Religija ir visuomenė | Religija

Palaimintieji ir šventieji, išgyvenę meilės kančias

Verta ar netgi būtina savo žvilgsnį kreipti į šventuosius, taip pat išgyvenusius nelaimingą meilę ir patyrusius sudaužytos širdies skausmus.  

Pirmą sykį minėta Religijos ir įsitikinimų laisvės pažeidimų aukų diena
Vatican News

Rugpjūčio 22 dieną pirmą kartą buvo minima Tarptautinė prievartos dėl religijos ir įsitikinimų aukų atminimo diena.

Stephen Baskerville. Bevaisė santuokos išsaugojimo kampanija
Pro Patria

Kai Bažnyčia pagaliau išdrįs imtis šios aukos, ji ne tik išsaugos savo bendruomenės narių santuokas ir taip išsyk padarys gera; ji taip pat efektyviai prisidės išsaugant patį santuokos institutą.

Motina Teresė: atpažinti Kristų žmoguje15
Andrius Navickas - Kelionė

„Šiandien tapo madinga kalbėti apie vargšus, nors iš tiesų turėtume kalbėtis su vargšais“. Tai Motinos Teresės – vienos iškiliausių XX amžiaus asmenybių, pelniusių skirtingų religijų žmonių pagarbą – žodžiai. 

Mečetės nėra islamiškos „bažnyčios“: potvarkiai Maroke
Vatican News

Krikščioniškų kraštų gyventojai dažnai pagal analogiją kitų religijų kulto pastatus ir jų funkcijas suvokia panašiai kaip „bažnyčias“. Tad mečetė dažnai suvokiama kaip islamiška „bažnyčia“. Tačiau tai nėra teisinga.

Tęsiasi vajus prieš kryžius Kinijoje: jėga nugriauta per tūkstantį1
Vatican News

Kryžių griovimo vajus pasiekė tokį mastą, kad reagavo net „Patriotinė asociacija“: tai praėjusio amžiaus viduryje įsteigtas darinys, į kurį turėtų įsirašyti visi krikščionys, katalikai ir protestantai, norėdami gauti legalumo statusą. 

Prekyba žmonėmis: 20 milijonų asmenų, 150 milijardų dolerių
Vatican News

JAV Valstybės departamentas paskelbė metinę ataskaitą apie prekybą žmonėmis, aprašydamas jos veidus, tai, kas padaryta pasaulio valstybėse kovojant su šiuo blogiu ir kas turi būti padaryta.

AIDS konferencijos vadovas: popiežius tai supranta; kodėl kai kurie mokslininkai dar ginčija?
Vatican News

Antiretrovirusinę terapiją nuosekliai naudojantys asmenys praktiškai nebeperduoda viruso kitiems, jų gyvenimas pratęsiamas iki vidutiniškai 75 metų amžiaus. Didysis uždavinys – padaryti šią terapiją pasiekiama visiems ligoniams. 

Montpellier teismo sprendimas dėl Prakartėlės eksponavimo1
Vatican News

.ie, kurie valstybės neutralumą tapatina su viešos erdvės ateizavimu, argumentą apie istorinę ir kultūrinę Prakartėlės vertę laiko tam tikru išsisukinėjimu. Tarp katalikų pasigirdo klausimų, ar galima viešai pavaizduoti Kristų ir kaip Išganytoją? 

Didėja dėmesys popiežiaus kelionei JAV ir Kuboje
Vatican News

Likus vos mėnesiui iki Pranciškaus kelionės į Kubą ir JAV, didėja visuomenės ir žiniasklaidos dėmesys šiam vizitui. 

Metai nuo islamistų ultimatumo Mosulo krikščionims: kardas tarp jūsų ir mūsų
Vatican News

Prie patikros punktų buvo atimta viskas: ne vien automobiliai, bet ir auskarai, namų raktai, dokumentai. Slegiančiame liepos mėnesio tvankume krikščionys paliko Mosulą be nieko, beveik nuogi.

Graikijos vyskupai kritikuoja šios šalies politinio elito elgesį1
Vatican News

Nepasiduokite pesimizmo kultūrai, žadinkite kraštiečių pasitikėjimą ateitimi, ugdykite solidarumo dvasią, kurią kiekvienas krikščionis pašauktas liudyti kasdienybėje. Krikščioniškas solidarumas yra vilties raugas ypač Graikijoje tebesitęsiančios finansinės ekonominės krizės atžvilgiu.

