Komentarai ir pokalbiai | Religija

Šventasis Sostas ir Kinija: pavojingas entuziazmas?5

Pasak kardinolo Josepho Zeno, Honkongo vyskupo emerito, reikia, kad kas nors apmaldytų popiežiaus entuziazmą dėl Kinijos.

Apie idėją (arba tikėjimą)31
Daiva Kalinauskaitė - „Lietuvos evangelikų kelias“

Abraomas neklausė ,,kodėl?“, nesvarstė ir neieškojo kitų sprendimo variantų. Jis pasibalnojo asilą, pasiėmė du tarnus, savo sūnų Izaoką ir leidosi į kelionę. Nes jo tikėjimas buvo stiprus.

Krikščionis ir viltis: pokalbis su teologe Adelajda Sielepin CHR3

Lenkė teologė dalijasi mintimis ne viena apie tai, kuo jos dėmesį patraukė lietuvis Mykolas Giedraitis, bet ir apie evangelizacijos itin sparčiai kintančioje visuomenėje iššūkius. 

Šv. Teresė Avilietė, Bažnyčios mokytoja4

Šv. Teresė Avilietė siūlo septynių buveinių maldos modelį – kaip vidinę sielos kelionę, kurios tikslas – susitikimas su pilies Karaliumi – Kristumi.

Žmogus yra trapus ir didis1

Viešpats trokšta su kaupu žmonėms sugrąžinti Edeno sode prarastą jų kilnumą bei orumą, nori juos išaukštinti, todėl kviečia pas save. 

A. Svarinsko legenda ir nepatogūs klausimai13

Ar šis kūrinys – bandymas atsiliepti į Lietuvos kino studijoje dar 1987-aisiais F. Kauzono sukurtą propagandinį filmą „Kas jūs, kunige Svarinskai?“, kuriuo buvo siekiama sukompromituoti ką tik iš lagerio trumpam sugrįžusį disidentą? 

Žydų kilmės kunigas Jokūbas: „Apvaizda mane vedė į kunigystę“14

Jeigu turėčiau žmoną ir vaikų, tai nė vienas iš jų nebūtų žydas. Žydų klausimas man nebebūtų svarbus, aš rūpinčiausi vaikų auklėjimu, ir man nerūpėtų tai, kad kažkas juokiasi iš manęs. 

Religijos laisvės grimasos posovietinėse valstybėse54

Vertindami posovietinių valstybių nueitą kelią po geležinės užsklandos atsivėrimo vis rečiau grįžtame prie žmogaus teisių, ypač pilietinių teisių ir laisvių būklės apmąstymų.

Popiežius apie kunigų formaciją: pašaukimas, atsiliepimas, Dievo tautos malda47
vatikano radijas

„Taip formuojamas kunigas – vengiant bekūnio dvasingumo, taip pat vengiant supasaulėjimo, kuriame nelieka vietos Dievui.“

Skandalas: maištas danguje dėl kūdikio67

Tad kas galėjo paskatinti angelus maištauti prieš Dievą?

Ištvermė – gyvybės išsaugojimo sąlyga5

Menas yra Jo artumoje mokėti ilsėtis, ištvermingai darant tai, kas Jam patinka, ir vengti tų impulsyvių bei nemotyvuotų veiksmų, kurie kartais kyla iš mūsų dar nenumarinto ego.

Vyskupas nominantas D. Trijonis: „Kol gyvensime anonimiškumo zonoje, problemos nesispręs“44

Po šventimų, kurių data dar bus patikslinta, vyskupas taps antruoju Vilniaus arkivyskupijos augziliaru drauge su vyskupu Arūnu Poniškaičiu. 

Kuo įdomus popiežiaus Pranciškaus interviu su ateistu prancūzų sociologu33

Naujas knygos ilgumo interviu su popiežiumi Pranciškumi liečia temas, gana plačiai aptartas ankstesniuose popiežiaus pokalbiuose, tačiau netrūksta ir tikrų perlų.

Naujosios A. Toliato knygos sutiktuvės. Apie logiką, vaizduotę ir gerumo liūną239

Kun. Algirdo Toliato antrojoje knygoje „Gerumo liūnas“ interpretuojant Šventojo Rašto fragmentus nagrinėjamos psichologinės, dvasinės, moralinės ir vertybių problemos.

Kanauninką Petrą Raudą prisiminus

Panevėžio vyskupijos garbės kanauninkas Petras Rauda pristatomas ne savo tiesioginėje bažnyčios tarnystėje, o kaip visuomenininkas, mokytojas, asmenybė, palikusi pėdsaką to meto šviesuolių širdyse. 

Chorisčių įspūdžiai po koncerto Norvegijoje: „Lietuvoje šie kūriniai skambės pirmą kartą“9

Apie viešnagę Norvegijoje bei spalio 8 d. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyksiantį koncertą pasakoja Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos vargonininkė Asta Saldukienė bei parapijos choro, ansamblio „Adoremus“ narė Marija Paliokaitė.

