Komentarai ir pokalbiai | Religija

Balandžio 29 d.
Ar verta melstis, kai nesinori?1
Kun. Vytenis Vaškelis

Ar verta malda kreiptis į Tą, kuris geriau už mane žino, kad dabar esu pavargęs, neturiu nuotaikos melstis, esu užsiėmęs kitais dalykais, kad mano malda bus formali bei nedėmesinga?

Balandžio 28 d.
Paprastos mintys apie katalikus ir viešąją erdvę10
Saulena Žiugždaitė

Kiekviena krizė, paradoksalu, – proga skelbti, liudyti, veikti. Užuot užėmus gynybinę poziciją, derėtų išnaudoti net ir sudėtingas situacijas tam, kad patikslintume, ką Bažnyčia moko vienu ar kitu klausimu.

Ugdyti kunigiškąją brolystę14
Arkivysk. Pedro López Quintana - Bažnyčios žinios

Mano nuomone, sekuliarizmas įsigalėjo todėl, kad mes, krikščionys, negebėjome puoselėti ir stiprinti bendruomeninio gyvenimo. 

Balandžio 27 d.
Lietuvos katechetikos centro vadovas: „Mokytojas privalo pateikti ne savo, o Bažnyčios nuomonę“75
Saulena Žiugždaitė

Manau, kad didžiausia problema yra ne tai, kad mokytoja turi tokią poziciją, o labiau, kad norėdama aktualiai pristatyti tematiką, suaktualinti klausimą, pasirinko ne pačią geriausią medžiagą. 

Šv. Teresės keliais: „Nieko nestinga, vien Dievo užtenka“

Kovo popietė. Skrydis Vilnius–Madridas žadėjo, rodos, kelionę Ispanijos mistikų keliais. Taip ir įvyko.

Egiptas – sudėtingiausias popiežiaus Bergoglio vizitas1
Saulena Žiugždaitė

Kelionė – itin svarbi daugeliu aspektų, komentatorių teigimu, – tai sudėtingiausias lig šiol vykęs pontifikato vizitas. Pažvelkime, kodėl.

Balandžio 26 d.
Bažnyčių piligrimai11
Jurgis Raudys

Žinau ir seniai pastebėjau, kad esu toks ne vienas. Mūsų nėra daug. Bet mūsų yra visur. Kiekviename mieste.

Balandžio 25 d.
Nuoskauda Bažnyčioje: kelionės vadovas sužeistiems katalikams19
Kun. Thomas Berg

Bergas rašo apie savo paties klaidas bei skausmą, kurį patyrė dėl Bažnyčioje egzistuojančio blogio, tačiau pasiūlo ir galimybę judėti toliau, pasitelkiant gydančią meilę. 

Balandžio 24 d.
Benediktas XVI: Bažnyčia privalo rasti naują savo egzistencijos būdą15
Katalikų pasaulio leidiniai

Ištrauka iš knygos „Benediktas XVI. Paskutiniai pokalbiai su Peteriu Seewaldu“. 

Šiuolaikinės stabmeldystės formos117

Stabmeldystė – tai žmogui būdingas polinkis. Nuo senų laikų žmogus kūrė netikrus dievus, kad juos garbintų ir jiems lenktųsi, tačiau net nesistengė pažinti vienintelio ir teisingo Dievo, visos kūrinijos Sutvėrėjo.

Balandžio 22 d.
Poilsis – integralaus gyvenimo Dieve sąlyga19
Kun. Vytenis Vaškelis

„Dievas mums dovanoja miegą, kad mums primintų, jog mes nesame Jis.“

Balandžio 21 d.
15 kalėjimų Velykų9
Kun. Algirdas Jurevičius - www.teofilius.lt

Kaip jaučiasi žmonės, kurie Prisikėlimą švenčia jausdami mirties alsavimą?

