Katechezė | Religija

Sausio 22 d.
Popiežius: Žmogaus orumas yra aukščiau už laisvės atėmimo priemones
vatikano radijas

Sausio 20 d. Padujoje vyko konferencija, skirta įkalinimo iki gyvos galvos temai „Susiaurinti horizontai“.

„Amoris Laetitia" apie vaikų auklėjimą: Kantrus realizmas2

Moralinis auklėjimas yra prašyti vaiko ar jaunuolio tik to, kas jam nereiškia neproporcingai didelės aukos.

Sausio 21 d.
Popiežius: ir po santuokos nepalikime jaunavedžių vienų
vatikano radijas

Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė Romos Rotos tribunolo teisėjus kasmetinėje sausio mėnesio audiencijoje. Šis tribunolas yra vienas iš trijų bažnytinių aukščiausiųjų teismų, sprendžiantis visų pirma santuokos bylas.

Dominikonų ordino jubiliejus su popiežiumi Pranciškumi
vatikano radijas

Šv. Mišiomis šv. Jono Laterane popiežiškojoje bazilikoje Romoje buvo iškilmingai užbaigtas Brolių Pamokslautojų (arba Dominikonų) ordino jubiliejus, paminint 800 metų sukaktį nuo oficialaus ordino pripažinimo 1217 metais.

Popiežiaus homilija. Viešpats atnaujina žmogaus mąstyseną ir širdį
vatikano radijas

Penktadienio Mišių pirmajame skaitinyje iš apaštalo šv. Pauliaus Laiško žydams kalbama apie Naująją sandorą, kurią Dievas Jėzuje Kristuje sudarė su savo tauta.

Sausio 19 d.
Popiežius Pranciškus: Europoje liudyti bendrą tikėjimą į Kristų2
vatikano radijas

Popiežius, sveikindamas bendrojoje audiencijoje dalyvavusius vokiškai kalbančius maldininkus prisiminė savo kelionę į Švediją Reformacijos jubiliejaus proga, trečiadienį prasidėjusią maldos savaitę už krikščionių vienybę, kartu pasidžiaugė audiencijoje dalyvavusia Europos ekumeninio kelio delegacija.

Popiežius: Daugiau maldos – daugiau vilties
vatikano radijas

Viltis skatina melstis, o malda gaivina viltį, net ir didžiausių sunkumų akimirkomis malda padeda neprarasti vilties, - sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams kalbėdamas apie maldą ir viltį Senojo Testamento Jonos knygoje.

Sausio 18 d.
Popiežiaus homilija. Bažnyčia – ne stovėjimo aikštelė1
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus ragina nestovėti vietoje, netingėti, nes Bažnyčia tai keliaujanti Dievo tauta, o ne stovėjimo aikštelė.

Popiežius: Bažnyčia teskelbia ne save, bet Kristų4
vatikano radijas

Sekmadienio Evangelijos centre – Jono Krikštytojo žodžiai: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę“ (Jn 1,29).

Sausio 15 d.
Popiežius: dievui pinigui tarnaujanti sistema gali grįžti kaip bumerangas
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus griežčiausiai perspėjo, kad dievui pinigui tarnaujanti sistema gali grįžti pas jos kūrėjus kaip bumerangas.

Nepilnamečiai migrantai – pažeidžiami ir bebalsiai2
Popiežius Pranciškus

Migracija šiandien neapsiriboja kuria nors planetos teritorija, bet aprėpia visus žemynus ir vis labiau įgyja dramatiškos pasaulinės problemos matmenį.

„Amoris Laetitia" apie vaikų auklėjimą: Bausmės kaip paskatos vertė
Popiežius Pranciškus

Moralinis auklėjimas yra laisvės puoselėjimas per pasiūlymus, motyvacijas, praktinius taikymus, paskatas, atlygius, pavyzdžius, modelius, simbolius, apmąstymus, paraginimus...

Sausio 14 d.
Popiežiaus homilija. Ar seku Jėzumi, nebijodamas rizikos?1
vatikano radijas

Jėzaus sekimas tai veiksmas, rizika. Neįmanoma sekti Jėzaus sėdint rankas sudėjus arba atsargiai stebint ir laukiant kas bus.

