Religija ir visuomenė | Religija

Popiežius Pranciškus susitiko su diplomatiniu korpusu
Vatican News

Kalbos pradžioje popiežius atkreipė dėmesį į Jėzaus gimimo scenoje šalia džiaugsmo ir taikos žinios akivaizdžiai matomą ir priešingą žinią – atmetimą, kietą žmonijos širdį, nenorinčią priimti Kūdikio.

Nepaklusti valdžiai?

Kaip turėtų reikštis krikščioniška laikysena politinės valdžios atžvilgiu? Ar gali tikintis žmogus valdžiai nepaklusti? Jeigu taip, kokiais atvejais? Kiek reikia jai paklusti ir gerbti, o kiek priešintis? Jeigu priešintis, tai kokiomis formomis: protestu, reforma, revoliucija? 

Charlie Hebdo ir žodžio laisvė43

Taigi, žodžio laisvė yra aukščiau už Dievą ir religijas, o jos priešininkai, laikantys Dievą ir religiją aukščiausia vertybe, yra barbarai, verti drąsios nepagarbos. Tačiau kažkodėl raginama už sudievintą žodžio laisvę melstis Dievui, antraeilei vertybei...

Kun. Marek Adam Dettlaff OFM Conv.: „Pastatų grąžinimas vilkinamas dėl privačių asmenų interesų“4

Nepaisant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimo, kad Mažesniųjų brolių konventualų ordinas turi teisę į vienuolyno nuosavybės teisės atkūrimą, procesas yra vilkinamas.

Monika Midverytė OFS. Lengviau apsimesti, kad prekybos žmonėmis aukų nėra, bet...

Prekyba žmonėmis šiuo metu yra antra pagal pelningumą nusikalstama veika, nusileidžianti tik nelegaliai ginklų prekybai.

Krikščionys Šventojoje Žemėje: „Mes parblokšti, bet nežuvę...“2

Aš, kaip palestinietis krikščionis, sakau: „Nustokite mane apibrėžti, nustokite man klijuoti etiketes. Tiesiog įsiklausykite, ką aš iš savo pusės turiu pasakyti.“

Popiežiaus Pranciškaus kreipimasis į Europos Tarybą
Katalikai.lt

Steigėjai planavo atkurti Europą abipusės tarnystės dvasia, o tai ir šiandieniame pasaulyje, labiau linkusiame reikalauti nei tarnauti, turėtų būti Europos Tarybos užduoties skatinant taiką, laisvę ir žmogaus orumą kertinis akmuo.

„Standing ovation“ Europarlamente – popiežiui Pranciškui10

Šiandien popiežius Pranciškus lankėsi Strasbūre, kur kreipėsi į Europos Parlamento bei Europos Tarybos narius. Daugybę kartų popiežiaus žodžius pertraukė plojimai, o kalbą baigusį Katalikų Bažnyčios vadovą europarlamentarai išlydėjo plojimais ir stovėdami.

Šventasis Sostas įteikė ordiną buvusiam Libano prezidentui
Vatican News

Popiežius Pranciškus apdovanojo buvusį Libano prezidentą generolą Michel Suleiman Pijaus IX ordino Riterio didžiuoju kryžiumi.

„EXIT“: Šveicarijos eutanazijos šalininkų iššūkis katalikams31

Filmas kelia du svarbius klausimus: kaip tikėjimo neturintys žmonės skleidžia savo instinktyvius religinius jausmus pokrikščioniškame pasaulyje? Ir kuo skiriasi ši nuoširdi užuojauta nuo krikščioniškosios?

Pranciškus Mokslų akademijoje: gamtos evoliucija neprieštarauja sukūrimo sąvokai3
Vatican News

Kai skaitome Pradžios knygoje apie sukūrimą, rizikuojame įsivaizduoti Dievą tarsi magą, kuris burtų lazdele galėjo sukurti visus dalykus. Bet taip nėra. Jis sukūrė būtybes ir leido joms vystytis pagal duotus vidinius dėsnius, kad pasiektų pilnatvę.

L. Slušnys: žurnalistų etiką galėtų prižiūrėti ne vien žurnalistai
LRT.lt

Pagal Seime svarstomas Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, vietoj ŽLEK pradėtų veikti Visuomenės informavimo etikos asociacija, kurią sudarytų tik žiniasklaidos ir leidėjų organizacijų atstovai. 

Guoda Azguridienė. Eutanazija ir kiti sprendimai kirvuku8
Naujasis Židinys-Aidai

Žmonės įvairiai sprendžia klausimus, kai jie susipina į neišpainiojamą mazgą. Vieni kantriai painioja, neburnodami, kiti painioja nekantriai, skųsdamiesi ir keiksnodami, treti paima kirvį (kalaviją) ir mazgą perkerta.

