Komentarai ir pokalbiai | Religija

Jaunimas Lietuvoje laiko save katalikais, bet nesimeldžia

Jungtinės Karalystės bei Prancūzijos mokslininkai parengė analizę apie 16–19 metų europiečių religingumą. Šiuo dokumentu siekiama rudenį į Sinodą susirinkusiems vyskupams padėti susipažinti su jaunimo situacija Europoje.

Neišsipildžiusios Jehovos liudytojų pranašystės

Jehovos liudytojų istorijoje pranašautų pasaulio pabaigų buvo daugiau nei viena: 1914 m., 1915 m., 1925 m., 1975 m. ir kt.

Kai nutylu

Tyloje esu viena su savo esminiais klausimais – tyloje nepasislėpsiu – esu savo akivaizdoje, esu Dievo akivaizdoje. Kai nutylu – prakalba Dievas.

Dominique Wolton: popiežiaus idėjos – revoliucingos

Pokalbis su prancūzų sociologu Dominique Woltonu apie popiežiaus idėjas ir komunikaciją. Pranciškaus paprastumas – genialus, teigia jis.

Gyvybės ir mirties ciklas gavėnios laikotarpio liaudies dainose

Gavėnios laikotarpiu dainuotų liaudies dainų siužetai daugiausia susiję su mirtimi bei vyro ir moters (tėvo ir dukters, bernelio ir mergelės, motinos ir sūnaus) santykiais. 

Antakalnio Jėzus ir kiti…
Dalia Vasiliūnienė - Naujasis židinys

Knygos „Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“ puslapiais mums sugrįžo ryškus ir efektingas barokinės kultūros epizodas.

S. Nijolė Sadūnaitė: niekur nebuvau taip laiminga, kaip kalėjimo rūsiuose
Inesa Vaitkūnaitė - Magnificat vaikams

Vaikų klausimai sesei Nijolei Sadūnaitei aplankius ją Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių vienuolyne Pavilnyje.  

Pal. Jurgis Matulaitis: auginant lietuvių moterų vienuolijų daigus

Istorinėje apybraižoje pasakojimas apie Marijonų generolo tėvo Jurgio Matulaičio įkurtą Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregaciją.

Stephen Hawking buvo Popiežiškosios mokslų akademijos narys
vatikano radijas

Nuo 1986 metų, popiežiaus Jono Pauliaus II potvarkiu, Stephenas Hawkingas buvo Popiežiškosios mokslų akademijos narys, viena iš jo susidomėjimo sričių – mokslo ir religijos santykis. 

Popiežiaus apsilankymas stiprins tikėjimą ir viltį
vatikano radijas

Antradienį Lenkijos katalikų žinių agentūra KAI paskelbė interviu su Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininku, Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu, kuriame aptarė ir popiežiaus Pranciškas vizitą Lietuvoje.

Filmas „Lady bird“ – priešybių dermė ir dėmesingas buvimas

Šis filmas – maištingos, katalikišką mokyklą baigiančios septyniolikmetės paauglės iš Sakramento miesto Kalifornijoje istorija.

Marija kine: autonominio naratyvo stoka
Ramūnas Aušrotas - Naujasis židinys

Kino terminais kalbant, Mergelė Marija biblinės tematikos filmuose atlieka antro plano vaidmenį: jos gyvenimo įvykiai skleidžiasi ir vyksta Jėzaus Kristaus žemiškojo gyvenimo fone.

Kodėl bijome musulmonų?
Mano teisės

Lietuvoje gyvenantys musulmonai sudaro 0,1 proc. šalies gyventojų, tad daugelis lietuvių jų nėra pažinę. Tačiau beveik pusė lietuvių – 45 proc. sako nenorintys turėti kaimyno musulmono.

Kodėl popiežiai keičia vardus?

Nėra doktrinos Katalikų Bažnyčioje, kuri reikalautų naujai išrinkto popiežiaus po inauguracijos pasivadinti nauju vardu. Tai tradicija, kuri prasidėjo VI a.

Kūryba žmonėms ir Dievui

Šiandien kunigui Vaclovui Aliuliui MIC būtų sukakę 97 metai. Jo titulų ir nuveiktų darbų sąrašas yra ilgas, bet svarbiausia prisiminti jo ramų ir jaukų buvimą šalia, pagalbą ir patarimus, sakomus su rūpesčiu žmogui, Bažnyčiai bei tėvynei.

Ką iš tiesų reiškia „džihadas“ islamo religijoje?

„Džihado“ sąvoka dažnai – tiek sąmoningai, tiek nesąmoningai – yra neteisingai traktuojama ir todėl sukelia nemažai ginčų.

Popiežius Pranciškus... po penkerių metų

Mums reikia Pranciškaus švelnumo, gailestingumo ir normalumo revoliucijos dabar labiau nei bet kada anksčiau. Aš tegaliu viltis ir melstis, kad mes mokysimės iš jo ir juo seksime.