Kaip švęsime Dievo Gailestingumo sekmadienį?3

Viešpats perduoda pasauliui didžiąją Dievo Gailestingumo žinią ir parodo krikščioniškojo tobulumo pavyzdį, kuriam būdingas pasitikėjimas Dievu ir artimo meilė.

Balandžio 20 d.
„Vis savęs klausiu: kodėl gi kariaujama?“ Popiežiaus interviu italų dienraščiui32
vatikano radijas

„Aš visada savęs klausiu: kodėl gi kariaujama? Argi įmanoma smurtu pasiekti ilgalaikius tikslus? Juk smurtas tik kursto dar daugiau smurto, o iš to laimi tik karų kurstytojai.“

Balandžio 19 d.
Henri Boulad SJ: ko reikia, kad pakeistume pasaulį?5
vatikano radijas

Kad pakeistume pasaulį, reikia pakeisti žmogaus širdį. Žmonijos ateitis priklauso nuo mūsų, nuo mūsų atsivertimo, nuo mūsų asmeninio gyvenimo pakeitimo.

7 priežastys dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose Vilniuje3
Matas Baltrukevičius

Visi keliai į sostinę ves dar ir todėl, kad jų metu Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis bus paskelbtas palaimintuoju. Visgi tai ne vienintelės priežastys.

Balandžio 18 d.
Stalo pašlovinimas?5
Dalius Rakutis

Didžiąją dalį gyvenimo nemėgau, o gal, tiksliau pasakius, nekęsdavau įvairių procesijų, paradų, kitų viešų akcijų ir pasirodymų.

Kur mano laimėjimas?
Virginija Adomonytė

Be pralaimėjimų gyventi neįmanoma, bet jų atnešamus smūgius galima sumažinti.

Balandžio 17 d.
Dykumos Tėvų išmintis „Antano gyvenime“
Vytautas Ališauskas - Naujasis židinys

Vytautas Ališauskas recenzuoja IV a. Antanazo Aleksandriečio knygą apie vienuolystės tėvą šv. Antaną Didįjį, pernai pirmąsyk iš graikų kalbos išverstą į lietuvių. 

„Išsilaisvinimas iš priklausomybių yra tarsi Velykų rytas“1
Pozityvus dienoraštis

Priklausomybė. Deja, į ją įklimpsta ir kunigai, bet… iš to išsivaduoja ir patys padeda tokiems žmonėms. Šio videoreportažo herojus – kunigas Kęstutis Dvareckas, kritęs ir pakilęs. 

Balandžio 16 d.
Popiežiaus sveikinimas: Taikos mūsų dienoms!7
vatikano radijas

Tradicinė Šventojo Tėvo kalba Šv. Petro aikštėje prieš iškilmingą Velykų palaiminimą Romos miestui ir pasauliui „Urbi et Orbi“.

Mūsų vaikystės Velykos1
Saulius Lynikas

Direktorius tyli, klausosi mūsų erzelynės. Oho, kiek šios klasės vaikų buvo bažnyčioje! Jo ateistinis renginys žlunga.

Kaip nupiešti Velykas? Pokalbis su Sigita Maslauskaite-Mažyliene2
Rosita Garškaitė

Apie Prisikėlimo slėpinio vaizdavimą – pokalbis su menotyrininke, Bažnytinio paveldo muziejaus direktore Sigita Maslauskaite-Mažyliene.

Kun. Kazimieras Milaševičius OSB: Prisikėlęs Kristus pirmas ieško žmogaus1
Rosita Garškaitė

Pasak Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioro, geroji žinia, kurią perduoda evangelijų pasakojimai, yra ta, kad Dievas sugeba prieiti prie žmogaus taip, kad būtų atpažintas.

Kuo ypatinga paveikslo „Pieta“ ikonografija?
Rūta Janonienė

Nežinomas dailininkas sukūrė dekoratyvų, harmoningos kompozicijos, jautriai ir subtiliai nutapytą paveikslą, žavintį meistriškai perteikta ne gniuždančios, bet užuojautą, viltį ir ramybę teikiančios kančios išraiška.

