Komentarai ir pokalbiai | Religija

Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje

Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas. Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje“.

„Mažoji studija“. Ką politinėje veikloje galima laikyti krikščioniškomis vertybėmis?

Pokalbis apie religijos ir politikos santykį su prof. dr. Pauliumi Subačiumi ir prof. dr. Vytautu Ališausku.

Krikščionių išstūmimas iš Artimųjų Rytų kelia grėsmę saugumui
Vatican News

Artimųjų Rytų bendruomenė buvo sukurta žydų, krikščionių ir musulmonų bendru buvimu. Krikščionių išstūmimas – didžiulė klaida, teigia koptų Bažnyčios vadovas.

Kai tiesa neišlaisvina

Tikriausiai pozicijų susidūrimas – būtina ir sveika gyvenimo dalis. Jis tampa liguistas ir destruktyvus su viena sąlyga.

Nuo to, ką manome apie Kristų, priklauso mūsų gyvenimo pasirinkimai
Bendrakeleiviai

Apie tai, kas krikščionims rūpėjo nuo pat pirmųjų amžių – kas yra Jėzus Kristus – pasakoja Ligita Ryliškytė SJE, sistematinės teologijos doktorantė bei dėstytoja.

„Tu mane pašaukei“: sesuo Rima Malickaitė CC
Bernardinai.TV

„Mano didysis pašaukimas – būti žmogumi ir tai reiškia turėti santykį su Dievu“, – sako Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijai priklausanti Rima Malickaitė.

Vatikano normos seksualiniam išnaudojimui tirti – nauja programėlė senoje operacinėje sistemoje

Kokias permainas žada dokumentas „Vos estis lux mundi”, nustatantis normas seksualinio išnaudojimo atvejams ir jų dangstymui tirti. 

Pakistanietis Lietuvoje: naudokitės laisve skelbti Evangeliją
Žaneta Martingale - Evangelija.lt

Man atrodo, kad krikščionims Lietuvoje trūksta ugnies dėl Dievo. Kitose šalyse žmonės nori skelbti Evangeliją, bet negali dėl valdžios persekiojimo, o jūs esate laisvi.

Neperskaitytoji Šventosios Žemės Evangelija

Jeruzalė yra išties šventa, dieviška žemė, vienintelė tokia pasaulyje, kur norisi melstis, „nusiauti sandalus“, kur drąsiai tariamas Dievo vardas.

11 Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principų

Rinkimų įkarštyje ne kartą girdėjome katalikams skirtų raginimų rinktis kandidatą atsižvelgiant į Bažnyčios mokymą. Ko konkrečiai turėtume ieškoti kandidatų pozicijose?

Gegužinės pamaldos fotografo akimis

Kas yra gegužinės pamaldos, kaip jos atsirado, kaip paktikuojamos šiandien ir kodėl jos traukia ne tik jaunus fotografus, bet ir maldininkus – pasakojimas iš Varkalės kaimo Kaišiadorių rajone.

Vatikano valstybės sekretorius apie santykius su Kinija: tarpusavio pasitikėjimas auga
Vatican News

Kinų dienraštis anglų kalba „Global Times“ paskelbė interviu su Popiežiaus valstybės sekretoriumi kard. P Parolinu.

Marija Naujajame Testamente

Nors ir taupios Naujojo Testamento įžvalgos apie Mariją iš Nazareto, tačiau būtent iš jų išaugo visos mariologinės tikėjimo tiesos, dvasingumas, liturgija, pamaldumas ir meno kūriniai.

Kaip įveiksime totalitarinį palikimą – vergystės dvasią?
Kauno arkivyskupija

Gyvenusiems dvilypį gyvenimą laisvėje sunku atsitiesti, tam reikia ir nuolankumo, teigia arkivysk. S. Tamkevičius.

Katalikų Bažnyčia ir nacionalizmas, arba Bulgariškosios pamokos popiežiams

Opozicija Jonui XXIII ir Pranciškui nėra vien teologinė, bet ir politinė. Vatikano II Susirinkimas ir toliau yra pirmasis bet kokio katalikiškojo nacionalizmo priešas.

Krikščionių pareiga – švietimas ir dialogas
Florian Schuller - Naujasis Židinys-Aidai

Krikščionių tikėjimas visados neišvengiamai buvo susijęs su išsilavinimu, juk jo pradžia yra konkretus istorinis vyksmas, Kristaus įvykis, apie kurį turi būti pranešta.

Popiežius: didžioji sporto pamoka
Vatican News

Didžioji sporto pamoka, kuri praverčia ir kitose veiklose bei santykiuose su kitais, yra ta, kad sportas įmanomas tik jį apibrėžus aiškiomis ir tiksliomis taisyklėmis.

