Katechezė | Religija

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Dvyliktoji stotis: Jėzus miršta ant kryžiaus

Jėzus mirė daugybės žmonių apsupty, tačiau patirdamas visišką vienatvę.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Vienuoliktoji stotis: Jėzus prikalamas prie kryžiaus

Virusas mus prikala namuose, ligoninėse, iškelia mus ant kryžiaus, mus pažemina, niekais paverčia visą mūsų galią ir aroganciją. 

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Dešimtoji stotis: Jėzui nuplėšia darbužius

Visos keturios Evangelijos pamini, kad kareiviai pasidalino drabužius. Nesako, kad kareiviai išrengė Jėzų.

Verbų sekmadienio meditacija. Kad pasiaukojimas tikrai taptų gėriu kitiems

Triumfališkai pasitinkantys žmonės galbūt yra vienas iš paskutinių Jėzaus gundymų.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Devintoji stotis: Jėzus parpuola trečią kartą

Liaudies pamaldume įsitvirtino tikėjimas, kad Jėzus pakeliui į Kalvariją suklupo tris kartus. Kas žino, gal tų suklupimų buvo kur kas daugiau...

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Aštuntoji stotis: Jėzus sutinka Jeruzalės moteris

Lukas visada dėmesingai perteikia meilingą moterų buvimą Jėzaus aplinkoje – šios ištikimos mokinės seka jį iki kryžiaus papėdės.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Septintoji stotis: Jėzus parkrenta antrą kartą

Kryžių jau neša Simonas Kirenietis, tačiau Jėzus vis tiek darsyk suklumpa.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Šeštoji stotis: Veronika nušluosto Jėzui veidą

Anot Rytų tradicijos, moteris, pakeliui į Kalvariją nušluosčiusi Jėzui veidą, vadinosi Berenikė. Kad ir koks būtų jos tikrasis vardas, lotyniškoji tradicija jį pakeitė nauju: Vera icona.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Ketvirtoji stotis: Jėzus susitinka savo motiną

Ką galvojo Marija, pamačiusi prieš save nuplaktą ir kraujuojantį savo sūnų, kryžiaus naštos slegiamą? 

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Trečioji stotis: Jėzus parkrenta pirmą kartą

Kiek puikybės, kiek išdidumo sklidinas mūsų įsitikinimas, jog esame pranašesni už kitus, užtikrinti savimi, emancipuoti net nuo Dievo, be kurio puikiausiai galime apsieiti.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Antroji stotis: Jėzus paima nešti kryžių

Koks sunkus kryžius uždėtas ant mūsų visuomenės pečių: sustojo visiškai viskas, išskyrus užkratą.

Sekmadienio meditacija. Kai nuvilia Dievas

Retai kas nesame jautęs nuoskaudos Dievui, kodėl reikiamu metu Jo nebuvo šalia, kodėl neapsaugojo nuo kančios?

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Pirmoji stotis: Jėzus pasmerkiamas mirti

Kas žino, kas apie mirties nuosprendį praneš man: gal gydytojas, gal šeimos narys, o gal veriantis infarkto skausmas.

Popiežius: manėme, kad sergančiame pasaulyje išliksime sveiki
Vatican News

Bebaimiai skverbėmės pirmyn, manydami, kad sergančiame pasaulyje išliksime sveiki. Dabar, plaukdami audringa jūra, maldaujame tave: „Pabusk, Viešpatie!“

„Sveika, Marija“ – vienas apmąstymas širdimi

Tradicija yra jėga, kuria galime nugalėti piktojo pagundas tuomet, kai to padaryti nepajėgiame protu. Tradicija bendruomenei virsta įpročiu asmeniui.

Ar susilaikymas nuo Eucharistijos gali būti į naudą? Popiežiaus Benedikto XVI atsakymas

Dvasiniam gyvenimui nesveika virsti gryna rutina – bukoje rutinoje nesusimąstome, kodėl ką nors darome, joje nėra vidinės aistros ir sąmoningo pasirinkimo. 

Sekmadienio meditacija. Trys džiaugsmo motyvai

Pačiame gavėnios viduryje įsiterpia džiaugsmo sekmadienis. 

