Komentarai ir pokalbiai | Religija

Krikšto vienybė53

Reformacija iškėlė ir išplėtojo Šventojo Rašto pažinimą ir naudojimą žmonėms suprantama kalba. Ne tik kaip žinią, bet ir kaip mylimą tikėjimo šaltinį.

Apie asmenines žinutes ir vėliavas4

Panašu, kad, dar prieš žmogų artimiau pažindami, dažniausiai jau turime apie jį nuomonę – iš nuogirdų, nuojautos ar tiesiog pamatę, kaip tas asmuo būna ir elgiasi.

Derama šlovė Marijai1

Ištrauka iš pal. kardinolo Johno Henry’io Newmano (1801–1890) pamokslo.

Apie žmogų, laisvę, prigimtinę nuodėmę ir prisukamą apelsiną82

„Jei būčiau JAV prezidentas, nedelsdamas įvesčiau visišką kino filmų, pjesių, knygų ir muzikos draudimą“, – ironizuodamas rašė „Prisukamo apelsino“ autorius Anthony Burgessas.

Šv. Maksimilijonas Kolbė OFMConv – meilės kankinys ir gailestingumo liudytojas4

Iš prigimties būdamas ūmaus būdo, amžininkų prisiminimuose jis charakterizuojamas kaip itin romus ir susitvardantis.

Katalikų atgijimo Žemaičiuose vedliai3

Prieš 170 metų Motiejus Valančius parašė istoriografinį veikalą „Žemaičių vyskupystė“, kuriame pristato ir ryškiausius katalikybei Žemaitijoje įsitvirtinti padėjusius vyskupus. 

Dieve brangus5

Ištrauka iš XX a. amerikiečių rašytojos Flannery O'Connor (1925-1964) maldos dienoraščio. 

Šv. Joana Šantalietė – motina ir vizitietė

Uošvis ne tik pasižymėjo laukiniu gyvenimo būdu, bet ir visaip engė Joaną, kurios vienintele priebėga tapo paklusnumas – kaip būdas ieškoti Dievo valios savo gyvenime.

M. Valančiaus veikalas „Žemaičių vyskupystė“ – tikra XIX a. sensacija12

Prieš 170 m. Motiejus Valančius pirmą kartą lietuviškai parašė istoriografinį veikalą „Žemaičių vyskupystė“. 

Kuklūs, bet iškalbingi šv. Klaros raštai1

Pasak s. Pranciškos Mačiulytės OSC, šv. Klarą iš jos rašytinio palikimo pažįstame kaip vidumi turtingą ir stiprią asmenybę.

Misionierius Š. Korėjoje: Neprivalu vykti į užjūrius, kad liudytum Dievo meilę9

Svarbi misionieriaus dvasinio gyvenimo dalis yra ne tik atsakomybės, tačiau ir nuolankumo jausmas. Mes savo darbe esame tik Dievo instrumentai.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ: „Nėra žmogaus be pašaukimo“ 6

Nėra žmogaus be pašaukimo. Kiekvienas esame kažkam pašaukti, tik gal anksčiau buvome linkę išskirti tam tikrus specifinius pašaukimus, visų pirma – kunigo, vienuolio, gydytojo ar mokytojo.

M. Vártonas: Krikščionių persekiojimo priežastis – ir augantis nacionalizmas
19
Ieva Staniulytė - Europos laiku

„Atviros durys“ daugiau nei 60-tyje šalių remia dėl tikėjimo persekiojamus krikščionis. Su organizacijos direktoriumi Micheliu Vártonu kalbasi Ieva Staniulytė.

Kard. S. O’Malley OFM Cap: Krikščionių kankiniai mus turi įkvėpti meilei, o ne neapykantai22

Mes visi kruopščiai privalome darbuotis dėl pasaulio, kuriame išankstines nuostatas ir neapykantą pakeistų dialogo ir solidarumo dvasia, kur kiekvienas asmuo būtų vertinamas kaip Dievo vaikas.

Riterystė šiandieniame pasaulyje116

Kristus dabar žemėje neturi kito kūno kaip tik tavąjį, neturi kitų rankų kaip tik tavąsias, kitų pėdų – kaip tik tavo. 

Detektyvas, siaubo istorija, romantinis pasakojimas – viena kelionė į katalikybę
Katalikų pasaulio leidiniai

Peterio Kreefto pratarmė Scotto ir Kimberly Hahnų knygai „Roma – mieli namai“.