Arkivyskupas G. Grušas: Netiesa, kad nieko negalime pakeisti

„Jei valstybėje atsiranda pernelyg daug žmonių, netikinčių, kad jie yra laisvi ir lemia šios valstybės ateitį, vieną dieną jie iš tikrųjų taps nelaisvi, nes valstybę praras. Jie praras ją dėl savo netikėjimo.“

Gerovės valstybė ir dangaus karalystė
Mantas Adomėnas - Naujasis židinys

Dabartiniam žmogui nebereikia tikėti, kad Dievo Apvaizda juo deramai pasirūpins. Jis žino, kad šiapusiniai valstybės mechanizmai neleis jam badauti, skursti, patirti pavojų ir išbandymų.

Šimtas keturiasdešimt Juditos Leitaitės bažnyčių

Dainininkė Judita Leitaitė pastaruosius 3–4 metus kiekvieną sekmadienį rengia savo giesmių vakarus vis kitoje Lietuvos bažnyčioje, ir jų, kaip pati sako, yra aplankiusi išties nemažai. Apie šią iniciatyvą – pokalbis su atlikėja.

Naujasis feminizmas – Bažnyčia kalba apie moteris ir moterims

Įsileisti moterį į įvairias visuomenines sritis – tai surizikuoti rinktis sudėtingesnį kelią, kelią, kuriame svarbesnis už ideologiją yra asmuo. 

Kuo moteris panaši į Dievą? Pokalbis su teologe

Pasak teologės, asmeninės raidos ugdytojos dr. Irenos Neumueler, klaidingai tvirtinama, kad Biblijos moterys turi paklusti, patarnauti vyrams, priklausyti jiems, neturėti savo nuomonės. 

Katalikų Bažnyčia – aiškiai už Europą
vatikano radijas

Nepaisant stipraus prisirišimo prie savo kraštų ir kultūrų, katalikai, kaip Visuotinė Bažnyčia, taip pat pašaukti bendram liudijimui, todėl negali mąstyti remdamiesi vien tik nacionalinėmis kategorijomis, teigia kard. R. Marxas. 

Sociologė: netradiciniai religiniai judėjimai meta iššūkį visuomenės atvirumui

Pasak VDU profesorės Mildos Ališauskienės, netradicinės religinės bendruomenės veikia kaip visuomenės nuostatų lakmuso popierėlis. 

Parapijiečių mylimas sielų ganytojas Jonas Krizostomas Kukta SJ

Paprasto ir parapijiečių mylimo sielų ganytojo kunigo vienuolio jėzuito Jono Krizostomo Kuktos tarnystės prisiminimai.

Atgailautojų procesijos Ispanijoje: tikėjimo aktas ar kultūros renginys?

Tarptautinės reikšmės kultūros renginiais paskelbtos net dvidešimties Ispanijos miestų Didžiosios savaitės, tačiau kiekvienam ispanui, žinoma, brangiausios ir gražiausios jo gimtajame miestelyje rengiamos eisenos.

Tai, ko dar nežinome apie šventojo Kazimiero gerbimo kultą
Mažoji studija

„Mažosios studijos“ laidoje „Kultūra ir religija“ –  pokalbis su Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejaus direktore, menotyrininke dr. Sigita Maslauskaite-Mažyliene. 

Bažnyčia apie Teofilių galės papasakoti tik savimi

Pokalbyje su Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo vienu iš steigėjų Vaidotu Žuku – apie galimybes ir bėdas patraukliai bei gyvai įamžinti vyskupo asmenybę.

Lukiškių Dievo Motinos stebuklai
Aušra Vasiliauskienė - Naujasis židinys

Naujos dailėtyrininkės Tojanos Račiūnaitės knygos „Lukiškių Dievo Motina: Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas“ recenzija.

Ar pasikeitė Katalikų Bažnyčia po seksualinės prievartos skandalų?

Seksualinės prievartos atvejai Katalikų Bažnyčioje yra skaudi patirtis ir pamoka, kurią būtina išmokti. Bažnyčia deda pastangas ir įgyvendina pokyčius, kad tokie atvejai nepasikartotų, o aukos patirtų teisingumą ir rastų, kaip pagyti.

Šventojo Kazimiero dorybės emblemose

1609 metais jėzuitas Jeronimas Bildziukevičius Lenkijos karalienei Konstancijai padovanojo knygą, kurioje poetiškai aprašė bei emblemose išreiškė šv. Kazimiero dorybes.

Šv. Kazimieras ir Lietuva

Visai nesvarbu, kad dalis mugės lankytojų menkai pažįsta šventąjį ar aktyviai nedalyvauja Katalikų Bažnyčios gyvenime. Kaziuko mugė yra tik atspindys to, kaip giliai ir kartu konkrečiai Šv. Kazimieras palietė kiekvieno lietuvio gyvenimą.

Kaip keliauja popiežius Pranciškus ir ko galime iš jo tikėtis Lietuvoje

„Popiežius Pranciškus tikrai važiuoja ne vietų pažiūrėti, ne papročiais pasidomėti, bet susitikti su žmonėmis, kuriems, jo manymu, jis gali ką nors duoti“, – sako ambasadorė Irena Vaišvilaitė.