Sausio 13 d.
Popiežiaus homilija: Kaip aš gyvenu šiandien? Kas mano širdyje?2
vatikano radijas

„Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių“ (Žyd 3,7) - sako šv. Paulius ketvirtadienio Mišių pirmajame skaitinyje iš Laiško žydams.

Sausio 12 d.
Pranciškus: nepatikėkime vilties netikriems dievams8
vatikano radijas

Katechezės tema buvo apie tai, kuo pasitikėti ir kuo ne.

Sausio 11 d.
Popiežiaus homilija. Jėzaus nuolankumas ir fariziejų pasipūtimas20
vatikano radijas

Jėzaus ir Rašto aiškintojų laikysena skirias dar vienu dalyku – nuoseklumu, žodžių ir darbų atitikimu. 

Sausio 10 d.
Popiežius: Kas man yra Jėzus Kristus?77
vatikano radijas

„Mes dažnai kartojame trumpą maldą: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai“. Tik, deja, - sakė popiežius, - dažnai mes ją kartojame nemąstydami, kaip papūgos. 

Sausio 8 d.
Popiežius: Prašykime Viešpatį, kad sušildytų mūsų širdis
vatikano radijas

„Šiandien Jėzaus krikšto šventės Evangelijoje matome sceną, įvykusią prie Jordano upės: atgailaujančiųjų minioje, atėjusioje pas Joną Krikštytoją, yra ir Jėzus. Jonas nenori jo krikštyti sakydamas: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas” (Mt 3,14).

Pranciškus: Per Krikštą gautas tikėjimas tevirsta liudijimu2
vatikano radijas

Per Krikštą gautas tikėjimas apšviečia širdį, leidžia matyti dalykus kitoje šviesoje. Gautą tikėjimą reikia ugdyti ir saugoti, kad taptų liudijimu visiems.

„Amoris Laetitia“: Kur vaikai?

Tėvai visada daro įtaką savo vaiko moralinei raidai – į gera ar į bloga. Todėl geriausia šią neišvengiamą atsakomybę prisiimi ir ją įgyvendinti sąmoningai, entuziastingai, racionaliai ir tinkamai.

Sausio 7 d.
Pranciškus: Ir mus, kaip išminčius, teveda Dievo ilgesys10
vatikano radijas

Sausio 6 d. Bažnyčios liturginis kalendorius mini paskutinę Kalėdų laikotarpio šventę – Viešpaties Apsireiškimo arba Trijų Karalių iškilmę.

Sausio 6 d.
Apie kalėdojimą5
Magnificat vaikams

Per pusnis, su didele kiškine kepure, apšarmojusia barzda, pasišviesdamas liktarna, kaip koks Kalėdų senelis po Vaidotų parapiją vaikštinėja šiandien Vaidotų šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčios kunigas Jurgis Vitkovskij ir kalbasi su vaikais apie kalėdojimą.

Apie tikėjimą kaip Dievo dovaną3
Taizé

Tikėjimas nėra sumanumo pasireiškimas. Jis ateina netikėtai, nežinia kaip. Tai pasitikėjimas, kuris stebisi pats savimi.

Išminčiai iš Rytų5
Bažnyčios žinios

Tertulijonas (III a.) yra pirmasis krikščionių autorius, pavadinęs Rytų išminčius karaliais.

Sausio 5 d.
Popiežius Pranciškus: per ašaras į viltį1
vatikano radijas

Tęsdamas po Gailestingumo metų uždarymo pradėtą naują katechezių ciklą, skirta vilties dorybei, šį kartą popiežius Pranciškus kalbėjo apie Rachelės raudą.

Sausio 4 d.
Mėnesio biblijos apmąstymas: tapti pažeidžiamiems
Taizé

Jėzaus kančia mums iškelia vieną klausimą: toje situacijoje, kurioje dabar esu atsidūręs, su kuo turiu susitaikyti ir priimti taip, kaip yra?

