Katechezė | Religija

Vasario 27 d.
Pranciškus tarp anglikonų: nebežvelgiame vienas į kitą įtariai ir priešiškai
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus sekmadienį po pietų aplankė Romos anglikonų Visų šventųjų parapiją, mininčią 200 metų sukaktį nuo įsikūrimo.

Vasario 26 d.
„Amoris Laetitia": Vadinamųjų „nereguliariųjų“ situacijų įžvelgimas21
Popiežius Pranciškus

Sinodas dėmesio skyrė įvairioms silpnumo ar netobulumo situacijoms.

Sekmadienio homilija. Dėkoti, pasitikėti, įsipareigoti
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Evangelija kviečia būti dėkingus už kiekvieną dieną; planuoti, veikti ir stengtis, kiek galime, o kartu – nesinešioti širdyje ar mintyse didelių rūpesčių, bet atiduoti juos Dievui.

Vasario 24 d.
Popiežiaus homilija. Papiktinimai žlugdo, neatidėliokime atsivertimo20
vatikano radijas

Nepiktink mažutėlių dviveidišku, dvigubu gyvenimu; verčiau nusikirsk ranką ar išsilupk akį, kad tik nenusidėtum, kalbėjo popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją.

Vasario 22 d.
Popiežiaus homilija. Prašykime gėdos malonės33
vatikano radijas

Troškimas būti svarbiems, daryti įtaką kitiems mus pastumia į supasaulėjimo kelią. Dėl to prašykime Viešpatį, kad jis mums sužadintų gėdą, kai ištinka tokios pagundos.

Vasario 20 d.
Popiežius: Į blogį atsakykime gerumu22
vatikano radijas

Sekmadienio Evangelijoje Jėzus mums rodo naują teisingumo kelią, ragina artimo meile įveikti seną taisyklę „akis už akį, dantis už dantį“.

Vasario 19 d.
„Amoris Laetitia": Lydėti, įžvelgti ir įtraukti silpnumą75

Bažnyčia, suvokdama, jog santuokinio ryšio nutraukimas „prieštarauja Dievo valiai, sykiu žino, kad daugelis jos vaikų silpni.

Sekmadienio homilija. Krikščionio tapatybė135
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Kai padarome nors menkiausią gerą darbą, tikimės atlygio – bent šypsenos žmogaus, kuriam nurodėme kelią, sako kun. Vladimiras Solovej. Šio sekmadienio Evangelija kviečia peržengti šį natūralų, instinktyvų polinkį. Ar Jėzaus kvietimas - realus?

Vasario 17 d.
Popiežiaus homilija. Tesibaigia karas mano širdyje ir pasaulyje7
vatikano radijas

Karas prasideda žmogaus širdyje, dėl to visi esame atsakingi už taiką, visi turime ją saugoti, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. 

Vasario 15 d.
Popiežius: Viltis neapgauna
vatikano radijas

„Aš neabejoju, kad Dievas mane myli“. Turime šiuos žodžius kartoti kaip maldą, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos metu.

Kodėl Jėzus liepė mokiniams neteisti?4
Taizé

Jėzus nepataria mums užsimerkti ir palikti viską likimo valiai. Iškart po to, kai liepia mums neteisti, jis tęsia: „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkristų į duobę?!“

Vasario 14 d.
Pranciškus: skausmas yra krikščioniškas, o nuoskauda ir kartėlis – ne
vatikano radijas

Šeimų ir tautų sunaikinimas prasideda nuo mažų dalykų, kuriems nereikia leisti išsikeroti.

Vasario 12 d.
Sekmadienio homilija. Vidinės harmonijos link36
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Jei galvojame gerai, kuriame Dievo karalystę, jei galvojame blogai – ją griauname. Harmonija, darna, Dievo Karalystė yra tada, kai mūsų mintys, žodžiai ir darbai sutampa. Kaip to siekti?