Dienos peržvalga akistatoje su koronavirusu
Susan Haarman - jezuitai.lt

Dienos arba sąžinės peržvalga yra tradicinis ignaciškojo dvasingumo maldos būdas, kviečiantis apmąstyti savo dieną ir labiau įsisąmoninti, kur jaučiate Dievo veikimą.

Prisikėlimo link. Abraomo meilė

Abraomo ranka, laikanti peilį, buvo sustabdyta. Atėjus laiko pilnatvei, Tėvas pats paaukojo savo Mylimąjį Sūnų už mus visus. Visada meilė. 

Sekmadienio meditacija. Kada tampu vertas Dievo?

Šiandienos epizode Jėzus yra tarsi jaunikis, ieškantis savo nuotakos. Tos, kuriai pats galėtų pažadėti „gyvojo vandens“. Tačiau ar jo sutiktoji samarietė tikrai yra gera nuotaka?

Gyvasis vanduo – neišsenkanti bendrystė su Kristumi

„Kai Mišias stebėsiu per televiziją ar klausysiu per radiją, priimsiu dvasinę Komuniją, nes šlovindamas Tave jungsiuosi su Tavimi taip artimai, tarsi tuo metu daugiau niekas neegzistuotų pasaulyje.“ 

„Laisvė – tai ne tik Dievo žmogui duota malonė, bet ir didžiulis įpareigojimas deramai ja naudotis“
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Šiandien dėkokime Dievui. Dėkokime tiems, kurie kovojo ir guldė savo galvas už mūsų laisvę, kuria gyvename šiandien. 

„Didžiausios pasaulio galybės yra pasmerktos žlugti, jeigu jos nepaiso Dievo kelio“

Šiandien, Kovo 11-ąją, padėkokime Dievui už mūsų išvedimą į laisvės kelią, bet drauge ir atsiprašykime už visus žingsnius, kai užmiršdavome Dievo žodį ir Dievo kelią.

Sekmadienio meditacija. Dievas žmogui sako: „Su tavimi man gera“
Rūta Šalaševičienė - Bernardinai.TV

Vienas pragaištingiausių sužeistos žmogaus prigimties padarinių – negebėjimas tikėti Dievo meile. 

„Jėzus kviečia mus į šventumą“

Vilniaus Bernardinų bažnyčioje apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petaras Rajičius aukojo Mišias. Siūlome skaityti šv. Mišių metu skambėjusią homiliją. 

Sekmadienio meditacija. Kur mūsų tyko pražūtingiausi apžavai?
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

„Nemanykite, kad velnias yra bjaurus personažas, tykantis mūsų tamsiame skersgatvyje. Prisistato, kaip tas, kuris nori mums gero“.

Kodėl Jėzus buvo gundomas?

Nors „Dievas negali būti gundomas į pikta ir pats nieko negundo“ (Jok 1, 13), bet Jėzaus gundymas dykumoje buvo sudėtinė Atpirkimo plano dalis.

Prisikėlimo link. Adomo malda

Apie pirmojo žmogaus ir mūsų visų viltį. Meditacija pirmai gavėnios savaitei.

Sekmadienio meditacija. Kvietimas daryti daugiau, nei priklauso
Toma Bružaitė - Bernardinai.TV

Šiandienos Evangelija kalba apie dosnumą. 

Sekmadienis – ypatinga liturgijos diena
Magnificat leidiniai

Savaitės dienų tėkmėje ypač svarbus sekmadienis – Bažnyčia sako sekmadienį švęsti. Kodėl ši diena tokia svarbi ir kaip ją pažymėti?

Grįžti prie šaltinio

Biblijos meditacijos potyriai, vedantys į kontempliaciją, augins mūsų meilę Eucharistiniam Jėzui, kurį per šv. Mišias priimame, kad vis labiau Juo pasitikėtume.

Sekmadienio meditacija. Tikroji krikščionybės naujovė
Aurimas M. Juozaitis - Bernardinai.TV

Šiandien girdime ištrauką iš Kalno pamokslo, kuri kalba apie naują etiką.

