Komentarai ir pokalbiai | Religija

„Tu mane pašaukei“: Vilniaus arkivysk. metropolitas Gintaras Grušas
Bernardinai.TV

 „Būti mylimam ir mylėti. Manau, kad tai yra kiekvieno žmogaus esminis pašaukimas“, – kalba arkivyskupas G. Grušas.

Dieviškoji švytuoklė

Ir tik tada, kai Dievas žmonių rankomis nutveria už pakarpos, suvoki, koks stebuklas turėti į ką įsitverti. Gali kilti iki aukštybių ir leistis į giliausias bedugnes, nebijodamas nukristi.

Šventojo Gralio paieškos. Eucharistija krikščionio gyvenime

Dalyvavimas Eucharistijoje ir jos priėmimas yra tikinčiojo gyvenimo centras – tačiau nepamirškime, kad Dievas gali atrasti ir kitų kelių mums pašventinti. 

Tarnystė – visuomenės siela, suteikianti darbui prasmę

Darbas nėra bausmė, o natūrali žmogaus būsena visatoje. Dirbdami užmezgame ryšį su Dievu ir kitais, ir kiekvienas gauname progą augti kaip asmuo.

Kaip karantino metu gyvena kunigai?
Romas Bacevičius - XXI amžius

Pokalbis su devyniais kunigais iš visos Lietuvos – apie tai, kaip sekasi išgyventi karantino metu, kokia laukia ateitis ir kaip neprarasti vilties.

Dvasinės pratybos
Rūta Kapočiūtė - Šiaurės Atėnai

Ar Dvasines pratybas atlikę pasauliečiai skyrėsi nuo paprastų mirtingųjų, kurie tokių rekolekcijų neatliko? Man tie žmonės atrodė laisvesni.

„Pokarantininė“ Bažnyčia

Tikintieji katalikai svarsto apie Bažnyčią karantino metu ir per šį laikotarpį išmoktas pamokas.

Sužadėtinių kursų lektoriai: su žmonėmis kalbamės temomis, kurių jie visą gyvenimą vengdavo

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro lektoriai Jolita ir Artūras Svirbutai - apie tai, kodėl į jų vedamus sužadėtinių kursus mielai ateina ir nekatalikai. 

Giesmių autorius B. Drake‘as: sumažinę meno svarbą skelbiant Evangeliją, slopiname Dievo šlovinimą
XFM Radijas

Billas Drake'as yra muzikantas, išleidęs 14 muzikos albumų, giesmių ir knygų autorius, lektorius ir tarptautinės organizacijos „Operation Mobilisation“ misionierius.

Giedojimas liturgijoje. Kodėl verta giedoti kartu?
Ses. Celina Rasa Galinytė OSB - Magnificat leidiniai

Bendras giedojimas vienija, ugdydamas mūsų svetingumą vienas kitam: mokomės išgirsti kitą, derėti kartu ir dovanoti savo balsą. 

M. Pressler romano jaunimui vertėja: knyga ne iš tų, kurias greit pamirši
Karolina Bagdonė - Magnificat leidiniai

Pokalbis su Indre Dalia Klimkaite, išvertusia vokiečių rašytojos Mirjam Pressler romaną „Natanas ir jo vaikai“. 

Velykų lopšinė
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Ta mėgėjiška nuotraukėlė iš pažįstamos šeimos albumo reiškia, kad labiau už varpus ir pamokslus per šias Velykas norisi jaukių namų ir ramybės, mylimų žmonių.“

„Piemuo turi smirdėti avimis“: diakonas vyr. serž. A. Jesinskas ir jo bendrystė su šauktiniais
Lietuvos kariuomenė

Pokalbis su nuolatiniu diakonu – apie meilę Dievui, nusvėrusią meilę ginklams, dvasininko tarnystę ir pasirinkimą būti su kariais tiek apkase, tiek kareivinėse ar bažnyčioje.

Šešių kunigų jėzuitų gyvenimo žemėlapyje – ir Pasvalys
Agnė Grinevičiūtė - Šiaurietiški atsivėrimai

Pristatome šešis kunigus jėzuitus, daugiau ar mažiau susijusius su Pasvalio kraštu. Publikacijoje panaudota medžiaga, spausdinta jėzuitų žurnale „Laiškai bičiuliams“.

Apie (ne)nuotolinį gyvenimą

Svarbu, kad šalia nuotolinio darbo, mokymosi, bendravimo gyvenimas netaptų nuotolinis, kad būtume tikri visu savo gyvenimu – tokiu, koks jis dabar yra.