Kas bendro tarp Bažnyčios klebono ir verslo įmonės vadovo?

Ar verslininkai nesibaimina dalyvauti verslo konferencijose, kuriose kalbama ne tik apie sausas technikas, kaip padidinti apyvartas, bet, kuriose akcentuojama, kad verslas gali būti etiškas, moralus ir suderinamas su tikėjimu, dvasingumu?

Pasaulinė lyderystės konferencija vyks trijuose Lietuvos miestuose

Ši konferencija skirta atgaivinti mus dvasiškai, mesti iššūkį neveiksmingiems būdams vadovauti, sužadinti norą daryti geriausia dėl mus pašaukusio Kristaus.

Per plauką nuo tikslo, arba Kam reikalingas stereotipinis žaidimas apie kultūras

Lietuvoje prieš porą metų išleisti stalo žaidimai apie kultūras iškart nesulaukė didesnio visuomenės dėmesio. Klausimų iškilo katalikiškų mokyklų ir vaikų dienos centrų pedagogams, kai žaidimas pasiekė juos. Tarsi sveikintinas dalykas, tačiau koks šaukštas deguto šįkart sugadino statinę medaus?

Radikalaus islamo plitimas Europoje4

Pastarųjų mėnesių įvykiai Irake ir Sirijoje atkreipė dėmesį į europiečius, kovojančius ISIS gretose bei radikalių pažiūrų musulmonų bendruomenių plitimą Europoje.

Jorko arkivyskupas tvirtina, kad Britanija turėtų aktyviau padėti Artimųjų rytų krikščionims

Jorko arkivyskupas, antrasis Anglikonų bažnyčios hierarchijoje dvasininkas, Johnas Santemu kreipėsi į Jungtinės Karalystės valdžią, ragindamas aktyviau padėti Artimuosiuose Rytuose persekiojamiems krikščionims.

Ukrainos Graikų katalikų bažnyčios arkivyskupas S. Ševčiukas: „Šalis išgyvena ypač sudėtingą situaciją“
Vatican News

Ukrainos Graikų katalikų bažnyčios vadovas paskelbė kreipimąsi į Europos vyskupus, religinius, politinius lyderius ir geros valios žmones prašydamas palaikymo Ukrainai išgyvenant ypatingai sudėtingą situaciją.

F. Lombardi SJ: Kokia Popiežiaus žinia santykių su Šventuoju Sostu nepalaikančioms šalims?
Vatican News

Popiežius nori, kad tų šalių vadovai nežiūrėtų į Šventąjį Sostą kaip į galios centrą, norintį plėstis savo įtaką jų teritorijose. Šventasis Sostas turi religinį autoritetą, kuris skiriasi nuo politinės ir civilinės valdžios. 

Anglikonų arkivyskupas: „Reikia labiau koordinuoti kovą su prekyba žmonėmis“
Vatican News

Kartais prekybos žmonėmis apribojimams nereikia itin didelių pastangų, pakanka, pavyzdžiui, didelėms įmonėms rimtai pasidomėti, kas yra jų tiekėjai, kaip jie dirba ir, aptikus išnaudojimų atvejus, imtis priemonių. 

JAV ataskaita apie religijos laisvę pasaulyje2
Vatican News

Tai viena iš išsamiausių tokio tipo ataskaitų, aprėpianti kiekvieną pasaulio valstybę, aprašanti valstybių teisines normas, valdžios ir visuomenės nuostatas religijos laisvės atžvilgiu, pateikianti konkrečius faktus ar įvykius.

Patriarchas Sabbah: Gazoje vyksta bergždžios žudynės
Vatican News

Patriarchas emeritas kvietė į taiką pažymėdamas, kad taikos galima siekti tik taikingais būdais. Jau šešis dešimtmečius matome, pažymėjo patriarchas, jog karai, ginklai, žudynės nesugeba užtikrinti jokios taikos. 

Dalius Stancikas. Be teisės pasikeisti: kun. A. Svarinsko prisiminimui8

Suprasdamas, kad kova tarp gėrio ir blogio amžina, Alfonsas Svarinskas ir atkūrus nepriklausomybę liko toks pat nenuilstantis bekompromisis dvasinis karys, kaip ir okupacijos laikais: buvo pirmojo parlamento narys, vėliau karo kapelionas, nuolatinis įvairių mitingų ir protestų tribūnas ar dalyvis.