Vyskupas Guy Gaucher OCD. Kodėl Tave myliu, o Terese1
Karmelites.lt

Kaip ir daugelis kitų, jaučiau Tau, Terese, abejingumą, net panieką. Tavo statula, stovinti mano Našlaičių draugijos parapijoje, visai netraukė.

Apie didumą
Kun. Arvydas Malinauskas - „Lietuvos evangelikų kelias“

Kartais klausimai būna atviri, o kartais užslėpti.

Tik Dievo žodis – tiesos viršūnė4

Paradoksalu, bet teisinga: laikinai apkurskime, kad išlavėtų mūsų vidinė klausa. 

Susipažinkite: Eklektika, pono Kičo sesuo29

Aš [eklektika] kaip ir jis [kičas], labai mėgstu bažnyčias. Kur daugiau rasi tiek erdvės ir galimybių? Tiek pakantumo, tolerancijos ir dvasinės šilumos? Elenos Eimaitytės satyra.

Krikščionybė bare60

Nevykęs tas krikščionis, kuris nėra krikščionis bare.

Į kokį sielovados atsivertimą kviečia „Amoris laetitia“7

Dabartinės diskusijos, deja, problemą labai susiaurina. Visame šiame triukšme dingsta tikroji popiežiaus paraginimo žinia: Bažnyčia visu veidu atsigręžia į šeimą.

Kaltinimai „erezija“: jų sulaukė ir Jonas Paulius II28

Interneto portalų ir greitai reaguojančių socialinių tinklų kuriamas rezonansas neįtikėtinai išdidina įvykius, kaip tai liudija ir šių dienų pavyzdys: popiežiaus Pranciškaus „sūniškas pataisymas“ – tarsi nieko panašaus lig šiol nebūtų nutikę.

Pavergiantis pasidavimas nuodėmei – palaidas gyvenimas5

Carlas Gustavas Jungas teigė: „Gamta nesąmoningų nusidėjėlių visai nesigaili. Ji baudžia juos taip pat griežtai, kaip ir sąmoningai nusižengusius.“

Kaltinimų griūtis popiežiui – dūmų uždanga svarbiems klausimams120

Sakoma, kad pirmoji karo auka yra tiesa, tuomet tikriausiai galėtume pasakyti, jog sveikas požiūris yra pirmoji isterijos auka. 

A. Zawadzka: Vilniaus krašto lenkai sovietmečiu išlaikė tikėjimą ir lietuvių kunigų dėka3

Pokalbis su istorike dr. Alina Zawadzka apie sovietų valdžios kovos su Katalikų Bažnyčia padarinius ir pasipriešinimą jai Vilniaus krašte. 

Simone Weil apie politinių partijų panaikinimą ir kodėl tai reikšminga krikščionims141

Neseniai į lietuvių kalbą išverstos Simone‘s Weil knygos Sunkis ir malonė bei Dievo laukimas paskatino pasidomėti ir kitais šios prancūzų filosofės ir mistikės kūriniais.

Sukurti mąstyti, budėti ir veikti1

Nelaimės – ne iš Dievo rankos besiveržiantys ir ant nusidėjėlių krentantys gąsdinančių bausmių žaibai, bet pirmapradės kaltės padariniai, kviečiantys nelikti abejingiems kitų skausmui.

Kaip diskutuoti apie religiją? Penkios rekomendacijos10

Los Andželo vyskupo augziliario Roberto Barrono paskaitos „Facebook“ būstinėje 2017 m. rugsėjo 18 dieną akcentai. 

Gyvenimas, paaukotas Dievui: trijų vienuolių iš Panevėžio istorijos4

Trys skirtingų kongregacijų seserys pasakoja apie pašaukimą, bendras bruožas – jų sprendimui palikti pasaulietinį gyvenimą prieštaravo tėvai.

Popiežius Pranciškus apie pedofiliją: „Pripažintam kaltu niekada nesuteiksiu malonės“70

Bažnyčia per vėlai ėmėsi šio klausimo, teigia popiežius: per vėlai suvokė problemos sunkumą, per vėlai prisiėmė savo atsakomybę.

Koks buvo dvasininkų vaidmuo, Lietuvos nepriklausomybei auštant?9

Minint 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje vykusios Lietuvių konferencijos šimtąsias metines, iškyla būrio lietuvių kunigų panoraminis paveikslas: laikysena, ryžtas ir aktyvi krikščioniška socialinė pozicija.

Vysk. Mario Toso: „Žiniasklaida, pažvelk į veidrodį“

Masinės komunikacijos priemonės tapo žmonių socialinio statuso arbitru. Gali manipuliuoti ir indoktrinuoti visuomenę, apribodamos asmens sprendimo ir pasirinkimo laisvę.

