Katechezė | Religija

Kovo 23 d.
Popiežius: mūsų stiprybės šaltinis esame ne mes patys, bet Viešpats
vatikano radijas

„Jau kelias savaites apaštalas Paulius mums padeda geriau suprasti kas yra krikščioniškoji viltis“, - sakė popiežius Pranciškus, pradėdamas bendrosios audiencijos katechezę.

Popiežius: Klausykla – ne valykla, reikia gėdytis nuodėmių
vatikano radijas

Gauti atleidimą ir atleisti – tai slėpinys, kurį nelengva suprasti; reikia maldos, atgailos, gėdos, - kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Kovo 19 d.
„Amoris laetitia": Gailestingumo pastoracijos logika131
Popiežius Pranciškus

Suprasti ypatingas situacijas nereiškia pilnatviškesnio idealo šviesos slėpimo ar siūlymo mažiau, nei žmonėms siūlo Jėzus. 

Sekmadienio homilija. Gyvasis vanduo7
Kun. Evaldas Darulis OFM - Bernardinai.TV

Kun. Evaldas Darulis OFM komentuoja sekmadienio Evangelijos ištrauką apie Jėzaus susitikimą su samariete prie Jokūbo šulinio. 

Kovo 18 d.
Trys Pranciškaus patarimai nuodėmklausiams
vatikano radijas

Penktadienį, kovo 17 dieną, popiežius priėmė kasmet Romoje rengiamo nuodėmklausių kursų dalyvius. Šie kursai rengiami Apaštalinės Penitenciarijos.

Gyvojo vandens tėkmė1
Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzus dovanojo samarietei naują širdį... Ar priimsime šią Jo malonę savo ir kitų labui?

Kovo 16 d.
Popiežius: Ką jaučiu sutikęs išmaldos prašantį žmogų?
vatikano radijas

Būkime atsargūs, kad nepasuktume tuo keliu, kuris nuo nuodėmės veda į sugedimą, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Kovo 14 d.
Popiežiaus homilija. Atsivertimas neįmanomas be konkretumo6
vatikano radijas

„Jei norime atsiriboti nuo blogio – reikia drąsos; jei norime mokytis – reikia nuolankumo: jei norime daryti gera – mūsų darbai turi būti konkretūs, sakė popiežius Pranciškus antradienio Mišių homilijoje.

Kovo 13 d.
Pasirengimo garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijai gairės

Lietuvos vyskupai patvirtino pasirengimo garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai gaires. 

Kovo 12 d.
Sekmadienio homilija. Atmetimo akivaizdoje24
Kun. Edgaras Vegys - Bernardinai.TV

Kun. Edgaras Vegys komentuoja Kristaus atsimainymo ant Taboro kalno epizodą, kviesdamas suprasti, ką šis įvykis reiškė pačiam Jėzui.

„Amoris laetitia": Normos ir įžvalga143
Popiežius Pranciškus

Negana vien svarstyti, ar asmens veiksmai atitinka visuotinį įstatymą ar normą ar neatitinka, nes to nepakanka konkrečioje žmogaus egzistencijoje įžvelgti ir laiduoti visišką ištikimybę Dievui.

Kovo 6 d.
Vidudienio malda: jei su Biblija elgtumėmės kaip su mobiliuoju telefonu?4
vatikano radijas

Sekmadienio vidudienį, pirmąjį Gavėnios sekmadienį, popiežius Pranciškus vėl sveikino piligrimus ir maldininkus šv. Petro aikštėje, pasiūlydamas trumpą mąstymą apie dienos Evangeliją.

Kovo 5 d.
„Amoris laetitia": Švelninančios aplinkybės praktikuojant pastoracinį įžvelgimą254
Popiežius Pranciškus

Bažnyčia yra rimtai apmąsčiusi švelninančias sąlygas bei aplinkybes. Todėl nebegalima teigti, kad visi tie, kurių situacija yra „nereguliari“, gyvena mirtinos nuodėmės būvyje.

