Komentarai ir pokalbiai | Religija

Visiškos sveikatos iliuzija

Ligos, sunkumai yra mūsų tikrosios, visą gyvenimą, fizinę ir dvasinę dimensijas apimančios, sveikatos dalis.

Istorikas L. Jovaiša: anksčiau Bažnyčia į epidemijas reaguodavo šiek tiek kitaip

Viešos pamaldos ištikus karui, badui, taip pat ir marui anksčiau būdavo ne ribojamos, o priešingai – intensyvinamos. 

Jonas Paulius II perkeitė savo kančią į meilę
Vatican News

Prieš penkiolika metų mirė šv. popiežius Jonas Paulius II. 

Prelatui Jurgiui Šarauskui – 75-eri

Dievo apdovanotas ypatingomis savybėmis jis liudija mums gilią meilę Kristui, asmenybės stiprybę ir novatorišką supratimą apie pasaulį ir Dievą jame.

Karantino pamokos. (Ne)vienas namuose

Buvimas su savimi yra nepakeliamas. Tačiau šiandien mes turime to mokytis, mokytis iš naujo pažinti save, būti su savimi ir visgi suvokti, kad nesame vieni – nes Dievas yra su mumis.

Kaip maras pakeitė „Sveika Marija“ maldą

Manoma, kad malda galėjo būti išplėtota prašant apsaugos nuo XIV a. siautusio maro.

Dievo artumo simptomai

Tie, kurie nejaučia jokių Dievo artumo simptomų, valtyje su Kristumi bijo labiausiai.

Benas Lyris – apie pasikeitusį kunigo vaidmenį karantino metu

Kun. Benas Audrius Martusevičius-Benas Lyris kviečia, kad pandemijos akivaizdoje mes vieni kitus ne gąsdintume, bet augintume. 

Kas yra atlaidai ir kodėl jie teikiami per pandemiją?

„Didelei žmonių daliai iškilęs pavojus gyvybei ar net reali akistata su mirtimi nenorom skatina susimąstyti apie amžinąjį likimą.“

Prel. E. Putrimas: neieškokime kaltininkų – visi esame vienoje valtyje

Jei kažkas nori grįžti namo pandemijos metu – tai jų reikalas. Ar ne geriau, užuot kritikavus, bedus pirštu į kitą, paklausti savęs: ar aš atlieku savo pilietinę pareigą likti namie?

Šventi Bažnyčios pinigai

Kur Bažnyčioje panaudojami pinigai? Ir kodėl jų būtinai reikia? 

„Dvasinis imunitetas“
Gabrielius Lukošius - Evangelija.lt

Ką daryti, kad turėtume vidinį palaikymą, kilus įvairioms gyvenimo audroms?

COVID-19 – ne prakeikimas, o galimybė

Covid-19 ir kitos bėdos – ne prakeikimai, o įspėjimas daugeliui, kad, kol turime laiko, skubėkime darbais įprasminti gyvenimą.

Kun. A. Lipniūnas. Gyventi ne sau

Kovo 28-ąją minime 75-ąsias šventumo ir laisvės šauklio, Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno mirties metines.

Dvasinė pagalba karantino metu – kada ir į ką kreiptis? (pildoma)

Sąrašas kunigų, vienuolių ir pasauliečių katalikų, pasirengusiusių suteikti sielovadinę pagalbą koronaviruso pandemijos metu. 

„Laikai yra tokie, kokie esame mes“

Laikydamiesi režimo ir saugodami aplinkinius, priimkime šią gavėnią kaip galimą malonę sustoti ir susitikti save bei Kitą. 

Gailestingumo ribos

Ar žmogaus nuodėmės nubraukia jo gerus darbus? Šį klausimą aktualizuoja J. Komasos filmas „Kristaus kūnas“.

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (V). Tremtis, tapusi Dievo palaima

V dalis apie kardinolo Vincento Sladkevičiaus (1920–2000) gyvenimo kelią.

Kodėl ortodoksai meldžiasi už valdžią ir kariuomenę?

Jei krikščionys – dangaus piliečiai, o Kristus – Karalius, tai kodėl jie meldžiasi už kariuomenę ir dalyvauja pilietiniuose reikaluose?

Naudingos nuorodos gavėniai namuose (pildoma)

Lietuvoje dėl koronaviruso plitimo paskelbus karantiną, šių metų gavėnia tapo kitokia.

Kontempliatyvios vienuolės patarimai, kaip gyventi neišeinant iš namų

„Pastaruosius 29 metus aš pasirinkau laikytis socialinės distancijos“, – sako sesuo M. C. Perry, priklausanti kontempliatyvioms dominikonų ordino seserims.

Mažoji studija. Apie pamaldumą Mergelei Marijai

Ką reiškia pamaldumas Marijai, ir kodėl kartais sunku pagerbti Švenčiausiąją Mergelę?

Pan-dieniniai pamąstymai. Apie Komuniją ir virusus

Kai kurie katalikai galvoja, kad Komunija savaime turėtų apsaugoti nuo koronaviruso pernešimo. Tačiau toks požiūris vargu ar yra krikščioniškas.

Vertėja J. Grunskienė: šiuolaikiniai krikščionių autoriai nevengia pataikauti skaitytojui
XFM Radijas

Krikščionys rašytojai stengiasi vis atrasti naujų būdų įtikti visiems. Ir nemanau, kad tai labai gerai. Tada kyla pavojus nukrypti nuo Biblijos tiesų. 

Kun. A. Peškaitis OFM: iš šios krizės galime išeiti stipresni

Kun. Arūnas Peškaitis OFM – apie tai, kodėl neverta pulti į paniką dėl koronaviruso pandemijos.

