Komentarai ir pokalbiai | Religija

Kai Bažnyčia kišasi į politiką

Šventojo Jono Pauliaus II asmenybės įkvėpti svarstymai apie unikalų Bažnyčios indėlį į visuomenės kūrimo procesus.

Maldingumu prisidengianti baimė
Ron Rolheiser - Laiškai bičiuliams

Kai užmezgame artimą santykį su Dievu ir mėginame kitiems padėti patirti tą patį, lengva maldingumą klaidingai palaikyti tikru atliepu, kurio iš mūsų nori Dievas.

Ačiū už nepakartojamą nuotykį

Ačiū už viską! Taip šiandien noriu pasakyti visiems, su kuriais teko dirbti kartu „Bernardinai.lt“ komandoje.

Jaunimo sielovada: nuo ko pradėti? (I)

Ką reiškia Bažnyčiai padėti jaunuoliams priimti kvietimą į Evangelijos džiaugsmą, ypač laikais, paženklintais netikrumo, laikinumo, nesaugumo?

Valdui Mackelai atminti. Šventoji Dvasia skirta visiems!
Artuma

Prašykime, kad Šventoji Dvasia ateitų dar ir dar kartą, kad Ji parodytų tuos kelius, kuriais nori veikti mūsų gyvenime, ir nustebintų mus vis iš naujo.

Pedofilija: katalikų kunigo laiškas „New York Times“ žurnalistui

N. B. Amerikiečių dienraštis nesiteikė publikuoti šio laiško. Tačiau jis buvo paskelbtas Argentinos tinklalapyje „Enfokes Positivos“, po to plačiai paplito po pasaulį.


Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius: perduodu šiltus popiežiaus linkėjimus

Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretoriaus arkivyskupo Polo Richardo Galagerio kalba iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime.

Sausio 13-ąją Tiesa atvedė mus į laisvę

Kas mus veda į tikrąją laisvę? Suvokimas, kad ne tik turime, kai reikia nuo ko nors išsilaisvinti, bet ir paklusti Jėzui, ypač kai mūsų žmogiškoji prigimtis ima „šiauštis“...

Kun. A. Sederevičius: kiekviename rajone – po katalikišką mokyklą

Pokalbis su kun. Artūru Sederevičiumi SJ, Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos pirmininku, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionu.

Dievo tarnas Mečislovas Reinys
Artuma

Arkivyskupas Mečislovas Reinys yra viena ryškiausių asmenybių XX a. pirmosios pusės Lietuvos istorijoje. Deja, apie jį žinome per mažai.

Ką reiškia pašaukimo kelyje lydėti jauną žmogų

Įsipareigodama lydėti jaunas kartas, Bažnyčia atsiliepia į savo pašaukimą prisidėti prie jaunuolių džiaugsmo, užuot mėginusi būti jų tikėjimo šeimininke.

Ko prašome, kalbėdami „Tėve mūsų“ – į pagundą nevesti ar nuo jos apsaugoti

Nors „Tėve mūsų“ yra malda, kurios savo mokinius išmokė pats Jėzus Kristus, katalikai skirtingose šalyse ją kalba nevienodai. 

Visuotinumas vs. aiškumas: keičiasi liturginių tekstų vertimo tvarka

Naujasis dokumentas vertinamas kaip vienas stipriausių popiežiaus Pranciškaus žingsnių, realiai skatinančių Katalikų Bažnyčioje didesnį kolegialumą.

Kard. V. Sladkevičius ir KGB archyvai

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus negalima traktuoti kaip KGB agento.

Kaip padėti jaunam žmogui apsispręsti

Siūlyti kitiems dovaną, kurią patys esame gavę, reiškia lydėti juos šiame kelyje padedant kovoti su savo silpnybėmis bei gyvenimo sunkumais, tačiau pirmiausia palaikant laisvę, kuri dar tik bręsta. 

Pagrindinė skyrybų priežastis yra brandos stoka

Dalios Lukėnienės mintys paskaičius straipsnį „Santuokos paskelbimas negaliojančia per mėnesį. Misija įmanoma?“

Jaunimas ir Bažnyčia: permąstyti komunikaciją

Šis tekstas, anot autorių, „gimė ir kaip reakcija į erzinantį pojūtį, kad daugelis – tiek Bažnyčios viduje, tiek išorėje – kalba apie jaunimą, tačiau mažai kas mėgina kalbėtis su jais“.

Ką simbolizuoja Trijų karalių dovanos

Trys karaliai atnešė brangių dovanų Kūdikėliui Jėzui pagarbinti – aukso, miros ir smilkalų. Trys ekspertai – kunigas, vaistininkas ir juvelyrė – aiškina šių brangenybių prasmę.

