Katechezė | Religija

Kun. A. Valkauskas: dėl realybės pažinimo turime visą gyvenimą kovoti

Mūsų įsivaizdavimai ir lūkesčiai kertasi su realybe, kuri, pasak apaštalo Pauliaus, yra nuolatinė dvasinė kova: „Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas.“

Sekmadienio homilija. Belaukiant savo valandos
kun. Daniel Narkun - Bernardinai.TV

„Jie nebeturi vyno“, – pastebi Marija, viešėdama vestuvių puotoje Kanoje. Jais išreiškia visą savo atidumą, motinišką rūpinimąsi žmonėmis.

Geresnio vyno potekstė

Kaip Jėzui, taip ir mums skirta gerti iš gyvenimo taurės neišvengiamų išbandymų vyną.

Popiežius: krikščionybė – ne ideologija ir ne kompromisai
Vatican News

Tik stengdamiesi, kad mūsų širdis augų ir bręstų, apsaugosime ją nuo kietumo, uždarumo. Bailių širdys kietos. Jie bijo gyvenimo, jie uždari.

Ar Bažnyčia nori / gali atsinaujinti?
Kauno arkivyskupija

Vyskupo Liongino Virbalo SJ sielovados pasiūlymas 2019-iesiems metams. 

Sovietai bijojo laisvų žmonių, todėl jie bijojo Bažnyčios
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

„Žinojome, kad tikėjimas yra mūsų stiprybė ir mūsų laisvės garantas. Ir dėl to tą naktį mes buvome stiprūs, stipresni už svetimą kariuomenę, už tankus ir visą melą, kurį jie su tais tankais atnešė į Lietuvą.“

Širdžių krikštas

Jiems švietė malonės šviesa, ne tik neleidusi susigyventi su dangaus keršto besišaukiančia neteisybe, bet brutalaus smurto akivaizdoje skatinusi nepabūgti net tankų vikšrų.

Sekmadienio homilija. Ar prisimenu savo krikšto pažadus?
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Šiandien visame pasaulyje krikščionys mini Jėzaus krikšto šventę. Tai diena, kai kiekvienam dera prisiminti savo krikštatėvius ar krikšto vaikus. 

Popiežius: melskimės įkyriai ir pasitikėdami
Vatican News

Galime būti tikri, kad Dievas atsilieps. Nežinome, kada, tačiau atsilieps. Galbūt teks prašyti visą gyvenimą, tačiau atsilieps. Laimės troškimas širdyje vieną dieną bus išpildytas.

Sekmadienio homilija. Ar žinai, kad esi žvaigždė?

Kas nuostabiausia, kas labiausiai sujaudina šioje Jėzaus apsireiškimo istorijoje?

Išvynioti meilės dovanas

Skubėdami jie neužmiršo pasiimti dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Be abejo, jie dar negalėjo suvokti, kad žvaigždynų Viešpačiui ir sielų Gelbėtojui ne brangių daiktų reikia, o Jį mylinčių širdžių. 

Kas iš tiesų yra tikėjimas?

Apie esminius dalykus. Kokia proto ir jausmų vieta tikėjime? Tikėjimas - malonė, pasirinkimas ar abu? Kas svarbiau: pažinimas ar meilė?

Popiežius: šeima – turtas, kurį reikia saugoti ir ginti
Vatican News

Nerimas dėl savo vaikų, rūpinimasis jų gerove lydi visus tėvus. Panašiai Marija su Juozapu sunerimę skuba ieškoti Jėzaus. 

Sekmadienio homilija. Kam mus įpareigoja vaiko orumas
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Bernardinai.TV

Paskutinis metų sekmadienis yra skirtas šventosios Šeimos šventei. Šiai dienai parinkta Evangelijos ištrauka pateikia svarbią pamoką mums visiems.

Šv. Juozapas turėjo tobulą skonį

Juozapas mylėjo Mariją anaiptol ne idiliškai. Jis mylėjo visu savo jutimiškumu, visa savo esybe, tačiau gerbė Dievo veikimą joje ir dėl to mylėjo ją dar labiau. 

