Naujienos | Religija

Birželio 11 d.
Vilniaus kunigų seminarija laukia kandidatų

Kandidatai su reikalingais dokumentais laukiami seminarijoje liepos 22–26 d. (10–17 val.), o stojamieji egzaminai vyks liepos 30 d.

Birželio 10 d.
Popiežius: pal. Mykolas Giedraitis – evangelinės meilės pavyzdys
Vatican News

Pranciškus išreiškė viltį, kad palaimintojo kulto pavirtinimo įvykis padrąsins lenkus ir lietuvius stiprinti tikėjimo ryšius ir pamaldumą į Mykolą Giedraitį.

Atnaujinta Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės tėviškė

Švenčiant Adelės Dirsytės 110 m. gimimą, Adelės tėviškėje pastatytas koplytstulpis bei sutvarkyta aplinka.

 
Birželio 8 d.
Pal. Mykolas Giedraitis – gražiausias Lietuvos Bažnyčios žiedas Lenkijoje
Vatican News

Slėpininga ir nenuspėjama dieviškoji Apvaizda šiandien kviečia lenkus ir lietuvius atnaujinti, pagilinti ir sutvirtinti istorinius ryšius, paremtus tikėjimu į Jėzų.

Šiluvos tikslas – tapti religinio turizmo sostine

„Orientuojamės į tuos žmones, kurie ieško susitelkimo, ramybės, dvasinių dalykų – ne veltui Šiluva pavadinama „dvasiniu kurortu“. Ji sužavės lėtojo turizmo gerbėjus.“

Birželio 7 d.
Vilniaus Verkių Kalvarijoms sukanka 350 metų
Vilniaus arkivyskupija

Šį kryžiaus kelią, vadinamą Kalvarijomis, 1669 m. birželio 9 d. pašventino Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega. 

Birželį popiežius kviečia melstis už kunigus
Vatican News

„Melskimės už kunigus, kad savo kukliu ir nuolankiu gyvenimu būtų solidarūs su pačiais vargingiausiais.“

Vatikano radijas skelbs žinias lotynų kalba
Vatican News

Birželio 8 d. Vatikano radijas pradės transliuoti kassavaitinę žinių laidą lotynų kalba.

Birželio 6 d.
JT paskelbė tarptautinę smurtą dėl tikėjimo patyrusių aukų dieną

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja rugpjūčio 22-ąją paskelbė tarptautine nuo smurto religijos ir tikėjimo pagrindu nukentėjusių aukų atminimo diena.

Birželio 5 d.
Vilniaus Kalvarijų jubiliejui skirta giesmė

Pristatyta Vilniaus Kalvarijų 350-ies metų jubiliejui skirta giesmė „Kryžius – pergalės ginklas”, kurios autorius Martynas Jokšas. 

Vilniuje – šv. tėvo Pijaus iš Pietrelčinos relikvijos
Vilniaus arkivyskupija

Vilniaus Šventosios Dvasios parapija kviečia birželio 10–11 dienomis melstis prie šv. t. Pijaus iš Pietrelčinos pirmojo laipsnio relikvijų.

Birželio 8 ir 22 dienomis – padėka už Mykolo Giedraičio beatifikaciją
Vatican News

Mykolas Giedraitis jau kelis šimtmečius buvo vadinamas palaimintuoju, tačiau jo gerbimo tradicija oficialaus patvirtinimo sulaukė tik pernai rudenį.

Birželio 4 d.
Seminaras „Pastoracinis žvilgsnis į seksualines priklausomybes“

Renginys vyks birželio 20 d., ketvirtadienį, 9:00–16:00 val. Vilniuje, Domus Maria viešbučio Didžiojoje salėje (Aušros vartų g. 12). 

Birželio 3 d.
Kaune iškilo aukščiausias Lietuvoje kryžius

Kaune, Šilainiuose iškilęs kryžius yra šv. Jono Pauliaus II parapijos būsimos bažnyčios dalis.