Šv. Ignaco Lojolos laiškas dėl koronaviruso nerimaujantiems žmonėms
Nikolaas Sintobin SJ - jezuitai.lt

Nikolaas Sintobin SJ užrašytas šv. Ignaco Lojolos laiškas dėl koronaviruso nerimaujantiems žemės gyventojams

Skylanti koronaviruso karūna

Nors daugybė žmonių atsidūrė karantine, jie gali pradėti sugrįžti į save – ir savo širdyje atrasti Dievui skirtą buveinę.

Martyno Liuterio mintys, kaip saugotis nuo maro

Vengsiu vietų ir žmonių susibūrimų, kur man nėra būtina būti tam, kad nesusiterščiau ir neužkrėsčiau kitų, ir kad dėl savo lengvabūdiškumo nesukelčiau mirčių. 

Tikybos pamoka – atgaiva sielai

Esu tikybos mokytoja ir prasidėjus karantinui norėjau savo mokiniams nusiųsti viltingą nuotolinę pamoką. 

Teologas A. Lukaševičius: ne, koronavirusas nėra Dievo bausmė

„Tai yra neteisinga, nekatalikiška, prietarų persunkta Dievo samprata“, – šitaip į teiginį, kad koronavirusas yra Dievo bausmė, atsako teologas Artūras Lukaševičius.

Marijos sužadėtinis Juozapas – šventasis mūsų laikams

Juozapas yra puikus pavyzdys ir bičiulis pirmiausia katalikams vyrams, kurie stengiasi sekti Kristumi ir atremti šio laikmečio išbandymus bei iššūkius.

V. Lapienis – aukštaitis, prisidėjęs prie „Kronikos“ stebuklo

Atsiminimai apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbį Vladą Lapienį.

Šv. Mišių transliacijų sąrašas (pildoma)

Šv. Mišių transliacijos per televiziją, radiją, internetu. 

Gyvename malonės laiku

Apreiškimo šviesoje konstatuojame sukrečiantį, o kartu ir paradoksalų faktą: gyvename malonės laiku.

Arkivyskupas G. Grušas: branginkime ir saugokime vieni kitus
Vilniaus arkivyskupija

„Buvo ir dar gali būti sunkių ir skaudžių momentų ir įvykių. Jei neprarasime vienybės ir ramybės, laikui praėjus pamatysime, kad tai buvo ypatingas malonės metas.“

Malda, susiduriant su koronaviruso iššūkiu
Vilniaus arkivyskupija

Kardinolų Angelo Bagnasco ir Jeano-Claude Hollericho SJ siūloma malda susiduriant su koronaviruso iššūkiu.

Prof. R. Gaillardetzas: jaunimui nebepakanka pasakyti, kad Mišios sekmadienį – būtinos

Pokalbis su amerikiečiu teologijos profesoriumi apie iššūkius, kylančius Katalikų Bažnyčiai pasaulyje ir Lietuvoje. 

Kas yra dvasinė Komunija ir kaip ją priimti?

Dvasinę Komuniją gali priimti visi pakrikštytieji, nes Krikštu esame suvienijami su Kristumi ir Bažnyčia. 

Patarimai, kaip dalyvauti šv. Mišiose stebint transliaciją

Kunigai pataria, kaip dalyvauti šv. Mišiose nuotoliniu būdu.

Laimė koronaviruso metu

Gyvenimas ir literatūra taip susipina, kad jau nė nežinai, kuris eina pirma, kuris kurį pamoko apie tai, kas yra taip svarbu, kad net neapsakoma. 

Pranciškonų generalinis ministras: išlikime tvirti tikėjime ir būkime budrūs

Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras Michaelis A. Perry OFM kviečia neprarasti vilites ir jungtis maldoje už visus žmones, kurie padeda suvaldyti koronaviruso plitimą.

Antivirusinė apsauga – malda ir švelnumas

Mūsų laikysena tiesiog privalo būti tokia, kad iš audros išeitume stipresni. Žmonijoje vyksta virsmas. Mes keičiamės. 

Šv. Jono Bosko parapijai – 30 metų: „Esame šeima, o ne UAB“

Kuo ypatinga Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija, kurioje tarnauja kunigai saleziečiai?

„Tu mane pašaukei“: menotyrininkė, dailininkė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė
Bernardinai.TV

Statydama savo pašaukimo namus, moteris remiasi dar vaikystėje išmokta fraze iš Katekizmo „įvykdyti Dievo valią ir nueiti į dangų“.

Vysk. K. Kėvalas apie krikščionišką požiūrį į sveikatą: kiek myliu save, tiek myliu Dievą

Krikščionys visada rimtai žiūrėjo į kūną, sako vyskupas Kęstutis Kėvalas. Tad kaip pandemijos akivaizdoje sveikai susirūpinti savo sveikata?

Prieš 7 metus išrinktas popiežius Pranciškus

2013 m. kovo 13-ąją, 19.06 val. virš Siksto koplyčios stogo pasirodė balti dūmai, skelbiantys, kad kardinolai konklavoje išrinko naują popiežių. 

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (IV). Vyskupo pijusė

„Važiuoju... Man padirbdino didelį kryžių, kuris labai sunkus. Važiuoju pasimatuosiu tą kryžių.“

Pasninkas naudingas ir psichikai
Slavko Barbarić - Katalikų pasaulio leidiniai

Pasninkas turi teigiamo poveikio kūno sveikatai, palaiko pusiausvyrą, be to, tiesiogiai ar netiesiogiai veikia proto bei dvasios būseną.

Koronavirusas ir Ortodoksų Bažnyčia

Rusijos Ortodoksų Bažnyčios Šv. sinodas, kurio sprendimai liečia ir Bažnyčią Lietuvoje, kol kas priėmė rekomendaciją dezinfekuoti ikonas ir laikytis gydytojų rekomenduojamų higienos normų.