Leiskime Dievui keisti vaikų širdis

Leiskime jau šiandien Dievui keisti vaikų širdis, juolab, kad jos labiau priklauso Jam, o ne jums, brangūs tėvai.

Neregimasis Dievas tapo regimas

Įsikūnijimo žinia skelbia, jog neregimasis Dievas įžengė į regimąjį pasaulį, kad mes, kurie esame susieti su šiuo pasauliu, galėtume Jį atpažinti, suprasti ir pamilti.

Juozapo gundymas – vis pasikartojanti drama

Gundytojas mums vis sako: egzistuoja tik regimas pasaulis ir nėra jokio Dievo tapimo žmogumi, jokio gimimo iš mergelės.

Popiežiaus Pranciškaus Kalėdų žinia Romai ir pasauliui
Vatican News

Kokią žinią visiems skelbia Kalėdos? Skelbia, kad Dievas yra Gerasis Tėvas, o mes visi esame broliai.

Kaip ir kur galime susitikti Jėzų?
Vysk. Jonas Ivanauskas - Kaišiadorių vyskupija

Būtų didelis nuostolis, jei tik teoriškai kalbėtume apie Jėzų, bet nesikalbėtume su Jėzumi

Ką turėtume tau atnešti, o Kristau?

Marija yra žmonių dovana Kristui, tačiau kartu tai reiškia, kad iš žmogaus Viešpats nori ne kažko, bet jo paties. Dievas nori iš mūsų ne procentų, bet mūsų širdies, mūsų būties.

„Garbė Dievui aukštybėse“ – ne vien tik gimtadienio sveikinimas

Ši angelų giesmė nėra vien tik sveikinimo atviruko tekstas gimtadienio proga, tai ir esminio įvykio Išganymo istorijoje paskelbimas, kurio vienintelis motyvas yra paties Dievo meilė.

Dievas bando prisibelsti į mūsų širdis

Ne vien mes ieškome kelio. Kai kada Dievas taip pat kaip piligrimas bando atrasti kelią ir prisibelsti į mūsų širdis.

Ateina Kristus

Jėzaus apsireiškimas tvarte aukštyn kojomis apverčia mūsų perdėm racionalius samprotavimus, nes neturime Įsikūnijimo analogų. 

Sekmadienio homilija. Krikščionis – susitaikymo žmogus
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Daugybę kartų esame tarę šios Evangelijos ištraukos žodžius. Kalbėdami rožinį, kartodami „Sveika, Marija“ maldą. 

Tapti duona kitam

Dievui visi esame Jo vaikai, Jis mus įžvelgia ir per mūsų ydų šarvą. Galime patys išsilaisvinti iš šių šarvų ir tapti duona kitam – tai irgi eucharistija. 

Dievo neturime ieškoti vien danguje

Mes pašaukti per gyvenimą eiti Dievo link. Neturime ieškoti Jo vien danguje, nes Jis nusileido iš dangaus. Tapo mums artimas atsiuntęs savo Sūnų žmogui bendrakeleiviu. 

Kristus net ant kryžiaus netampa abejingas

Kristus net ant kryžiaus netampa abejingas, pasaulio neprakeikia, nors, mūsų akimis, ir turi teisę. 

Dievo karalystė nėra kažkur toli

Labiausiai apsigauname ėmę galvoti, kad Dievo karalystė kažkur toli.

Išskleisti sparnus

 Iš tiesų pagrindinė misija žemėje – ne tiek suleisti šaknis, kiek išskleisti sparnus.

Budri širdis

Dievas ištiesia ranką, kad ir į ką atsimuštume, kad ir kokiame gyvenimo ežere kapanotumės. Svarbiausia, kad būtume budrūs ir jos nusitvertume.

Sėkmė nebūtinai suvyniojama į malonius dalykus

Net jei kuri akimirka nėra tokia sėkminga, kaip norėtume, jeigu ji pilna amžinybės ir Dievo, ji vertingesnė už suplanuotą, bet tuščią.