Popiežius: sąvoka „asmuo“ visuomet pirmesnė už apibūdinimą „sergantis“

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

Į gilumą
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

Lemtingi Jėzaus žodžiai, ištarti Galilėjos žvejui Simonui, amžiams pakeitė ne tik jo, bet ir visos Vakarų civilizacijos gyvenimą: irkis į gilumą.

Kard. S. Tamkevičius: Dievo žodžio mums reikia kiekvieną dieną
Kard. Sigitas Tamkevičius SJ - Vilniaus arkivyskupija

Su pagarba klausomės ar skaitome Šventąjį Raštą, tačiau labai dažnai mums pritrūksta to gyvo tikėjimo, kad per Šventojo Rašto žodžius mums kalba Amžinasis Žodis – Jėzus Kristus.

Sekmadienio meditacija. Iš Dievo rankų
Vysk. Arūnas Poniškaitis - Bernardinai.TV

Vasario 2 d. švenčiame Kristaus paaukojimo šventę.

Grabnyčios – nuoroda į Atpirkimą

Ne tik pašvęstojo gyvenimo asmenys, bet absoliučiai visi Kristaus krauju išgelbėtieji yra pašaukti konkrečiais veiksmais atsiliepti į Jo kvietimą: „Sek paskui mane“ (Mt 8, 22).

Kard. S. Tamkevičius: drąsiai sudėti savo gyvenimą į Dievo rankas
Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba

Kardinolas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas, sausio 26 dieną iškilmingai įžengė į Šv. Angelės Meriči parapijos bažnyčią Romoje. 

Sekmadienio meditacija. Šviesa, kurios ilgimės
Ses. Rima Malickaitė CC - Bernardinai.TV

Tas paprastas ir sukrečiantis klausimas: „ko ieškote?“ Jėzaus lūpose nuskamba dar stipriau.

Lietuvos vyskupų laiškas pirmojo Dievo Žodžio sekmadienio proga
Lietuvos vyskupų konferencija

Lietuvos vyskupų laiškas pasitinkant pirmą kartą švenčiamą Dievo Žodžio sekmadienį.

Kodėl išgirdę Jėzaus vardą palenkiame galvą?

Paprastas paprotys, kuris padeda apmąstyti vidinį troškimą pagerbti Jėzų ir jo vardą – vienintelį, per kurį esame išgelbėti.

Sekmadienio meditacija. Tapti ženklu

Evangelija pasakoja apie tai, kad Jonas Krikštytojas aiškiai ir tiesiai parodo į Jėzų kaip Izraelio ilgus amžius lauktąjį Mesiją. Kadaise ir mums kažkas parodė Jėzų, ir mes radome drąsos Jį įtikėti.

Sekmadienio meditacija. Atrasti tikrąjį save
Diak. Saulius Andriuška - Bernardinai.TV

Kokią istoriją aš pasakoju pasauliui savo gyvenimu?

Ką apie Eucharistiją galvojo pirmųjų amžių krikščionys?

Ištraukos apie Eucharistiją iš pirmaisiais krikščionybės amžiais gyvenusių tikinčiųjų raštų.

Sekmadienio meditacija. Išgirskime visatos grožio skambesį
Diak. Benas Ulevičius - Bernardinai.TV

Garsioji Evangelijos pagal Joną įžanga nuolat žadina skaitytojų smalsumą.

Popiežius: smurtas prieš moteris – Dievo išniekinimas
Vatican News

„Bet koks smurtas prieš moterį – tai Dievo, gimusio iš moters, išniekinimas. Per moters kūną atėjo žmonijos išganymas. Mūsų požiūris į moteris kūną yra mūsų žmoniškumo rodiklis.“

Popiežius Pranciškus: atmintis yra vilties perspektyva

Popiežiaus Pranciškaus žinia 53-iosios Pasaulinės taikos dienos proga. 

Ką veikia Dievas tavo kasdienybėje?

Nėra geresnio būdo mūsų įžvalgumui ugdyti nei sąžinės tyrimas, rašo kunigas Artūras Kazlauskas.