Komentarai ir pokalbiai | Religija

Evangelija ir žmogiškieji rūpesčiai
„Magnificat“

„Tikiu į Dievą, nes tikiu į žmogų“ – taip lakoniškai, apibendrintai galime nusakyti ne tik teologinę ir filosofinę Maurice’o Zundelio mintį, bet ir jo paties gyvenimą.

Fatima ir Rusija

Fatimos Marijos minėjimas, susipažįstant su ikona „Vienijančioji“: „Dievo Motina palinkusi prie besikreipiančio žmogaus, o jos rankos pasiruošusios apkabinti ir laiminti.“

„Tiesa padarys jus laisvus“. Fake news ir taikos žurnalizmas
Bažnyčios žinios

Popiežiaus Pranciškaus žinia 52-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga.

Stasio Šalkauskio pėdomis

Stasys Šalkauskis buvo tikra Dievo dovana tarpukario Lietuvai. Ne mažiau aktualus jis ir šiandien.

Nematyti Italijos šedevrai Lietuvos šventajam

Gegužės 18 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva – Italija“. Joje – niekada nerodyti šventajam skirti kūriniai iš Florencijos, Palermo muziejų, Medičių lobyno ir Šv. Lauryno bazilikos archyvo. 

Dangiški apdarai: kai susitinka religija ir mada

Metropoliteno muziejuje Niujorke atidaryta paroda „Dangiški kūnai: mada ir katalikiška vaizduotė“, skirta aukštosios mados ir katalikybės ryšiui.

Sveika, Marija, Karžyge nenugalimoji

Dievo Motinos pagalbos kovose su priešais būdavo prašoma jau nuo V amžiaus.  Lietuvoje Mergelė Marija pradėta garbinti po XV a., iškart po krikšto. 

Su M. Valančiaus „Vaikų knygele“ šiandien

Prieš 150 metų Tilžėje buvo išleistas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus parašytas pirmas Lietuvoje vaikams skirtas kūrinys „Vaikų knygelė“.

Kryžius ir Meilės bedugnė

Meditacija apie meilę ir kryžiaus mirtį: ką Tėvui reiškia Sūnaus mirtis? Ar kas nors išdrįstų atsakyti?

Bažnyčios gyvenime – ne pinigai svarbiausia. Ištrauka iš knygos „Kitoks Pranciškus“
Deborah Castellano Lubov - Katalikų pasaulio leidiniai

Šioje knygoje apie popiežių Pranciškų prabyla autoritetingos Romos kurijos asmenybės, taip pat įvairioms šalims atstovaujantys Katalikų Bažnyčios veikėjai, Jorgės Mario Bergoglio giminaičiai ir bičiuliai. 

Kuo reikšminga prezidento E. Macrono kalba Prancūzijos vyskupams?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Dalyvaudamos socialiniame dialoge, religinės konfesijos turi sugebėti išreikšti savo vidinius įsitikinimus racionaliais universaliais argumentais.

Šventosios motinos

Dešimt šventosiomis paskelbtų motinų, tikrų dorybingo gyvenimo pavyzdžių.

Kai Dievas tyli
Luis M. Martínez - Katalikų pasaulio leidiniai

Knygoje arkivyskupas Luisas M. Martínezas rašo, kad Dievas ir tylėdamas moko mus kaip Juo pasitikėti net ir tada, kai atrodo, kad yra nutolęs. Sužinosime kada Dievas yra arčiausiai mūsų ir kodėl Jis dažnai su mumis kalbasi tik tyliai.

Egzorcistų poreikis auga: grįžtama į pagonybės laikus?

Italijos katalikų vyskupai drauge su kitų šalių hierarchais jau kurį laiką stebi nerimą keliantį reiškinį: vis dažniau žmonės kreipiasi pagalbos, manydami, jog asmenį kamuoja apsėdimas.

Bažnyčios komunikacija: įgalinama tiesa ir skaidrinama romumu

Kaip Bažnyčiai neprarasti savo veido ir misijos šiuolaikinės komunikacijos džiunglėse?

Dovanoti gyvybę per žodį ir maldą
Artuma

Vienuoliai atsižada savęs, kad taptų atviromis įsčiomis pasauliui, įsčiomis, kuriose gali gimti nauja gyvybė, malonė pasauliui.

Žemaitijos pedagogo Juozo Gedgaudo šeimos istorija
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Šeima įsikūrė 1934 m. pranciškonų vienuolių pastatytuose Šv. Antano rūmuose, kretingiškių švelniai pavadintuose Šv. Antano nameliu. 