Sekmadienio homilija. Atpažinti balastą, ištyrinti širdį
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Advento kelionėje šis sekmadienis vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. 

Ir kito siela nėra ištuštėjusi

Sakoma, įpūsti kito gerumą gali tik iš dar rusenančių jo gerumo žarijų. Jo gyvenimo už jį nenugyvensi, bet jei juo tiki, tai gali pažadinti, uždegti, o toliau jis pats turi degti.

Adventas kaip vagis naktį

Dievas tikrai ne vagis, tačiau jo atėjimas – netikėtas, kaip vagies naktį.

Rankos daugiau nei rankutės

Tokiu nepalaužiamu nusistatymu patikti Dievui gyveno ir šv. Jonas Krikštytojas. Dėl meilės tiesai jis buvo suimtas ir, nepabūgęs kančių, buvo nukirsdintas.

Visi esame dužūs kaip moliniai indai

Visi esame pažeidžiami ir trapūs, dužūs kaip moliniai indai, todėl nesaugios situacijos mus baugina. Bet kol nežengsi lemtingo žingsnio, nesužinosi, ar tos ribos galutinės.

Kas yra kalėdojimas?

Kodėl kalėdojame, kaip šiam įvykiui ruoštis ir ko tikėtis iš kalėdojančio kunigo.

Ne Petro protas, o dvasia kalbėjo tiesą

Petras pirmasis atsakė, kad Kristus yra Mesijas, Dievo Sūnus. Ir Jėzus labai subtiliai atsiliepė, kad atsakymą jam įkvėpė Dievas. 

Kokį jaunimą paliksime pasauliui

Ne taip svarbu, kokią Bažnyčią mes paliksime, svarbiau, kokius žmones paliksime Bažnyčiai po savęs.

Esu ištikimas, nes kitaip prarasiu pats save

Esu ištikimas ne todėl, kad esu atsidavęs kitam, o todėl, kad kitaip negaliu, nes prarasiu pats save.

Drąsiai ženkime savo keliu

Sakoma, jei žmogus jaučiasi mylimas ir mylintis, jam nereikia savęs lyginti su kitais, jam nebereikia būti šaunesniam už kitus, ir nereikia ieškoti naudos, kuri iškeltų jį virš kitų.

Sekmadienio homilija. Viešpatie, ateik!

Evangelija ragina ištiesinti kelius, nukasti kalnelius, nes Dievas išties nori ateiti pas kiekvieną ir su juo pasilikti.

Šventasis Raštas: skaityti atvira širdimi bei protu

Nesvarbu, kurią ištrauką skaitysime – Šventojo Rašto visatoje kiekvienas atomas turi savo darną ir tvarką. 

Savy atrasti Dievo paveikslą

Jeigu norime, kad Dievas mums gimtų, štai mums misija – atrasti Dievo paveikslą savy, savo mintyse, darbuose, žodžiuose. 

Pal. Matulaičio ingreso pamokslas

Pal. Matulaičio pamokslas tapus Vilniaus vyskupu: „Mano darbo dirva – Kristaus karalija. Mano partija – Kristus.“

Tiek palaiminti, kiek išalkę

Neblokuokime savęs abejingumu. Tai kiautas, kuris varžo, pančiai, kurie supančioja kojas, geležiniai batai, kurie neleidžia eiti į priekį.

Kad neatsitrenktum į plytų sieną

Malda – tai meditacija kelionėje, dieviškos valios, nekaltos pradžios patirtis, tačiau poteriai be meilės yra tušti ir skamba kaip cimbolai. 

Ar galime užaugti per dieną

Kristus įsakydamas mylėti liepia pasitikėti ir nesustoti, nebijoti, eiti, net jei nieko nematai ir negali pačiupinėti. 

Budri ir nuolanki širdis

Net pačios skausmingiausios patirtys gali būti transformuotos, net pačius blogiausius dalykus Dievo šviesoje galima permainyti.