„Amoris Laetitia“: Perduoti tikėjimą22
Popiežius Pranciškus

Tikėjimo perdavimas šiandien susiduria su sunkumais dėl dabartinės gyvensenos, darbo laiko, šiandienio sudėtingo pasaulio, kuriame daug kas, kad išgyventų, karštligiškai skuba.

Vasario 11 d.
Pasaulinė ligonių diena Lurde
vatikano radijas

Šiais metais Pasaulinės ligonių dienos „sostine“ vėl tapo Lurdas. Praėjo 25 metai nuo pirmosios Dienos ligoniams šventimo – tai buvo šv. Jono Pauliaus II iniciatyva ir pirmą kartą ji buvo švęsta būtent Lurde.

Vasario 8 d.
Ar atleisti reiškia užmiršti?4
Taizé

Kiekvienas meilės ryšys palieka atviras duris į pažeidžiamumą, į galimybę būti sužeistam. Prisiminkim, nepabėgę nuo šio pažeidžiamumo, mes jau atveriame duris atleidimui.

Vasario 7 d.
Popiežiaus žinia Gavėniai. Dievas mums dovanoja savo Žodį ir kitą žmogų
vatikano radijas

Gavėnia – tai nauja pradžia, tai kelias, vedantis į patikimą tikslą – Prisikėlimo Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį.

Popiežius: Dievas mums davė tapatybę, gyvenimo tikslą ir meilę
vatikano radijas

Sukūrime Dievas davė žmogui viską – davė tapatybę, kuri yra tokia kaip Dievo, nes esame sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą, davė kūriniją, kad mes ją saugotume savo darbu, davė meilę, kuri pradeda išsiskleisti vyro ir moters meilėje.

Sekmadienio vidudienio malda. Kaip būti žemės druska ir pasaulio šviesa?
vatikano radijas

Sekmadienio vidudienio maldoje popiežius Pranciškus sveikino didelę piligrimų ir maldininkų minią šv. Petro aikštėje, tarp kurių buvo daug Romos tikinčiųjų, atėjusių paminėti nacionalinę Dieną už gyvybę. Italijos Bažnyčioje ši diena švęsta jau 39-ąjį kartą.

Popiežius: Su džiaugsmu priimkime Dievo dovanas1
vatikano radijas

Griežti, kietai į taisykles įsikibę žmonės, bijo mylėti, bijo laisvės, kurią mus dovanoja Dievas, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių metu.

Pranciškus ekumeninei delegacijai: galime kartu nueiti kitą kelio atkarpą?9
vatikano radijas

Pirmadienį Pranciškus priėmė ekumeninę delegaciją iš Vokietijos, padėkojo už sveikinimo žodį liuteronų vyskupui Heinrichui Bedfordui-Strohmui.

Vasario 5 d.
Arkivysk. G. Grušas: „Vėzdu sveikos visuomenės nesukursime“98

Kažkas yra mušamas, tačiau niekas to nemato, reiškia, visa tai vyksta tamsoje. Kieno pareiga atnešti šviesą į tokias vietas, kur smurtas, skausmas, nepriteklius, meilės stygius?

Vaizdo homilija. Druskos metafora25
Kun. Rolandas Taučius OFM - Bernardinai.TV

Druska suteikia skonio maistui. Ji turi ir apvalymo, išdeginimo savybių. Kodėl Jėzus savo mokinius lygina su druska?

„Amoris Laetitia“: Lytinis auklėjimas11

Vatikano II Susirinkimas kalbėjo apie būtinybę rūpintis vaikų ir paauglių „pozityviu ir protingu, amžiui pritaikytu“ lytiniu auklėjimu. Turime savęs paklausti, ar mūsų auklėjimo institucijos ėmėsi šio iššūkio.

Kelionė su Teofiliumi. Eucharistija persmelktas gyvenimas3
Kun. Algirdas Jurevičius - www.teofilius.lt

Žmonių pašventinimas vyksta iš Eucharistijos tekančios malonės dėka. Šią patirtį išgyveno garbingasis Teofilius Matulionis. 

