Katechezė | Religija

Apmąstome popiežiaus katechezę apie viltį: Šventoji Dvasia teikia vilties pilnatvę
Kataliko balsas

Kartu ruoštis popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje, apmąstant popiežiaus katechezes apie viltį, kviečia pasauliečių iniciatyva „Kataliko balsas“.

Jonas Paulius II Lietuvos jaunimui: „Nebijokite ieškoti Dievo ir Jo tiesos“
Katalikai.lt

Laukdami popiežiaus Pranciškaus, prisimename pirmojo Lietuvą aplankiusio popiežiaus kalbas. Jonas Paulius II jaunimą drąsino atidaryti duris Kristui. 

Vaizdo homilija. Ko trokšta Šv. Dvasia mano gyvenime ir ko aš trokštu?
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Vieno dalyko trokštu, kad iš visko kas supa mane, išsirinkčiau tai, kas svarbiausia.

Popiežiaus homilija. Apkalbos žudo
Vatican News

Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius komentavo dvi vienybės sampratas – vienybę, kurios meldė Kristus, ir netikrą vienybę, kylančią iš piktnaudžiavimo žmonių įsitikinimais ir jausmais.

Liaudies pamaldumo Švč. Mergelei Marijai praktikos: litanija

Gegužinių pamaldų pagrindinė dalis yra Švč. Mergelės Marijos litanija. Autorius trumpai apžvelgia šios maldos istorinę kilmę bei jos plitimą Lietuvoje.

Krikštas: Balto rūbo ir žvakės simboliai
Vatican News

Popiežius Pranciškus trečiadienio audiencijos metu tęsė katechezes apie krikštą.

Vyskupas – ne karjerai, bet Dievo tautai
Vatican News

Koks turi būti vyskupas? „Atpažinti Dvasios balsą, žinoti, kada jam kalba Dievo Dvasia, o kada pasaulio dvasia“, – sakė popiežius Pranciškus.

Įdomios detalės apie krikščionybę: kelios nusidėjėlių grupės
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Apie tai, kaip Jėzaus laikų visuomenėje buvo skirstomi nusidėjėliai.

Jėzus – ištikimas mūsų bičiulis, net jei jį išduodame
Vatican News

Popiežius Pranciškus namų Šv. Mortos koplyčioje kalbėjo: „Mūsų visų likimas – būti Jėzaus mokiniais.“

Kelkime širdis į Dangų, tvirtai stovėdami ant žemės
Vatican News

Sekmadienio vidudienio maldos proga sakytoje kalboje popiežius Pranciškus komentavo Šeštinių iškilmės Evangeliją.

Įžengusysis laukia grįžtančiųjų

Šeštinės – Viešpaties žengimas į dangų. Tik Jėzus mums suteikia šio gyvenimo prasmę, savo pavyzdžiu ir mokymu rodydamas kelią ne į kapines, o į dangų.

Šeštinių vaizdo homilija. Kur prasideda dangus
Kun. Jurgis Czarniawski - Bernardinai.TV

Jėzaus žengimo į dangų šventė suteikia progą pamąstyti apie tai, ką Jėzus mums apreiškia apie dangų, ką kalba apie save, savo ryšį su Tėvu.

Visa, kas gražiausia – Marijai

Tėvo Juozo Vaišnoro MIC (1905–1987) tekstas apie gegužinių pamaldų istoriją – kilmę, paplitimą pasaulyje bei Lietuvoje.

Krikštas – atnaujintas gyvenimas
Vatican News

Bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezę apie Krikšto sakramentą, apie centrinę krikšto apeigų dalį – apliejimą.

Velnias nugalėtas, bet vis dar pavojingas
Vatican News

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje kalbėjo: „Nesileiskime į kalbas su velniu, nesiartinkime prie jo.“

Įdomios detalės apie krikščionybę: Žodžio „krikščionis“ kilmė
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Kada Kristų išpažįstantieji buvo pradėti vadinti „krikščionimis“ ir ką tai reiškė?

