Komentarai ir pokalbiai | Religija

Neišpakuotos liturgijos dovanos
Bendrakeleiviai

Neužtenka Mišiose tik sėdėti ir klausytis tartum paskaitoje. Turime tapti dalyviais, pasidomėti tuo, kas vyksta, išmanyti taisykles, teigia dr. B. Ulevičius.

Kaip atsirado Kryžiaus kelio stotys?

Mums pažįstamas pamaldumas susiformavo tik XV a., Jėzaus kančios šventovėms Šventojoje Žemėje tapus sunkiai prieinamoms piligrimams.

Popiežius jaunimui: nebūkite kopijos, bet visaverčiais savimi
Vatican News

„Jaunime, neleiskite, kad iš jūsų atimtų viltį, paverstų savo interesų vergais. Drįski siekti aukščiau.“

Vysk. D. Trijonis: kiekvienas turime savo gyvenimo užduotį

Balandžio 2 d. pasirodo popiežiaus Pranciškaus posinodinis apaštalinis paraginimas jaunimui „Christus vivit – Kristus gyvena“.

Tarsi sergėtų tiesos vartus
Michał Okoński - Tygodnik Powszechny

Jo traumos, fizinis skausmas ar psichiniai kentėjimai primindavo sirgaliams, kad aikštelėje laksto ne vien vien Ronaldo ar Lewandowskio stiliaus supermenai, o žmonės – iš kūno ir kraujo.

Kaip karaliaus Stepono Batoro privilegija skynėsi kelią

1579 m. balandžio 1 d., Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras pasirašė privilegiją, kuria įsteigiamas Vilniaus universitetas.

Vienuolijos išeivijoje: apie žmones, kuriems neegzistuoja ribos
Kauno arkivyskupija

Įžvalgos iš kovo 27 d. Kaune vykusios konferencijos „Vienuolijos lietuvių išeivijoje: istorija ir paveldas“.

T. Matulionis buvo daugiau nei Baltijos šalių nacionalistas, metęs iššūkį sovietiniam kolosui

Matulionis pergyveno keturias sovietų slaptosios policijos kartas, o kad pergyventų penktąją, jam pritrūko savaitės. 

Popiežius Maroke: krikščionio misija yra būti meilės raugu, o ne užimti erdves
Vatican News

„Mūsų, pakrikštytųjų, kunigų ir pasišventusių misija nėra matuojama užimtų vietų skaičiumi ar kiekiu, o sugebėjimu pažadinti ar sukelti pasikeitimą, nuostabą ir užuojautą“

Popiežius Maroke: reikia ir teisės nebūti priverstiems migruoti
Vatican News

Teisė migruoti, kuri yra susijusi su teise į gyvenimą ir teise į ateitį, turi žengti kartu su teise nemigruoti, nebūti priverstiems migruoti.

Filmas apie šv. Faustiną: ar pavyko priartinti Dievo gailestingumo žinią?

Kovo 26 d. Vilniuje vyko M. Kondrato filmo apie šv. Faustiną „Meilė ir Gailestingumas“ premjera.

Kun. A. Toliatas: „Viskuo sotus žmogus yra nuobodus“

„Mes nenorime būti alkani, tai vargina, tai atima saugumo jausmą, todėl statome namus, užpildome šaldytuvus, perkame minkštas lovas ir nugrimztame jose“, – svarsto A. Toliatas.

Kovojau, nes esu kunigas

„Prisipažįstu, kovojau prieš bedievišką bolševizmą spaudoje, susirinkimuose, pamokose. Kovojau, nes esu kunigas…“, – saugumo požemiuose bylą vedusiam kapitonui kalbėjo t. Benediktas Andruška SJ.

K. Wilczyńskis: „Islamas – tikrovė, sunkiai sutelpanti į vieną dėžę“

Neseniai grįžęs iš Jungtinių Arabų Emyratų, šį savaitgalį popiežius Pranciškus lankysis dar vienoje musulmoniškoje šalyje – Maroke. 

Nuo Marijos sodalicijos iki krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės

Pasaulio Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė šiemet švenčia 51-uosius savo gyvavimo metus.  

