Komentarai ir pokalbiai | Religija

Ekologinis atsivertimas – moralinio atsivertimo liudytojas

Pasaulio jaunimas kviečia Bažnyčios ir valstybių lyderius atsakingiau bei aktyviau darbuotis sprendžiant ekologines problemas.

Penki jėzuitai, kuriuos svarbu prisiminti

Švenčiant jėzuitų misijos Lietuvoje 450 m. jubiliejų kviečiame susipažinti su Lietuvoje veikusiais jėzuitais, kurie prisidėjo prie LDK mokslinio ir kultūrinio gyvenimo bei misionierystės pasaulyje.

Popiežius Pranciškus: Europoje demografinė žiema
Vatican News

Europos demografinė žiema, Italijoje – net žemiau nulio – verčia susimąstyti, klausti: kas mano pasididžiavimas? Turizmas, atostogos, vila, šuniukas? Ar vaikas?“ – sakė popiežius Pranciškus.

„Leiskime Gerajam Tėvui mus nustebinti“

Opus Dei prelato mintys Pasaulio jaunimo dienų kontekste: Nė vienas nesame dėl atsitiktinumo. Tai Dievas mus pastatė šioje žemėje, kad bendradarbiautume su juo žmonijos istorijoje.“

Popiežius maldos vigilijoje: Dievas žengia pirmąjį žingsnį ir laukia mūsų „taip“
Vatican News

Šeštadienio pavakare Panamoje vyko vienas kulminacinių Pasaulio jaunimo dienų susitikimų – maldos vigilija.

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretas

Šventumo garsas, įgijęs, kaip minėta vox populi išraišką, nenuslūgo. Jis plito nuo pat arkivyskupo mirties (net anksčiau), ir ne vien Kaune, bet taip pat Romoje, Vilniuje, Varšuvoje, Gdanske, Lvove, Miunsteryje, Čikagoje.

Įspūdžiai iš PJD: panamiečiai niekada nepraleidžia progos švęsti

Vienoje gatvės pusėje matai dangoraižius, kitoje – lūšnynus, tačiau visus panamiečius vienija nesibaigiantis entuziazmas ir svetingumas.

Geriausias pal. Jurgio Matulaičio draugas

Ypač svarbus asmuo, padėjęs J. Matulaičiui išlaviruoti tarp trijų Vilniaus valdžių, buvo geriausias vyskupo patarėjas ir draugas Vilniaus katedros kanauninkas Juozapas Kukta.

Ar katalikai Šventąjį Raštą supranta pažodžiui?

Taip, katalikai Bibliją skaito pažodžiui, o tai reiškia, kad ieško prasmės, kurią norėjo perteikti konkrečios Šventojo Rašto ištraukos autorius.

Šv. Paulius – persekiotojas, tapęs sekėju

Šv. Pauliaus buvo toks reikšmingas pirmiesiems krikščionims, kad net tris kartus yra minimas Apaštalų darbų knygoje.

Centrinė Amerika nuo Jono Pauliaus II iki Pranciškaus
Vatican News

1983 m. prieš popiežiui Jonui Pauliui II išvykstant į Panamą buvo kalbama apie kelionę į Centrinės Amerikos parako statinę, kaip tai pavadino to meto žurnalistai.

Popiežius jėzuitams: tikiu, kad Dievas trokšta pokyčio Bažnyčioje
Bažnyčios žinios

 Popiežiaus Pranciškaus privatus pokalbis su jėzuitais Baltijos šalyse.

Greičiau ir daugiau padaro tas, kuris atidžiai dirba

Musės įkyrios ne savo didumu, bet apstumu. Taip yra ir su mūsų darbais. Dideli darbai ne taip išvargina, kaip maži, ypač kai jų pasitaiko daug.

Pasaulio jaunimo dienų istorija (1984–2019)
Vatican News

Sausio 22 d. Panamoje prasidėjo jau 34-osios Pasaulio jaunimo dienos. Šios tradicijos ištakos siekia dar anksčiau – prieš 35 metus Romoje vykusį jaunimo susitikimą.

Atvertus seną liturginį kalendorių: Marijos ir Juozapo sužadėtuvių šventė

Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo sužadėtuvės – sena, prasminga, darkart sugrįžti prie Kalėdų slėpinio skatinanti šventė.

Jėzuitas misionierius, pamokslais „virindavęs“ kraują

Misijos – žmonių vedimas Dievop, jų tikėjimo švitinimas, moralės skaidrinimas greitai tapo t. Bružiko mėgstamiausiu užsiėmimu, jis tam pašventė visas dvasios ir kūno jėgas. 

