Katechezė | Religija

Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščioniška viltis ir mirties slėpinys
vatikano radijas

Šiandien mes gyvename su amžino gyvenimo viltimi, tačiau tai, kas šiandien yra viltis, vieną dieną taps tikrove – amžinu gyvenimu, kalbėjo popiežius Pranciškus.

Popiežiaus homilija. Kas neklauso Dievo Žodžio, tam tikėjimas tampa ideologija1
vatikano radijas

Antradienio Mišių skaitiniuose nenoras išgirsti ir priimi Dievo Žodį du kartus pavadintas neišmintingumu, kvailumu.

Popiežius: Krikščioniškas gyvenimas tai meilės istorija su Dievu2
vatikano radijas

Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio Evangelijoje skambėjusį Jėzaus palyginimą apie vestuvių pokylį.

Vaizdo homilija. Vestuvių drabužis5
Bernardinai.TV

Visais laikais ir įvairias būdas Dievas nepaliauja kviesti žmogų bendrystei. Gali atrodyti, kad, atsiliepiant į kvietimą, Dievui daroma malonė. 

Popiežius: Būkime budrūs, nežaiskime pagal velnio taisykles14
vatikano radijas

Netyrosios dvasios lėtai įeina į mūsų gyvenimą, mus suvedžioja, suvilioja mus keisti kriterijus, atitolina nuo Dievo, veda į supasaulėjimą, padaro drungnais krikščionimis.

Popiežiaus katechezė: laukiame Viešpaties budriai, nepalaužiamai ir veikliai
vatikano radijas

Trečiadienio bendrosios audiencijos pradžioje, prieš pradedant katechezę, buvo perskaitytos eilutės iš Evangelijos pagal Luką 12 skyriaus.

Popiežiaus homilija. Dievo visagalybė – gailestingumas.6
vatikano radijas

Antradienio Mišių pirmasis skaitinys pasakoja apie pranašą Joną, kuris Dievo vardu ragina Ninivės miesto gyventojus atsiversti.

Popiežiaus homilija. Ką darau sutikęs kenčiantį žmogų?
vatikano radijas

Rūpinkimės sužeistais žmonėmis, sekime Gerojo Samariečio pavyzdžiu, - ragino popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukotų Mišių homilijoje.

Popiežius: Gailestingumas – „jaunas vynas“ iš Viešpaties vynuogyno1
vatikano radijas

Viešpats laukia iš mūsų gerumo ir vilties vaisių, – sakė popiežius Pranciškus kreipdamasis į maldininkus, sekmadienio vidudienį susirinkusius į Šv. Petro aikštę.

Vaizdo homilija. Kasdienis budrumas17
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Sulaukus gamtos rudens yra gera pagalvoti ir apie savo gyvenimo rudenį. Kokius vaisius ir kam būsime subrandinę? Ar vien sau? Ar būsime sutikę vynuogyno šeimininką?

Popiežiaus homilija. Gėdos jausmas dėl nuodėmių – malonė, vedanti į atleidimą1
vatikano radijas

„Niekas negali sakyti – „aš esu teisus“, „aš nesu kaip tas arba ana“. Visi esame nusidėjėliai. Sakyčiau, kad tai pirmasis mūsų visų vardas – nusidėjėliai“, – homilijoje sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius Gyvybės akademijai: vyro ir moters sąjunga atsakinga už pasaulį2
vatikano radijas

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios Gyvybės akademijos narius, susirinkusius į savo kasmetinę sesiją.

Popiežiaus homilija. Atraskime savo šaknis, negyvenkime vidinėje tremtyje
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus kalbėjo apie mūsų kaip žmonių, kaip krikščionių, kaip bendruomenės narių tapatybę.

Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščionis – vilties misionierius
vatikano radijas

„Krikščionis nėra nelaimių pranašas“, – sakė Pranciškus.

Popiežiaus homilija. Prašykime malonės drąsai ir kantriai sekti Jėzumi
vatikano radijas

„Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“.

Kas teikia Santuokos sakramentą?60

Katalikų tradicijoje vienintelis sakramentas, kurio teikėjas nėra dvasininkas, yra Santuoka.

Trys atspirties taškai: „Žodis“, „Duona“, „Vargšai“
vatikano radijas

Popiežius homilijoje kalbėjo apie veidmainiškumą, apie kurį kalbama 26 eilinio sekmadienio Mišių Evangelijoje.