Birželio „Artuma“: melskis ir būsi šventas?!

Greta puikių autorinių straipsnių rasite ir vaikiškų pasakojimų, juokelių, literatūros klasikos vertimą, receptų bei gydytojo patarimų.

Šv. Antano atlaidų ir miesto šventės Kretingoje programa

Kretingoje vyksta tradiciniai atlaidai ir miesto šventė.

Gegužės 31 d.
Sekminių išvakarėse – maldos į Šventąją Dvasią
Katalikų pasaulio leidiniai

Maldynėlis „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ skirtas kasdieniam kreipimuisi į Šventąją dvasią: litanija, novena, pasiaukojimas, maldos prašant vidinio perkeitimo, šventųjų maldos ir kt.

Tarptautinė konferencija „Švč. Mergelės Marijos kultas Žemaitijoje“

Konferencijos pranešimų tema: „Švč. Mergelės Marijos kultas globalizacijos kontekste: nuo tikėjimo iki turizmo“.

Trys krikščionių Bažnyčios susitarė tęsti Kristaus Kapo bazilikos remontą
Vatican News

Susitarimą pasirašė graikų ortodoksų ir armėnų patriarchai ir Šventosios Žemės kustodas pranciškonas t. Pattonas. 

Popiežius atvyko į Rumuniją
Vatican News

Gegužės 31 d. prasidėjo Šventojo Tėvo apaštališkasis vizitas Rumunijoje.

Gegužės 29 d.
Paryžiaus katedra atgaus buvusį grožį

Gegužės 27 d. Prancūzijos senatas priėmė sprendimą, kad atstatyta Paryžiaus Dievo Motinos katedra išlaikys autentišką išvaizdą, tokią, kokia ji buvo prieš gaisrą.

Gegužės 28 d.
Kun. Antanas Saulaitis SJ švenčia 80-metį

Gegužės 28 d. 80-ąjį jubiliejų švenčia jėzuitas kunigas, misionierius, pedagogas Antanas Saulaitis SJ.

Gegužės 23 d.
Centrinėje Afrikos Respublikoje barbariškai nužudyta vienuolė misionierė
Vatican News

77 m. sesuo Ines Nieves Sancho, dešimtmečius ugdžiusi neturtingas mergaites, buvo nužudyta gegužės 20 d. naktį.

Gegužės 22 d.
Popiežius Pranciškus išreiškė užuojautą dėl vysk. P. A. Baltakio mirties
Lietuvos vyskupų konferencija

Šventasis Tėvas nuliūdo, sužinojęs apie vyskupo Pauliaus Antano Baltakio mirtį, ir reiškia savo nuoširdžią užuojautą visiems, gedintiems dėl velionio vyskupo mirties.

Švč. Sakramento bažnyčios atvertoje erdvėje – šv. Mišios daugiau kaip po pusės amžiaus
Kauno arkivyskupija

Gegužės 17 d. Kaune atverta nauja sovietmečiu suniokotos Švč. Sakramento bažnyčios erdvė.

Gegužės 17 d.
Mirė vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM

Gegužės 17 d. mirė vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM. 1984 m. šv. popiežius Jonas Paulius II paskyrė t. Baltakį išeivijos lietuvių vyskupu, kai Lietuvos valstybė neegzistavo.

Vyskupai primena, kad kunigai neturi aktyviai dalyvauti politikoje

„Lietuvos vyskupai dar kartą primena, kad kunigai pašaukti skelbti Evangeliją ir tarnauti toms bendruomenėms, kurios jiems yra pavestos.“

Išleista popiežiaus lotyniškų tviterio žinučių knyga
Vatican News

Popiežiaus „tvytus“ į lotynų kalbą verčia Šventojo Sosto Valstybės sekretoriato Lotynų kalbos skyrius, verčiantis oficialius popiežiaus dokumentus. 