Žmogus, kuris norėjo būti vienas
lrt

„Kartais žmonės manęs klausia apie draugystę. Tokio jausmo, kad man būtinai reikia artimo draugo, aš neturiu. Aš noriu būti vienas“.

Burlaiviu į Pasaulio jaunimo dienas
Vatican News

Pasaulio jaunimo dienų dalyviai kviečiami būti ne turistais, o piligrimais. Kai kas ryžosi keliauti pėsčiomis, dviračiais ar žirgais. Arba laivais, kaip kad dvi piligrimų grupės iš Prancūzijos ir Lenkijos.

O gal pavyktų susitarti?

Kodėl kartais mūsų sakoma žinia lieka neišgirsta, o neretai sukelia net adresato pyktį?

Kad jie būtų viena

Krikščionių vienybės troškulys auginamas, o prie jo vis labiau artėjama maldoje.

Tarp dangaus ir žemės: į uolų viršūnėse įsikūrusius vienuolynus pakildavo virvėmis
Ieva Klimaitė - Vilniaus galerija

Į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtraukta kalnų ir vienuolynų grupė stebina įspūdingu reginiu, papuošusiu ne vieną kino filmą, įdomia istorija bei išlikusiu kultūriniu paveldu.

Užstoti tuos, kurie neturi balso

Niekas manęs taip stipriai nepalietė kaip žygis už gyvybę. Jauni žmonės, kurie susirenka kartu žygiuoti ir melstis, tai daro ne dėl savęs, o dėl tų, kurie neturi balso ir negali apginti savo teisių.

Seksualinės prievartos prevencija – ką reikia žinoti
Kauno arkivyskupija

Sausio 16 d. Kauno arkivyskupijos dvasininkai rinkosi į konferenciją, skirtą aptarti seksualinės prievartos prevencijai.

Geriau atsiklaupti prieš Dievą negu prieš nuodėmę

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad paprastam mirtingajam pasiekti šventumo neįmanoma, kita vertus, žinome, kiek daug neįmanomų dalykų yra pasiekęs žmogus.

Kun. Žydrūnas Vabuolas: santuokoje esame kviečiami tarnauti, o gundomi valdyti

Nuogumas ir gėdos nejautimas reiškia, jog jie visiškai vienas kitu pasitikėjo, tarp jų nebuvo jokio įtarumo, jokio poreikio vienas nuo kito atsitverti, apsisaugoti.

Atidumas ir priklausomybė nuo išsiblaškymų
Sam Guzman - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Kaip krikščionys, mes esame pašaukti būti poetais – galbūt ne tiesiogine prasme, bet tais, kurie pastebi ir giliai išgyvena pasaulio paslaptis.

Kontrolinė savaitė: kas mūsų lagaminuose?

Kristų tikinčiųjų vienybė gali atrodyti net dirbtinė problema. Argi nėra aktualesnių klausimų?

Jėzuitų misija Lietuvoje: kalbėti apie praeitį, aktualią ateičiai
Liudas Jovaiša - jezuitai.lt

Visavertis istorijos minėjimas visada yra toks: kalbėti apie praeitį, aktualią ateičiai – tokiai, kokia ji mums atrodo šiandien.

Mintys apie jaunimo tarnystę
Gintaras Sungaila - Ortodoksas.lt

Vienas misionierius rašė: „Taip vyksta, nes jauni žmonės į renginius eina ir savanoriauja ne todėl, kad yra krikščionys, o todėl, kad yra jauni žmonės.“

Alfa kursas – kai tikėjimas jungia daugybę skirtingų žmonių
XFM Radijas

Pokalbis apie tikėjimo kelionėje padėjusį Alfa kursą. Kas gi tai yra?

Maldų už krikščionių vienybę aštuondienio pradžia5

Vatikano II Susirinkimas sako, kad yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienija, negu kad mus skaldo.

Dykumoje atradęs laisvę

Šventasis Antanas pagrįstai yra vadinamas ne tik Didžiuoju, bet ir krikščionių vienuolių tėvu ir patriarchu.

Popiežius saleziečiams: būkite konkretūs!
Vatican News

Turite būti konkretūs žmonės – tokie, kaip jūsų steigėjas, kuris būdamas jaunas kunigas vietoj mokytojo karjeros aristokratų šeimose rinkosi tarnystę vargstantiems ir apleistiems vaikams.

P. Subačius apie Vilniaus seminarijos įkūrimą: tikrai padaryta 95 proc. to, ką buvo galima padaryti
Teesie

Laikas atskleidė, kad seminarijai, kaip ir visai Bažnyčiai Lietuvoje, teko pergyventi labai sudėtingą visuomenės transformaciją.

