Katechezė | Religija

Kieno maldos išklausomos?14

Ištrauka iš garbingojo arkivyskupo Fultono Sheeno (1895–1979) knygos „Aukštyn širdį“.

Tikslas nr. 1 – patikti Jam31

Šio sekmadienio Evangelijoje iš pirmo žvilgsnio ne iš karto pastebime, jog kanaanietė, maldaudama Jėzų, kad Jis išgydytų jos dukrą, visa esybe patinka Viešpačiui.

Marija teatneša daugiau šviesos ir vilties4
Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ - vatikano radijas

Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius homilija Pivašiūnuose per Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidų pirmąją dieną. 

Popiežius sekmadienio vidudienį: Su Jėzumi įveiksime gyvenimo audras
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus komentavo šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie audringu ežeru plaukusius apaštalus, apie jų išgąstį ir apie Jėzų, kuris juos ramina atėjęs vandens paviršiumi.

Dėkoti – mintis paversti kūnu 72

Jei mūsų protas ir širdis kasdien kaip kempinė sugertų visa, kas išeina iš Jėzaus lūpų, mes neužmirštume Jam spontaniškai padėkoti net už nereikšmingus dalykus.

Pranciškus: Jėzaus širdis gailestinga
vatikano radijas

Maldininkams skaitytoje katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie Jėzaus Gailestingąją širdį ir jo galią atleisti nuodėmes.

Popiežius sekmadienio vidudienį: vasarą pailsėkime, bet neužmirškime kenčiančiųjų
vatikano radijas

Nors Romoje šiomis dienomis itin karšta sekmadienį maldai Šv. Petro aikštėje buvo susirinkę apie 10 tūkst. žmonių.

Popiežius Pranciškus: Krikštas – gyvenimo su viltimi pradžia
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus bendrojoje audiencijoje kalbėjo apie krikštą – „duris“, pro kurias įžengiame į viltį.

Popiežius: Dievo karalystė dovanojama, bet jos reikia ieškoti12
vatikano radijas

Kaip priminė popiežius, sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą perteikė kelis Jėzaus palyginimus apie Dievo karalystę, kurie tarpusavyje turi panašumų.

Popiežius: Jėzus mus moko neskirstyti žmonių į gerus ir blogus
vatikano radijas

Dievo kantrybė – taip, pasak popiežius Pranciškaus, dviem žodžiais galime apibūdinti žinią, kurią Kristus mums skelbia palyginimu apie kviečius ir rauges (Mt 13,24-31). 

Kard. Parolinas: šv. Pranciškus turi ką pasakyti ir mūsų laikų žmonėms
vatikano radijas

Pasak kardinolo Parolino, pakaktų įgyvendinti tik nedidelę dalį tos žinios, kurią skelbė šv. Pranciškus ir būtų išspręsta didelė dalis pasaulį slegiančių problemų.

Popiežius Pranciškus: kokia mūsų širdies dirva?1
vatikano radijas

Liepos mėnesį sustabdyti visi popiežiaus Pranciškaus viešosios veiklos įvykiai, išskyrus sekmadienio vidudienio maldos susitikimus. Šventasis Tėvas komentuoja sekmadienio Evangeliją. 

Vidudienio malda: kuo arčiau Jėzaus, tuo arčiau Dievo tautos
vatikano radijas

Vidudienio maldos susitikime, šv. Petro aikštėje, popiežius Pranciškus komentavo dienos skaitinį iš Evangelijos Matą.

Kankinystė kaip krikščioniška viltis
vatikano radijas

Trečiadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė maldininkus bendrojoje audiencijoje, jiems skaitytoje katechezėje kalbėjo apie krikščionišką viltį kaip kankinių stiprybę.

Popiežiaus Pranciškus vyskupystės sidabrinis jubiliejus
vatikano radijas

Antradienį popiežius Pranciškus šventė vyskupystės sidabrinį jubiliejų.

Popiežius: nereikia horoskopų, einame Dievo staigmenų keliu!
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus pirmadienio rytmečio mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje komentavo pirmąjį skaitinį pasakojantį apie Abraomo iškeliavimą iš gimtinės, pagal Viešpats prašymą.

Sekmadienio homilija. Kiekviena akimirka – kaip pirma, vienintelė ir paskutinė10
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Evangelija ragina nebijoti tų, kurie žudo kūną, bet negali pakenkti dvasiai; įspėja daug labiau bijoti tų, kurie gali išplėšti sielą.

