštėse
Vatican News

Rygos liuteronų katedroje įvyko pagrindinis ekumeninis susitikimas Baltijos šalyse. 

Popiežius latviams: sugebėjote skausmus ir skundus paversti daina ir šokiu
Vatican News

Prezidentūros ambasadorių salėje įvyko popiežiaus ir Latvijos valdžios, diplomatinio korpuso bei visuomenės atstovų susitikimas. Pranciškus kreipėsi į maždaug penkis šimtus asmenų.

Arkivysk. S. Tamkevičius: popiežiaus aplankytas KGB kalėjimas – kaip Kalvarijos kalnas
Vatican News

Manau, kad popiežiui Pranciškui apsilankymas šitame kalėjime – tai kažkas panašaus kaip sustojimas ant Kalvarijos kalno, po Viešpaties Kryžiumi. Ten – tūkstančių žmonių kančios vieta.

V. Toleikis: Vilniaus gete sustojęs popiežius pasiuntė žinią, kad kančia visiems vienoda
Vatican News

Tylaus Pranciškaus gesto – sustojimo ir maldos prie paminklo Vilniaus geto aukų atminimui – prasmę komentuoja eseistras, mokytojas Vytautas Toleikis.

Pranciškus Latvijoje

Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus atvyko į Latviją.

Ar Pranciškui pavyks pažadinti miegantį latvių milžiną

Didžiausias Latvijos katalikų potencialas? Jį dar reikia išjudinti.

Popiežius kontempliatyvioms vienuolėms: pasauliui jūs esate labai pavojingos

Rugsėjo 23 d. Kauno arkikatedroje popiežius Pranciškus susitiko su kunigais, seminaristais ir pašvęstojo gyvenimo atstovais.

Popiežius prie Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus: kad Lietuva būtų veiklios atminties žemė

Šventojo Tėvo dėmesys XX a. totalitarinių režimų aukoms Lietuvoje itin reikšmingas Lietuvos žmonėms – ypač tiems, kurie patys ar jų šeimos nariai nukentėjo nuo represijų.

Popiežius Pranciškus pagerbė Lietuvos Holokausto aukas

Popiežius Pranciškus dviejų dienų vizito Lietuvoje metu sustojo pasimelsti istorinėje Vilniaus geto teritorijoje ir pagerbti Baltijos šalies Holokausto aukų.

Alvydas Jokubaitis: popiežiaus akivaizdoje lietuviai nesiliaus būti veidmainiai
lrt

Kartu su krikščionybe gavome tris viename – graikų, Romos ir Jeruzalės – kultūras. Įsisavinti jas labai sunkus uždavinys. Nemanau, kad lietuviai su juo sėkmingai susitvarkė. 

„Viešpaties Angelo“ malda: jauskime atsakomybę atsiliepti į kito kančią

Kreipdamasis į susirinkusiuosius Santakos parke, popiežius kalbėjo apie bet kokios formos smurto amoralumą, įspėdamas apie būtinybę budėti ir laiku atpažinti panašių užmačių pradus šiandien.

Pranciškus Kauno Santakoje: „Susitaikymas su savo praeitimi atveria solidarumui“

„Valdžios ir garbės troškimas yra labai paplitęs gyvenimo stilius tų, kurie nepajėgia išgyti iš savo praeities žaizdų, ir galbūt todėl šiandien nenori įsipareigoti darbui.“

Popiežiaus aukojamose Mišiose Kaune – daugiau nei 100 tūkst. žmonių

Popiežiaus aukojamose šv. Mišiose dalyvauja daugiau nei 100 000 žmonių, jas aukoja per 800 kunigų ir gieda 260 choristų.