Jam reikia ne aukso, o mūsų

Sulaukę Naujųjų metų ir prisiminę, kad nuo Dievo Sūnaus apsireiškimo pasaulyje skaičiuojami mūsų epochos metai, pažvelkime į Kristų ir išminčius, atvykusius su dovanomis.

Ar protestai Irane gali atnešti religijos laisvę krikščionims?
vatikano radijas

Nors šiuo metu gyvenimas sudėtingas kiekvienam iraniečiui, krikščionių ir kitų religinių mažumų bendruomenių nariai priklauso ypatingos rizikos grupei.

„Išminčių pagarbinimas“ – Florencijos meistro šedevras

Garsusis Strozzi koplyčios altoriaus „Išminčių pagarbinimas“ yra kupinas meninio žavesio ir liturginės malonės.

Jaunimas šiandienos pasaulyje, arba Jaunimo pasauliai

Įvairūs tyrimai rodo, kad jaunuoliams reikia artimų, patikimų, nuoseklių ir sąžiningų asmenų, taip pat vietų ir progų savo gebėjimui bendrauti su kitais išbandyti ir susidurti su emocine dinamika.

Benas Ulevičius: „Reikia rūpintis Dvasios apgyvendinimu savyje“
Nerijus Šlepetys - „Apžvalga“

Apie asmenines tikėjimo patirtis ir pasirinkimus, ir apie būsimą popiežiaus Pranciškaus vizitą į Lietuvą 2018 m. pasakoja Katalikų teologijos fakulteto dekanas B. Ulevičius.

Santuokos paskelbimas negaliojančia per mėnesį. Misija įmanoma?
Diana Adomaitienė - Bendrakeleiviai

Santuoką paskelbti negaliojančia galima ir per vieną mėnesį, jeigu tam yra labai svarbių priežasčių, – pasakoja Bažnytinės teisės licenciatas kun. Virginijus Veprauskas.

Ar dėl bendrojo gėrio dvasininkas gali atskleisti išpažinties paslaptį?

Tiriant pedofilijos atvejus Australijoje ir Airijoje kyla iniciatyvos įteisinti išpažinties atskleidimą, tačiau šio dialogo būdo nutraukimas sumažintų galimybę paskatinti tvirkintoją žengti žingsnį prisipažinimo link.

Ar celibatas kaltas dėl pedofilijos?

Kunigas jėzuitas Jamesas Martinas SJ aiškinaį, kodėl celibatas nėra kaltas dėl seksualinio išnaudojimo atvejų, pasitaikančių Bažnyčioje.

Senąją Lukiškių Dievo Motinos ikoną atidengiant
Naujasis židinys

Apie stebuklais garsėjantį Lukiškių Dievo Motinos atvaizdą pasakoja menotyrininkė Tojana Račiūnaitė. 

Artėjant sinodui: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“

Per jaunuolius Bažnyčia gali išgirsti ir šiandien aidintį Viešpaties balsą. Įsiklausydami į jų lūkesčius, galime įžiūrėti artėjantį rytojaus pasaulį ir kelius, kuriais žengti pašaukta Bažnyčia. 

Kiek pasistūmėjo popiežiaus Pranciškaus reforma 2017-aisiais?

2017-ieji buvo dar vieni įvykių kupini metai reformos fronte: jūsų dėmesiui - keletas svarbiausių aspektų.

Kam Bažnyčiai lotynų kalba?

Kodėl Romos Katalikų Bažnyčia XXI a. rūpinasi mirusia lotynų kalba? Ja komunikuojama tviteryje, rengiami svarbiausi Šventojo Sosto dokumentai, kartais ji vis dar vartojama liturgijoje. 

Scottas bei Kimberly Hahnai: „Tuo metu mes jau buvome pakeliui namo“

2017 m. lietuvių kalba pasirodė žinomo apologeto Scotto Hahno bei jo žmonos Kimberly knyga „Roma – mieli namai / Mūsų kelionė į katalikybę“. Ši vis dar išlieka „Katalikų pasaulio leidinių“ perkamiausių knygų viršūnėje.

Popiežius: Dėkojame Dievui už laiko pilnatvę
vatikano radijas

Kaip kasmet paskutinę metų dieną, sekmadienio vakarą popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje vadovavo pirmiesiems mišparams, įvedantiems į pirmadienį švenčiamą Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos iškilmę ir su ja – į Naujuosius metus.

Krikščioniška laiko projekcija

Mums svarbu žinoti, ne kaip laikas eina, bet kaip mes elgiamės tose laiko atkarpėlėse, iš kurių audžiamas visas mūsų gyvenimo kilimas, priklausantis Dievui. 

