Katechezė | Religija

„Klausk „Bernardinų“: nelygybė Švenčiausioje Trejybėje?

„Kodėl Jėzus Dievą Tėvą vadina aukštesniu? Ar tai reiškia, kad Švenčiausiojoje Trejybėje yra hierarchija?“ Atsako kun. dr. prof. Rimas Skinkaitis. 

Sekminių meditacija. Kada sugebėsiu džiaugtis kitu
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Sekminių dienos Dievo žodis kalba apie duris.

Šventoji Dvasia yra viskas

Kai atsiveriame Jos viską atnaujinančios meilės veikimui, patiriame ir „švento apsvaigimo“ maldoje akimirkų, kurios mus stipriau įkvepia nebepriklausyti sau.

Tu gavai Šventąją Dvasią, tai kodėl nekalbi visomis kalbomis?
Katalikai.lt

Anomis dienomis vienas žmogus, gavęs Šventąją Dvasią, galėjo prabilti visomis kalbomis. Šiandien visomis kalbomis prabyla Bažnyčia.

„Klausk „Bernardinų“: kuo skiriasi siela nuo dvasios?

Kaip suprasti tokius terminus kaip „siela“, „dvasia“ ar „sudvasinta siela“? Į skaitytojos klausimą atsako kun. Saulius Rumšas, OP.

Laukdami Sekminių, garbinkime Dievą

Didžiausi Šventosios Dvasios stebuklai nutinka ne dėl mūsų maldavimo, bet kaip atsakymas į garbinimą. Tad nugramzdinkime virusą garbinimo jūroje ar bent pabandykime tai padaryti. 

Popiežius Pranciškus: kiekvieno iš mūsų istorija gali tapti Evangelijos papildymu

Popiežiaus Žinia 54-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga.

Sekmadienio meditacija. Dievo buveinė – ne vien Jeruzalė, o visa žemė
Benedicte Rollin RA - Bernardinai.TV

Šventojo Rašto pasakojimas ragina atpažinti, kad šis išsiskyrimas leidžia Jėzui nauju būdu pasilikti tarp savųjų.

Meilė ir įsakymas – prieštaringi ar neatskiriami?
Adelė Pilipavičiūtė - Bernardinai.TV

Įstatymo raidė ir meilės dvasia – argi tai suderinami dalykai?

Su Jėzumi vienijimosi garantija

Meilė – panašėjimas į tai, į ką nukreipiamas mūsų dėmesys ir širdis.

Gražiausioji Saliamono giesmė: „Tavimi mes džiaugsimės ir linksminsimės“
Valdas Mackela - Kelionė

Žvilgsnis į ketvirtąją Giesmių giesmės eilutę, kuri atskleidžia Mylimosios troškimo jėgą, tikrojo džiaugsmo šaltinį ir įstatymo dovaną, suvienijančią protą ir jausmus.

Karantinas – naujo proveržio galimybė

Tegul karantinas tampa nauja augančios artumos su Viešpačiu galimybe.

Sekmadienio meditacija. „Darysite darbus didesnius nei mano“
Aurimas M. Juozaitis - Bernardinai.TV

 Nė vienas nežinome, kur pasibaigs mūsų gyvenimo kelionė.

Sekmadienio meditacija. Ką man reiškia būti pašauktam vardu?
Agnė Žemaitytė - Bernardinai.TV

„Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda."

Popiežius Pranciškus: dėkokime Dievui už savo pašaukimą

Popiežiaus Pranciškaus žinia 57-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga.

Klausk „Bernardinų“: kodėl mokiniai neatpažino prisikėlusio Jėzaus?

Į skaitytojos klausimą atsako VDU Katalikų teologijos fakulteto docentas dr. Artūras Lukaševičius.

Sekmadienio meditacija. Kaip atpažinti Prisikėlusį savo gyvenime?

Matyti – ne tas pat, kaip žiūrėti, o klausyti – ne tas pat, kaip girdėti.

Kristus prisikėlė ne savo paties išganymui

Gyvenimo Velykų dvasia labiau nei ištroškusiai elnei vandens reikia mums, o ne Jėzui.

Blogio problema Augustino raštuose (II). Apie blogio prigimtį ir kilmę

Kas yra blogis? Ir kaip jis atsirado pasaulyje, jeigu geras Dievas viską sukūrė gera? 

Marijos troškimas

Marija iš Magdalos puikiai žinojo ko trokšta jos širdis  Kristaus, vienintelio, kuris gali numalšinti mūsų meilės troškulį. 

Velykų rekolekcijos namie. VIII diena: Su meile atleisiu tiems, kurie mane įžeidinėja. Gailestingumas perkeičia!

Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas kviečia į nuotolinę rekolekcijų savaitę.

Gailestingumo sekmadienio meditacija. Ramybė, prasiskverbianti pro bet kokias duris
Kun. Povilas Narijauskas - Bernardinai.TV

Visame pasaulyje jau 20 kartą švenčiamas Dievo Gailestingumo sekmadienis.

Velykų rekolekcijos namie. VI diena: Ištiesiu ranką tiems, kuriuos myliu ir kuriuos turėčiau labiau mylėti

Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas kviečia į nuotolinę rekolekcijų savaitę.

Velykų rekolekcijos namie. V diena: Atsiveriu naujovei. Pasitikėsiu savo broliais ir seserimis!

Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas kviečia į nuotolinę rekolekcijų savaitę.