Vaizdo homilija. Du sūnūs22
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Žvelgiant į šį palyginimą šiandien Bažnyčioje galima išskirti dvi sau priešingas apaštalavimo tendencijas.

Popiežius: Miestai tebūna Dievo gerumo ir švelnumo ženklu žmonėms
vatikano radijas

Popiežius paragino miestuose plėsti solidarumo ir žmonių broliškumo erdves, kuriose kiekvienas asmuo jaustųsi pripažintas.

Popiežius: Arkangelai yra mūsų pašaukimo broliai1
vatikano radijas

Šv. arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rapolas yra tarsi mūsų pašaukimo broliai: jie stovi Viešpaties akivaizdoje, kad Jam tarnautų, Jį šlovintų, kad kontempliuotų Viešpaties veido šlovę. 

Popiežius: Jei jaučiame sąžinės priekaištus – sveikstame
vatikano radijas

Nebijokime sakyti tiesą apie save, apie savo gyvenimą; išpažinkime nuodėmes Viešpačiui, prašykime atleidimo, – kalbėjo popiežius Pranciškus.

Dvylika Marijos stebuklų (1)13

Man buvo apie 20 metų, kai pirmą kartą pažinau Dievo ir Marijos meilę bei rūpinimąsi manimi.

Bendroji audiencija. Kai ištinka neviltis, šaukimės Jėzaus
vatikano radijas

 „Taip pat ir viltis, kaip kiekvienas geras dalykas šiame pasaulyje, turi priešų“, – sakė popiežius Pranciškus.

Popiežiaus homilija. Esame Viešpaties šeimos nariai2
vatikano radijas

Mes esame Jėzaus šeimos nariai, jo namiškiai.

Popiežiaus homilija. Viešpats mus lanko ir guodžia4
vatikano radijas

Melskime Viešpatį, kad mums padėtų visada trokšti išganymo ir jo siekti, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje.

Popiežius: Didžiausia nuodėmė – netikėti Dievo meile
vatikano radijas

Pasak popiežiaus, sekmadienio Evangelijoje girdėtas Jėzaus palyginimas apie Dievo meilę, kuri pranoksta visus mūsų žmogiškuosius skaičiavimus ir įvaizdavimus.

Pranciškus: Dievo Karalystėje nėra „bedarbių“
vatikano radijas

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus komentavo Evangelijos pagal Matą puslapį iš dienos liturginių skaitinių.

Dvidešimt penktasis eilinis sekmadienis4
vatikano radijas

Tik nustoję skaičiuoti, ką padarėme ir kiek mums privalo duoti Dievas, suprasime, ką reiškia būti Jėzaus mokiniais.

Vaizdo homilija. Iš samdinio perspektyvos58
Bernardinai.TV

Žmogus trokšta sutikti Viešpatį, ir ne tik sutikti, bet ir būti kartu, dalintis jo gyvenimu. Ir Dievas šito nori, tad kviečia žmones daryti Jo darbus, veikti drauge. Netgi sudera atlygį, tačiau samdinys nepastebi jam tekusios laimės.

Popiežiaus bendroji audiencija: „Gyvenk, mylėk, svajok, tikėk“
vatikano radijas

Visada drąsiai sakyk tiesą, tačiau atsimink, kad nesi už kitus pranašesnis. Net jei tu būtum paskutinis žmogus, kuris tiki tiesa, neatmesk bendrystės su kitais žmonėmis.

Popiežiaus homilija. Nepraeik po kenčiantį žmogų, įsijausk į jo skausmą
vatikano radijas

Viešpats tesuteikia mums malonę būti gailestingiems, padėti gyvenime sutinkamiems kenčiantiems žmonėms.

Pranciškaus ryto homilija: valdančiųjų ir pavaldinių malda
vatikano radijas

Šio pirmadienio, rugsėjo 18 dienos ryto, Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie tam tikrą maldos atmainą.

Kaip atlaidus Dievas, atverkim širdis mus nusikaltusiems
vatikano radijas

Prieš „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius trumpai apžvelgė sekmadienio Mišių evangelijos skaitinį atleidimo tema.