Sausio 1 d.
Pasaulinė taikos diena: „Nesmurtinės politikos šaknys – šeimoje“
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Tas, kas priima Jėzaus Gerąją Naujieną, moka pažinti savyje nešiojamą smurtą ir leidžiasi pagydomas Dievo gailestingumo, savo ruožtu tapdamas sutaikinimo įrankiu.

Malda už Alepą2

Sunku įsivaizduoti, ką patiria žmonės, kurių gyvenimus ir ateities svajones sugriovė karo žiaurumai. Minėdami Pasaulinę taikos dieną, kviečiame jungtis į bendrą maldą už Alepą.

Gruodžio 31 d., 2016
Laiškas jaunam katalikui: tu nesi vienas8
Ruth Baker

Kartais, kai atrodo, kad tik tu vienintelis visame pasaulyje tiki tuo, kuo tiki, ir kai iš tavęs tikimasi kažko ypatingo ir neįmanomo, būti kataliku yra tikrai sunku.

Gruodžio 30 d., 2016
Dėl kitų belsti į dangaus duris
Tomas Viluckas - Artuma

„Melstis už save verčia būtinybė, o už kitą skatina broliška meilė.“ Užtarimo malda, kylanti iš broliškos meilės, yra nesavanaudiškas, kilnus ir pranokstantis save veiksmas.

Gruodžio 27 d., 2016
Popiežius: Mūsų meilė, malda ir ašaros persekiojamiems krikščionims1
vatikano radijas

Mūsų širdys dar kupinos Kalėdų džiaugsmo, tačiau liturgija šiandien mus kviečia minėti šv. Stepono kankinystę, prisiminti pirmąjį kankinį, priimti kančios liudijimą, kurį jis mums paliko.

Kalėdos Betliejuje – Durys, kurios nebus uždarytos
vatikano radijas

„Štai, Viešpats prie durų!“, - citavo Biblijos eilutes arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchato administratorius. – Kalėdos yra Dievo Sūnaus įžengimas į pasaulį: Kristus įžengia į pasaulį, ateina tarp savo žmonių.

Gruodžio 26 d., 2016
Naujasis Betliejus – čia ir dabar28
Kun. Algirdas Malakauskis OFM - Bernardinai.TV

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ministro, kun. Algirdo Malakauskio OFM kalėdinis sveikinimas „Bernardinai.lt“ skaitytojams.

Gruodžio 25 d., 2016
Popiežiaus Pranciškaus Kalėdų nakties homilija: dėl manęs11
vatikano radijas

Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms“ (Tit 2,11). Apaštalo Pauliaus žodžiai apreiškia šios šventos nakties slėpinį: pasirodė Dievo malonė, jo nemokama dovana, mums dovanotame vaikelyje Dievo meilė tapo apčiuopiama.

Popiežius Pranciškus „Urbi et orbi": Tapkime solidarumo ir taikos liudytojais

Šio kūdikėlio, Dievo sūnaus ir Marijos sūnaus, galia nėra šio pasaulio galia, paremta jėga ir turtais. Jo galia yra meilės galia. Tai yra galia, kuri sukūrė dangų ir žemę, kuri įkvėpė gyvybę visai kūrinijai.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas: „Būkime ramybės dovana“12
Bernardinai.TV

„Dievas yra su mumis tai yra Kalėdų žinia“, – sako Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, sveikindamas „Bernardinai.lt“ skaitytojus šv. Kalėdų proga.

Gruodžio 24 d., 2016
„Ačiū Tau, kad gimei dėl manęs“
Arkivysk. Gintaras Grušas

Pasveikinkime ne tik vieni kitus, bet ir Jį, užgimusį Išganytoją: Jėzau, ačiū Tau, kad gimei dėl manęs.

Nuncijaus arkivysk. Pedro L. Quintana sveikinimas: „Taikos ir susitikimo diena“
Bernardinai.TV

Popiežiaus Pranciškaus atstovo – apaštališkojo nuncijaus, arkivyskupo Pedro LÓPEZ QUINTANA, kalėdinis sveikinimas Lietuvos žmonėms.

