Katechezė | Religija

Regima Dievo meilė vargšams ir ligoniams

Popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga: „Šventoji Motina Teresė padeda mums suprasti, kad vienintelis mūsų veiklos kriterijus turi būti dovanojama meilė kiekvienam žmogui.“

Popiežius: gyvenimas prasmingas, kai jį dovanojame
Vatican News

„Gyvenimas prasmingas, kai yra dovanojamas, – meilėje, tiesoje, kasdieniame gyvenime, šeimoje. Visuomet dovanokite“, – ragina Šventasis Tėvas 

Sekmadienio homilija. Dievo karalystė – erdvė, kur išties esu savimi
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Visi, kurie deda pastangas išpildyti Viešpaties jiems patikėtas pareigas, susiduria su savo ribotumu, silpnumu, negebėjimu. Patiria, kad, nepaisant visko, geriausių rezultatų nepasiekia.

Pagauk gyvenimą

Kai išgirdę ar perskaitę Dievo žodį jį priimame gilyn į širdį, tada auga mūsų tikėjimas, kuriuo Jėzus mus kaip žuvis gaudo savo išganymo tinklais.

Alfa. Kas yra Jėzus?

Nėra jokių abejonių, Jis – žinomiausias žmogus istorijoje. Trečdalis pasaulio gyventojų, daugiau nei 2 mlrd. žmonių, Juo seka. Žurnalas „Times“ Jį pavadinimo pačiu įtakingiausiu kada nors gyvenusiu žmogumi. Bet kas gi tas Jėzus?

Vilniaus katedra mums grąžinta su įsipareigojimu

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pamokslas, sakytas švenčiant Vilniaus arkikatedros atšventinimo 30-ąsias metines.

Popiežius – generolas be armijos?
Kauno arkivyskupija

Vyskupo Liongino Virbalo SJ sielovados pasiūlymas 2019-iesiems metams. Vasario mėnesio medžiaga.

Sekmadienio homilija. Kartu su Dievu – meilės kūrėjai
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Evangelistas pastebi, kad žmonės mielai klausėsi „malonių“ Jėzaus žodžių. Tačiau galiausiai nepajėgė atlaikyti Jo žvilgsnio. 

Daugiau nei dailidė

Tėviškėje Jėzus nebuvo priimtas kaip pranašas, juolab ne kaip Tėvo Siųstasis.

Simeono giesmė: iškeliauti, kai gyvenime jau nieko nebetrūksta

Simeonas trokšta iškeliauti ne todėl, kad senatvė daugiau nieko nepasiūlys. Jis gali iškeliauti, nes apskritai gyvenime jam jau nieko nebetrūksta, jis pasiekė pilnatvę, regėdamas Dievo Išgelbėjimą. 

Popiežius: Krikščionių gyvenimas – tai ne karnavalas
Vatican News

Popiežius penktadienio homilijoje paminėjo savo kelionę į Lietuvą pernai rugsėjo mėnesį. Jam didelį įspūdį paliko persekiojimų laikų kankinių liudijimas, sunkumus ištvėrusių krikščionių drąsa.

Popiežius jaunimui: jūs nesate per jauni svajoti ir kurti ateitį
Vatican News

Dievas yra tikras, nes meilė tikra, Dievas konkretus, nes meilė konkreti. Būtent meilės konkretumas yra vienas iš esminių krikščionių gyvenimo elementų.

Vysk. K. Kėvalas iš PJD: užsidegti geriausia savo gyvenimo versija

„Mes esame pašaukti gyventi. Mūsų laukia amžinybė. Dievas mums padovanojo amžiną ilgesį. Esame pašaukti begalybei, gyvenimas mums tik prasideda.“

Dieviškos jėgos impulsas

Kodėl asmuo jaučia savyje troškimą nuolat siekti gėrio ir tą vidinę nuostatą ištikimai liudija savo kasdieniais darbais? 

Sekmadienio homilija. Pal. Jurgis moko išplėsti širdį
Vysk. Arūnas Poniškaitis - Bernardinai.TV

Šį sekmadienį Evangelija padvelkia tėviške. Sutinkame Jėzų Nazarete. Sinagogoje miestelio, kuriame buvo užaugęs, kur įprastai lankydavosi Šabo dieną.