Diskusija: Ar iš religijos juokiasi tik bedieviai?5

„Kataliko balsas“ birželio 25 d. organizavo diskusiją, kurios pagrindinis tikslas buvo įsivardyti, kuo skiriasi juokai ir patyčios religijos atžvilgiu, kaip elgtis katalikui, manančiam, kad kažkas šaiposi iš jam brangių dalykų.

Bažnyčia apie migrantus Lietuvoje: „Rizika negali sutrukdyti teikti pagalbą“

„Dirbant su pabėgėliais, visada išlieka rizikos elementas, tačiau jis negali sutrukdyti teikti pagalbą.“

Policija ir Katalikų Bažnyčia kviečia telktis sprendžiant šiuolaikinės vergovės problemas

Siekdami, kad joks žmogus nebūtų naudojamas kaip priemonė pasipelnyti, policija ir Katalikų Bažnyčia sutarė sutelkti jėgas šiuolaikinės vergovės problemoms spręsti, derinti veiksmus nepakantumui nužmoginančioms gyvenimo ir darbo sąlygoms stiprinti.

Pristatant encikliką „Laudato Si“: Ne vargšų masė, o turtingųjų vartojimas griauna planetą1
Vatican News

Duomenys rodo, kad didžiąją dalį anglies dvideginio išmeta milijardas žmonių turtingose visuomenėse, o milijardas pačių skurdžiausių – beveik nieko. 

JAV vyskupai: sprendimas dėl santuokos tarp tos pačios lyties asmenų – tragiška klaida4
Vatican News

Tragiška klaida, kuri daro žalą bendrajam gėriui ir pažeidžiamiausiems tarp mūsų – vaikams. Taip reagavo JAV vyskupų konferencija į birželio 26 dieną JAV Aukščiausiojo Teismo priimtą sprendimą.

Arkivysk. S. Tamkevičius Pasaulio ir tradicinių religijų lyderių forume: „religijų bendradarbiavimas – pavyzdys politikams“
Kauno arkivyskupija

Dabartiniame pasaulyje labai svarbu, kad vyktų rimtas tarpkonfesinis bendravimas ir dialogas, kad mes, skirtingų religijų atstovai, taikiai bendradarbiaudami, duotume pavyzdį politiniams veikėjams, jog žmonijos ateitį gali kurti tik taikus dialogas.

Kas pirmiau: geri įsatymai ar geros šeimos?1

Aš teigiau, ir esu tuo įsitikinęs, kad pirmieji krikščionys, ypač pirmaisiais trimis amžiais, sugebėjo pakeisti valstybės įstatymus savo elgesiu. Šiandien negalime reikalauti, kad įvyktų priešingai, – tai yra pakeisti elgesį, remiantis valstybės įstatymais.

Putinas, popiežius, patriarchas: kas juos sieja?
Mykolas Drunga - LRT.lt

Įdomūs bent keliais atžvilgiais yra Maskvos santykiai su Vatikanu. Viena, jie šiuo metu gana intensyvūs. Antra, Romos Katalikų bažnyčia ir Rusijos Stačiatikių bažnyčia turi stiprius, tačiau skirtingus interesus.

Gianni Valente: Popiežiaus ir Putino sąlyčio taškai1

Tai, jog Šventasis Sostas nedelsdamas priėmė pasiūlymą, yra aiškus ženklas, patvirtinantis, kad popiežius ir Vatikano diplomatija nenori įvesti „karantino“ Putino Rusijai, kaip tai daro kai kurios Vakarų grupės.

Pirmieji Maldos pusryčiai Panevėžyje

„Manau, kad krikščioniškas tarnavimas, pasišventimas – labai paprastas: be didelių lozungų, be įpakavimo į spalvotą gražių frazių popierių, bet tikras kaip duona, kaip vaiko žvilgsnis, kaip Dievo Žodis“ – sakė ganytojas.

Šv. Mortos iniciatyva Lietuvoje – pirmas žingsnis žengtas

„Bernardinai.lt“ jau yra rašę apie tai, kad lietuvių delegacija dalyvavo Londone vykusioje konferencijoje, kurioje svarstyta, kaip derėtų bendradarbiauti, sprendžiant vis aktualesnę prekybos žmonėmis arba naujosios XXI amžiaus vergijos problemą.

Išrasti taiką

Iš kurio taško žvelgtume, turėtume kalbėti ne apie religinius karus, o daug konkrečiau, realistiškiau ir proziškiau apie karo religiją.