Meilė nėra tas pat, ką pamatome filme
Vatican News

Sekmadienio popietę Pranciškus lankėsi vienoje Romos parapijoje ir kalbėjo apie konkrečią meilę, kurią matome darbuose, ne žodžiuose.

Neokatechumenai – brangi Dievo dovana Bažnyčiai
Vatican News

Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su Neokatechumenų kelio judėjimo atstovais iš viso pasaulio, mininčiais įsikūrimo penkiasdešimtąsias metines.

Mūsų Motina – Mokytoja

O ką daro gera savo vaikų motina? Kai ji vis kelia savo maldingą širdį į Dievo Motiną ir Jėzų, atsakingą savo motinystės pašaukimo misiją atlieka geriausiai...

Vaizdo homilija. „Jus aš draugais vadinu“
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Kas slypi žodžiuose: aš tave myliu, esi man brangus, negaliu be tavęs gyventi?

Išbandymų metu mus paguodžia viltis

Šventasis Ambraziejus kalba apie viltį: „Išbandymo metas ir yra mūsų sielos nužeminimo laikas. Tačiau šiuose išbandymuose ji gaivinama Dievo žodžiu.“

Tikėjimas perduodamas liudijimu
Vatican News

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje kalbėjo apie tikėjimo perdavimą.

Įdomios detalės apie krikščionybę: Ką reiškia sėdėti dešinėje?
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Tardami tikėjimo išpažinimo žodžius, mes sakome: „Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.“

Kodėl, norint susituokti, reikalingas Sutvirtinimo sakramentas?

Pokalbis su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu apie naują Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarką, kai ruošiamasi santuokai, sakramentų prasmę ir praktinius pakeitimų padarinius.

Krikštas – „ne“ piktajai dvasiai; „taip“ Dievui
Vatican News

Tęsdamas bendrųjų audiencijų katechezę apie Krikšto sakramentą, popiežius Pranciškus kalbėjo apie maldą, taip pat piktosios dvasios atsižadėjimą bei tikėjimo išpažinimą.

Apsaugokim smalsumą virtualioje erdvėje
Vatican News

Popiežius Pranciškus: „Prašykime Viešpatį, kad mus apvalytų kai tenkinam smalsumą, nes yra sveikas ir nesveikas smalsumas.“

Įdomios detalės apie krikščionybę: biblinė vardo pakeitimo reikšmė
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Biblijoje dažnai randame istorijas, kuriose pasikeičia žmonių, vietovių ir net paties Dievo vardas. Ką tei reiškia?

Vaizdo homilija. Kas mes be vynmedžio
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Bernardinai.TV

 „Tenka pripažinti, kad šiuolaikiniam žmogui kvietimas pasilikti vynmedyje skamba beveik kaip raginimui pasilikti kalėjime“, – sako homilijos autorius.

Apvalytos šakelės – vynmedžio – karūna

Mes būsime viena – tu manyje ir Aš tavyje. Tada tavo šakelė niekada nenudžius, nes ji megs amžinojo gyvenimo vaisius.

Krikštas stiprina tikėjimą ir užgrūdina kovai su piktąja dvasia
Vatican News

Trečiadienio bendrojoje audiencijoje Pranciškus tęsė katechezes apie krikštą.

Krikštas – kita mūsų gimimo diena

Kodėl Katalikų Bažnyčia krikštija kūdikius ir vaikus, kurie patys dar negali nei suprasti, ką šis tikėjimas reiškia, nei jo laisvai pasirinkti?

10 popiežiaus Pranciškaus citatų apie šventumą

„Gaudete et exsultate“ („Būkite linksmi ir džiūgaukite“) – balandžio pradžioje popiežiaus Pranciškaus paskelbtas apaštališkasis paraginimas.

Jėzus mums padeda gyventi gražų ir vaisingą gyvenimą
Vatican News

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš velykinę „Regina Coeli“ maldą, komentavo dienos Evangeliją apie Gerajį Ganytoją bei prisiminė smurto aukas Nikaragvoje.

