Komentarai ir pokalbiai | Religija

Bibliniai pasiklaidžiojimai R. Aškinytės romane „Istorija kaip upė“

Pasakojimo „Istorija kaip upė“ moterų gyvenimai, troškimai ir patirtis kalba, kad Pažadėtoji žemė – vyro kūnas, mylintis neprievartos vyras.

Pavasaris Vatikano soduose

Nedaug kas žino, kad pusę Vatikano valstybės teritorijos užima sodai.

B. Ulevičius: mūsų tikroji sėkmė negali būti matuojama vien šiuo gyvenimu

„Mylintiems Dievą visa išeina į gera“ nereiškia, kad „mylintiems Dievą išsipildo visi jų planai“, sako teologas dr. Benas Ulevičius.

Maironis ir Naujalis – neišskiriami atgimimo bičiuliai

Dažnai Maironis, parašęs eilėraštį, „dar šiltą“ jį atnešdavo Naujaliui, kad šis parašytų jam muziką, arba ateidavo padiskutuoti, kurie eilėraščiai tinka dainoms.

Kodėl negirdime apie seksualinį išnaudojimą Bažnyčioje Lietuvoje?
Mažoji studija

Pokalbis su doc. dr. Egle Laumenskaite apie seksualinio išnaudojimo atvejus Lietuvoje.

S. Kuby: esame žmonės, todėl visada trokštame daugiau

Tikinčiųjų bendruomenei reikia priminimų apie tai, kas padeda gyventi autentiškesnį gyvenimą.

Lietuvoje gimusi vienuolija – gelbstinčios ir išganingos Dievo meilės ženklas
Magnificat

Tarpukariu Lietuvoje Marija Rusteikaitė įkurė Dievo Apvaizdos seserų vienuoliją, kuri pogrindyje išgyveno sovietmetį ir iki šiandien ištikimai liudija Viešpatį bei vaisingai tarnauja žmonėms.

Kard. P. Parolinas: religijos laisvė neišsitenka vien privačioje sferoje
Vatican News

„Religijos laisvė neišsitenka vien privačioje sferoje ir garbinime, nes religiniai principai grindžia etinius gyvenimo principus.“

Jeigu nepavargstu prašyti

Svarbu tikėti, kad Dievas mane girdi, girdi visada. Jeigu nepavargstu prašyti, Dievas mane išklauso.

Tikslūs sąrašai žmonių, kalėjusių su vyskupu T. Matulioniu Vladimire

Į Vladimiro kalėjimą pal. Matulionis pateko 75 metų amžiaus ir išbuvo iki 81-erių. Vyskupas sėdėjo septyniolikoje kalėjimo kamerų kartu su šimtu įvairiausių tautų kalinių.

Kun. A. Toliatas: „Na, daryk savo talento apskaitą“

Kasdien patenkame į kryžkelę, kasdien priimame šimtus sprendimų ir, net juos priėmę abejojame, ar pasielgėme teisingai. 

Komunizmas ir Vakarų sąžinė
Arkivysk. Fulton Sheen - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Mūsų Viešpats sako, kad velnias bus toks panašus į Jį, kad suklaidins net išrinktuosius. Jis ateis užsimaskavęs kaip didis humanistas ir filantropas. 

Protestantų teologas P. Gisel'is: turėtume klausti apie bendrą religijos ir visuomenės pagrindą

Koks žmogiškumo motyvas jas pagrindžia, kokia jų abiejų prasmė, kokio tipo racionalumas kyla iš jų ir yra tinkamas juos suvokti, kokia jų specifika ir ribos?

LDK vienuolių gyvenimas iš arti

„Apie vienuolijas daugiau skaitome kaip apie institucijas, o dabar pirmą kartą galime pasižiūrėti į vienuolius kaip į asmenis, pamatyti jų gyvenimo istorijas“, – sako istorikas doc. dr. Liudas Jovaiša.

Protestantų teologas P. Gisel'is: per dialogą eiti „anapus dialogo“

Pierre'as Gisel'is yra šveicarų protestantų teologas ir visame pasaulyje garsus religijų tyrinėtojas, Lozanos universiteto profesorius. 

Arkivysk. J. R. Carballo OFM: matau pavojų vien veikti ir pamiršti būti

Interviu su Lietuvoje viešėjusiu Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų Kongregacijos sekretoriumi arkivyskupu José Rodríguez Carballo OFM.

