Katechezė | Religija

Sekmadienio homilija. Kiekviena akimirka – kaip pirma, vienintelė ir paskutinė1
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Evangelija ragina nebijoti tų, kurie žudo kūną, bet negali pakenkti dvasiai; įspėja daug labiau bijoti tų, kurie gali išplėšti sielą.

Pranciškus: ne mes „pasirinkome religiją“, bet Dievas mus pasirinko
vatikano radijas

Pranciškus komentavo skaitinį iš Pakartoto įstatymo knygos: „Viešpats, tavo Dievas, išsirinko iš visų žemės tautų tave būti jo branginama tauta. 

Šventojo Tėvo homilija: „I care“
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytmečio Mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje prisiminė savo piligrimystę antradienį, jį nuvedusią į Centrinę Italiją.

Viltis ir šventieji. Nesame vieni krikščioniškame gyvenime
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus tęsė savo katechezių ciklą apie viltį, šį kartą apie tai, kaip mums liudija ir viltyje palydi šventieji.

Pranciškus: Eucharistija yra atminties sakramentas63
vatikano radijas

Sekmadienį šv. Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie tai, kad Eucharistija yra atminties sakramentas, o atmintis, atsiminimas yra esminė asmeninio ir bendruomeninio tikėjimo dalis.

Devintinių homilija. Šaltinis dykumoje31
Bernardinai.TV

Kiekvienas, priimantis Eucharistiją, turėtų prisiminti, kad viduryje šio pasaulio dykumos jis yra badaujantis žmogus, atsiduodantis visiškai į Dievo rankas ir paleidžiantis bet kokius kitus ramsčius.

Popiežius: Dievas myli visus ir visada
vatikano radijas

Niekas negali gyventi be meilės, – katechezę pradėjo popiežius Pranciškus.

Popiežiaus žinia Vargšų dienai. Mylėkime ne žodžiais, bet darbais
vatikano radijas

Popiežiaus pasiūlyta Vargšų diena pirmą kartą bus minima šiemet lapkričio 19-ąją.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Trejybė – Dievo tapatybės slėpinys
vatikano radijas

Šio sekmadienio, Švenčiausiosios Trejybės šventės, Šventojo Rašto skaitiniai mums padeda gilintis į Dievo tapatybės slėpinį. 

Popiežiaus homilija. Dievas mus guodžia, kad ir mes guostume
vatikano radijas

Dievo paguoda – tai dovana, kurią mes gauname, kad galėtume guosti kitus, jiems tarnauti, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje.

Švč. Trejybės sekmadienio homilija. Dievo šventė6
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Vienas teologas provokuodamas klausė, kas praktiškai pasikeistų mūsų tikėjime atšaukus trejybės dogmą? Ar tikrai ši tikėjimo tiesa – vien tam, kad apsunkintų krikščionio gyvenimą?

Popiežiaus bendroji audiencija. Tėvas Danguje – mūsų vilties pagrindas
vatikano radijas

Tyliai pagalvokime apie tas problemas ir poreikius. Pagalvokime ir apie Tėvą, apie mūsų Tėvą, kuris nesugeba būti be mūsų, kuris ir šią akimirką į mus žiūri. Ir visi kartu, su pasitikėjimu ir viltimi, melskimės: „Tėve mūsų, kuris esi danguje...“

Popiežiaus homilija. Saugok mus, Viešpatie, nuo veidmainystės1
vatikano radijas

„Krikščionis negali veidmainiauti“, – sakė popiežius Pranciškus antradienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie fariziejų klastą.

Daryti gailestingumo darbus? Dalytis, atjausti, rizikuoti
vatikano radijas

Gailestingumo darbams neužtenka vien dalijimosi, reikia ir atjautos, o be dalijimosi ir atjautos, reikia rizikuoti.

Popiežius per Sekminių Mišias: „Esame nauja tauta – turime naują širdį“2
vatikano radijas

Kad būtume nauja tauta, turime vengti dviejų dažnų pagundų. Visų pirma turime vengti pagundos savo skirtumus kelti aukščiau vienybės.

Vaizdo homilija. Sekminių misija – sutaikinimas su Dievu3
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Šventoji Dvasia nusileidžia iki mūsų skurdo, kad mus pakylėtų aukštyn. Tokia ir mūsų užduotis. Jau dabar pradėkime gyventi su Dievu, – ragina kunigas.

Popiežiaus homilija. Jėzus išsirinko Petrą, nors jis labiausiai nusidėjo
vatikano radijas

Jėzus apaštalui Petrui patiki savo kaimenę, jam, nusidėjėliui, skiria misiją nuolankiai ir su meile ganyti Dievo tautą.

Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščionis gyvena viltimi ir kitiems ją dovanoja
vatikano radijas

Priartėjus Sekminių iškilmei, negalime nekalbėti apie krikščioniškos vilties ryšį su Šventąją Dvasia.

Popiežiaus homilija. Vyskupo atsisveikinimas5
Popiežius Pranciškus - vatikano radijas

Ateina momentas kada Viešpats mums sako: „eik kitur, eik tenai, eikš čionai, ateik pas mane“. Tai žingsnis, kurį tenka žengti kiekvienam ganytojui ir dėl to reikia išmokti tinkamai atsisveikinti.

Pranciškus: be Šventosios Dvasios tikėjimas rizikuoja tapti ideologiniu7
vatikano radijas

Artėjant Sekminėms popiežiaus Pranciškaus žvilgsnis krypsta į Šventąją Dvasią.

Sekmadienio homilija. Vienos širdies, vienos minties2
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Nors Jėzus yra pasitraukęs, sugrįžęs pas Tėvą, Jis yra ir tarp mūsų.

Popiežius žiniasklaidai: Ką reiškia skleisti viltį ir pasitikėjimą mūsų laikais
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Norėčiau visus pakviesti mūsų laikų vyrams ir moterims siūlyti pasakojimus, paženklintus „gerosios naujienos“ logikos.

Popiežius Genujoje jaunimui: „Nebūkite gyvenimo turistais“
vatikano radijas

Apsilankęs Genujos Šv. Lauryno katedroje popiežius pasidalijo praktiškais patarimais, drąsinančiais tęsti Evangelijos skelbimą, nepaisant šiuolaikinio pasaulio keliamų kliūčių.

Popiežius homilija. Atmintis, malda, misija - krikščioniškojo gyvenimo topografija
vatikano radijas

Krikščionis žvelgia į dangų, laukia susitikimo su Viešpačiu, tačiau tuo pat metu jis mato ir žemės horizontą, pasaulyje skelbia ir liudija Viešpatį.

Šventos šeimos – šventa vyskupija1

Pirmasis ganytojiškas Teofiliaus Matulionio, 1943 m. gegužės 23 d. tapusio Kaišiadorių vyskupu, laiškas. 

Popiežiaus homilija. Jei širdis uždara, Šventoji Dvasia į ją nepatenka
vatikano radijas

Šventoji Dvasia mus moko sakyti: „Jėzus yra Viešpats.“ Apie tai buvo kalbama pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje popiežiaus Pranciškaus aukotų Mišių homilijoje.

Sekmadienio homilija. Ką reiškia pažinti?7
Kun. Ruslan Vilkel - Bernardinai.TV

Ir šiame Velykų laikotarpyje esame „advento žmonės“, vis kažko laukiame, laukiame Šv. Dvasios atėjimo.

 
Popiežius: Tikras mokymas vienija, ideologijos skaldo6
vatikano radijas

Tikrasis mokymas vienija ir jungia krikščionis; ideologijos atneša sąmyšį ir susiskaldymą, sakė popiežius Pranciškus penktadienio ryto homilijoje.

Popiežiaus homilija. Krikščionis myli ir dovanoja džiaugsmą4
vatikano radijas

Kas yra meilės matas? Meilės matas tai meilė be ribų.

Popiežius paliestiems Hantingtono ligos: „Niekuomet nesijauskite našta“
vatikano radijas

Popiežius ketvirtadienį priėmė grupę ligonių, sergančių Hantingtono liga, ir juos į Vatikaną atlydėjusius artimuosius, prižiūrėtojus, medikus, slaugus, savanorius, taip pat ligą tiriančius mokslininkus.

Pranciškus: Dievas arti, kiekvieną pašaukia vardu
vatikano radijas

Trečiadienį popiežius audiencijos katechezėje apie krikščionišką viltį dėmesį paskyrė Marijai Magdalietei, Jėzaus mokinei, kurią popiežius pavadino Evangelijos vilties Apaštale.

Pranciškus: keliaujame per pasaulio vargus su Dievo dovanojama ramybe
vatikano radijas

Tikrosios ramybės mes negalime susikurti, nes ji yra Šventosios Dvasios dovana, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Popiežius sekmadienį: teveda mus Fatimos šviesa
vatikano radijas

Sekmadienio vidudienį sveikindamas į Šv. Petro aikštę susirinkusius tikinčiuosius, popiežius kalbėjo apie savo piligrimystę į Fatimą, iš kurios grįžo šeštadienio vakarą.