Gruodžio 23 d., 2016
Popiežius Pranciškus: Šventoji Dvasia mus kviečia „grįžti į širdį“ ir joje švęsti tikras Kalėdas2
vatikano radijas

Penktadienio rytą popiežius Pranciškus ir jo bendradarbiai klausėsi ketvirtojo ir jau paskutinio Advento pamokslo.

Misionieriaus atsisveikinimas: Ačiū! Atleiskite ir viso geriausio!1
vatikano radijas

Keletą metų italų misionierius  kunigas t. Daniele Moschetti buvo vienas iš patikimų balsų Pietų Sudane. T. Daniele paskelbė laišką bendražygiams, draugams, visiems sutiktiems, kurį pavadino taip: „Tik trys žodžiai: Ačiū jums! Atleiskite ir viso geriausio.“

Riešės gimnazijoje – vaikų gamintos prakartėlės konkursui „Pats gaminu prakartėlę“
Inesa Vaitkūnaitė - Magnificat vaikams

Vilniaus rajono Riešės gimnazijoje pamačiau net 58 skirtingiausias prakartėles, kurios atvyko iš 20-ies Vilniaus ir Vilniaus rajono mokyklų.

Gruodžio 22 d., 2016
Popiežius Pranciškus palinkėjo krikščioniškos vilties Kalėdų
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus trečiadienio bendrojoje audiencijoje priėmė maldininkus iš visų kraštų, visus pasveikino su priartėjusiomis Kalėdomis ir palinkėjo kliautis vienintele viltimi, kuri gelbsti – krikščioniška viltimi.

Gruodžio 19 d., 2016
Popiežius: Su Juozapu ir Marija žengiame į Kalėdų slėpinį
vatikano radijas

Paskutinio advento sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą, popiežius Pranciškus kalbėjo apie Dievo artumą žmonijai. Šios dienos liturgija mus kviečia iš Juozapo ir Marijos mokytis nuolankumo ir pasitikėjimo Dievu.

Gruodžio 18 d., 2016
10 paprastų būdų sulėtinti gyvenimo tempą šį adventą1
Ses. Theresa Aletheia Noble

Adventas – galimybė stabtelėti ir įsiklausyti, ką Dievas mums iš tiesų nori pasakyti.

„Amoris Laetitia“: Kai savo geluoniu įgelia mirtis1
Popiežius Pranciškus

Nusigręžti nuo šeimos tada, kai ją sužeidžia mirtis, reikštų gailestingumo stoką, atsisakymą pasinaudoti pastoracine galimybe, o tokia nuostata galbūt užtrenktų duris bet kuriems kitokiems evangelizaciniams veiksmams.

Gruodžio 15 d., 2016
Popiežius: nesmurtas – kelias, kuriuo turime eiti šiandien ir rytoj
vatikano radijas

Nesmurto kelias veda į taiką. Nesmurtas turi būti pagrindinis tarptautinės politikos ir valstybių santykių bruožas šiandien ir ateityje, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą priėmęs naujus ambasadorius prie Šventojo Sosto.

Gruodžio 14 d., 2016
Popiežius: malonė galingesnė už nuodėmę; neviltis bus įveikta
vatikano radijas

Trečiadienio rytą Vatikano Pauliaus VI salėje vykusios bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus tęsė prieš savaitę pradėtą katechezių ciklą apie krikščioniškąją viltį.

Popiežius: Klerikalizmo blogis labai bjaurus23
vatikano radijas

Komentuodamas Jėzaus žodžius, Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie klerikalizmo blogį.

Gruodžio 13 d., 2016
Pristatyta popiežiaus žinia Pasaulinei taikos dienai: „Nesmurtas – taikos politikos stilius“
vatikano radijas

Aktyvus nesmurtas yra būdas parodyti, kad vienybė yra galingesnė ir vaisingesnė už konfliktus, sako popiežius Pranciškus žinioje 2017 m. Pasaulinei taikos dienai. 

Popiežius Pranciškus: Krikščionis yra džiugus
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus kalbėjo apie du kontrastingus dalykus: viena, mokėti džiaugtis, antra, nebūti abejingiems vykstančioms nelaimėms, nors gal ir ne kaimynystėje.