Ką reiškia būti neturtinga Bažnyčia?10

Mūsų krizė šiandien yra ta, kad jei kiek krenta palūkanos banke, klausiame, kaip tai įmanoma, tačiau kai žmonės miršta iš bado, tai yra normalu. Neturtinga Bažnyčia ir Bažnyčia vargšams turi kovoti su tokiu mentalitetu. 

Europos žmogaus teisių teismas: integralus veido uždangalo draudimas Prancūzijoje yra teisėtas7
Vatican News

Liepos 1 dieną Europos žmogaus teisių teismas paskelbė sprendimą S.A.S byloje prieš Prancūziją. Šios bylos centre buvo nuo 2011 metų Prancūzijoje įsigaliojęs įstatymas, kuris draudžia veido uždangalus viešose vietose...

Dauguma islamo šalių gyventojų – prieš islamistinį ekstremizmą2
Vatican News

Žymus tyrimų institutas „Pew Research Center“ paskelbė studiją, kuri rodo, kad dauguma islamo šalių gyventojų yra prieš islamistinį ekstremizmą, prieš prievartą religijos vardu ir civilių žūtis.

Atsibudęs iš komos po 15 metų, arba Kitoks žvilgsnis į eutanaziją1

Nelaimė įvyko, kai 32 metų amžiaus Miguelis vežė savo automobiliu namo dvi merginas po kartu praleisto vakaro. Tai buvo dvi merginos, „kurias sutikau tą beprotišką naktį“.

Įvykiai Irake: ar jie skelbia krikščionybės sunaikinimo regione išvakares?

Islamistinėms jėgoms besiruošiant pulti Bagdadą, senos krikščionių bendruomenės likimas skendi nežinioje.

„Business Insider“: metas pripažinti, jog Bažnyčia visuomet buvo teisi dėl kontracepcijos13

Gerai, kad žmonės vaisingi bei dauginasi ir, nepaisant to, ką asmeniškai galvojame apie Bažnyčios poziciją kontracepcijos atžvilgiu, panašu, jog jos mokymas pranašingas. 

Tęsiasi krikščionių „tramdymo“ akcija Kinijos Džedziango regione
Vatican News

„Asianews“ sukaupė dokumentaciją mažiausiai apie 64 bažnyčias, kurios nukentėjo įvairiais laipsniais: kai kuriais atvejais buvo apsiribota kryžiaus nukabinimais, o kitais atvejai žengta toliau – nugriauti bokštai ar kitos statinių dalys.

Margaret Karram: „Siekiant taikos Šv. Žemėje reikia amatininko kantrybės“

Vienintelė moteris krikščionių delegacijoje M. Karram, buvo ir vienintelis moters balsas, nuskambėjęs Vatikano soduose maldos už taiką susitikime, greta popiežiaus Pranciškaus, patriarcho Baltramiejaus, prezidentų Sh. Pereso ir M. Abbaso.

Apie internetą, vertybes ir demokratiją

Tai iššūkis visiems, kurie naršo tinkle: suprasti, kas yra laisvė, kad išvengtume naujo Babelio bokšto.

Popiežius Pranciškus: „Linkiu taikos Izraeliui ir visiems Vidurio Rytams“1

Šios šventos vietos Jeruzalėje nėra monumentai ar muziejai turistams, tačiau vietos, kuriose tikinčiųjų bendruomenės kasdien išreiškia savo tikėjimą ir kultūrą, kur jos vykdo artimo meilės darbus. 

Popiežius ragina Palestinos ir Izraelio vadovus susitikti bendrai maldai už taiką
Vatican News

Pasibaigus Betliejuje aukotoms Mišioms, prieš Vidudienio maldą, popiežius Pranciškus kreipėsi į Palestinos ir Izraelio prezidentus ir pakvietė juos atvykti į Romą kartu melstis už taiką.

Lietuvos vyskupai: susimąstykime, kas mums atstovaus Europos Parlamente11

Lietuvos vyskupai, 2014 m. gegužės 8-9 dienomis susirinkę į plenarinį posėdį Birštone, priėmė kreipimąsi artėjančių Europos Parlamento rinkimų proga.

Kontroversija Harvarde: satanistinės apeigos – teisė į saviraišką?1

Kaip praneša foxnews.com, planuotos satanistinės apeigos buvo atšauktos, motyvuojant tuo, kad sulaukė plataus pasmerkimo iš religinių bei švietimo vadovų, kurie įvykį pavadino tikinčių žmonių įžeidimu.