Darbo mistika
Simone Weil - Katalikų pasaulio leidiniai

Joks žemiškas tikslingumas neatskiria darbininkų nuo Dievo. Tik jų vienų padėtis tokia. Ištrauka iš Simone Weil knygos „Sunkis ir malonė“.

Filosofė fabrike

Katalikų pasaulio leidiniai išleido žymios prancūzų filosofės biografiją „Simone Weil: neįmanomybės drąsa“, kuri su susižavėjimu pristato esminius neeilinės asmenybės gyvenimo ir kūrybos momentus. 

Islandijoje kėsinamasi į religijos laisvę

Altinge pristatytas įstatymo, numatančio drausti berniukų apipjaustymą dėl nemedicininių priežasčių, projektas, sulaukė pasipriešinimo iš musulmonų, žydų ir krikščionių.

Ar pasikeitė Katalikų Bažnyčia po seksualinės prievartos skandalų?

Seksualinės prievartos atvejai Katalikų Bažnyčioje yra skaudi patirtis ir pamoka, kurią būtina išmokti. Bažnyčia deda pastangas ir įgyvendina pokyčius, kad tokie atvejai nepasikartotų, o aukos patirtų teisingumą ir rastų išgydymą.

Gavėnios meditacija apie sąžinę ir malonę

Kas yra sąžinė? Šį klausimą autorius apmąsto šiandieninių diskusijų apie Bažnyčios mokymą, sielovados uždavinius, paradigmų kaitą šviesoje.

Pasninkas, abstinencija ir šventės

Nors krikščionių gyvenime pasninkas ir abstinencija yra įprasti, tačiau nesuprasti.

„Alfa“ kursas: kodėl krikščionybė, o ne islamas?
XFM Radijas

Apie „Alfa“ kurso organizavimo niuansus radijo stoties XFM klausytojams pasakoja „Alfa“ centro Lietuvoje vadovas Tomas Zubačikas bei „Alfa“ kurso Vilniaus šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios koordinatorius Kęstutis Černiauskas.

Krikščionys Irake iškamuoti ir sužeisti, bet vis dar ten

Arkivyskupas Basharas Warda kalba apie krikščionis Irake: „Atleidimo žinia yra tai, ką krikščionys gali paliudyti savo kaimynams musulmonams Vidurio Rytuose.“

Krikščionys – labiausiai persekiojama religija pasaulyje

Lietuvoje lankėsi katalikų paramos fondo „Aid to the Church in Need“ (ACN, liet. Parama stokojančiai Bažnyčiai) atstovai Markas von Riedemannas ir Marcela Szymanski.

Kodėl pasninkauti privaloma?
Josef Pieper - Katalikų pasaulio leidiniai

Tam, kas ieško filosofinio mąstymo, įkvepiančio, o kartu protingo ir blaivaus, kas ieško mąstymo, padedančio gyventi kasdienį gyvenimą ir puoselėti gyvenimo meną, Josefas Pieperis bus patikimas dvasinis palydovas.

Kas naujo palaimintojo Teofiliaus fonde?

TM fondo logotipo semantika tokia: vyskupo violeto spalvos siauras kryžius sudaro tarsi langą, kurio dvi ertmės užpildytos palaimintojo monograma, o dvi – tuščios, lyg kalbinančios žmogų būti vertą užpildyti tuščiąsias raidžių vietas.

Vasario 16-osios Lietuvos gimimas ir Bažnyčia: istorinis žvilgsnis
Arūnas Streikus - Artuma

Lietuvos valstybingumo atkūrimas sunkiai įsivaizduojamas be aktyvaus naujosios katalikų dvasininkų ir tikinčiųjų kartos indėlio.

Protestantų pamokslininko B. Grahamo įtaka Amerikos katalikams

Žymaus neseniai mirusio pastoriaus Billy Grahamo ryšius ir įtaką Amerikos katalikams apibūdina kunigas ir jėzuitų žurnalo „America“ skiltininkas. 

Kun. N. Vyšniauskas: katalikiškoji kultūra turi ką pasiūlyti šiandienos žmogui

Pokalbis su Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių parapijas aptarnaujančiu kunigu dr. Nerijumi Vyšniausku apie kunigystę ir šiuolaikinę visuomenę.

Už vienatvės vartų

Ištrauka iš Vitos Morkūnienės knygos „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“ (Baltos lankos, Vilnius, 2018), kuri perleidžiama, minint jubiliejinius tėvo Stanislovo (1918-2005) metus. 

Dievas nekenčia metalo, tačiau be galo mėgsta rusišką popsą

Vos tik pasklinda žinia apie kokios nors metalo grupės koncertą ar festivalį, krikščioniškoje žiniasklaidoje tuoj pat praūžia straipsnių virtinė apie tai, koks blogis ir šėtono įrankis yra metalo muzika.

Vilniaus vyskupo sostas sulaukė marijonų generolo kun. Jurgio Matulaičio

2018-ieji taip pat paskelbti 1918 m. popiežiaus Benedikto XV nominuoto ir Kauno katedroje konsekruoto Vilniaus vyskupo palaimintojo Jurgio Matulaičio metais.