Sužeista Guodėja. Pasivaikščiojimas po Švč. Mergelės Ramintojos bažnyčią

Nors prieš porą metų miesto menininkai buvo pirmieji, pravėrę duris į sandėliu paverstos šventovės vidų, šiandien Vidaus reikalų ministerija imasi ambicingo projekto – atgaivinti bažnyčią paverčiant ją dvasiniu traukos centru visam miestui. 

Ar religingumas silpsta?

Fasadinė krikščionybė patiria krizę, bet gal tai tik į gera? Kunigo, vienos iš „Opus Dei“ bendruomenių Italijoje vadovo, įžvalgos. 

Bažnyčių lankymo metai

Atrodytų, kad visose bažnyčiose turėtų vykti vienodos mišios, skaitomas tas pats Šventasis Raštas. Bet iš tikrųjų kiekvienoje yra kažkas savita.

Kažkas Tokio...
Daiva Kalinauskaitė - „Lietuvos evangelikų kelias“

Kai ima artėti Kalėdos, mes pradedame lėkti. O viskam pasibaigus, palengvėjusiai atsikvepiam – pagaliau Kalėdos baigėsi...

Toks paprastas dvasingumas
Tomas Viluckas - Artuma

Popiežius Pranciškus kviečia pažvelgti į gyvenimą šeimoje kaip erdvę, kurioje ugdomas santuokai būdingas dvasingumas.

Kodėl Kalėdos švenčiamos gruodžio 25-ąją?

Ar visada Jėzaus Kristaus gimimas buvo švenčiamas gruodžio 25-ąją? Ir kodėl būtent šią dieną, jeigu Evangelijose visiškai nieko apie tai nerašoma? 

Kalėdinis laimės žiburys

Šioje kelionėje pirmieji būna ne tie, kurie be paliovos veržiasi pirmyn, o tie, kurie nesibodi, nesigėdija nusileisti žemyn ir būti su tais žmonėmis, kuriuos šiandienis pasaulis dažnai paverčia tiesiog pajuokiančiomis, žeminančiomis etiketėmis.

Kard. V. Sladkevičius: „Kuo aukštesnis pašaukimas, tuo aukštesni savęs atsižadėjimo krantai“

Prieš 60 metų, gruodžio 25-osios rytą vyskupas Teofilius Matulionis Birštone, savo koplyčioje, vyskupu konsekravo Kauno kunigų seminarijos prof. kan. Vincentą Sladkevičių.

Kūdikis – mums ranką tiesiantis Dievas

Gimęs Kūdikis kviečia palikti iliuzijas ir eiti prie esminių dalykų, atsisakyti nepasotinamų ambicijų, palikti amžiną nepasitenkinimą ir liūdesį dėl to, ko nuolat mums trūksta.

Kalėdos – dviguba šventė

Jėzaus geneologinės kilmės knyga susijusi su visų žmonių gimimu. Jis nebūtų įsikūnijęs, jei mes nebūtume iš nebūties gelmių pašaukti gyventi.

Aštuoni seneliai

Kaip meilinga, pagarbi ir ištverminga santuoka ir darni šeima – idealas, taip ir aštuonių senelių įvaizdis – siekis suprasti ir susikibus rankomis Dievo globoje gyvuoti.

Kas yra dvasingumas?28

Knygų apie dvasingumą prirašyta labai daug, tačiau jis vis dar dažnai neteisingai suprantamas. Dažniausiai manoma, kad dvasingumas yra kažkas egzotiška, ezoteriška, pakylėta virš kasdienybės ir rutinos.

Kalėdų stebuklas. Kaip Marija mane išnešiojo savo įsčiose 1

Mano mama mielai mane maitindavo, rengdavo, rūpinosi, kad turėtume stogą virš galvos ir pabardavo, kai elgdavausi blogai. Visgi mano širdis troško jos artumo, supratimo, galimybės atvirai pasikalbėti.

Ar katalikiškas tavo požiūris į imigraciją?109

Dievas Šventajame Rašte perspėja, kad atsakysime už tai, kaip elgėmės su svetimšaliais, keliautojais, pabėgėliais. 

Žmonių tamsa pritraukė Šviesą11

Jei gyvendami apsiribojame tuo, ką matome ir girdime, laikomės įsikibę gyvenimo dalies, kuri nėra mūsų tikslas, o tik viena iš egzistencinės kelionės stotelių.

Kokios vienuolinės bendruomenės reikia šiandien?2

Ką tokio reikšmingo galėtų pasakyti bendruomeninis gyvenimas trečiajam tūkstantmečiui? Ko iš pašvęstojo gyvenimo bendruomenės tikisi ieškantis jaunas žmogus?

Kunigas A. Kazlauskas: „Šventė neišgyvenama be pasiruošimo jai“8

Su kunigu Artūru Kazlausku kalbamės apie adventą, kurį išgyvendami ruošiamės Kristaus gimimui mūsų gyvenime.