Komentarai ir pokalbiai | Religija

Vasario 24 d.
Mūsų tamsiųjų naktų dainius: šv. Kryžiaus Jonas1
Jūratė Micevičiūtė

Sunku prisiminti, kada ankstesniais laikais tiek žmonių vienu balsu skundėsi tamsa, apgaubusia juos dėl įvairių priežasčių: 

Vasario 23 d.
Zenito klasta, arba Idėjinių organizacijų parabolė6
Saulena Žiugždaitė

Ar kada nors pagalvojome, o kas lemia idėjiniu pagrindu įkurtos organizacijos gyvybingumą, našumą arba vegetavimą ir galiausiai mirtį?

„Pradžioje Dievas sukūrė“, arba Ko šiandien vertas biblinis pasakojimas apie sukūrimą?107

Tai kas buvo pradžioje, apie kurią nutyli fizikai? „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę“, – sako žydų ir krikščionių Biblija. Tačiau ar vis dar galima tuo tikėti šiandien?

Vasario 22 d.
Pranciškaus pratarmė vyro, buvusio kunigo vienuolio pedofilo auka, knygai99
vatikano radijas

Dėkoju Danieliui, nes panašūs į jo liudijimai griauna sieną tylos, kuri užgniaužė skandalus ir kančias, apšviečia baisią šešėlio zoną Bažnyčios gyvenime.

Vasario 20 d.
Kas yra Reformacija?54
Kun. Tomas Šernas - Reformacijai 500

Žodis „reformacija“ reiškia pertvarką ir atsinaujinimą.

Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje3
Deimantas Karvelis

Jau ne vienus metus rengiama pirmoji metų paskaita – tai galimybė mokytojams prasmingai pradėti naujuosius metus. Šiemet ją skaitė LEU Istorijos fakulteto l. e. p. dekanas, doc. dr. Deimantas Karvelis.

Vasario 18 d.
Religijos vaidmuo XXI amžiuje60
Donatas Puslys

Rabinas Jonathanas Sacksas savo paskaitoje nagrinėjo, kodėl religija neišnyko nepaisant visų sekukiaristų svajų, kodėl religija į viešąją erdvę šiandien neretai grįžta savo radikaliomis formomis ir kas turėtų būti padaryta.

„Pro apšviestą langą": vienuolės Albinos Navickaitės portretas1
Enrika Striogaitė

Knyga - mozaikinis Albinos Navickaitės – vienuolės, lituanistės mokytojos, šviesuolės, muziejininkės, kultūrininkės – (auto)portretas ir sudėtingo, dramatiško, bet įstabiom spalvom išsiskleidusio jos gyvenimo eskizas.

Apie netobulumą kaip vientisos tylos pažinimo šaltinį1
Jūratė Ziedelytė

Kartais nutinka taip, kad būtent visuose pačiuose netobuliausiuose tylos pavidaluose slypi didžiausia jėga.

„Šventadienio mintys“: pažintis su Garbinguoju arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu (I)3
lrt

Pirmojoje laidoje mintimis dalijasi T. Matulionio bylos postulatorius kun. Mindaugas Sabonis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir mons. Algirdas Jurevičius.

Kankiniai, teologiniai ieškojimai ir multikultūralizmas M. Scorsese‘s „Tyloje“10
Eglė Čeponytė

Filme visų pirma klausiama: ar kankinio mirtis – tai kiekvienam mirtingajam ar tik šventiesiems pakeliamas tikėjimo išbandymas? 

Vasario 17 d.
Apsėdimo fenomenas ir psichikos sutrikimai (III)8
Ignas Stančikas

Kai asmenybė yra suskilusi dėl psichinės ligos, transo metu pasireiškia vien tai, kas yra žmogaus pasąmonėje, arba tai, ką, priklausomai nuo aplinkybių, jis perima iš kitų.

Prof. E. Račius: Kurane galima rasti ir liberalių ar net feministinių atspalvių2

E. Račiaus teigimu, Kuranas šiandien yra itin plačiai interpretuojamas – jame skleidžiamos netgi liberalizmui ir feminizmui artimos idėjos. Todėl apmaudu, kad daugelis šiandien Kuraną sieja tik su kraštutinėmis jo interpretacijomis

Vasario 15 d.
Mintys Vasario 16-ajai1
Kun. Vytenis Vaškelis

Žinome, kad Jis gerbia kiekvieną valstybę, nes myli kiekvieną jos individą. 