Sekmadienio homilija. Kristaus ir mūsų gundymai20
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Pirmasis gavėnios sekmadienis kalba apie ypatingą Jėzaus gyvenimo momentą – po pasninko dykumoje patirtus Velnio gundymus. Evangelijos puslapiai perduoda šį įvykį, nes jis aktualus ir mums – kiekvienam asmeniškai ir kaip Bažnyčiai.

Kovo 4 d.
Popiežiaus homilija. Pasninkas ir veidmainystė – nesuderinami3
vatikano radijas

Tikras pasninkas – tai pagalba artimui; jei artimui nepadedame, jei pasninkaudami užsiimame su nuoširdžiu religingumu nesuderinamais dalykais, jei elgiamės išdidžiai – tuomet ir mūsų pasninkas nieko nevertas, netikras.

Kovo 2 d.
Popiežiaus homilija. Atsiverskime ne į abstraktų, bet į konkretų Dievą, tapusį Kristumi7
vatikano radijas

Gavėnios laikotarpio liturgijoje girdime garsiai skambantį raginimą atsiversti. Ketvirtadienio Mišių skaitiniai kalba apie žmogaus tikrovę ir Dievo tikrovę.

Popiežius kunigams: Ugdykime savo tikėjimą, kad galėtume padėti jį ugdyti kitiems1
vatikano radijas

Popiežius – Romos vyskupas – ketvirtadienį susitiko su savo vyskupijos kunigija. Tokie popiežiaus susitikimai su Romos vyskupijos kunigais vyksta kasmet pirmosiomis Gavėnios dienomis.

Popiežiaus: Su viltimi pradedame Gavėnios kelionę
vatikano radijas

Pelenų trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie šią dieną prasidėjusią Gavėnią.

Vasario 27 d.
Kas tokia yra gavėnia?26
Magnificat vaikams

Kas tokia yra gavėnia?... Pagauk gavėnią kartu su „Magnificat vaikams“ žurnaliuku!

Pranciškus tarp anglikonų: nebežvelgiame vienas į kitą įtariai ir priešiškai
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus sekmadienį po pietų aplankė Romos anglikonų Visų šventųjų parapiją, mininčią 200 metų sukaktį nuo įsikūrimo.

Vasario 26 d.
„Amoris Laetitia": Vadinamųjų „nereguliariųjų“ situacijų įžvelgimas44
Popiežius Pranciškus

Sinodas dėmesio skyrė įvairioms silpnumo ar netobulumo situacijoms.

Sekmadienio homilija. Dėkoti, pasitikėti, įsipareigoti
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Evangelija kviečia būti dėkingus už kiekvieną dieną; planuoti, veikti ir stengtis, kiek galime, o kartu – nesinešioti širdyje ar mintyse didelių rūpesčių, bet atiduoti juos Dievui.

Vasario 24 d.
Popiežiaus homilija. Papiktinimai žlugdo, neatidėliokime atsivertimo23
vatikano radijas

Nepiktink mažutėlių dviveidišku, dvigubu gyvenimu; verčiau nusikirsk ranką ar išsilupk akį, kad tik nenusidėtum, kalbėjo popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją.

Vasario 22 d.
Popiežiaus homilija. Prašykime gėdos malonės33
vatikano radijas

Troškimas būti svarbiems, daryti įtaką kitiems mus pastumia į supasaulėjimo kelią. Dėl to prašykime Viešpatį, kad jis mums sužadintų gėdą, kai ištinka tokios pagundos.

Vasario 20 d.
Popiežius: Į blogį atsakykime gerumu22
vatikano radijas

Sekmadienio Evangelijoje Jėzus mums rodo naują teisingumo kelią, ragina artimo meile įveikti seną taisyklę „akis už akį, dantis už dantį“.

Vasario 19 d.
„Amoris Laetitia": Lydėti, įžvelgti ir įtraukti silpnumą75

Bažnyčia, suvokdama, jog santuokinio ryšio nutraukimas „prieštarauja Dievo valiai, sykiu žino, kad daugelis jos vaikų silpni.