Ar myli mane?

Mąstymas apie Jėzaus klausimą, – „ar myli mane?“ Būtent tam, kuris pirmas į mus šiuo klausimu kreipiasi, priklauso kiekvieno žmogaus ketinimus ir tikrąjį veidą atskleidžiantis žinojimas.

Pilnų namų bendruomenės įkūrėjas kun. V. Rudzinskas: tarnystė užpildo visą mano gyvenimo turinį

Pilnų namų bendruomenės įkūrėją kun. Valerijų Rudzinską Panaros kaime, Varėnos rajone, kalbina pirmo kurso žurnalistikos studentas Šarūnas Dvareckas.

Vertingas yra kiekvieno žmogaus gyvenimas

Minint Pasaulinę gyvybės dieną, turime nustoti kovoti ideologines kovas ir atsigręžti į asmenį, esantį įvairiose, dažnai jo kilnumą paneigiančiose situacijose.

Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės istorija ir jos paslaptys

Nuo XVII a. Šiaurės Lietuvos ir Latvijos krašto tikintieji garbina mergelę Barborą Žagarietę.

Du bendražygiai, ištikimi Dievui ir tėvynei

Minint lietuvių literatūros klasiko kan. J. Tumo-Vaižganto mirties 85-ąsias metines, istorinė apybraiža apie šio kunigo ir pal. Jurgio Matulaičio bendradarbiavimą.

DŽIAUGSMAS: PIRMASIS MEILĖS VAISIUS

Džiaugsmas yra ne tik praktikuojamų dorybių vaisius, bet ir kovos su nuodėme priemonė.

Tradicija: gyva, mirusi, pavojinga...
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Negalime pasiduoti tai gundančiai ir primityviai mąstymo schemai – kaltųjų paieškoms, manant, kad juos nubaudus viskas susitvarkys. Globalizuoto pasaulio sąlygomis kraujo praliejimas gali tapti visuotinis, apokaliptinis ir... paskutinis. 

Alfie Evanso istorija: kai gyvenimas tampa per sunkus

Ligos ar negalios akivaizdoje tenka priimti sunkius sprendimus: tęsti gydymą ar nutraukti, palaikyti žmogaus gyvybę ar atsitraukti. Svarbiausias klausimas – kas šiuos sprendimus turi priimti?

Vienuolis, redaktorius, kankinys

1941 metų liepos 29 dienos rikiuotės metu stovyklos komendanto pavaduotojas Karlas Fritzschas atrinko dešimt kalinių, turėjusių mirti badu. 

Apribota prekyba sekmadieniais Lenkijoje – krikščioniškumo liudijimas?

Nuo kovo Lenkijoje įsigaliojo įstatymas, ribojantis prekybą sekmadieniais ir švenčių dienomis. Ar verta būtų sekti šiuo kaimynų pavyzdžiu?

Simone Weil apie „komercinio skonio“ žmogaus teises

Žmogaus teisės priklausydamos tik šios realybės pasauliui tam tikra prasme neigia žmogaus sielą. 

Negyventas gyvenimas

Meditacija apie gyvenimą be Dievo – negyvenimą, kurį pasirenkame patys neieškodami savo Kūrėjo ir neatpažindami savęs kaip kūrinio.

Vlado Mirono gyvenimas ir tragedija
Vanda Ibianska - Artuma

Kunigas Vladas Mironas – ne tik signataras, bet ir itin aktyvus visuomenininkas, šalies ministras pirmininkas, kultūrininkas.

Bendruomenė, kurioje augame malone
Irmantas Jakubonis - Gyvieji šaltiniai

Kokios bendruomenės mes trokštame?

Lietuvos bažnyčių istorijos. Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia

Videoreportažas apie vieną gražiausių Šiaurės Lietuvos išlikusių architektūros paminklų iš 19 šimtmečio pabaigos – Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčią.

G. Weigelis: tikintieji Rusijoje nusipelnė daugiau nei Putinui pataikaujantis Kirilas

Čia, JAV, mes pastaruoju metu regėjome pernelyg daug to pavyzdžių tam tikrų evangelikų lyderių gretose. Tačiau šiandien kalbant apie pataikūniškumą yra sunku pralenkti Maskvos ir visos Rusios patriarchą Kirilą.

Sirijos patriarchai smerkia „nepateisinamą išpuolį“ prieš jų valstybę

Graikų ortodoksų, sirų ortodoksų ir graikų melkitų patriarchai pasmerkė „brutalią JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos agresiją“.