Dvidešimt ketvirtasis eilinis sekmadienis
vatikano radijas

„Kodėl turiu atleisti?“ Kodėl reikia dovanoti skolą? Kodėl reikia pamiršti nuoskaudas, kurias man padarė brolis?“- šie ir panašūs klausimai nuolat aplanko žmones.

Vaizdo homilija. Kiek kartų turiu atleisti?16
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Niekam neturime būti skolingi meilės, o ji – neatsiejama nuo atleidimo.

Popiežius: Su Marija kontempliuoti nugalėtoją ant Kryžiaus, Jėzų
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus penktadienio rytmetį aukotose Mišiose kvietė kontempliuoti Jėzų, nugalėtoją ant Kryžiaus ir po Kryžiumi esančią Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją.

Pranciškus: Kristaus meilės slėpinys per nusižeminimą ir išaukštinimą1
vatikano radijas

Popiežius Kryžiaus išaukštinimo liturgijoje ketvirtadienį, rugsėjo 14 dieną, pakvietė susimąstyti apie dvi iliuzijas, vedančias krikščionis į tam tikrą dvasinį mazochizmą.

Sekmadienio homilija. Barti ar nutylėti?7
Kun. Mykolas Sotničenka - Bernardinai.TV

Bažnyčios tradicijoje „nusidėjėlio pabarimas“ laikomas vienu iš dvasinių gailestingumo darbų. Svarbu vėl atrasti šį krikščioniškosios artimo meilės matmenį.

XXIII eilinis sekmadienis3
vatikano radijas

Šiandien girdime Jėzų kalbant apie dialogą ir susitikimą: „jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių“. 

Popiežius: Jei aukojamės kitiems – mūsų gyvenimas vaisingas1
vatikano radijas

Viešpats mus ragina nebijoti kryžiaus, nevengti aukos; kaip Kristus savo kryžiaus auka mums padovanojo išganymą, taip ir mes turime aukotis brolių labui.

Popiežius: Jėzaus rankose kiekvienas tampa brangus
vatikano radijas

Popiežius sekmadienį per Vidudienio maldos susitikimą kalbėjo apie kiekvieno kataliko vietą ir misiją būti Jėzaus statomos Bažnyčios gyvais akmenimis.

Popiežius: Krikščionis – ne rudens, bet pavasario žmogus
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus komentavo paskutiniuosius Šventojo Rašto puslapius – Apreiškimo Jonui knygos žodžius, kalbančius apie mūsų visų galutinį tikslą.

Kieno maldos išklausomos?14

Ištrauka iš garbingojo arkivyskupo Fultono Sheeno (1895–1979) knygos „Aukštyn širdį“.

Tikslas nr. 1 – patikti Jam31

Šio sekmadienio Evangelijoje iš pirmo žvilgsnio ne iš karto pastebime, jog kanaanietė, maldaudama Jėzų, kad Jis išgydytų jos dukrą, visa esybe patinka Viešpačiui.

Marija teatneša daugiau šviesos ir vilties4
Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ - vatikano radijas

Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius homilija Pivašiūnuose per Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidų pirmąją dieną. 

Popiežius sekmadienio vidudienį: Su Jėzumi įveiksime gyvenimo audras
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus komentavo šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie audringu ežeru plaukusius apaštalus, apie jų išgąstį ir apie Jėzų, kuris juos ramina atėjęs vandens paviršiumi.

Dėkoti – mintis paversti kūnu 72

Jei mūsų protas ir širdis kasdien kaip kempinė sugertų visa, kas išeina iš Jėzaus lūpų, mes neužmirštume Jam spontaniškai padėkoti net už nereikšmingus dalykus.

Pranciškus: Jėzaus širdis gailestinga
vatikano radijas

Maldininkams skaitytoje katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie Jėzaus Gailestingąją širdį ir jo galią atleisti nuodėmes.

Popiežius sekmadienio vidudienį: vasarą pailsėkime, bet neužmirškime kenčiančiųjų
vatikano radijas

Nors Romoje šiomis dienomis itin karšta sekmadienį maldai Šv. Petro aikštėje buvo susirinkę apie 10 tūkst. žmonių.

Popiežius Pranciškus: Krikštas – gyvenimo su viltimi pradžia
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus bendrojoje audiencijoje kalbėjo apie krikštą – „duris“, pro kurias įžengiame į viltį.