Balandžio 15 d.
Esminis Velykų dėmuo?4
Kun. Vytenis Vaškelis

Svarbiausio žmonijos įvykio pirmieji liudytojai bus ne Jo mylimi apaštalai, kurie pernelyg giliai į savo širdis įsileido Mokytojo netekties skausmą, bet dvi paprastos žydų moterys.

Balandžio 14 d.
M. Liuterio dvasinės įžvalgos: „Bokšto išgyvenimas“ ir naujas Dievo įvaizdis6
Saulena Žiugždaitė

Didžiojo reformatoriaus dvasinė patirtis ir vėliau išplėtotas mokymas istorijos eigoje tapo vienu iš reikšmingų postūmių atsigręžti į Dievo Žodį ir jame perteikiamą Dievo paveikslą.

Balandžio 13 d.
Jėzaus Kristaus teismo procesas: ar galėjo Pilotas paleisti Jėzų?40
Vytautas Raškauskas,Vytis Turonis

Jėzus Kristus buvo teisiamas nesilaikant daugelio to meto teisinių procedūrų, o jam padėti galėjęs Romos vietininkas, pabijojęs žydų rūstybės, nusiplovė rankas.

Kristaus pasijos veikėjai8
Giedrius Saulytis

Įvardinkime pasijos veikėjus, o tuomet jau spręskime, kurį vaidmenį vaidiname mes. Juk Kristaus kentėjime dalyvaujame visi, o jo prisikėlime – kiekvienas, kuris tiki.

Balandžio 12 d.
M. Drunga. Krikščionių kančios prieš Velykas2
Mykolas Drunga - lrt

Verbų sekmadienį, prasidėjus krikščionių Didžiajai savaitei, islamistai Egipte surengė du išpuolius ir nužudė per 40 melstis susirinkusių krikščionių, vadinamų koptais.

Kaip nustatoma Velykų data?

Ir kodėl ortodoksai Velykas švenčia vėliau?

Balandžio 11 d.
T. Mertonas: įgyti tokį tikėjimą, kokio mums reikia dabar16
Augustė Žičkytė

Visa, ką iš Dievo gauna, krikščionis priima bei atiduoda. Todėl nuolat, net ir šią gavėnią, šiandien, dabar lieka naujai Jo atrandamas ir ieškantis.

Kodėl per gavėnią dengiami kryžiai?1

Penktąjį gavėnios sekmadienį tradiciškai uždengiami kryžiai. Kokia šio ženklo prasmė?

Balandžio 10 d.
Jei ši Didžioji savaitė būtų paskutinė21
Robert McTeigue, SJ

Ar Didžioji savaitė tikrai verta tokių pastangų? 

Elvyros Kairiūkštytės piešiniai Bažnytinio paveldo muziejuje
Sigita Maslauskaitė-Mažylienė - Mažoji studija

Parodoje pirmą kartą rodomi 27 didžiuliai piešiniai, geriausiai atskleidžiantys menininkės gvildentus dvasinius ieškojimus ir parodantys, kad religinė dailė gali būti nesustabarėjusi.

Balandžio 8 d.
Kenozė – ne pabaiga10
Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzaus Kančios sekmadienis prasideda nuo Judo Iskarijoto išdavystės.

„Mažoji studija“: pokalbis apie Gavėnią
Mažoji studija

„Mažojoje studijoje“ kunigas pranciškonas Arūnas Peškaitis kalbasi apie Gavėnią su Vievio Šv. Onos parapijos vikaru Povilu Tekoriumi ir parapijos dvasios palydėtoja Giedre Tartėniene.

Vieni iš mūsų. Evaldas Darulis: skautas, maratonininkas ir Bernardinų parapijos klebonas6
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Nors paauglystėje svajojo apie mažiausiai penkis vaikus ir ramų šeimos gyvenimą vienkiemyje, šiandien br. Evaldą supa šimtai žmonių, jis yra Vilniaus Bernardinų parapijos klebonas.