Adelė, feminizmas ir aš

Klausdama savęs, iš kur Adelė turėjo tiek stiprybės, tiek vilties, čia radau atsakymą – idealas. Marija, kaip tobuliausia Jėzaus mokinė, jai buvo moters idealas. 

Pasaulio jaunimo dienos Panamoje: kaip jas išgyventi Lietuvoje?

Sausio 26–27 d. Jaunimo dienų renginiai Lietuvoje vyks paraleliai su pačiomis Pasaulio jaunimo dienomis Panamoje.

Su bilietu ir be jo
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Dabar tarp kitų kalėdinių triukų – ir šis senas autobuso bilietas. Niekam jo nereikėjo ir nereikės. Nežinia kiek metų išbuvo Naujojo Testamento knygelėje tarp visokių niekniekių.“

Pasipriešinti homoseksualų eitynėms – meilės pareiga artimui

Paprasčiausia, nors ir sunkiausiai priimama bei įžeidžiančia, laikoma neigiamo homoseksualių santykių vertinimo priežastis yra jų žala žmogaus sveikatai. 

Ar įmanomas krikščioniškas menas?
Bernardinai.TV

Vilniaus universiteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesoriaus Tomo Sodeikos pranešimas „Krikščioniškas menas – contradictio in adiecto?“. 

Šėtono veikimas ir kova su juo
Arkivysk. Fulton Sheen - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Kadangi mūsų požiūrį į velnią didžiąja dalimi suformavo žiniasklaida, pamaniau, kad būtų įdomu išgirsti, ką apie jį sako sveika filosofija ir teologija. 

Prezidentų ir patriarchų Kalėdos

Kaip ir visa krikščionija, įvairialypis ortodoksų pasaulis išgyvena lūžio tašką. Ne vienas balsas ragina iš esmės permąstyti ortodoksijos sampratą.

Vyskupas ir kardinolas, rėmę jėzuitų misiją Lietuvoje

LDK katalikų hierarchų V. Protasevičiaus ir St. Hozijaus kontrreformacinė veikla padėjo pagrindus Jėzaus Draugijos misijai Lietuvoje.

Panama – šalis, laukianti popiežiaus Pranciškaus

Šį mėnesį katalikiškas jaunimas susitiks Panamoje. Kviečiame susipažinti su šalimi, kurioje vyks šešioliktosios Pasaulio jaunimo dienos.

Kaip vasarį Romoje išvengti dar vieno fiasko
George Weigel - First Things

Artėjant Romoje vyksiančiam vyskupų susitikimų dėl seksualinio išnaudojimo krizės Bažnyčioje, G. Weigelis pataria teisingai apibrėžti klausimus ir problemas, kurias šis susirinkimas spręs.

Keičiasi pasaulio, Bažnyčios, taip pat ir Jėzaus Draugijos veidas

Pasaulis nestovi vietoje. Tiek jėzuitams, tiek kiekvienam tikinčiajam reikia ir reikės keliauti savo asmeniniame gyvenime ir kaip tikinčiųjų bendruomenei.

Ar mirtininkas vertas gailestingumo?

Bažnyčia ne vienerius metus darbuojasi, kad pasaulio šalys atsisakytų mirties bausmės. Siekiant sustiprinti šias pastangas ir atspindėti pozicijos vystymąsi, buvo pakeistas ir katekizmas.

Kodėl „kieta“ būti krikščioniu? (II)

Šiandien tarp jaunimo (ir ne tik)  „kieta“ užsiimti joga, madinga važiuoti į Indiją ar dar toliau,  tačiau pernelyg retai rašoma ir skelbiama, jog „kieta“ būti krikščioniu.

Kaip vyskupas Motiejus Valančius kalba apie darbštumą nūdienos lietuviui
Martynas Darškus - Ateitis

Ar Motiejaus Valančiaus siūlytas darbštumo idealas reikalingas ir aktualus šiandien?

Šv. Kalėdos ortodoksų ir katalikų tradicijose

Paskutinį šimtmetį Kalėdų pamaldos dažniausiai švenčiamos naktį iš sausio 6-osios į 7-ąją (gruod. 24-25 d.), apie vidurnaktį.

Tikybos pamokos – vieta klausimams
Vatican News

Klausymosi reikia visoje mokykloje, tačiau tikybos pamokose ypač svarbu išgirsti giliausius ir tikrus mokinių, vaikų ir paauglių, klausimus, kurie gali būti ir radikalūs, ir netaktiški.