Apie (ne)buvimą savimi5

Juk gana nepopuliaru būti savimi – tada tenka pripažinti, jog turi ne tik teigiamų minčių ir norų, kad patiri sunkumų, nesėkmių, nerandi sprendimų, nesi tobulas ir visagalis...

Ties riba: ar Pranciškaus reforma – įmanoma14

Kurijos patikimumas ir reputacija svarbi, galvojant apie bendrą pasitikėjimą Bažnyčia, jos autoritetą. Ar užteks vidinių jėgų ir išorinio palaikymo apsivalyti iki galo? 

Tiesos išlaisvinti mokiniai4
Tomas Viluckas - Artuma

Biblijoje tiesa yra pažini, atsiskleidžianti, patiriama. Ji vyksta čia ir dabar.

Turino drobulės autentiškumas: už ir prieš101

Šiuo metu turime daugybę patikimų žinių apie Drobulę, tačiau labai daug žmonių atmeta Drobulės autentiškumo galimybę, remdamiesi vien senuoju anglies tyrimu.

Pavydas aptemdo protą2

Kol pavydo nuodėmė plačiai neišsikerojo individo širdyje, jos dygstančių piktžolių želmenys yra gan lengvai pastebimi, ir juos įmanoma išrauti su visomis šaknimis. 

Pjūties vaikų stovykla su Tiberiados broliais Baltriškėse

Tiberiados bendruomenė Baltriškėse neseniai surengė „Pjūties vaikų“ stovyklą, kurioje šiemiet dalyvavo 78 vaikai.

Šlovinimo festivalis Mardasave – svarbiausia atvira širdis71

Su Austėja Lapėnaite ir Ernesta Karnilaite kalbamės apie šlovinimo formą, reikšmę ir prasmę. Jos kartu su kitais jaunimo šlovintojų organizacijos „Ješua“ nariais rengia Šlovintojų festivalį. 

Kodėl vėlavo žemaičių krikštas? Pokalbis su K. Almenu13

Fiziko ir istorinių romanų autoriaus Kazio Almeno požiūriu, žemaičiai krikštą priėmė ne savo noru, o to meto Romos krikščionybė buvo korumpuota. 

Unikali popiežiaus medijų komanda: pirmųjų metų balansas11

Pirmą kartą Vatikane dvi svarbiausios pozicijos santykiams su žiniasklaida patikėtos neitalams ir dar pasauliečiams. García Ovejero šiuo metu yra viena iš labiausiai matomų moterų Vatikane ir yra pirmoji moteris istorijoje atstovaujanti popiežiui.

Filipinai: Bažnyčia vs. valstybė1

Kruvinas karas su narkotikais, karo padėties pratęsimas, užmojis sugrąžinti mirties bausmę, įteisinti skyrybas ir homoseksualų sąjungas – vyskupams ir prezidentui yra dėl ko nesutarti.

Homoseksualaus kataliko patarimai, kaip įveikti vienatvę ir skausmą39

Dvidešimtmečio ispano, sekančio Kristumi, liudijimas, ką reiškia būti homoseksualiu kataliku. 

Apie karjerą ir kitus pasirinkimus9

Jaunimas sako, kad maždaug nuo 11 klasės labiausiai gniuždantis klausimas yra „kur stosi?“ – jau vien dėl to klausimo patiria spaudimą pasirinkti teisingai. 

Mantas Jankavičius: daugiausia turime investuoti į santykį28

Susitikę su Mantu Jankavičiumi Bernardinai.lt redakcijoje, kai už lango šviesą temdė besikaupiantys lietaus debesys, kalbėjomės apie tikėjimą ir tai, ką šiandien reiškia būti krikščionimi.

Džiaugsmas30

Žymaus amerikiečių rašytojo, filosofijos profesoriaus Peterio Kreefto tekstas apie džiaugsmą, glūdintį atsidavimo Dievui veiksme.

Malonės dvelksmas – geros minties įsikūnijimas 3

Žmogaus galvoje esti daug minčių. Kai jos kaip instrumentas darniai sustyguojamos, byloja tiesa: „Kokie esame, taip ir mąstome“.

Šventyklos kalnas: detektoriai pašalinti, problemos liko

Liepos 16 dieną Izraelio vyriausybė reaguodama į dviejų policininkų nužudymą, nusprendė įrengti metalo detektorius prie įėjimų į Šventyklos kalno teritoriją, kurioje yra ir Al-Aqsa mečetė.

Padedi vargšui – skolini Dievui2

Kun. Algirdas Toliatas kalbasi su prokurore Edita Ignatavičiūte, dirbančia su labiausiai pažeidžiamais mūsų visuomenės žmonėmis. 