Vasario 3 d.
Popiežius vienuoliams: ne „išgyvenimo“ sąstingis, o kūrybinga viltis
vatikano radijas

Ketvirtadienio pavakare popiežius Pranciškus vadovavo Mišioms, kuriomis buvo švenčiama Viešpaties Paaukojimo iškilmė ir tuo pačiu – Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo diena.

Vasario 2 d.
Ką daryti, kai negaliu tikėti?41
Taizé

Tikėjimas gimsta neatskiriamai nuo Dievo veikimo ir žmogaus valios. Niekas netiki prieš savo valią. Panašiai niekas netiki, jei Dievas nesuteikia tam žmogui tikėti.

Popiežius vienuoliams: „Pašvęstasis gyvenimas „nukraujuoja“22
vatikano radijas

Kodėl mažėja pašaukimų į vienuolius? Kodėl įžadus davę vyrai ir moterys atsisako Dievui pašvęsto gyvenimo? Šias temas plenarinėje asamblėjoje svarstė Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos nariai.

Popiežius: Be atsivertimo neįmanoma tapti palaimintais
vatikano radijas

Turime santūriai naudotis materialinėmis gėrybėmis, visada padėti kitiems žmonėms, vadovautis nuolankumo darybe bendraudami su kitais žmonėmis ir su Dievu, - šito mus moko Kristaus palaiminimai, kuriuos girdėjome sekmadienio Evangelijoje.

Vasario 1 d.
Pranciškus: Krikščioniška viltis – tai laukimas to, kas jau yra įvykę
vatikano radijas

Pastarosiomis savaitėmis bendrųjų audiencijų katechezėse popiežius kalbėjo apie vilties dorybę, komentuodamas įvarius Dievo tautos istorijos epizodus Senajame Testamente.

Sausio 29 d.
„Amoris Laetitia": Šeimos gyvenimas kaip auklėjamoji aplinka25
Popiežius Pranciškus

Taip pat nėra gerai, kad tėvai savo vaikams tampa visagaliais, kuriais vieninteliais jie galėtų pasitikėti, nes taip kliudoma tinkamam socializacijos ir emocinio brendimo procesui. 

Sausio 25 d.
Popiežiaus katechezė. Nekelkime Dievui sąlygų; jis žino ko mums reikia2
vatikano radijas

Trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems maldininkams popiežius Pranciškus kalbėjo apie biblinę heroję Juditą, kurios pasitikėjimas Dievu ir nepalaužiama viltis išgelbėjo jos tėvynainius nuo nelaimės.

Sausio 24 d.
Popiežiaus homilija. Ką atsakau, kai Viešpats mane kviečia?4
vatikano radijas

Antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos skaitinį iš šv. Pauliaus laiško žydams.

Popiežius: mafija yra mirties kultūros dalis2
vatikano radijas

Pirmadienį, sausio 23 dienos ryte, popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Italijos nacionalinės Antimafijos ir antiterorizmo valdybos narius.

Sausio 23 d.
Popiežius Pranciškus: leiskim Dievui mums atleisti1
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Mišių homilijoje kalbėjo apie Kristaus nuostabią kunigystę, kuri susidaro iš trijų etapų.

Popiežius Pranciškus: Neškime Jėzaus žodį kaip jo mokiniai
vatikano radijas

Sekmadienio susitikime su maldininkais Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio Mišių Evangelijos skaitinį apie pirmųjų mokinių pašaukimą prie Galilėjos ežero.

Sausio 22 d.
Popiežius: Žmogaus orumas yra aukščiau už laisvės atėmimo priemones
vatikano radijas

Sausio 20 d. Padujoje vyko konferencija, skirta įkalinimo iki gyvos galvos temai „Susiaurinti horizontai“.

„Amoris Laetitia" apie vaikų auklėjimą: Kantrus realizmas3

Moralinis auklėjimas yra prašyti vaiko ar jaunuolio tik to, kas jam nereiškia neproporcingai didelės aukos.