Ieškodamas vilties leidi veikti Šventajai Dvasiai
Kun. Aldonas Gudaitis SJ - Laiškai bičiuliams

Ieškoti savo aplinkoje, savo kasdienybėje, savo asmeninėje patirtyje, kur yra gėris, kokie įvykiai ar mintys mus atveria vilčiai, ir tikrai ją rasime.

Ar kitose planetose gali būti Jėzaus įsikūnijimų?
Laiškai bičiuliams

Mintis, kad mokslas ir religija tarpusavyje kariauja, kilo tik prieš 100 metų. Manoma, kad ji siekia Galilėjaus laikus, tačiau iš tikrųjų yra gana nauja. Pokalbis su Vatikano observatorijos direktoriumi.

Apie laimę nesileisti gąsdinamiems

O tie, kurie mus gąsdina demonais ar gėjais, juk nenori, kad būtume linksmi ir džiūgautume. Jie nori, kad darytume, ką jie sako, nes bijome, jog kitaip bus blogai. Bet labiausiai jie nori, kad jų klausytume. Kad jaustumės iš jų gavę gerą patarimą. 

Padedantys rasti Dievo dažnį. 25 joanitų metai Lietuvoje

Jau ketvirtį amžiaus sostinės Antakalnio rajone įsikūrę Šv. Jono broliai padeda žmonėms ieškoti Dievo dažnio, teikia dvasinę oazę. 

Šventėti – atlikti savo paskirtį

Ar dirbi valytoja mokykloje, ar planuoji kitiems metams didelės vertės kompanijos biudžetą, svarbu dirbti Viešpačiui, viską skirti didesnei Jo garbei.

Apie pasišventimą Dievui
Arnoldas Jalianiauskas - Gyvieji šaltiniai

Paprastos kasdienės situacijos, tolimi prisiminimai yra Dievo artumo, jo vedimo ženklai, atsidavimo liudytojai.

Lurdo savanoriai – stebuklų liudininkai
Maltos ordinas

Apie Lurdą, ten įvykusį apsireiškimą ir nuolat vykstančius stebuklus pasakoja Lurdo savanorė Rūta.

Kuo ypatinga E. Macrono kalba katalikams Bernardinų kolegijoje?

Prancūzija užvirė po prezidento kalbos katalikams balandžio 9-ąją. Vieniems stebintis ir giriant, kiti įžvelgia Bažnyčios atskyrimo nuo valstybės principo pažeidimą.  

Pal. Jurgis Matulaitis: atėjo laikas pirmai lietuvių moterų vienuolijai

Istorinė apybraiža, minint Vargdienių seserų kongregacijos įkūrimo šimtmeį bei vienuolijos įkūrėjo pal. Jurgio Matulaičio gimtadienį.

Karčiai saldi katalikiška mintis

Autorė atsako į neseniai publikuotą Giedriaus Saulyčio tekstą „Ko netikintieji laukia iš krikščionių“.

Pal. Teofiliaus Matulionio bendražygiai Rusijos kunigų teisme

Istorinė apybraiža apie parodomąjį Mogiliavo arkiv. J. Ciepliako ir kunigų teismą, kuriame buvo teisiamas dabar jau palaimintasis Teofilius Matulionis.

Lietuvių išeivių vaikų vasaros

Autorius dalinasi prisiminimais apie vasaras, praleistas Pranciškonų sodyboje, Kenebunkporte.

Komunija protestantui sutuoktiniui? Vokietijos vyskupai kreipiasi į Vatikaną

Katalikiškos tradicijos šalyje nėra lengva suprasti, su kokiais sunkumais susiduria mišrią santuoką sudarę dviejų skirtingų konfesijų krikščionys.

„Gaudete et exsultate“: šventumo kelias veda prieš srovę

Pirmieji įspūdžiai apie vakar paskelbtą popiežiaus Pranciškaus Apaštališkąjį paraginimą – tai ilgas popiežiaus laiškas kiekvienam, ieškančiam Dievo kasdienybėje.

Kai mes nutylam, arba Atidūs Dievo balsui, kalbančiam į širdį

Malda yra ne mūsų žodžių daugybė, o pokalbis su Dievu, tokia tyla, kai girdime, klausomės ar prisiglaudę prie Mylimojo nurimstame.

Šventumo link su Faustina Kovalska

Videopasakojimas apie šv. Faustinos praktikuotas dorybes. Ko galime iš jos pasimokyti?