Sekmadienio homilija. Daryti Dievo darbus63
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

„Dievas daro savo darbus per mane“ – sako kun. Algirdas Toliatas. – Svarbu netapti kliūtimi, o aktyviai leisti Dievui veikti.“

Popiežiaus homilija. Kiekvienas keliaujame į savo laiko pilnatvę
vatikano radijas

Dievo tautos tikėjimas bręsta kelionėje, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Popiežius: Nesame našlaičiai, turime Vilties Motiną
vatikano radijas

Tęsdami katechezes apie krikščioniškąją viltį, šiandien žvelgiame į Mariją, Vilties Motiną, – kreipėsi popiežius Pranciškus į Šv. Petro aikštę  užpildžiusius šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius.

Popiežiaus homilija. Krikščionis – taikus, mylintis, susivaldantis1
vatikano radijas

Nesipriešinkime Šventajai Dvasiai; klusniai priimkime Dievo Žodį, sakė popiežius Pranciškus antradienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas skaitinį iš Apaštalų darbų.

Popiežius: Prašykime Šventosios Dvasios atpažinimo malonės58
vatikano radijas

Nepasiduokime priešinimosi Šventajai Dvasiai nuodėmei; verčiau būkime visuomet atviri Dievo staigmenoms, paragino popiežius kalbėdamas rytmečio Mišių homilijoje pirmadienį Šv. Mortos namuose.

Maldos už pašaukimus diena: Pranciškus įšventino dešimt kunigų
vatikano radijas

Ketvirtąjį Velykų sekmadienį, kuris, pagal šiai dienai skirtą Evangelijos skaitinį dar vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu, popiežius Pranciškus iškilmingose Mišiose Šv. Petro bazilikoje įšventino dešimt naujų kunigų.

Pranciškus: geras ryšys su Dievo Motina padeda ryšiui su Bažnyčia
vatikano radijas

Pirmadienį popiežius audiencijoje priėmė Popiežiškosios portugalų kolegijos Romoje bendruomenę, kurią daugiausia sudaro Romoje gyvenantys ir studijuojantys kunigai.

Sekmadienio homilija. Kas sieja piemenį ir avį?53
Kun. Mykolas Sotničenka - Bernardinai.TV

Hebrajų kalboje žodžiai „artimas“ ir „ganytojas“ kilę iš vienos šaknies. Taigi, kas sieja piemenį ir jo avis?

Popiežius: melskimės už griežtus krikščionis, kad išmoktų nuolankumo ir gerumo
vatikano radijas

Penktadienio Mišių pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų pasakoja apie apaštalo Pauliaus atsivertimą – krikščionių persekiotojo Sauliaus tapimą uoliu Kristaus skelbėju Pauliumi.

Popiežiaus homilija. Bažnyčia keliauja, įsiklauso į širdies nerimą ir skelbia džiaugsmą
vatikano radijas

Bažnyčia visada keliauja, įsiklauso į žmonių širdies nerimą ir skelbia džiaugsmą, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Popiežius sekmadienį: tikėjimas – ne patogus sėdėjimas, bet kelionė
vatikano radijas

Popiežius: „Tikėjimą suvokite kaip kelionę, kaip susitikimas su kitais žmonėmis, kaip įsiklausymą į jų sunkumus. Visa jūsų veikla tebūnie ne savęs saugojimas ir gynyba, bet evangelizavimas.“

Sekmadienio homilija. Kaip sutikti Prisikėlusįjį šiandien?2
Kun. Rolandas Taučius OFM - Bernardinai.TV

Kodėl evangelistas įtraukė šią istoriją į savo pasakojimą? Kuo jis aktualus mums ir visų laikų krikščionims? 

Ar verta melstis, kai nesinori?21

Ar verta malda kreiptis į Tą, kuris geriau už mane žino, kad dabar esu pavargęs, neturiu nuotaikos melstis, esu užsiėmęs kitais dalykais, kad mano malda bus formali bei nedėmesinga?

Popiežiaus homilija. Krikščionis – klusnumo liudytojas1
vatikano radijas

Tik Dvasia gali perkeisti mūsų širdis ir padaryti mus klusnumo liudytojais. Tai Dvasios malonė ir turime jos prašyti. 

Trečiadienio katechezė: inkaras danguje
vatikano radijas

Trečiadienio bendrosios audiencijos pradžioje, prieš popiežiaus Pranciškaus katechezę, buvo perskaitytos paskutinės Evangelijos pagal Matą eilutės.

Popiežius: Klausykime Dvasios, skelbkime tikėjimo konkretumą2
vatikano radijas

Pirmadienio rytą, po Didžiosios savaitės ir Velykų oktavos pertraukos, popiežius Pranciškus vėl sakė homiliją, aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Popiežius sekmadienį: Gailestingumas – mūsų tikėjimo konkretumas
vatikano radijas

Kiekvieną sekmadienį minime Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, tačiau dabartiniu povelykiniu laikotarpiu sekmadienis įgauna ypatingą prasmę.