Ganytojas su avimis dalijasi viskuo

Ką reiškia sekti paskui savo Ganytoją? Atskirti pelus nuo grūdų, atsisakyti surogatų ir valgyti Jėzaus mums duodamą valgį.

Vaizdo homilija. Į ką remiuosi?
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Šiandien, jei norime ką nors sužinoti apie aveles, apie kurias kalbama Šventojo Rašto ištraukoje, tereikia užeiti, pavyzdžiui, į Bernardinų sodą.

Būkime kartu su Jėzumi duona kitiems
Vatican News

Popiežius Pranciškus piligriminėje kelionėje: du svarbiausi dalykai krikščionio gyvenime – Duona ir Žodis.

Įdomios detalės apie krikščionybę: Ar tikrai katė neminima Biblijoje?
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Jei pažįstate Bibliją, atsakymą žinosite.

Žinia Pasaulinės maldos už pašaukimus dienai: nesame palikti atsitiktinumui
Bažnyčios žinios

Šią savaitę Katalikų Bažnyčia meldžiasi už pašaukimus. Popiežiaus žinioje kalbama apie tris pašaukimo aspektus – išgirdimą, įžvelgimą ir gyvenimą.

Bažnyčiai reikia pranašų
Vatican News

Pipiežius Pranciškus: „Pranašas – tai vilties žmogus. Kai reikia jis priekaištauja ir bara, bet tuo pat metu jis ir atveria duris, matydamas vilties akiračius.“

Kodėl pirmieji krikščionys vienas kitą vadino šventaisiais?
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Pirmieji krikščionys vienas kitą laikė šventaisiais ne todėl, kad jie nedarė nuodėmių ar dėl to, kad pasižymėjo ypatingomis savybėmis.

Dievo gailestingumą reikia semti pasitikėjimo indu
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Dievo gailestingumas yra begalinis, bet jei atsinešame tik labai mažytį pasitikėjimo indelį, mes labai mažai ir pasemiame.

Popiežius Pranciškus: Nėra šventumo be maldos
Vatican News

Šventasis – tai maldos dvasios žmogus, trokštantis bendrauti su Dievu.

Kodėl seku Jėzumi? Iš meilės ar dėl naudos?
Vatican News

Popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje kalbėjo apie mūsų tikėjimo esmę.

Vaizdo homilija. Atpažinti Prisikėlusįjį
Kun. Rolandas Taučius OFM - Bernardinai.TV

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų. Patikėti šia stulbinama žinia iš tiesų sunku. Du Jėzaus mokiniai, kurie keliauja iš Jeruzalės, nesugebėjo patikėti.

Popiežiaus homilija. Ar esu laisvas?
Vatican News

Žmonės šaukia: „laisvė, laisvė, laivė!“, bet iš tiesų vis daugiau ir daugiau vergystės. Pagalvokime apie tą laisvę, kurią Jėzus mums dovanoja.“

Įdomios detalės apie krikščionybę: Kodėl Jėzus spjaudėsi?
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Jis spjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis (Jn 9, 6)

Kai kūnas panardinamas vandeny, siela panardinama Kristuje
Vatican News

Trečiadienio bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus kreipėsi į tikinčiuosius, kalbėdamas apie krikštą.

Popiežius Pranciškus: Dievas aprengia mus savo gailestingumu
Vatican News

Gailestingumo sekmadienio šv. Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie būtinybę pamatyti Dievą per jo žaizdas.

Sekmadienio homilija. Per mus auga Dievo gailestingumas

Pirmą sekmadienį po Velykų esame kviečiami įžengti į nuostabią mūsų tikėjimo realybę – Dievo gailestingumą.

Pasirodžiusysis stiprina mūsų tikėjimą

Ar jis, matydamas ir galėdamas prisiliesti prie Išganytojo bei girdėdamas kvietimą: „Būk tikintis“, dar kažkiek abejojo? Ne. Jis iš karto išpažino, kad Jėzus tikrai yra jo Viešpats ir Dievas.