Velykų rekolekcijos namie. IV diena: Dalijuosi savo gyvenimu. Išeinu į susitikimą su savo broliais ir seserimis

Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas kviečia į nuotolinę rekolekcijų savaitę.

Velykų rekolekcijos namie. III diena: Gyvenimas yra dovana!

Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas kviečia į nuotolinę rekolekcijų savaitę.

Velykų rekolekcijos namie. II diena: Žvelgiu su viltimi. Gyvenimas trykšta!

Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas kviečia į nuotolinę rekolekcijų savaitę. 

Velykų sekmadienio meditacija: „Prisikėlimas atveria neįtikėtiną horizontą“
Arkivysk. Kęstutis Kėvalas - Bernardinai.TV

Pirmojo Velykų ryto įvykiai labai panašūs į tai, ką išgyvename šiomis dienomis.

Velykų rekolekcijos namie. I diena: Jis keliasi

Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas kviečia į nuotolinę rekolekcijų savaitę. Pradedame nuo Velykų sekmadienio. 

Kaip Velykas švęsti namuose

Per šias šv. Velykas kaip niekad svarbu prisiminti, kad šeima vadinama namų Bažnyčia. Velykų stalo valgių palaiminimas ir gražiausios Alleluia giesmės maldai namuose.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Keturioliktoji stotis: Jėzus palaidojamas kape

Suspengia didžioji šabo tyla, kai visa sustoja. Užgula vienatvė.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Tryliktoji stotis: Jėzus nuimamas nuo kryžiaus

Patirdama savo bejėgiškumą, Marija priima savin visas mirtis, kaip kad Jėzus prisiėmė ant savęs visą pasaulio blogį.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Dvyliktoji stotis: Jėzus miršta ant kryžiaus

Jėzus mirė daugybės žmonių apsupty, tačiau patirdamas visišką vienatvę.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Vienuoliktoji stotis: Jėzus prikalamas prie kryžiaus

Virusas mus prikala namuose, ligoninėse, iškelia mus ant kryžiaus, mus pažemina, niekais paverčia visą mūsų galią ir aroganciją. 

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Dešimtoji stotis: Jėzui nuplėšia darbužius

Visos keturios Evangelijos pamini, kad kareiviai pasidalino drabužius. Nesako, kad kareiviai išrengė Jėzų.

Verbų sekmadienio meditacija. Kad pasiaukojimas tikrai taptų gėriu kitiems

Triumfališkai pasitinkantys žmonės galbūt yra vienas iš paskutinių Jėzaus gundymų.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Devintoji stotis: Jėzus parpuola trečią kartą

Liaudies pamaldume įsitvirtino tikėjimas, kad Jėzus pakeliui į Kalvariją suklupo tris kartus. Kas žino, gal tų suklupimų buvo kur kas daugiau...

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Aštuntoji stotis: Jėzus sutinka Jeruzalės moteris

Lukas visada dėmesingai perteikia meilingą moterų buvimą Jėzaus aplinkoje – šios ištikimos mokinės seka jį iki kryžiaus papėdės.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Septintoji stotis: Jėzus parkrenta antrą kartą

Kryžių jau neša Simonas Kirenietis, tačiau Jėzus vis tiek darsyk suklumpa.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Šeštoji stotis: Veronika nušluosto Jėzui veidą

Anot Rytų tradicijos, moteris, pakeliui į Kalvariją nušluosčiusi Jėzui veidą, vadinosi Berenikė. Kad ir koks būtų jos tikrasis vardas, lotyniškoji tradicija jį pakeitė nauju: Vera icona.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Ketvirtoji stotis: Jėzus susitinka savo motiną

Ką galvojo Marija, pamačiusi prieš save nuplaktą ir kraujuojantį savo sūnų, kryžiaus naštos slegiamą? 

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Trečioji stotis: Jėzus parkrenta pirmą kartą

Kiek puikybės, kiek išdidumo sklidinas mūsų įsitikinimas, jog esame pranašesni už kitus, užtikrinti savimi, emancipuoti net nuo Dievo, be kurio puikiausiai galime apsieiti.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Antroji stotis: Jėzus paima nešti kryžių

Koks sunkus kryžius uždėtas ant mūsų visuomenės pečių: sustojo visiškai viskas, išskyrus užkratą.

Sekmadienio meditacija. Kai nuvilia Dievas

Retai kas nesame jautęs nuoskaudos Dievui, kodėl reikiamu metu Jo nebuvo šalia, kodėl neapsaugojo nuo kančios?

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Pirmoji stotis: Jėzus pasmerkiamas mirti

Kas žino, kas apie mirties nuosprendį praneš man: gal gydytojas, gal šeimos narys, o gal veriantis infarkto skausmas.

Popiežius: manėme, kad sergančiame pasaulyje išliksime sveiki
Vatican News

Bebaimiai skverbėmės pirmyn, manydami, kad sergančiame pasaulyje išliksime sveiki. Dabar, plaukdami audringa jūra, maldaujame tave: „Pabusk, Viešpatie!“

„Sveika, Marija“ – vienas apmąstymas širdimi

Tradicija yra jėga, kuria galime nugalėti piktojo pagundas tuomet, kai to padaryti nepajėgiame protu. Tradicija bendruomenei virsta įpročiu asmeniui.

Ar susilaikymas nuo Eucharistijos gali būti į naudą? Popiežiaus Benedikto XVI atsakymas

Dvasiniam gyvenimui nesveika virsti gryna rutina – bukoje rutinoje nesusimąstome, kodėl ką nors darome, joje nėra vidinės aistros ir sąmoningo pasirinkimo.