Nors mūsų tebūtų ir truputis
Kun. Marius Talutis - Magnificat

Kun. A. Lipniūnas su vilties kupinu optimizmu žvelgė ne tik į save, bet ir į tautos ateitį: „Mes matysime prisikėlusią Lietuvą Dievo malonėje, prisikėlusias visas širdis meilėje.“

Jonas Bosko – šventas pedagogas

Kun. Bosko pasiekė savo asmeninį šventumą per auklėjamąją veiklą, kurią išgyveno su uolumu ir apaštališku entuziazmu. Jis sugebėjo iškelti šventumą kaip konkretų savo pedagogikos tikslą. 

Akedija – flirtas su mirtimi
Jean-Charles Nault OSB - Katalikų pasaulio leidiniai

Akedija yra meilės, didžiosios Meilės, stygius; ji palaužia vilties polėkį ir gali net pastūmėti atsisakyti paties gyvenimo. Tai tikras flirtas su mirtimi.

Drąsa laimėti save

Dar niekada taip grėsmingai kaip dabar pasaulis, įskaitant mus visus, nenaikino savo tikrovės. Tikrovė apie save – štai ko mums reikia kelyje į atsinaujinimą.

Popiežiaus Pranciškaus žinia Lietuvai: „Dievas veikia tikrovėje“
Artuma

„Popiežiaus Pranciškaus kalba jaunimui Katedros aikštėje Vilniuje – antra pagal ilgumą jo kalba Lietuvoje, nors visi žino, jog jauniems žmonėms reikia šnekėti kuo trumpiau.“

Septynių vaikų mama J. Salinienė: su kiekvieno atkeliavimu į mūsų šeimą išgyvenu daugiau pilnatvės
Milda Kukulskienė - Ateitis

Pilna bendrystė yra tikrai priimant visą žmogų. Negali priimti sutuoktinio, nepriimdamas ir jo vaisingumo, sako septyneto mama Jurgita. 

Angelo pasveikinimas

Šiandien liturginiame kalendoriuje – Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai iškilmė. Išganymo įvykis, prisimenamas ir pagerbiamas kasdienėje „Viešpaties Angelo“ maldoje.

Atradimai: Markučių Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos

Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda, kurioje pirmą kartą pristatomi Literatūrinio A. Puškino muziejaus darbuotojų atrasti septyni unikalūs atvaizdai.

Vyskupo Teofiliaus Matulionio pokalbių pasiklausymo protokolas
www.teofilius.lt

Kviečiame susipažinti su 1962 m. rugpjūčio 17 d. pal. Teofiliaus Matulionio sekimo protokolu, likus 3 dienoms iki arkivyskupo mirties. 

Katalikų Bažnyčią kritikuojantis filmas „Kleras“ – tarp lenkiškumo ir universalumo

W. Smarzowskio kritiką ignoruoti – neišmintinga, nes ji skatina žvelgti problemoms į akis ir išdrįsti apie jas kalbėtis. 

Vyskupas grįžo iš mirties

Jei lietuviai ir laikė jį mirusiu, tai ne tik dėl to, kad ilgai nieko nežinojo apie jo lemtį, bet ir todėl, jog norėjo šį pamaldų ir asketišką žmogų laikyti kankiniu.

Gavėnios malda už persekiojamus brolius ir seseris

Pasaulyje net 300 milijonų Kristų išpažįstančių dėl savo tikėjimo gali netekti darbo, namų, savo sveikatos ar net gyvybės.

Skleisti blogį internete – nuodėmė
Vatican News

„Tiek, kurie „palaikina“ įžeidimą turi atlikti išpažintį, nes „patinka“ paspaudimu dalijasi blogiu“ – sako italas vyskupas A.Spreafico.

„Mažojoje studijoje “ – pokalbis su Vatikano radijo žurnalistu S. Kubiliumi
Mažoji studija

Pokalbis apie Lietuvos valstybės tarybos pirmininką St. Šilingą. 

Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ: kiekvienam reikalingas sveikas poilsis

„Visada maniau, kad galėčiau geriau tarnauti Bažnyčioje būdamas kunigu, ir tą ne kartą išsakiau. Kartu stengiausi įsiklausyti ir į išsakomus lūkesčius bei prašymus.“

Keisti tai, kas skaudžiausia

Kuo žmonės laisvesni, kuo oriau gyvena, tuo laisviau visa širdimi drauge Viešpatį šlovina.

Piktnaudžiavimo krizė Bažnyčioje: gera diagnozė – geras bus ir vaistas

Žiniasklaida ir socialiniai tinklai mirga greitomis analizėmis ir nuosprendžiais. Klausimas pernelyg skaudus ir svarbus, kad leistume sau paviršutiniškai spręsti.