Kard. R. Sarah: susipriešinimai dėl liturgijos – nenormalu11
Rosita Garškaitė

Liturgija yra taikos ir vienybės, o ne pasidalijimų ir konfrontacijų vieta, dėl jos kylantys priešiškumai yra nukrypimas nuo normos, teigia Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos prefektas, kardinolas Robertas Sarah. 

Balandžio 7 d.
Septynių paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas (VII): „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“
Katalikų pasaulio leidiniai

Tai yra pati intensyviausia apraiška to, kas vadinama „Kristaus sekimu“.

Banga Kulikauskaitė: „Nebijok vėžio“18
Jurga Žiugždienė

Balandžio 5-ąją pas Viešpatį iškeliavo gydytoja akušerė-ginekologė Banga Kulikauskaitė. Dar tik įpusėjusi penktąją dešimtį, tačiau nuveikusi nepaprastai daug. Pasitikusi apie 2000 naujų gyvybių ir nepadariusi nė vieno aborto.

Balandžio 6 d.
Nuo pornografijos priklausomo kunigo išpažintis183
John Smith

Tai prasidėjo seminarijos metais, sklaidant mados modelių ir aktorių fotogaleriją, kuri mane traukė. Tai atrodė visiškai nekalta, be jokios grėsmės mano celibato įsipareigojimui. 

Septynių paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas (VI): „Atlikta!“
Richard John Neuhaus - Katalikų pasaulio leidiniai

Dabar nebegali atsitikti niekas, kas galėtų tai atšaukti.

Michael Novak: Kapitalizmą sukūrė krikščionybė13

Įprasta manyti, kad kapitalizmas ir Apšvieta tapo priežastimis, dėl kurių ilgainiui sumenko religijos įtaka. Iš tikrųjų būtent Katalikų Bažnyčia viduramžiais sukūrė palankias sąlygas pirmiesiems kapitalizmo daigams.

Balandžio 5 d.
„Amerikos balso“ archyvai: kunigo A. Kezio įspūdžiai iš Lietuvos sugulė fotografijų dienoraštyje1
lrt

Iš archyvų – kunigo, fotomenininko Algimanto Kezio pokalbis su „Amerikos balso“ bendradarbiu Romu Sakadolskiu.

Don Kichotas ir Šv. Pranciškus Asyžietis šių dienų vartotojiškoje visuomenėje14

„Don Kichotas ir šv. Pranciškus – du visiems reikalingi bepročiai“. Taip vadinama pranciškono Jose Antonio Merino knyga, kurioje kalbama apie svajonių trūkumą, egzistuojantį vartotojiškoje visuomenėje.

Septynių paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas (V): „Trokštu!“13
Katalikų pasaulio leidiniai

Jis trokšta mūsų, o mes trokštame Jo.

Balandžio 4 d.
Krikščionis šiuolaikiniame universitete26
Alvydas Jokubaitis

Šią temą sugalvojo TSPMI studentai. Iš pradžių ji atrodė primityvi ir biurokratinė, bet pradėjus ją gvildenti požiūris pasikeitė. Niekas geriau už krikščionis nemato, kaip griūna universitetai. 

G. Saulytis: kad Dievo ir žmogaus pokalbyje liktų kuo mažiau nesusikalbėjimo35
Gediminas Zelvaras

Pokalbis su teologu Giedriumi Saulyčiu apie Reformaciją, ekumenizmą Lietuvoje, Šventojo Rašto vertimus. 

Balandžio 3 d.
Šventasis Sostas ir religijos laisvė
vatikano radijas

Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paulas Gallagheris Milano katalikiškame universitete kovo 30 dieną skaitytoje paskaitoje pateikė Bažnyčios minties raidą religijos laisvės klausimu per pastarąjį šimtmetį.