Pažintis su Vilniaus musulmonų bendruomene4

Musulmoniškoji Vilniaus pusė mažai kam yra pažįstama, daugelis jos nesupranta, kai kurie net stengiasi ją ignoruoti. Kokie iš tikrųjų yra islamą išpažįstantys žmonės?

Mūšiai dėl religinių simbolių Europoje įtraukia ir krikščionis, ir musulmonus9

Vakarų valstybėse pastarąjį dešimtmetį ėmė plisti religinių simbolių draudimai, ribojantys musulmoniškus, krikščioniškus bei kitus religinius simbolius.

Šventasis Sostas remia dviejų valstybių sprendimą palestiniečių klausimu
vatikano radijas

Tai reikštų egzistavimą dviejų greta esančių ir taikingai sugyvenančių valstybių – Izraelio ir Palestinos – su pripažintomis tarptautinėmis sienomis.

Mintys žvelgiant į kanoninį pal. Teofiliaus paveikslą24

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko mintys apie kanoninį palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanoninį atvaizdą, nutapytą lenkų dailininko Zbigniewo Gierczako.

Chuan Moreno. Šv. Jokūbo kelias: sieloieška ir komercija

Dar visai neseniai tik nedaugelis ryždavosi piligriminei kelionei į Santjago de Kompostelą Ispanijoje, šiandien keliauja daugiau nei 200 tūkstančių piligrimų per metus.

Apie poilsį Dieve10

Kartais tikrai atrodo, kad atostogos tai išgyvenimo laikas – laikas, kai reikia pailsėti, reikia įvykdyti kažkokią programą, kad atostogos būtų galiojančios.

Tautų vystymasis – tikras ir tariamas51

Pal. popiežiaus Pauliaus VI enciklika „Populorum progressio“ apie tautų vystymąsi šiandien tokia pat aktuali, kaip ir prieš penkiasdešimt metų. 

Žemaičių vyskupystės įsteigimas – tvirtas žingsnis į Europos tautų šeimą20

Vyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimas Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus proga. 

Vaidotas Žukas: ar galima melstis priešais reprodukciją?60

Pokalbyje su dailininku Vaidotu Žuku – apie Teofiliaus Matulionio kanoninio sakralinio atvaizdo vertingumą ir tradicinės bei šiuolaikinės sakralinės ikonografijos kryžkeles.

Sigita Maslauskaitė-Mažylienė: šventi paveikslai yra iššūkis menininkų puikybei27

„Religinėje dailėje reta pavyzdžių, kuriuose derėtų menas ir pamaldumas, gerbimas“, – sako menotyrininkė S. Maslauskaitė-Mažylienė. Tačiau, pasak jos, tokie paveikslai tikintiesiems yra patys brangiausi, nes yra šventi, išmelsti.

„Aš jus atgaivinsiu“
Letizia Magri - Fokoliarai.lt

Jėzus duoda ir pažadą: „ ...aš jus atgaivinsiu“. Kokiu būdu?

Ieškantieji vieno reikiamo dalyko22

Palendrių vienuolyno broliai iki šiol vadovaujasi Šv. Benedikto Regula, kuriai daugiau kaip pusantro tūkstančio metų.

Kviečiai ir raugės

Žmogui dėl to ir yra duotas protas, kad stengtųsi daryti ne kvailus, o protingus sprendimus. 

Ekstravagantiška šventoji Marija Magdalietė40
s. Renata Vanagaitė - Mažoji studija

Jėzaus Kristaus artimųjų ir bičiulių ratas iš tiesų ekstravagantiškas. Tarp šių žmonių beveik nerasime to meto inteligentų ir šviesuolių, filosofų, teologų, aukštuomenės pažibų.

Benediktas XVI: pagilinti meilę šv. Jonui Pauliui II
vatikano radijas

Popiežius emeritas Benediktas Jono Pauliaus II muziejui Vadovicuose, Lenkijoje, padovanojo savo pirmtaką menančių daiktų.

Pranašysčių istorija: W. Milleris ir Septintosios dienos adventistai

Šiemet Septintosios dienos adventistų bažnyčia švenčia gyvavimo Lietuvoje devyniasdešimtmetį. 

Apie žvaigždes8

Neišsiginsime, kad mums svarbu autoritetai, pavyzdžiai, žmonės, kurie padeda augti. Žiniasklaida paprastai siūlo daug tokių pavyzdžių – pristato žmones, kurių gyvenimai laikomi „sėkmingais“, „naudingais“, sektinais.