Apie aistrą gyventi16
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Kaip drįstam už patogumą ir apgaulingą ramybę, už pritapimą ir netikrą palaikymą parduoti tai, ką esam gavę iš Kūrėjo – aistrą gyventi?

„Diktatoriaus“ etiketė – ženklas, kad popiežius Pranciškus pasiekė realios pažangos89
Austen Ivereigh

„Kurgi tavasis gailestingumas?“ – sarkastiškai klausė plakatas praėjusią savaitę netikėtai atsiradęs Romoje, prieš tai išvardinęs tai, ką „Breitbart News“ pavadino „pastarojo meto piktnaudžiavimais valdžia“.

Vasario 14 d.
V. Žukas: turime imti pavyzdį iš šio švento žmogaus1

Artėjant vyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, dalijamės Vaidoto Žuko siųstu laišku, kuriame jis dalinasi idėjomis apie tai, kaip būtų galima paminėti šią ypatingą progą.

Kalėjimų departamentas apdovanojo pranciškoną Arūną Peškaitį garbės ženklu54
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Kun. Arūnas Peškaitis OFM jau dešimt metų dirba Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kapelionu, kur bendrauja su itin sunkius nusikaltimus padariusiais žmonėmis.

Vysk. Kęstutis Kėvalas: „Visus yra ištikusi įsimylėjėlio dalia“70
Živilė Aleksandravičiūtė

Bet ar tikrai Šv. Valentino diena džiugi tik įsimylėjėlių poroms? Ar švęsti galima tik būnant poroje? Apie tai, kam skirta ši diena ir kaip ją gali švęsti ne tik poros, kalbamės su Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru Kęstučiu Kėvalu.

Vasario 13 d.
Scorsese's „Tyla“ ir pakrantės kankiniai17
Vysk. Robert Barron

Kas mums iš tokios keistos ir trikdančios istorijos? Kaip kiekvieno didžio filmo ar romano, „Tylos“ neįmanoma interpretuoti tik siaurai vienpusiškai. 

Australijos katalikų ekspertai: „Klerikalistinė kultūra sudaro sąlygas tarpti dvasininkų lytiniams nusikaltimams“208

Bažnyčia privalo peržiūrėti savo klerikalistinę kultūrą, jei nori padėti padaryti galą dvasininkų lytiniams nusikaltimams.

Vasario 11 d.
Popiežiaus žinia 2017 metų Ligonių dienai
vatikano radijas

Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei ligonių dienai, kuri bus minima 2017 metų vasario 11 dieną.

Viskas išsipildo atsiduodant Dvasios vedimui5
Kun. Vytenis Vaškelis

Jei stengiamės gyventi Dievo teisume, mums dega laisvės šviesa, kurioje daromi įvairūs mūsų sprendimai atitinka Jo širdies sumanymus.

Vasario 9 d.
Nuncijus Lietuvai: „Artėjanti beatifikacija – svarbi kiekvienam Lietuvos žmogui, ne tik katalikams“161

Kokius namų darbus turime atlikti, kad beatifikacijo įvykis padarytų kuo didesnį ir lemiamą poveikį mums visiems, užuot tapęs dar vienu vienkartiniu festivaliu?

Vasario 8 d.
Debatai dėl Komunijos išsiskyrusiems: Kard. G. Muller vs. Vokietijos vyskupai330
Inés San Martín

Kontrastas retai kada buvo toks aštrus kaip šįkart, kai Vokietijos vyskupų konferencija ir vokietis katalikų doktrinos prižiūrėtojas Vatikane regis virtualiai vienas kitam prieštaravo.

Mums reikia naujos širdies11
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Užuot puolę į depresiją akivaizdoje žmonijos, kuri dažnai mums pasirodo korumpuota, užuot susitaikę su didesniu už mus blogiu ir užsidarę abejingume, išplėskime savo širdį.