Pranciškus: ne mes „pasirinkome religiją“, bet Dievas mus pasirinko
vatikano radijas

Pranciškus komentavo skaitinį iš Pakartoto įstatymo knygos: „Viešpats, tavo Dievas, išsirinko iš visų žemės tautų tave būti jo branginama tauta. 

Šventojo Tėvo homilija: „I care“
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytmečio Mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje prisiminė savo piligrimystę antradienį, jį nuvedusią į Centrinę Italiją.

Viltis ir šventieji. Nesame vieni krikščioniškame gyvenime
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus tęsė savo katechezių ciklą apie viltį, šį kartą apie tai, kaip mums liudija ir viltyje palydi šventieji.

Pranciškus: Eucharistija yra atminties sakramentas63
vatikano radijas

Sekmadienį šv. Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie tai, kad Eucharistija yra atminties sakramentas, o atmintis, atsiminimas yra esminė asmeninio ir bendruomeninio tikėjimo dalis.

Devintinių homilija. Šaltinis dykumoje31
Bernardinai.TV

Kiekvienas, priimantis Eucharistiją, turėtų prisiminti, kad viduryje šio pasaulio dykumos jis yra badaujantis žmogus, atsiduodantis visiškai į Dievo rankas ir paleidžiantis bet kokius kitus ramsčius.

Popiežius: Dievas myli visus ir visada
vatikano radijas

Niekas negali gyventi be meilės, – katechezę pradėjo popiežius Pranciškus.

Popiežiaus žinia Vargšų dienai. Mylėkime ne žodžiais, bet darbais
vatikano radijas

Popiežiaus pasiūlyta Vargšų diena pirmą kartą bus minima šiemet lapkričio 19-ąją.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Trejybė – Dievo tapatybės slėpinys
vatikano radijas

Šio sekmadienio, Švenčiausiosios Trejybės šventės, Šventojo Rašto skaitiniai mums padeda gilintis į Dievo tapatybės slėpinį. 

Popiežiaus homilija. Dievas mus guodžia, kad ir mes guostume
vatikano radijas

Dievo paguoda – tai dovana, kurią mes gauname, kad galėtume guosti kitus, jiems tarnauti, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje.

Švč. Trejybės sekmadienio homilija. Dievo šventė6
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Vienas teologas provokuodamas klausė, kas praktiškai pasikeistų mūsų tikėjime atšaukus trejybės dogmą? Ar tikrai ši tikėjimo tiesa – vien tam, kad apsunkintų krikščionio gyvenimą?

Popiežiaus bendroji audiencija. Tėvas Danguje – mūsų vilties pagrindas
vatikano radijas

Tyliai pagalvokime apie tas problemas ir poreikius. Pagalvokime ir apie Tėvą, apie mūsų Tėvą, kuris nesugeba būti be mūsų, kuris ir šią akimirką į mus žiūri. Ir visi kartu, su pasitikėjimu ir viltimi, melskimės: „Tėve mūsų, kuris esi danguje...“

Popiežiaus homilija. Saugok mus, Viešpatie, nuo veidmainystės1
vatikano radijas

„Krikščionis negali veidmainiauti“, – sakė popiežius Pranciškus antradienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie fariziejų klastą.

Daryti gailestingumo darbus? Dalytis, atjausti, rizikuoti
vatikano radijas

Gailestingumo darbams neužtenka vien dalijimosi, reikia ir atjautos, o be dalijimosi ir atjautos, reikia rizikuoti.

Popiežius per Sekminių Mišias: „Esame nauja tauta – turime naują širdį“2
vatikano radijas

Kad būtume nauja tauta, turime vengti dviejų dažnų pagundų. Visų pirma turime vengti pagundos savo skirtumus kelti aukščiau vienybės.

Vaizdo homilija. Sekminių misija – sutaikinimas su Dievu3
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Šventoji Dvasia nusileidžia iki mūsų skurdo, kad mus pakylėtų aukštyn. Tokia ir mūsų užduotis. Jau dabar pradėkime gyventi su Dievu, – ragina kunigas.

Popiežiaus homilija. Jėzus išsirinko Petrą, nors jis labiausiai nusidėjo
vatikano radijas

Jėzus apaštalui Petrui patiki savo kaimenę, jam, nusidėjėliui, skiria misiją nuolankiai ir su meile ganyti Dievo tautą.

Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščionis gyvena viltimi ir kitiems ją dovanoja
vatikano radijas

Priartėjus Sekminių iškilmei, negalime nekalbėti apie krikščioniškos vilties ryšį su Šventąją Dvasia.