Europa ir religiniai simboliai: dviejų draudimų trileris

XXI a. Prancūzijoje prasidėjo emocinga diskusija dėl to, ar musulmonėms merginoms galima leisti mokyklose dėvėti religinį šydą (hidžabą). Pačios musulmonės tvirtino, kad hidžabas joms labai svarbus ne tik religinės tapatybės, bet ir moteriškumo simbolis.

Sekuliarizmo grimasos1

XIX a. pabaigos Prancūzijoje Katalikų Bažnyčia suvokta kaip viena svarbiausių grėsmių respublikoniškoms vertybėms. Todėl skubiai buvo kuriama pasaulietinė (visgi veikiau sekuliaristinė) ugdymo sistema, kurios vienas svarbiausių tikslų buvo tai, jog „demokratinis pilietinis lojalumas pakeistų tradicinę religinę tapatybę“.

Nepavykusi sekuliarizmo ataka Kvebeke1

XX amžiaus antroje pusėje Kanadoje vyko svarbūs politiniai ir socialiniai ekonominiai polyčiai, kurie gerokai pakeitė ne tik šią valstybę, bet ir anglakalbės bei prancūzakalbės bendruomenių santykius. 

Didžioji praraja
Mark Greene - LKSB

Kodėl daugybė krikščioniško darbo vadovų ir beveik visa krikščioniška spauda pareiškė savo nuomonę apie "Harį Poterį", tačiau visiškai ignoruoja vyresniųjų klasių moksleivių mokyklinės programos literatūros kūrinių bei kitų vadovėlių turinį?

Sekuliari žiniasklaida ir dvasininkija, kritika ir savikritika3

Koks tūrėtų būti požiūris į kritiką, kurios Bažnyčia sulaukia tiek iš pasaulio, tiek iš savo vidinių sluoksnių, puikiausias pavyzdys šiandien yra popiežius Pranciškus. 

Kiek krikščionių ir musulmonų bus pasaulyje 2050-aisiais?3

Jei gimstamumas, jaunimo populiacijos dydis ir dabartinis perėjimo į kitą religiją lygis liks toks pat, 2050 metais krikščionybė vis dar bus didžiausia pasaulio religija. Tačiau islamas augs labai greitai ir galimai viršys krikščionių skaičių 2070 metais.

Kodėl jaunuoliai radikalizuojasi? Arkivysk. B. Auza: daugiau dėmesio šeimoms1
Vatican News

Spėjama, kad 2015 metų pradžioje iš svetur į Siriją ir Iraką atvykusių kovotojų skaičius viršijo 20 000 iš maždaug 50 valstybių. Atvykusieji iš Europos, turimais duomenimis, sudaro apie penktadalį.

Tim Vickers. Didžioji galimybė15
LKSB

Tokiame pasaulyje kaip mūsų dažnai geriausia vieta užmegzti draugystę su nekrikščionimis yra mūsų darbovietė. 

Matthias Kamann: „Nutylėti armėnų genocido nevalia nė vienam krikščioniui“

Krikščionybė – prisimenanti religija su stipria kaltės sąmone. Todėl abiejų konfesijų, katalikų ir protestantų, krikščionys taip aiškiai smerkia Osmanų valdžios vykdytą armėnų genicidą.

Prancūzija: ligotos pasaulietiškumo formos
Vatican News

Prancūzų žiniasklaidoje aptarinėjamas paramos koncerto islamistų ekstremistų žiauriai persekiojamų Rytų krikščionių labui reklamos atvejis.

Indianos valstijos valdžia kaltinama, jog jos pastangos ginti religijos laisvę įtvirtina diskriminaciją

Tačiau tokią kritiką griežtai atmeta Indianos gubernatorius, tvirtindamas, kad pataisomis siekiama ne ką nors apriboti, bet tik apsaugoti  žmones nuo perteklinės valstybės priežiūros.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos stebuklas2

2015 metų kovo 19 dieną sukanka 43 metai, kai 1972 m. kovo 19 d. pogrindžio sąlygomis Lietuvoje buvo išleistas pirmasis žurnalo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ numeris.

Apie (ne)teisingą karą4

Bendraudamas su žmonėmis, kurie mano, jog teisinga remti kurią nors pusę kariniame konflikte, paprastai greitai įsitikinu, jog abejų pusių patriotai panašiai argumentuoja, kodėl krikščionims leistina žudyti ar net kankinti kitus žmones.