Sausio 21 d.
Popiežius: ir po santuokos nepalikime jaunavedžių vienų
vatikano radijas

Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė Romos Rotos tribunolo teisėjus kasmetinėje sausio mėnesio audiencijoje. Šis tribunolas yra vienas iš trijų bažnytinių aukščiausiųjų teismų, sprendžiantis visų pirma santuokos bylas.

Dominikonų ordino jubiliejus su popiežiumi Pranciškumi
vatikano radijas

Šv. Mišiomis šv. Jono Laterane popiežiškojoje bazilikoje Romoje buvo iškilmingai užbaigtas Brolių Pamokslautojų (arba Dominikonų) ordino jubiliejus, paminint 800 metų sukaktį nuo oficialaus ordino pripažinimo 1217 metais.

Popiežiaus homilija. Viešpats atnaujina žmogaus mąstyseną ir širdį
vatikano radijas

Penktadienio Mišių pirmajame skaitinyje iš apaštalo šv. Pauliaus Laiško žydams kalbama apie Naująją sandorą, kurią Dievas Jėzuje Kristuje sudarė su savo tauta.

Sausio 19 d.
Popiežius Pranciškus: Europoje liudyti bendrą tikėjimą į Kristų2
vatikano radijas

Popiežius, sveikindamas bendrojoje audiencijoje dalyvavusius vokiškai kalbančius maldininkus prisiminė savo kelionę į Švediją Reformacijos jubiliejaus proga, trečiadienį prasidėjusią maldos savaitę už krikščionių vienybę, kartu pasidžiaugė audiencijoje dalyvavusia Europos ekumeninio kelio delegacija.

Popiežius: Daugiau maldos – daugiau vilties
vatikano radijas

Viltis skatina melstis, o malda gaivina viltį, net ir didžiausių sunkumų akimirkomis malda padeda neprarasti vilties, - sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams kalbėdamas apie maldą ir viltį Senojo Testamento Jonos knygoje.

Sausio 18 d.
Popiežiaus homilija. Bažnyčia – ne stovėjimo aikštelė1
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus ragina nestovėti vietoje, netingėti, nes Bažnyčia tai keliaujanti Dievo tauta, o ne stovėjimo aikštelė.

Popiežius: Bažnyčia teskelbia ne save, bet Kristų4
vatikano radijas

Sekmadienio Evangelijos centre – Jono Krikštytojo žodžiai: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę“ (Jn 1,29).

Sausio 15 d.
Popiežius: dievui pinigui tarnaujanti sistema gali grįžti kaip bumerangas
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus griežčiausiai perspėjo, kad dievui pinigui tarnaujanti sistema gali grįžti pas jos kūrėjus kaip bumerangas.

Nepilnamečiai migrantai – pažeidžiami ir bebalsiai2
Popiežius Pranciškus

Migracija šiandien neapsiriboja kuria nors planetos teritorija, bet aprėpia visus žemynus ir vis labiau įgyja dramatiškos pasaulinės problemos matmenį.

„Amoris Laetitia" apie vaikų auklėjimą: Bausmės kaip paskatos vertė
Popiežius Pranciškus

Moralinis auklėjimas yra laisvės puoselėjimas per pasiūlymus, motyvacijas, praktinius taikymus, paskatas, atlygius, pavyzdžius, modelius, simbolius, apmąstymus, paraginimus...

Sausio 14 d.
Popiežiaus homilija. Ar seku Jėzumi, nebijodamas rizikos?1
vatikano radijas

Jėzaus sekimas tai veiksmas, rizika. Neįmanoma sekti Jėzaus sėdint rankas sudėjus arba atsargiai stebint ir laukiant kas bus.

Sausio 13 d.
Popiežiaus homilija: Kaip aš gyvenu šiandien? Kas mano širdyje?2
vatikano radijas

„Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių“ (Žyd 3,7) - sako šv. Paulius ketvirtadienio Mišių pirmajame skaitinyje iš Laiško žydams.