Popiežiaus ir Didžiojo imamo deklaracija jau ir lietuvių kalba
Lietuvos vyskupų konferencija

Į lietuvių kalbą išversta popiežiaus Pranciškaus ir Didžiojo Al-Azharo imamo Ahmado Al-Tayyebo taikai kviečianti bendra deklaracija.

Vienintelė svarbi – Viešpaties registracija

Prieš 50 metų, 1969-aisiais, iš arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir kun. Juozo Zdebskio buvo atimti kunigo registracijos pažymėjimai, uždraudžiant atlikti tiesiogines katalikų dvasininko pareigas.

Nėra krikščionybės be švelnumo
Vatican News

Popiežius atkreipė dėmesį į labai svarbią, bet šiomis dienomis ne visur savaime suprantamai taikomą vertybę – švelnumą.

Nelaimingumo algoritmas
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Dažniausiai mes būname nelaimingi dėl netinkamo santykio su esamu momentu ir troškimais bei svajonėmis. 

5 gyvo maldos gyvenimo bruožai

Katalikiškas JAV interneto puslapis surengė nedidelę apklausą ir paskelbė trumpą sąrašą dalykų, kurie, būdingi gyvą ir intensyvų maldos gyvenimą praktikuojantiems žmonėms.

Penki muzikos kūriniai gavėniai

Siūlome penkis muzikos kūrinius, kurie galėtų praturtinti pasiruošimo šv. Velykoms laiką. 

10 kultūrinių nuostatų, su kuriomis susiduria nūdienos apaštalas (II)
Kun. Charles Pope - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Krikščionims, kurie vis dar mėgina skelbti Evangeliją, svarbu suvokti, kokiomis prielaidomis remiasi jų pašnekovai.

Pasninkas – kam jis reikalingas?

Pasninkas – tai ne dieta. Pasninkas yra susilaikymas nuo bet ko, kas mums labai malonu. O ko nors atsisakymas – tai įrodymas, kad kažką kitą laikome svarbesniu.

Sielas pagaunantis džiaugsmo tinklas

Kaip atrodo sėkminga jaunimo evangelizacija? Pokalbis su JAV įsikūrusios katalikų studentų draugijos Focus Missionaries nariu.  

Tikėjimas ir tapyba
Agnė Kulbytė - Krantai

Tapytoja ir filosofė A. Kulbytė aptaria krikščioniškojo tikėjimo raišką dabartinėje tapyboje. Autorės mintys klostėsi kalbantis su tapytoja J. Šalkauskaite.

Bažnyčia turi pati gydyti savo narių padarytas žaizdas
Vilniaus arkivyskupija

Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkime svarstyti nepilnamečių apsaugos klausimai.

Kaip su vaikais kalbėtis apie gavėnią: pasiruošimas

Pradėjome gavėnios kelionę. Vis sulaukiame klausimų, o kaip su visai mažais vaikais apie tai kalbėtis ir kaip tuo gyventi paprastoje kasdienybėje?

Kas toliau, Šventasis Tėve?

Praėjo dar vieni metai su popiežiumi Pranciškumi. Sveikindami jį apžvelgiame, kokius uždavinius Šventasis Tėvas kelia katalikų bendruomenei.

Maldos sunkumai
Salvador Ros García - Katalikų pasaulio leidiniai

Malda nėra įrankis daryti spaudimą Dievui ir pasiekti, kad Jis nusileistų žmogaus troškimams; ji skirta keisti ne Dievą, o besimeldžiantįjį.

Šeštosios pontifikato metinės
Vatican News

Kovo 13 dieną sukanka šeštosios popiežiaus Pranciškus pontifikato metinės.

Gavėnios „sakramentas“
Vatican News

Bažnyčia nesudvejojo gavėnią ir Velykas pavadinti „sacramentum“, kad primintų, jog čia ir dabar pats Jėzus stoja šalia mūsų ir kartu su mumis eina dykumoje.

Politika ir religija Ukrainoje: tarp bizantiškos nostalgijos ir LDK patirties

Gal ir numanėte, kad Lietuva glaudžiai susijusi su Ukrainos valstybingumo įtvirtinimu, tačiau tikriausiai nustebsite sužinoję apie vieną iš netikėtų būdų.