Dvasingumas nėra ideologija47
Povilas Aleksandravičius

„Dvasingumas“ yra svarbus žodis. Žmogus, užčiuopęs autentiško dvasinio gyvenimo pradus, vertina juos kaip fundamentalią savo gyvenimo realiją. Tikras dvasinis gyvenimas daro žmogų laimingą. 

Vasario 7 d.
Arkivysk. T. Kondrusiewicz: Fatimos žinia neprarado aktualumo
vatikano radijas

Minsko ir Mogiliavo arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz Lenkijos katalikų žinių agentūrai KAI duotame interviu pasakojo apie Baltarusijoje vykstančius renginius Mergelės Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtųjų metinių proga.

Koptų ortodoksų patriarchas Teodoras II: Terorizmas neturi religijos
vatikano radijas

„Raginame tarptautinę bendruomenę ir Rytų bei Vakarų vyriausybes ryžtingai kovoti prieš smurtą, terorizmą, žudynes, naikinimą ir prieš bet kokią diskriminacijos formą, kloti pamatus taikai ir plėtrai“.

Aiškinamės Raštą: angelų garbinimas64
Giedrius Saulytis

Šį kartą, pasitelkdami Naujojo Testamento originalų tekstą, Biblijos tyrinėtojų įžvalgas bei archeologinių artefaktų inskripcijas, pamėginkime pasiaiškinti vieną tokių mįslių. Ji užrašyta apaštalo Pauliaus Laiške kolosiečiams.

Vasario 4 d.
Nazaretas yra visur2
Kun. Jakob Paula

Prieš 100 metų mirė Šarlis de Fuko – Dievo ieškotojas, maldos vyras ir mistikas. Jis yra lyg švyturys, galintis padėti krikščionims susiorientuoti šiandien.

Pradžioje Dievas sukūrė83
Joseph Ratzinger

Dalijamės ištrauka iš naujausios „Aidų“ leidyklos ir „Bernardinai.lt“ išleisto Josepho Ratzingerio knygos „Pradžioje Dievas sukūrė. Keturi pamokslai apie sukūrimą ir nuopolį“.

Vasario 3 d.
Arkivysk. Gallagheris: Ne tik ginti taiką, bet pirmiausia ją ugdyti žmonių sąžinėse
vatikano radijas

Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivysk. Paulas Gallagheris penktadienį baigė visą savaitę trukusį vizitą Japonijoje.

Kasmet po du tūkstančius atsisakančiųjų vienuolystės
vatikano radijas

Per pastaruosius dvejus metus kasmet po maždaug 2,3 tūkst. vienuolių paliko savo ordinus ir kongregacijas.

Esame druska ir šviesa?7
Kun. Vytenis Vaškelis

Deja, daugelis tėvų, kaip ankstesniais laikais, taip ir dabar pernelyg mažai pažįsta ir vadovaujasi krikščioniškos šeimos pedagogikos principais.

Vasario 2 d.
Ar vienuolinės bendruomenės dar turi ateitį?956
Chiara D’Urbano

Autorė, apibendrindama savo kaip pašvęstųjų palydėtojos patirtį bei pasaulinę statistiką, išryškina lemiamą mūsų dienų iššūkį: gyventi kartu su kitu.

Apie „prestižinę“ Bažnyčią152
Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Ar gali taip būti, jog mes šiandien bijom paskelbti Evangeliją – bijom, kad ji pasirodys nepriimtina, per sunki, ne „prestižinė“ žinia?

Vysk. R. Barron: Skubinkitės! Leiskitės nustebinami! Dėmėkitės!3

Savo sekuliarioje kultūroje, kuri neigia transcendentinį gėrį, susiduriame su nuostatos „man nesvarbu“ iškilimu. Dominuoja tolerancija ir savęs įtvirtinimas, tačiau niekas niekur nebesiskubina.

Vasario 1 d.
Arūnas Peškaitis OFM: „Reikia padėti ir aukai, ir agresoriui“8

 Ar užtenka vien politinių sprendimų? Ką gali padaryti pati bendruomenė? Nuo ko reikėtų pradėti sprendžiant problemą iš esmės? 

Apsėdimo fenomenas ir psichikos sutrikimai (II)42
Ignas Stančikas

Kuo skiriasi dvasinis užvaldymas nuo psichinės būsenos sutrikimo? Kas lemia piktosios dvasios apsėdimą ir psichinių problemų išsivystymą?