Kun. A. Saulaitis: reikia „branginti kiekvieną žmogų, ne tik lietuvį, bet ypač lietuvį“
Ilona Strumickienė - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Katalikiškas tikėjimas Lietuvoje pasidarė jausmų dalykas, o ne žinių. [...] Reikia žinoti ir istoriją, ir dokumentus, ir kas pasaulyje dedasi, o tada spręsti, kaip čia daryti.

Apie dvasines ir pinigines aukas

Šventasis Raštas moko, kad išorinė auka visada turi būti dvasinės aukos išraiška. Ką tai reiškia? 

Vysk. A. Poniškaitis: esame gavę gyvybės dovaną, kad taptume žmoniškesni

Gyvybės dienos proga mintimis dalijasi vysk. A. Poniškaitis ir Lietuvos šeimos centro vadovė Vijoleta Vitkauskienė.

Ilgėtis Komunijos?

Už viską labiau mes ilgimės tos pilnos Komunijos – kuri yra sąmoninga tikinčiųjų, vienas kitą mylinčių žmonių bendruomenė, susibūrusi švęsti  Eucharistijos.

Vilnius – Dievo Gailestingumo žinios skleidėjas

Pasaulyje skleidžiantis Dievo Gailestingumo pamaldumui Vilnius ilgam buvo likęs nuošalyje.

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (VII). Aktyvių bičiulių kompanija

Apie „Katalikų Bažnyčios Kroniką“, rūpestį savo mokiniais ir pagalbą į lietuvių kalbą verčiant Naująjį Testamentą.

Tikintieji be Komunijos – ar ne per ilgai?

Dėl karantino jau ilgiau nei mėnesį Lietuvoje nevyksta viešos šv. Mišios, o tikintieji negali priimti Komunijos. Ar šis vyskupų sprendimas – tikrai tinkamas?

Krikščioniško žurnalo jauniems „Lux“ redaktorės: gyvenome šia diena
XFM Radijas

1999-2003 m. Lietuvoje leistas krikščioniškas žurnalas jauniems „Lux“, išsiskyręs ne tik pasaulėžiūra, bet ir tuo, kad atsirado padiktuotas bendruomenės poreikio. 

Klausk „Bernardinų“: apie mūsų misiją, peles ir žvakutes bažnyčiose

Pradedame naują kassavaitinę rubriką, su kuria atsakome į Jums rūpimus klausimus!

Kun. Linas Šipavičius: po 4 metų turėsime naujai išverstą Naująjį Testamentą
Aušra Čebatoriūtė - Vatican News

Dvasininkas su kolegomis rengia vadinamąjį tarpeilutinį Naujojo Testamento vertimą – tokio iki šiol Lietuvoje nebuvo.

Dvasinė pagalba karantino metu – kada ir į ką kreiptis? (pildoma)

Sąrašas kunigų, vienuolių ir pasauliečių katalikų, pasirengusiusių suteikti sielovadinę pagalbą koronaviruso pandemijos metu. 

Kas mums yra auka?

Kodėl labai skirtingi dalykai vadinami tuo pačiu lietuvišku žodžiu „auka“? Apie ką kalbame? 

Psichologinės rekomendacijos, skirtos vienuoliams ir kunigams, bet naudingos visiems tikintiesiems

Mums reikia pasirūpinti ir savimi. Esame dalis pliuralistinės Bažnyčios, kurioje kiekvienas mūsų turime iš Dievo ateinančią misiją. 

Arkivysk. K. Kėvalas: ištikus išbandymui pasaulį gelbėja Dievas
Romas Bacevičius - XXI amžius

Pokalbis su arkivysk. K. Kėvalu - apie gyvenimą karantino sąlygomis, ekonominę situaciją Lietuvoje ir iškylančius klausimus apie visa ko prasmę.

Lietuviškasis epidemijų, karų ir kitų negandų kryžius – karavykas

Didįjį penktadienį pradėtą Karavakos, arba epidemijų kryžiaus, istoriją tęsiame prisimindami lietuviškąją šių kryžių statymo tradiciją.

Christos voskrese! – Kristus prisikėlė! Stačiatikių šv. Velykos

Metropolitas Inocentas: „Dievas myli žmones, myli kiekvieną žmogų, jo gailisi ir nelinki jam blogio. Dėkokime Dievui ir džiaukimės Prisikėlusiu Viešpačiu. Kristus iš tiesų prisikėlė!“

Vilniaus ir Lietuvos metropolitas šv. Velykų proga priminė Kristaus žodžius: „Nebijokite“

Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inocento velykinis sveikinimas ganytojams, vienuoliams ir vienuolėms bei visiems Ortodoksų bažnyčios Lietuvoje vaikams.