Popiežius jauniems kaliniams: galite pasikeisti!
Vatican News

Penktadienio ryte popiežius Pranciškus aplankė Las Garzas de Pacora nepilnamečių pataisos centrą, maždaug už keturiasdešimties kilometrų nuo Panamos sostinės.

Kun. A. Valkauskas: dėl realybės pažinimo turime visą gyvenimą kovoti

Mūsų įsivaizdavimai ir lūkesčiai kertasi su realybe, kuri, pasak apaštalo Pauliaus, yra nuolatinė dvasinė kova: „Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas.“

Sekmadienio homilija. Belaukiant savo valandos
kun. Daniel Narkun - Bernardinai.TV

„Jie nebeturi vyno“, – pastebi Marija, viešėdama vestuvių puotoje Kanoje. Jais išreiškia visą savo atidumą, motinišką rūpinimąsi žmonėmis.

Geresnio vyno potekstė

Kaip Jėzui, taip ir mums skirta gerti iš gyvenimo taurės neišvengiamų išbandymų vyną.

Popiežius: krikščionybė – ne ideologija ir ne kompromisai
Vatican News

Tik stengdamiesi, kad mūsų širdis augų ir bręstų, apsaugosime ją nuo kietumo, uždarumo. Bailių širdys kietos. Jie bijo gyvenimo, jie uždari.

Ar Bažnyčia nori / gali atsinaujinti?
Kauno arkivyskupija

Vyskupo Liongino Virbalo SJ sielovados pasiūlymas 2019-iesiems metams. 

Sovietai bijojo laisvų žmonių, todėl jie bijojo Bažnyčios
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

„Žinojome, kad tikėjimas yra mūsų stiprybė ir mūsų laisvės garantas. Ir dėl to tą naktį mes buvome stiprūs, stipresni už svetimą kariuomenę, už tankus ir visą melą, kurį jie su tais tankais atnešė į Lietuvą.“

Širdžių krikštas

Jiems švietė malonės šviesa, ne tik neleidusi susigyventi su dangaus keršto besišaukiančia neteisybe, bet brutalaus smurto akivaizdoje skatinusi nepabūgti net tankų vikšrų.

Sekmadienio homilija. Ar prisimenu savo krikšto pažadus?
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Šiandien visame pasaulyje krikščionys mini Jėzaus krikšto šventę. Tai diena, kai kiekvienam dera prisiminti savo krikštatėvius ar krikšto vaikus. 

Popiežius: melskimės įkyriai ir pasitikėdami
Vatican News

Galime būti tikri, kad Dievas atsilieps. Nežinome, kada, tačiau atsilieps. Galbūt teks prašyti visą gyvenimą, tačiau atsilieps. Laimės troškimas širdyje vieną dieną bus išpildytas.

Sekmadienio homilija. Ar žinai, kad esi žvaigždė?

Kas nuostabiausia, kas labiausiai sujaudina šioje Jėzaus apsireiškimo istorijoje?

Išvynioti meilės dovanas

Skubėdami jie neužmiršo pasiimti dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Be abejo, jie dar negalėjo suvokti, kad žvaigždynų Viešpačiui ir sielų Gelbėtojui ne brangių daiktų reikia, o Jį mylinčių širdžių. 

Kas iš tiesų yra tikėjimas?

Apie esminius dalykus. Kokia proto ir jausmų vieta tikėjime? Tikėjimas - malonė, pasirinkimas ar abu? Kas svarbiau: pažinimas ar meilė?

Popiežius: šeima – turtas, kurį reikia saugoti ir ginti
Vatican News

Nerimas dėl savo vaikų, rūpinimasis jų gerove lydi visus tėvus. Panašiai Marija su Juozapu sunerimę skuba ieškoti Jėzaus. 

Sekmadienio homilija. Kam mus įpareigoja vaiko orumas
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Bernardinai.TV

Paskutinis metų sekmadienis yra skirtas šventosios Šeimos šventei. Šiai dienai parinkta Evangelijos ištrauka pateikia svarbią pamoką mums visiems.

Šv. Juozapas turėjo tobulą skonį

Juozapas mylėjo Mariją anaiptol ne idiliškai. Jis mylėjo visu savo jutimiškumu, visa savo esybe, tačiau gerbė Dievo veikimą joje ir dėl to mylėjo ją dar labiau. 