Knygos sudarytojas: „Rūpėjo atskleisti mažai kam žinomą kardinolo gyvenimą"2
Bernardinai.TV

„Ši knyga yra dovana ne tik visai Lietuvai, bet ir man asmeniškai“, – sako A. Gailius, pabrėždamas, jog svarbiausias jo tikslas buvo atskleisti neabejotinai neeilinę kardinolo asmenybę, jo šiltą ir gilų žmogiškumą. 

Sausio 31 d.
Kard. A. Bačkio stilius: įsiklausymas ir raginimas prisiimti atsakomybę13
Paulius Subačius - Bernardinai.TV

Apie tai, su kokiais svarbiausiais iššūkiais susidūrė kard. Bačkis per daugiau nei 20 tarnystės metų Vilniuje, mintimis dalijasi LKMA narys dr. Paulius Subačius.

Šiuolaikinė bažnyčių architektūra. Keli pamąstymai8
Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Mūsų laikas yra sekuliarizacijos laikas. Sekuliarizacijos, kuri Lietuvoje po sovietmečio priespaudos ir atgautos Nepriklausomybės polėkio peraugo į indiferentiškumą: žmogus nebeneigia Dievo egzistavimo, kaip tai darė netolimoje praeityje, bet mato Dievą kaip kažką, kurio neverta nei skelbti, nei su juo kovoti.

Sausio 30 d.
Arkiv. Lionginas Virbalas: „Reikia konkrečių žingsnių stiprinant tėvų ir vaikų ryšį“49
Kauno arkivyskupija

Verta daugiau galvoti apie tai, kas mažina tokius atvejus, o ne vien kaip reaguoti, kai tėvai girtauja, vartoja narkotikus, nesupranta savo elgesio pasekmių, nesirūpina vaikais ir pan.

Žmogus, neleidęs įsiplieksti konfliktams13
Vytautas Ališauskas - Bernardinai.TV

Anot pašnekovo, butent A. Bačkis suformavo Vilniaus arkivyskupo įvaizdį. Kodėl? Sužinosite vaizdo pokalbyje.

Irena Vaišvilaitė: „Kardinolas atnešė į Lietuvą povatikaninės Bažnyčios patirtį“36

Nors teoriškai kardinolas Bačkis nėra pirmas Vilniaus arkivyskupas, visgi arkivyskupija, tokia, kokią popiežius jam patikėjo valdyti, buvo ką tik sukurta, ir jis buvo pirmasis to naujo bažnytinio vieneto ordinaras.

Sausio 29 d.
Amžininkų liudijimai apie T. Matulionį: sesuo Agnietė OSB
www.teofilius.lt

Sesuo Agnietė, buvusi Kauno benediktinių vie­nuolyno vyresnioji tuo metu, kai vysk. T. Matulionis gyveno jų vienuolyne, atsiminimus surašė Belgijoje apie 1947-1950 metus. 

Sausio 28 d.
Išgydymas – Dievo valios raiška69
Kun. Vytenis Vaškelis

Viešpaties šlovinimo metu šimtai tikinčiųjų sutartinai kelia rankas ir pagal muzikos taktą jas kreipia į vieną pusę, į kitą... Tai - į Lodzės halę iš įvairių Lenkijos vietovių atvykusių spontaniškai džiugus Dievo garbinimas.

Sausio 27 d.
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretas
Genovaitė Gustaitė

Šventumo garsas, įgijęs, kaip minėta vox populi išraišką, nenuslūgo. Jis plito nuo pat arkivyskupo mirties (net anksčiau), ir ne vien Kaune, bet taip pat Romoje, Vilniuje, Varšuvoje, Gdanske, Lvove, Miunsteryje, Čikagoje.

Sausio 26 d.
Popiežiaus Pranciškaus interviu (III). „Krizės laikotarpiu linkstama ieškoti „gelbėtojo“16

Paskutinėje popiežiaus Pranciškaus išskirtinio interviu ispanų dienraščiui „El Pais“ dalyje: apie populizmo pavojus ir moters vaidmenį Bažnyčioje.