Neišpakuotos liturgijos dovanos
Bendrakeleiviai

Neužtenka Mišiose tik sėdėti ir klausytis tartum paskaitoje. Turime tapti dalyviais, pasidomėti tuo, kas vyksta, išmanyti taisykles, teigia dr. B. Ulevičius.

Kaip atsirado Kryžiaus kelio stotys?

Mums pažįstamas pamaldumas susiformavo tik XV a., Jėzaus kančios šventovėms Šventojoje Žemėje tapus sunkiai prieinamoms piligrimams.

Popiežius jaunimui: nebūkite kopijos, bet visaverčiais savimi
Vatican News

„Jaunime, neleiskite, kad iš jūsų atimtų viltį, paverstų savo interesų vergais. Drįski siekti aukščiau.“

Vysk. D. Trijonis: kiekvienas turime savo gyvenimo užduotį

Balandžio 2 d. pasirodo popiežiaus Pranciškaus posinodinis apaštalinis paraginimas jaunimui „Christus vivit – Kristus gyvena“.

Tarsi sergėtų tiesos vartus
Michał Okoński - Tygodnik Powszechny

Jo traumos, fizinis skausmas ar psichiniai kentėjimai primindavo sirgaliams, kad aikštelėje laksto ne vien vien Ronaldo ar Lewandowskio stiliaus supermenai, o žmonės – iš kūno ir kraujo.

Kaip karaliaus Stepono Batoro privilegija skynėsi kelią

1579 m. balandžio 1 d., Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras pasirašė privilegiją, kuria įsteigiamas Vilniaus universitetas.

Vienuolijos išeivijoje: apie žmones, kuriems neegzistuoja ribos
Kauno arkivyskupija

Įžvalgos iš kovo 27 d. Kaune vykusios konferencijos „Vienuolijos lietuvių išeivijoje: istorija ir paveldas“.

T. Matulionis buvo daugiau nei Baltijos šalių nacionalistas, metęs iššūkį sovietiniam kolosui

Matulionis pergyveno keturias sovietų slaptosios policijos kartas, o kad pergyventų penktąją, jam pritrūko savaitės. 

Popiežius Maroke: krikščionio misija yra būti meilės raugu, o ne užimti erdves
Vatican News

„Mūsų, pakrikštytųjų, kunigų ir pasišventusių misija nėra matuojama užimtų vietų skaičiumi ar kiekiu, o sugebėjimu pažadinti ar sukelti pasikeitimą, nuostabą ir užuojautą“

Popiežius Maroke: reikia ir teisės nebūti priverstiems migruoti
Vatican News

Teisė migruoti, kuri yra susijusi su teise į gyvenimą ir teise į ateitį, turi žengti kartu su teise nemigruoti, nebūti priverstiems migruoti.

Filmas apie šv. Faustiną: ar pavyko priartinti Dievo gailestingumo žinią?

Kovo 26 d. Vilniuje vyko M. Kondrato filmo apie šv. Faustiną „Meilė ir Gailestingumas“ premjera.

Kun. A. Toliatas: „Viskuo sotus žmogus yra nuobodus“

„Mes nenorime būti alkani, tai vargina, tai atima saugumo jausmą, todėl statome namus, užpildome šaldytuvus, perkame minkštas lovas ir nugrimztame jose“, – svarsto A. Toliatas.

Kovojau, nes esu kunigas

„Prisipažįstu, kovojau prieš bedievišką bolševizmą spaudoje, susirinkimuose, pamokose. Kovojau, nes esu kunigas…“, – saugumo požemiuose bylą vedusiam kapitonui kalbėjo t. Benediktas Andruška SJ.

K. Wilczyńskis: „Islamas – tikrovė, sunkiai sutelpanti į vieną dėžę“

Neseniai grįžęs iš Jungtinių Arabų Emyratų, šį savaitgalį popiežius Pranciškus lankysis dar vienoje musulmoniškoje šalyje – Maroke. 

Nuo Marijos sodalicijos iki krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės

Pasaulio Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė šiemet švenčia 51-uosius savo gyvavimo metus.  

Nors mūsų tebūtų ir truputis
Kun. Marius Talutis - Magnificat

Kun. A. Lipniūnas su vilties kupinu optimizmu žvelgė ne tik į save, bet ir į tautos ateitį: „Mes matysime prisikėlusią Lietuvą Dievo malonėje, prisikėlusias visas širdis meilėje.“

Jonas Bosko – šventas pedagogas

Kun. Bosko pasiekė savo asmeninį šventumą per auklėjamąją veiklą, kurią išgyveno su uolumu ir apaštališku entuziazmu. Jis sugebėjo iškelti šventumą kaip konkretų savo pedagogikos tikslą. 