Gavėnia ir politika

Politiniam gyvenimui taip pat reikia pokyčių, tad į jį įsitraukę žmonės turi pagalvoti apie tai gavėnios metu. 

Ar krikščionims dera būti tolerantiškiems?4

Krikščionims derėtų ne ignoruoti „tolerancijos“ diskursą, bet į jį išmintingai įsitraukti, išlaisvinant jį nuo reliatyvistinių kompleksų.

Krikščionių persekiojimai – tema, kurios negalima nutylėti7
Donatas Puslys - Ateitis

Iš viso to, kas buvo pasakyta, darosi aišku – krikščionių persekiojimas nėra lokalinė problema, o pavojus, reikalaujantis globalaus dėmesio ir įsipareigojimo veikti. Veikti todėl, kad Kristuje visi esame broliai ir negalime likti abejingi savo artimo kančiai.

Salmanas Rushdie: „Mirties nuosprendis išmokė nesileisti į kompromisus“5

Manau, kad knygos ir turi paskatinti debatus. Jos puikios tuo, kad gali priversti visuomenes arba kultūras įsitraukti į pokalbį, kurio šios mielai išvengtų. Galbūt vykstant ginčams galima ko nors išmokti.

Iliustruotojas Ali Dilemas: „Karikatūra – tai savotiška terapija“3

Humoras reliatyvizuoja dramą. Daugeliui žmonių reikalingas mano žvilgsnis. Jis padeda net tada, kai drama ir toliau lieka drama. Privalome su ja gyventi, nes privalome išgyventi. 

„Charlie Hebdo“: sekuliarizmas – tai ne sprendimas, o problema3
Tim Stanley - Literatūra ir menas

Benediktas to atvirai nepasako, bet Europa nesusikalba su islamu todėl, kad mes šnekame visiškai skirtingomis kalbomis – vieni agresyvaus sekuliarizmo, kiti – agresyvaus religingumo.

Mustafa Cerićas: „Nusikaltėliai neturi nieko bendro su islamu“6

„Jei islamas būtų toks, kokį jį mato Paryžiaus teroristai, nebūčiau musulmonas“, – teigia buvęs Bosnijos ir Hercogovinos vyriausiasis muftijus ir vienas Bosnijos mokslo ir menų įkūrėjų Mustafa Cerićas.

Europos Tarybos rezoliucijos apie netoleranciją krikščionims ir apie teisę įžeisti bei šokiruoti
Vatican News

Ir Valeriu Ghiletchi mini „Venecijos komisijos“ perspėjimą, kad išraiškos laisvės apribojimais neturima būti pasinaudojama nepatinkančių pažiūrų eliminavimui. Taip išraiškos laisvė ne apginama, bet mažinama. 

Vatikano diplomatas: moterys neproporcingai nukenčia konfliktuose
Vatican News

Bažnyčia per savo institucijas visame pasaulyje padėjo ar padeda tūkstančiams prekybos žmonėmis ir seksualinės prievartos aukoms visame pasaulyje. Tačiau „pavergimo kultūros“ atsisakymas turi būti visų reikalas.

Laida „Kultūra ir religija“ – apie krikščionių vienybės siekius
Mažoji studija

„Mažosios studijos“ laidoje „Kultūra ir religija“ kunigas Arūnas Peškaitis OFM kalbina solidžiausios ekumeninės organizacijos, „Lietuvos Biblijos draugijos“, narius.

Tikintys piliečiai pasaulietinėje valstybėje3

 Sekuliarizmas – tai religijai priešinga ideologija, pastanga perimti ne tik institucijų, bet ir piliečių socialinių praktikų (neretai ir mąstymo) kontrolę. Mums geriausiai pažįstamas sekuliarizmo pavidalas – sovietinis ateizmas.

Bernardinai TV. Bendradarbiavimas yra tikrasis atsakymas

Kovoti už sąžinės laisvę – tai kovoti, kad būtų vertinamos tos savybės, kurios reikalingos eiti pareigas, o ne kovojama prieš tikinčiuosius.

Vilkaviškio vyskupo R. Norvilos kalba Laisvės gynėjų dienos minėjime

Jūsų Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidente, Seimo Pirmininke, Ministre Pirmininke, Jūsų Ekscelencijos ambasadoriai, gerbiamieji Seimo nariai, visi šio iškilmingo posėdžio dalyviai!