Kodėl gegužė – Mergelės Marijos mėnuo
Vatican News

Gegužė – mėnuo, kada labiausiai gręžiamės į Dievo Motiną. Ypatingą dėmesį Mergelei Marijai šiomis dienomis išreiškiame gėlėmis ir liaudies pamaldumo papročiais. 

Šventoji Žemė – mano didžioji gyvenimo kelionė?
Karolina Bagdonė - XFM Radijas

Pokalbis su pranciškonu Juozapu Marija Žukausku ir menotyrininke Jolanta Stupelyte apie piligrimines keliones, Šventąją Žemę ir Liongino Virbalo SJ vadovus po Šventąją Žemę.

Popiežius vienuolėms: Bažnyčia – moteris
Vatican News

Popiežius Pranciškus susitiko su Vienuolijų vyresniųjų sąjungos narėmis – 850 seserų vienuolių iš aštuoniasdešimties pasaulio šalių.

„Kiek daug galėtumėm nuveikti su meile“

Pirmąjį gegužės šeštadienį į Klaipėdos miesto bendruomenės maldos pusryčius rinkosi politikos, verslo, medicinos, teisėsaugos, kariuomenės, švietimo atstovai, skirtingų konfesijų dvasininkai.

„Tegul Dievas saugo, kad teisėjai nepastebėtų manyje neapykantos“
Kun. Marius Talutis - Magnificat

Prieš 90 m. gimė kun. Juozas Zdebskis. Jis sakydavo: „Kai aš iš meilės išeinu iš krantų, tai aš jau nebeturiu parapijos ribų. Visi mano parapija, visi – mano.“

Pal. Mykolo Giedraičio relikvijorius – išbandymas lietuviui auksakaliui

Relikvijorių Palaimintojo Mykolo Giedraičio Padėkos iškilmei Videniškiuose – barokiškai įmantrų ir puošnų, su gausybe detalių – kuria lietuvis juvelyras D. Andrijauskas.

Kun. J. Zdebskis – gyvas širdies magnetas

„Jis turėjo išsiugdęs tą tikrai krikščionišką artimo meilę, kokios negalima išmokti iš jokios knygos, tik iš gyvenimo pavyzdžio“, – apie kun. Juozą Zdebskį pasakoja arkivysk. S. Tamkevičius.

Jėzuitų generolas Lietuvoje: į naują pasaulį – nauju žvilgsniu

„Į naujus laikus reikia žiūrėti nauju žvilgsniu, o ne gailintis, kad kažko netekome. Pasaulietinėje visuomenėje atsiveria naujų laisvės erdvių, kuriose yra vietos ir religijos laisvei.“

Kun. A. Valkauskas: mes nesame Dievai, bet turime be galo daug laisvės
Kauno arkivyskupija

Gegužės 7 d. Kaune vyko konferencija „Krikščioniškas atsakas į pseudopsichologines tendencijas dvasinėse praktikose“.

„Aš nebijau tiesos. Aš bijau tik Dievo teismo“
Vatican News

Grįždamas iš Bulgarijos ir Šiaurės Makedonijos spaudos konferecijoje lėktuve popiežius Pranciškus komentavo Katalikų ir Ortodoksų Bažnyčių santykius.

Knyga „Ataidintis šauksmas“ – Jeano Vanier dvasinis testamentas
Jean Vanier - Magnificat

Kantrybė. Ir nuolankumas. Tik tai gali sušvelninti puikybės proveržius.

Tolimi artimi mūsų šventieji

Kol šventųjų pamaldumas nesuaktualinamas, tol jis atrodo kaip tolimas pasakojimas, įsitikinusi tapytoja S. Maslauskaitė-Mažylienė, kurios parodoje Videniškiuose – ir pal. Mykolo Giedraičio paveikslas.

Gėriai, dėl kurių nevalia derėtis

Tie gėriai, kuriuos popiežius Benediktas XVI vadina nediskutuotinais, negali būti socialinio ar politinio susitarimo dalykas.

Lietuvos vyskupai: būkime aktyvūs savo valstybės ir Europos kūrėjai
Lietuvos vyskupų konferencija

Lietuvos vyskupų laiškas Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant.

Po ilgos tylos prabilęs „Katalikų pasaulis“

Prieš 30 metų šviesą išvydo „Katalikų pasaulio“ žurnalas, ne tik pirmą kartą Lietuvoje viešai skleidęs katalikų tikėjimą, bet ir pirmasis leidinys, išvedęs lietuvišką spaudą į tarptautinę areną.