Akedija – flirtas su mirtimi
Jean-Charles Nault OSB - Katalikų pasaulio leidiniai

Akedija yra meilės, didžiosios Meilės, stygius; ji palaužia vilties polėkį ir gali net pastūmėti atsisakyti paties gyvenimo. Tai tikras flirtas su mirtimi.

Drąsa laimėti save

Dar niekada taip grėsmingai kaip dabar pasaulis, įskaitant mus visus, nenaikino savo tikrovės. Tikrovė apie save – štai ko mums reikia kelyje į atsinaujinimą.

Popiežiaus Pranciškaus žinia Lietuvai: „Dievas veikia tikrovėje“
Artuma

„Popiežiaus Pranciškaus kalba jaunimui Katedros aikštėje Vilniuje – antra pagal ilgumą jo kalba Lietuvoje, nors visi žino, jog jauniems žmonėms reikia šnekėti kuo trumpiau.“

Septynių vaikų mama J. Salinienė: su kiekvieno atkeliavimu į mūsų šeimą išgyvenu daugiau pilnatvės
Milda Kukulskienė - Ateitis

Pilna bendrystė yra tikrai priimant visą žmogų. Negali priimti sutuoktinio, nepriimdamas ir jo vaisingumo, sako septyneto mama Jurgita. 

Angelo pasveikinimas

Šiandien liturginiame kalendoriuje – Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai iškilmė. Išganymo įvykis, prisimenamas ir pagerbiamas kasdienėje „Viešpaties Angelo“ maldoje.

Atradimai: Markučių Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos

Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda, kurioje pirmą kartą pristatomi Literatūrinio A. Puškino muziejaus darbuotojų atrasti septyni unikalūs atvaizdai.

Vyskupo Teofiliaus Matulionio pokalbių pasiklausymo protokolas
www.teofilius.lt

Kviečiame susipažinti su 1962 m. rugpjūčio 17 d. pal. Teofiliaus Matulionio sekimo protokolu, likus 3 dienoms iki arkivyskupo mirties. 

Katalikų Bažnyčią kritikuojantis filmas „Kleras“ – tarp lenkiškumo ir universalumo

W. Smarzowskio kritiką ignoruoti – neišmintinga, nes ji skatina žvelgti problemoms į akis ir išdrįsti apie jas kalbėtis. 

Vyskupas grįžo iš mirties

Jei lietuviai ir laikė jį mirusiu, tai ne tik dėl to, kad ilgai nieko nežinojo apie jo lemtį, bet ir todėl, jog norėjo šį pamaldų ir asketišką žmogų laikyti kankiniu.

Gavėnios malda už persekiojamus brolius ir seseris

Pasaulyje net 300 milijonų Kristų išpažįstančių dėl savo tikėjimo gali netekti darbo, namų, savo sveikatos ar net gyvybės.

Skleisti blogį internete – nuodėmė
Vatican News

„Tiek, kurie „palaikina“ įžeidimą turi atlikti išpažintį, nes „patinka“ paspaudimu dalijasi blogiu“ – sako italas vyskupas A.Spreafico.

„Mažojoje studijoje “ – pokalbis su Vatikano radijo žurnalistu S. Kubiliumi
Mažoji studija

Pokalbis apie Lietuvos valstybės tarybos pirmininką St. Šilingą. 

Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ: kiekvienam reikalingas sveikas poilsis

„Visada maniau, kad galėčiau geriau tarnauti Bažnyčioje būdamas kunigu, ir tą ne kartą išsakiau. Kartu stengiausi įsiklausyti ir į išsakomus lūkesčius bei prašymus.“

Keisti tai, kas skaudžiausia

Kuo žmonės laisvesni, kuo oriau gyvena, tuo laisviau visa širdimi drauge Viešpatį šlovina.

Piktnaudžiavimo krizė Bažnyčioje: gera diagnozė – geras bus ir vaistas

Žiniasklaida ir socialiniai tinklai mirga greitomis analizėmis ir nuosprendžiais. Klausimas pernelyg skaudus ir svarbus, kad leistume sau paviršutiniškai spręsti.

Popiežiaus ir Didžiojo imamo deklaracija jau ir lietuvių kalba
Lietuvos vyskupų konferencija

Į lietuvių kalbą išversta popiežiaus Pranciškaus ir Didžiojo Al-Azharo imamo Ahmado Al-Tayyebo taikai kviečianti bendra deklaracija.