Leiskime Dievui keisti vaikų širdis

Leiskime jau šiandien Dievui keisti vaikų širdis, juolab, kad jos labiau priklauso Jam, o ne jums, brangūs tėvai.

Neregimasis Dievas tapo regimas

Įsikūnijimo žinia skelbia, jog neregimasis Dievas įžengė į regimąjį pasaulį, kad mes, kurie esame susieti su šiuo pasauliu, galėtume Jį atpažinti, suprasti ir pamilti.

Juozapo gundymas – vis pasikartojanti drama

Gundytojas mums vis sako: egzistuoja tik regimas pasaulis ir nėra jokio Dievo tapimo žmogumi, jokio gimimo iš mergelės.

Popiežiaus Pranciškaus Kalėdų žinia Romai ir pasauliui
Vatican News

Kokią žinią visiems skelbia Kalėdos? Skelbia, kad Dievas yra Gerasis Tėvas, o mes visi esame broliai.

Kaip ir kur galime susitikti Jėzų?
Vysk. Jonas Ivanauskas - Kaišiadorių vyskupija

Būtų didelis nuostolis, jei tik teoriškai kalbėtume apie Jėzų, bet nesikalbėtume su Jėzumi

Ką turėtume tau atnešti, o Kristau?

Marija yra žmonių dovana Kristui, tačiau kartu tai reiškia, kad iš žmogaus Viešpats nori ne kažko, bet jo paties. Dievas nori iš mūsų ne procentų, bet mūsų širdies, mūsų būties.

„Garbė Dievui aukštybėse“ – ne vien tik gimtadienio sveikinimas

Ši angelų giesmė nėra vien tik sveikinimo atviruko tekstas gimtadienio proga, tai ir esminio įvykio Išganymo istorijoje paskelbimas, kurio vienintelis motyvas yra paties Dievo meilė.

Dievas bando prisibelsti į mūsų širdis

Ne vien mes ieškome kelio. Kai kada Dievas taip pat kaip piligrimas bando atrasti kelią ir prisibelsti į mūsų širdis.

Ateina Kristus

Jėzaus apsireiškimas tvarte aukštyn kojomis apverčia mūsų perdėm racionalius samprotavimus, nes neturime Įsikūnijimo analogų. 

Sekmadienio homilija. Krikščionis – susitaikymo žmogus
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Daugybę kartų esame tarę šios Evangelijos ištraukos žodžius. Kalbėdami rožinį, kartodami „Sveika, Marija“ maldą. 

Tapti duona kitam

Dievui visi esame Jo vaikai, Jis mus įžvelgia ir per mūsų ydų šarvą. Galime patys išsilaisvinti iš šių šarvų ir tapti duona kitam – tai irgi eucharistija. 

Dievo neturime ieškoti vien danguje

Mes pašaukti per gyvenimą eiti Dievo link. Neturime ieškoti Jo vien danguje, nes Jis nusileido iš dangaus. Tapo mums artimas atsiuntęs savo Sūnų žmogui bendrakeleiviu. 

Kristus net ant kryžiaus netampa abejingas

Kristus net ant kryžiaus netampa abejingas, pasaulio neprakeikia, nors, mūsų akimis, ir turi teisę. 

Dievo karalystė nėra kažkur toli

Labiausiai apsigauname ėmę galvoti, kad Dievo karalystė kažkur toli.

Išskleisti sparnus

 Iš tiesų pagrindinė misija žemėje – ne tiek suleisti šaknis, kiek išskleisti sparnus.

Budri širdis

Dievas ištiesia ranką, kad ir į ką atsimuštume, kad ir kokiame gyvenimo ežere kapanotumės. Svarbiausia, kad būtume budrūs ir jos nusitvertume.

Sėkmė nebūtinai suvyniojama į malonius dalykus

Net jei kuri akimirka nėra tokia sėkminga, kaip norėtume, jeigu ji pilna amžinybės ir Dievo, ji vertingesnė už suplanuotą, bet tuščią.

Sekmadienio homilija. Atpažinti balastą, ištyrinti širdį
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Advento kelionėje šis sekmadienis vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. 

Ir kito siela nėra ištuštėjusi

Sakoma, įpūsti kito gerumą gali tik iš dar rusenančių jo gerumo žarijų. Jo gyvenimo už jį nenugyvensi, bet jei juo tiki, tai gali pažadinti, uždegti, o toliau jis pats turi degti.