Sekmadienio homilija. Krikščionio tapatybė135
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Kai padarome nors menkiausią gerą darbą, tikimės atlygio – bent šypsenos žmogaus, kuriam nurodėme kelią, sako kun. Vladimiras Solovej. Šio sekmadienio Evangelija kviečia peržengti šį natūralų, instinktyvų polinkį. Ar Jėzaus kvietimas - realus?

Vasario 17 d.
Popiežiaus homilija. Tesibaigia karas mano širdyje ir pasaulyje7
vatikano radijas

Karas prasideda žmogaus širdyje, dėl to visi esame atsakingi už taiką, visi turime ją saugoti, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. 

Vasario 15 d.
Popiežius: Viltis neapgauna
vatikano radijas

„Aš neabejoju, kad Dievas mane myli“. Turime šiuos žodžius kartoti kaip maldą, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos metu.

Kodėl Jėzus liepė mokiniams neteisti?4
Taizé

Jėzus nepataria mums užsimerkti ir palikti viską likimo valiai. Iškart po to, kai liepia mums neteisti, jis tęsia: „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkristų į duobę?!“

Vasario 14 d.
Pranciškus: skausmas yra krikščioniškas, o nuoskauda ir kartėlis – ne
vatikano radijas

Šeimų ir tautų sunaikinimas prasideda nuo mažų dalykų, kuriems nereikia leisti išsikeroti.

Vasario 12 d.
Sekmadienio homilija. Vidinės harmonijos link36
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Jei galvojame gerai, kuriame Dievo karalystę, jei galvojame blogai – ją griauname. Harmonija, darna, Dievo Karalystė yra tada, kai mūsų mintys, žodžiai ir darbai sutampa. Kaip to siekti?

„Amoris Laetitia“: Perduoti tikėjimą22
Popiežius Pranciškus

Tikėjimo perdavimas šiandien susiduria su sunkumais dėl dabartinės gyvensenos, darbo laiko, šiandienio sudėtingo pasaulio, kuriame daug kas, kad išgyventų, karštligiškai skuba.

Vasario 11 d.
Pasaulinė ligonių diena Lurde
vatikano radijas

Šiais metais Pasaulinės ligonių dienos „sostine“ vėl tapo Lurdas. Praėjo 25 metai nuo pirmosios Dienos ligoniams šventimo – tai buvo šv. Jono Pauliaus II iniciatyva ir pirmą kartą ji buvo švęsta būtent Lurde.

Vasario 8 d.
Ar atleisti reiškia užmiršti?4
Taizé

Kiekvienas meilės ryšys palieka atviras duris į pažeidžiamumą, į galimybę būti sužeistam. Prisiminkim, nepabėgę nuo šio pažeidžiamumo, mes jau atveriame duris atleidimui.

Vasario 7 d.
Popiežiaus žinia Gavėniai. Dievas mums dovanoja savo Žodį ir kitą žmogų
vatikano radijas

Gavėnia – tai nauja pradžia, tai kelias, vedantis į patikimą tikslą – Prisikėlimo Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį.

Popiežius: Dievas mums davė tapatybę, gyvenimo tikslą ir meilę
vatikano radijas

Sukūrime Dievas davė žmogui viską – davė tapatybę, kuri yra tokia kaip Dievo, nes esame sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą, davė kūriniją, kad mes ją saugotume savo darbu, davė meilę, kuri pradeda išsiskleisti vyro ir moters meilėje.

Sekmadienio vidudienio malda. Kaip būti žemės druska ir pasaulio šviesa?
vatikano radijas

Sekmadienio vidudienio maldoje popiežius Pranciškus sveikino didelę piligrimų ir maldininkų minią šv. Petro aikštėje, tarp kurių buvo daug Romos tikinčiųjų, atėjusių paminėti nacionalinę Dieną už gyvybę. Italijos Bažnyčioje ši diena švęsta jau 39-ąjį kartą.