Hommage Paryžiaus Dievo Motinai. Apie gotikinę katedrą

Gotikos stilius nėra tik techninių išradimų rezultatas. Čia atsiveria naujas žmogaus ir pasaulio matymas.

Mokslininkas R. Urniežius: kūrinija liudija apie Kūrėją
Žaneta Martingale - Evangelija.lt

Paradoksalu, bet mano apsisprendimas tikėti, kad viskas, ką aš matau, yra kūrinija, vadinasi, yra ir Kūrėjas, taip pat kyla iš grynai racionalaus mąstymo.

Kristus mūsų kasdienybėje

Viena, išvysti prisikėlusį Viešpatį didingame Dovydo mieste, visai kas kita – savo kasdienybėje.

Pamąstymai prieš rinkimus

Jei kandidatas deklaruoja, kad jis sieks bendro gėrio, tokia nuostata visiškai nieko nereiškia, nes bendro gėrio siekė ir Leninas, o kas iš to išėjo, dar yra neišblėsę iš mūsų atminties.

Pakeliui į Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją: kad visi būtume viena

Popiežius Pranciškus netrukus pradės savo apaštalinę kelionę į dar dvi nuo komunistinio rėžimo nukentėjusias šalis: Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją.

Manęs neapleidžia Dievo žvilgsnis

Kartais pažvelgiu į save iš šalies, bet taip ir nesugebu permatyti savęs. Slepiuosi, teisinuosi, bėgu nuo savo vidinio žvilgsnio, užmiršdama Dievo žvilgsnį. 

Jonas Paulius II apie Mykolą Giedraitį: mažuose dalykuose ištikimas vyras
Vatican News

Videniškiuose, Molėtų rajone, gegužės 4 d. iškilmingai minima pal. Mykolo Giedraičio diena.

Dievas man iš kairės, dešinės, prie kojų

Dievas yra mama. Šitą Dievo motiniškumą nuolat išgyvenu šeimoje, kontempliuodama tiek džiaugsmo, tiek skausmo slėpinius, kuriais gyvenu jau dvidešimt penkerius metus.

Paryžiaus katedra
Giedrė Kazlauskaitė - Šiaurės Atėnai

„Iškart po Paryžiaus katedros gaisro bibliotekoje užsisakiau Hugo romaną – tų pačių metų leidimą, kurį skaičiau paauglystėje“, – esė rašo G. Kazlauskaitė.

Pirmieji Lietuvos jėzuitų misionieriai Azijoje
Liudas Jovaiša - Laiškai bičiuliams

Dažniausiai minimas Lietuvos jėzuitų misionierius yra Andriejus Rudamina – pirmasis lietuvis, pasiekęs Indiją ir Kiniją.

Gegužę minimos Mergelės Marijos šventės

Gegužė laikoma Mergelės Marijos mėnesiu. Šiuo metu minimos aštuonios Dievo Motinos šventės.

R. Šapauskas: humoras išlaisvina

Interviu su Rimu Šapausku apie tikėjimą ir humorą.

Koks šiuolaikinės lietuvių literatūros santykis su krikščionybe?

Šiandien reta kūrėjų, tokių kaip XX a. Kazys Bradūnas, Jonas Juškaitis, Aldona Elena Puišytė, kurių kūrybos visuma būtų krikščioniška, tačiau esama krikščioniškų kūrinių.

S. Maslauskaitės-Mažylienės „Šventieji, kankiniai ir herojai“

S. Maslauskaitės-Mažylienės paroda yra dedikuota ne tik šventiesiems, kankiniams ir kitiems krikščionybės herojams, bet ir palaimintajam Mykolui Giedraičiui.

Krikščionis ir darbas

Gegužės 1-ąją mes švenčiame darbą. Bet ar tikrai yra ką švęsti?

Šiluvoje jau 10 metų švenčiama Ligonių diena

Kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį Šiluvoje meldžiamasi už visus sergančius, kenčiančius nuo priklausomybių, prašančius kūno ir dvasios išgydymo. 

Rašymas kaip dvasinė disciplina
Giedrė Kazlauskaitė - skaitymometai.lt

Kunigo J. Sasnausko knyga „Kraujomaiša“ visa kuo tiršta, joje daug visko, bet daugiausia turbūt Bernardinų.

Prie Dievo, kuris džiugina mano jaunystę
Kun. Eugenijus Puzynia SJ - Laiškai bičiuliams

Dievas geriausiai žino, kokiu ilgu ir vingiuotu keliu ėjau į kunigystę, kiek daug išgyvenimų ir ieškojimų kartu su Juo ir kitais teko patirti.