Pasirodymai – Prisikėlusiojo nemirtingumo įrodymai

Netikėtas Prisikėlusiojo pasirodymas – geriausias įrodymas, kad dangus ir žemė praeina, bet Jo žodžiai nepraeis, jie išsipildys (plg. Mk 13, 31).

Žmonės „iš Dievo“

Kiekviename iš mano sutiktųjų šiandien buvo tiek daug Dievo. Jie nė patys to nežino. Dievo apsčiai.

Blogio problema Augustino raštuose (I). Kaip formavosi filosofo požiūris

Augustiną blogio problema domino nuo pat jaunystės ir, matyt, būtent šios paieškos jį labiausiai skatino gilintis į įvairias religines bei filosofines sistemas. 

Motinos tyla

Meditacija pirmajai šv. Velykų savaitei.

Tai, ko neišgirdai per pamokslą. 5 mitai apie inkviziciją

Kas iš tikrųjų buvo inkvizicija? Kiek yra tiesos populiariuose vaizdiniuose apie raganų bei eretikų persekiojimus ir deginimus? Tinklalaidės pašnekovas – Pijus Krūminas.

Ar žinojote, kad Vatikanas irgi turi futbolo rinktinę?

Trumpas pasakojimas apie Vatikano futbolo rinktinę.

Išgarsėjusi Lietuvoje ir JAV: rūpestingoji vienuolė Marija Kazimiera Kaupaitė

Daugybė žmonių iki tol vienuolę matė kaip tikrą, šventą asmenį. Atrodė, kad ji gyveno eilinį gyvenimą nepaprastu būdu.

Kas lieka, kai nelieka sakramentų

Kai bažnyčių durys uždarytos ir nebegalime dalyvauti Mišiose bei priimti Eucharistijos, ar tai reiškia, kad likome be Dievo? 

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (VI). Mokytojas, meistras, gamtos paslapčių žinovas

Pasakojimas apie vysk. Vincento Sladkevičiaus tremtį Nemunėlio Radviliškyje bei draugystę su vietos gyventojais ir broliais latviais.

Kunigas A. Peškaitis apie „Kristaus kūną“: „Tai religinis filmas pačia giliausia prasme“

Brolis pranciškonas A. Peškaitis, matantis kalinių tikrovę iš arti – apie J. Komasos filmą ir kalinčio žmogaus širdyje esantį tyrumą.

Adelės Dirsytės Velykų pamokos iš tremties

Apie Dievo tarnaitės, tremtinės Adelės Dirsytės velykinius laiškus.

G. Krutinytė: nebeturiu paranojiško įsivaizdavimo, kad visada reikia ką nors daryti
XFM Radijas

Kaip sulėtinti savo gyvenimo tempą? Pokalbis su Gintare Krutinyte, keliautoja, Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos ir katalikų teologijos studente. 

3 paprasti žingsniai pasiekti šventumą

Šventuosius dažnai įsivaizduojame kaip superherojus, kurie nuolat daro nepaprastus dalykus. Bet pats didžiausias nepaprastumas yra kasdienis paprastų dalykų atlikimas. 

Apie laimę, įeinančią pro užrakintas duris

Kapas lieka tuščias kaip mūsų bažnyčios, Pasaulio Atpirkimas įeina į mūsų karantinus, durims esant užrakintoms.

„Lenkitės, išdidūs keliai“

Pats būdamas tik kūrinys, šventomis kūrybos akimirkomis dažnai jauti svaiginamą palaimą. 

Popiežiaus žinia „Urbi et Orbi“: „Dabar ne laikas būti abejingiems“
Vatican News

„Abejingumas, egoizmas, vaidai, užmaršumas nėra žodžiai, kuriuos norime girdėti šiuo metu.“

Akmuo ir mes
Kun. Mozė Mitkevičius - Mažoji studija

Velykos dabar siūlo mums ne pergalių scenarijus. Kviečia pasikliauti tuo, kuris buvo prikeltas. Ir kuris kartojo: „Nebijokite!“

Drąsiai sušukime: „Kristus prisikėlė!“
Vysk. Mindaugas Sabutis - Liuteronai.lt

Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupo Mindaugo Sabučio velykinis sveikinimas.