Tęsiasi „Vatilykso“ rebusas: kiek toli siekia E. Orlandi istorijos gijos3

Finansinė ataskaita apie beveik pusę milijardo lirų, kurias Šventasis Sostas neva išleido, padengdamas 1983-iaisiais paslaptingai dingusios paauglės Emanuelos Orlandi buvimo užsienyje išlaidas, kelia daug klausimų.

Kas mane lydi?1

Su kuo aš esu pasaulio įvairovėje? Kokia mano vieta? Ar sugebu pasirinkti teisingai?

„Tiesiant tiltus tarp Bažnyčios ir LGBT katalikų“: interviu su Jamesu Martinu SJ267

Draudimai yra vienintelis dalykas, kurį katalikai žino LGBT tema.

Krikščioniška artimo meilė neatsiejama nuo tiesos19

Krikščionys visada privalo stengtis vadovautis nauju Jėzaus įsakymu, kurį jis davė per Paskutinę vakarienę: „Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylėjau.“

Jame mūsų nesugriaunama viltis 15

Pozityvaus krikščioniško požiūrio ugdymas formuoja įprotį kaskart susidūrus su išmėginimais, užuot nuliūdus, nedelsiant imtis iniciatyvos ieškoti teisingų sprendimų.

Marco Tasca OFM Conv.: „Tikėjimo krizė neaplenkia ir mūsų bendruomenių“15

Ordino vadovas dalijasi mintimis apie tai, kuo šiandien gyvena pranciškonų - konventualų bendruomenė ir kaip bus toliau einama pirmųjų Lietuvos evangelizuotojų pramintais takais.

Popiežiaus interviu grįžtant į Romą
vatikano radijas

„Dėkoju už šios tautos džiaugsmo, vilties, kantrybės kančioje liudijimą. Man tai davė daug gero“,– sakė jis.

Teofiliaus Matulionio gimnazijos direktorė V. Ališauskienė: „Mes padedame augti, bet neleidžiame tapti pasaulio centru“21

Apie pavadinimo keitimo motyvus ir mokyklos išskirtinumą pasakoja gimnazijos direktorė Violeta Ališauskienė ir pavaduotoja dvasiniam ugdymui Ses. Danguolė Gervytė RA.

Lietuva neturi kitų vaikų – mes neturime kitos Tėvynės5
Kauno arkivyskupija

Atsakomybė – tai žvelgti plačiu žvilgsniu. Matyti ne vien save ar savo naudą, bet ir kitus.

Popiežiui artimas teologas: „Amoris Laetitia“ kritikai užstringa mirtinuose spąstuose“286

Autorius reziumuoja, kad dokumento kritikai yra įstrigę „mirtinų spąstų“ logikoje ir jų požiūris rizikuoja „išduoti Evangelijos esmę“.

Kaip katalikai supranta sąžinės viršenybę5

Kai kalbama apie etiką, pirmiausias rūpimas klausimas yra šis: ar egzistuoja gėris, kaip kažkas universalaus ir objektyvaus, gėris, kuris galioja visiems, nepaisant aplinkybių? 

Kada tapsime netikinčiais?85
Tomas Daugirdas - Naujasis židinys

Birželio pabaigoje mirusio religijos sociologo Peterio Bergerio idėjų raida rodo ant kokio netvirto pagrindo stovi mokslas apie religiją ir kaip sunkiai nuspėjama krikščioniškumo istorija. 

Kankiniai, iki galo saugoję išpažinties paslaptį3

Kunigai išpažinties slaptumą priima labai rimtai, o kaip iliustraciją „Catholic News Service“ aprašo keturis kunigus, kurie paaukojo savo gyvybę gindami išpažinties slaptumą.

Malda – pasitikintis Dievu atkaklumas1

Tik atviras prisipažinimas Jam, kad esame riboti žmonės, kurie be malonės negalime suvokti kūrinio būtį perkeičiančios tiesos, iš tikrųjų mus veda į praregėjimą.

Lietuvos vyskupų kvietimas melstis už taiką25

Nesiliaujant karui Artimuosiuose Rytuose, kylant įtampai Pietryčių Azijoje, Europą vis supurtant terorizmo aktams, nerimstant ir mūsų regionui, melskime Švč. Dievo Motiną taikos pasauliui ir mūsų šaliai.

Kun. dr. Nerijus Vyšniauskas: „Rašiau, kad ir ateistui būtų aišku“34

Šilinės atlaidai  paskatino susitikti su Kavarsko Šv. Jono Krikšytojo parapijos klebonu Romoje apgynusiu disertaciją apie Šiluvos šventovę.

Apie sąžinės viršenybę7

Būtent sąžinės plotmėje visi žmonės – tikintieji ir netikintieji – turėtų stotis vienas kito akivaizdon ir išgirsti vienas kitą, kad galėtų keliauti drauge.