„Rachelės vynuogynas“ – mirtį išstumia gyvenimas3
Artuma

Abortas palieka itin skaudžius pėdsakus tai išgyvenusiai moteriai ir jos vyrui. Rachelės vynuogynas – tai vieta, kur abortą išgyvenę asmenys gali susitaikyti su šiuo skausmu, išgyventi atleidimą, susigrąžinti viltį ir gyti. 

Charles Moore. Britų krikščionys jaučia įtakingų ir karingų ateistų puolimą9

D. Cameronas praeitą savaitę pareiškė, kad Britanija yra krikščioniška valstybė. Atsiliepdami į šį pareiškimą, 55 visuomenės veikėjai, daugiausia ateistai, dienraštyje „The Telegraph“ paskelbė laišką, tvirtindami, kad taip nėra. Juokingiausia, kad teisios abi pusės.

Dviejų popiežių kanonizacija – medijas užtvindęs įvykis2

Štai Jono XXIII ir Jono Pauliaus II paskelbimo šventaisiais įvykiui nušviesti sukurta informatyvi internetinė platforma, padėsianti įvykyje dalyvauti kuo didesniam žmonių skaičiui visame pasaulyje.

Kijevo graikų katalikų vyskupo augziliaro komentaras apie situaciją Ukrainoje
Vatican News

Pasak jo, yra rimtų abejonių ar pati Maskvos patriarchato Ortodoksų Bažnyčia trokšta nuoširdaus dialogo meilėje ir tiesoje su Katalikų Bažnyčia.

Kler ir Fransua Marty ir jų „palaimintieji“ bedarbiai
Magnificat leidiniai

Klara ir Fransua tęsia savo misiją giliai įsitikinę, kad Dievas nori tokios jų tarnystės; jie yra laimingi. „Gavę šią malonę, padedame kitiems tapti „palaimintaisiais“ jų nedarbe, nepritekliuje, mokantis vadybos ar darbo su technologijomis.“

Laikinasis Ukrainos prezidentas O. Turčynovas: „Šalis pakils, jei parklups prieš Dievą“1

Kai sužlugo komunistinės idėjos, iškilo klausimas, kur eiti... Būdamas mokslininku bandžiau rasti logišką išvadą, kuri mane atvedė pas Kūrėją. Pradėjau skaityti Bibliją. 

Rusijos Stačiatikių Bažnyčios pareiškimas apie krizę Ukrainoje ir Kryme5

Rusijos Stačiatikių Bažnyčios Sinodas kovo 19 d. paskelbė pareiškimą apie situaciją Ukrainoje ir Kryme. Siūlome susipažinti.


David Nazar SJ: „Ukrainoje galutinai mirė Sovietų Sąjunga“
Vatican News

Italų jėzuitų žurnalas „Popoli“ paskelbė Ukrainos jėzuitų provincijos vyresniojo David Nazar straipsnį, kuriame bandoma plačiai pažvelgti į tai, kas šiomis dienomis dėjosi Ukrainoje ir Kryme. 

Pristatyta religijų kovos prieš šiuolaikinę vergovę ir prekybą žmonėmis iniciatyva 1
Vatican News

Pirmadienį, kovo 17 dieną, Romoje, Vatikano Radijo būstinėje, buvo pristatyta Religijų kovos prieš šiuolaikinę vergovę ir prekybą žmonėmis ilgalaikė (iki 2020 metų) iniciatyva. 

Romoje – „Kryžiaus kelias už nukryžiuotas moteris“
Vatican News

Kryžiaus kelias, kaip solidarumo ženklas ir malda už moteris, nukentėjusias nuo prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto.

Nigerijos katalikų ir anglikonų bendruomenių atstovai: terorizmas šalyje tarpsta dėl korupcijos
Vatican News

Maidugurio vyskupas Oliver Dashe Doeme sako, jog Boko Haram veiksmų ištakose – korupcija, pagrindinė šalies problema.

Edis Kalebas. Apie dvi religijas, arba kur baigiasi Marijos žemė1

Dievo paieškose esu naujokas, tad nutariau labai pats nevargti, o pasinaudoti kitų patirtimi. Tikriausiai, tie kiti jau bus seniai išsisprendę pasirinkimo vargus ir gerokai nukeliavę į priekį.

Gintaras Sungaila. Rusijos Ortodoksų Bažnyčia nėra Putino koziris10

Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios pirmasis hierarchas Onufrijus sausio 3 dieną kreipėsi į patriarchą Kirilą su prašymu, kad šis pabandytų padaryti įtaką Putinui. Maskvos patriarchato tikintieji Ukrainoje aiškiai patys pasakė: mums jokio karo nereikia, ačiū.