Popiežiaus homilija. Vyskupo atsisveikinimas5
Popiežius Pranciškus - vatikano radijas

Ateina momentas kada Viešpats mums sako: „eik kitur, eik tenai, eikš čionai, ateik pas mane“. Tai žingsnis, kurį tenka žengti kiekvienam ganytojui ir dėl to reikia išmokti tinkamai atsisveikinti.

Pranciškus: be Šventosios Dvasios tikėjimas rizikuoja tapti ideologiniu7
vatikano radijas

Artėjant Sekminėms popiežiaus Pranciškaus žvilgsnis krypsta į Šventąją Dvasią.

Sekmadienio homilija. Vienos širdies, vienos minties2
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Nors Jėzus yra pasitraukęs, sugrįžęs pas Tėvą, Jis yra ir tarp mūsų.

Popiežius žiniasklaidai: Ką reiškia skleisti viltį ir pasitikėjimą mūsų laikais
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Norėčiau visus pakviesti mūsų laikų vyrams ir moterims siūlyti pasakojimus, paženklintus „gerosios naujienos“ logikos.

Popiežius Genujoje jaunimui: „Nebūkite gyvenimo turistais“
vatikano radijas

Apsilankęs Genujos Šv. Lauryno katedroje popiežius pasidalijo praktiškais patarimais, drąsinančiais tęsti Evangelijos skelbimą, nepaisant šiuolaikinio pasaulio keliamų kliūčių.

Popiežius homilija. Atmintis, malda, misija - krikščioniškojo gyvenimo topografija
vatikano radijas

Krikščionis žvelgia į dangų, laukia susitikimo su Viešpačiu, tačiau tuo pat metu jis mato ir žemės horizontą, pasaulyje skelbia ir liudija Viešpatį.

Šventos šeimos – šventa vyskupija1

Pirmasis ganytojiškas Teofiliaus Matulionio, 1943 m. gegužės 23 d. tapusio Kaišiadorių vyskupu, laiškas. 

Popiežiaus homilija. Jei širdis uždara, Šventoji Dvasia į ją nepatenka
vatikano radijas

Šventoji Dvasia mus moko sakyti: „Jėzus yra Viešpats.“ Apie tai buvo kalbama pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje popiežiaus Pranciškaus aukotų Mišių homilijoje.

Sekmadienio homilija. Ką reiškia pažinti?7
Kun. Ruslan Vilkel - Bernardinai.TV

Ir šiame Velykų laikotarpyje esame „advento žmonės“, vis kažko laukiame, laukiame Šv. Dvasios atėjimo.

 
Popiežius: Tikras mokymas vienija, ideologijos skaldo6
vatikano radijas

Tikrasis mokymas vienija ir jungia krikščionis; ideologijos atneša sąmyšį ir susiskaldymą, sakė popiežius Pranciškus penktadienio ryto homilijoje.

Popiežiaus homilija. Krikščionis myli ir dovanoja džiaugsmą4
vatikano radijas

Kas yra meilės matas? Meilės matas tai meilė be ribų.

Popiežius paliestiems Hantingtono ligos: „Niekuomet nesijauskite našta“
vatikano radijas

Popiežius ketvirtadienį priėmė grupę ligonių, sergančių Hantingtono liga, ir juos į Vatikaną atlydėjusius artimuosius, prižiūrėtojus, medikus, slaugus, savanorius, taip pat ligą tiriančius mokslininkus.

Pranciškus: Dievas arti, kiekvieną pašaukia vardu
vatikano radijas

Trečiadienį popiežius audiencijos katechezėje apie krikščionišką viltį dėmesį paskyrė Marijai Magdalietei, Jėzaus mokinei, kurią popiežius pavadino Evangelijos vilties Apaštale.

Pranciškus: keliaujame per pasaulio vargus su Dievo dovanojama ramybe
vatikano radijas

Tikrosios ramybės mes negalime susikurti, nes ji yra Šventosios Dvasios dovana, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Popiežius sekmadienį: teveda mus Fatimos šviesa
vatikano radijas

Sekmadienio vidudienį sveikindamas į Šv. Petro aikštę susirinkusius tikinčiuosius, popiežius kalbėjo apie savo piligrimystę į Fatimą, iš kurios grįžo šeštadienio vakarą.

Sekmadienio homilija. Daryti Dievo darbus63
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

„Dievas daro savo darbus per mane“ – sako kun. Algirdas Toliatas. – Svarbu netapti kliūtimi, o aktyviai leisti Dievui veikti.“