Popiežius: Su džiaugsmu priimkime Dievo dovanas1
vatikano radijas

Griežti, kietai į taisykles įsikibę žmonės, bijo mylėti, bijo laisvės, kurią mus dovanoja Dievas, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių metu.

Pranciškus ekumeninei delegacijai: galime kartu nueiti kitą kelio atkarpą?9
vatikano radijas

Pirmadienį Pranciškus priėmė ekumeninę delegaciją iš Vokietijos, padėkojo už sveikinimo žodį liuteronų vyskupui Heinrichui Bedfordui-Strohmui.

Vasario 5 d.
Arkivysk. G. Grušas: „Vėzdu sveikos visuomenės nesukursime“98

Kažkas yra mušamas, tačiau niekas to nemato, reiškia, visa tai vyksta tamsoje. Kieno pareiga atnešti šviesą į tokias vietas, kur smurtas, skausmas, nepriteklius, meilės stygius?

Vaizdo homilija. Druskos metafora25
Kun. Rolandas Taučius OFM - Bernardinai.TV

Druska suteikia skonio maistui. Ji turi ir apvalymo, išdeginimo savybių. Kodėl Jėzus savo mokinius lygina su druska?

„Amoris Laetitia“: Lytinis auklėjimas11

Vatikano II Susirinkimas kalbėjo apie būtinybę rūpintis vaikų ir paauglių „pozityviu ir protingu, amžiui pritaikytu“ lytiniu auklėjimu. Turime savęs paklausti, ar mūsų auklėjimo institucijos ėmėsi šio iššūkio.

Kelionė su Teofiliumi. Eucharistija persmelktas gyvenimas3
Kun. Algirdas Jurevičius - www.teofilius.lt

Žmonių pašventinimas vyksta iš Eucharistijos tekančios malonės dėka. Šią patirtį išgyveno garbingasis Teofilius Matulionis. 

Vasario 3 d.
Popiežius vienuoliams: ne „išgyvenimo“ sąstingis, o kūrybinga viltis
vatikano radijas

Ketvirtadienio pavakare popiežius Pranciškus vadovavo Mišioms, kuriomis buvo švenčiama Viešpaties Paaukojimo iškilmė ir tuo pačiu – Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo diena.

Vasario 2 d.
Ką daryti, kai negaliu tikėti?41
Taizé

Tikėjimas gimsta neatskiriamai nuo Dievo veikimo ir žmogaus valios. Niekas netiki prieš savo valią. Panašiai niekas netiki, jei Dievas nesuteikia tam žmogui tikėti.

Popiežius vienuoliams: „Pašvęstasis gyvenimas „nukraujuoja“22
vatikano radijas

Kodėl mažėja pašaukimų į vienuolius? Kodėl įžadus davę vyrai ir moterys atsisako Dievui pašvęsto gyvenimo? Šias temas plenarinėje asamblėjoje svarstė Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos nariai.

Popiežius: Be atsivertimo neįmanoma tapti palaimintais
vatikano radijas

Turime santūriai naudotis materialinėmis gėrybėmis, visada padėti kitiems žmonėms, vadovautis nuolankumo darybe bendraudami su kitais žmonėmis ir su Dievu, - šito mus moko Kristaus palaiminimai, kuriuos girdėjome sekmadienio Evangelijoje.

Vasario 1 d.
Pranciškus: Krikščioniška viltis – tai laukimas to, kas jau yra įvykę
vatikano radijas

Pastarosiomis savaitėmis bendrųjų audiencijų katechezėse popiežius kalbėjo apie vilties dorybę, komentuodamas įvarius Dievo tautos istorijos epizodus Senajame Testamente.

Sausio 29 d.
„Amoris Laetitia": Šeimos gyvenimas kaip auklėjamoji aplinka25
Popiežius Pranciškus

Taip pat nėra gerai, kad tėvai savo vaikams tampa visagaliais, kuriais vieninteliais jie galėtų pasitikėti, nes taip kliudoma tinkamam socializacijos ir emocinio brendimo procesui.