Gegužės 16 d.
Atsisveikinta su Jeanu Vanier

Katalikai neteko gyvo šventojo, skelbė pasaulio žiniasklaida gegužės 7-ąją, sužinojus apie „Arkos“ bei „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių įkūrėjo J. Vanier (Žano Vanjė) mirtį. 

Gegužės 15 d.
Izraelyje pasipiktinta dėl „Eurovizijos“ per šabą

Anot dviejų Izraelio ultraortodoksų rabinų, Tel Avive vykstantis „Eurovizijos“ dainų konkursas niekina šabo dieną. 

Gegužės 14 d.
Slovakų bendruomenės „Martindom“ misijos Lietuvoje

Gegužės 16-18 dienomis Lietuvoje svečiuosis katalikų bendruomenė „Martindom“ iš Slovakijos: šlovinimo mokymai vyks Kretingoje ir Šilutėje. 

Piligrimystės į Medžiugorję galimos, bet apreiškimai nepripažinti
Vatican News

Bažnyčia ligi šiol nepatvirtino vadinamųjų Medžiugorjės Marijos apsireiškimų, juos dar reikia ištirti.

Gegužės 13 d.
Sekmadienį per Mišias Burkina Fase nužudyti penki tikintieji ir kunigas
Vatican News

Sekmadienio rytą islamo ekstremistų aukomis tapo šeši katalikai – penki parapijiečiai ir jaunas parapijos kunigas.

Padėkos už J. Vanier gyvenimą vakarai Lietuvoje

„Arkos“ ir „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės organizuoja padėkos vakarus už Jeano Vanier (Žano Vanjė) gyvenimą.

Kokie turi būti politikai? 7 popiežiaus Benedikto XVI mintys

„Valdančiųjų pirmutinė savybė yra teisingumas, iškili viešoji dorybė, nes ji yra susijusi su visos bendruomenės gėriu.“

 
Gegužės 12 d.
Šri Lankoje vėl atidaromos katalikų bažnyčios ir mokyklos
Vatican News

Gegužės 14 d. Šri Lankoje vėl bus aukojamos Mišios ir atidaromos katalikiškos mokyklos, uždarytos po Velykų sekmadienį sostinėje ir kitose vietovėse surengtų teroristinių atakų.

Gegužės 10 d.
Asia Bibi pergalė
Vatican News

Pakistane piktžodžiavimu prieš islamą kaltinta Asia Bibi po aštuonerių nelaisvės metų Kanadoje gavo politinį prieglobstį. 

Gegužės 9 d.
Naujos Vatikano normos seksualinio išnaudojimo atvejams tirti
Vatican News

Paskelbtas popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Vos estis lux mundi”, kuriuo nustatomos naujos informavimo apie seksualinio išnaudojimo atvejus ir vyskupų atskaitomybės normos.

Gegužės 8 d.
Kauno arkivykupijoje – dėmesys pašaukimams

Gegužės 13 – 17 d. Kauno arkivyskupijoje pirmą kartą rengiama „Pašaukimų savaitė“.

Lenkijoje sulaikyta moteris dėl patyčių iš Čenstakavos Dievo Motinos atvaizdo

Plocke, vidurio Lenkijos mieste, policija sulaikė 51-erių metų moterį, kaltinamą religinio atvaizdo išniekinimu.

Gegužės 7 d.
Naujas Šv. Jono bendruomenės generalinis prioras

Vilniuje gyvenęs, puikiai lietuviškai kalbantis t. Pranciškus Ksaveras Cazali CSJ tapo naujuoju Šv. Jono bendruomenės generaliniu prioru.

Apdovanoti gyvybės kultūros puoselėtojai

Gegužės 5 dieną Lietuvoje įvyko jau šeštieji Gyvybės apdovanojimai, skirti pagerbti labiausiai prie gyvybės kultūros puoselėjimo prisidėjusius žmones, iniciatyvas ar organizacijas.

Mirė „Arkos“ bendruomenės įkūrėjas Jeanas Vanier

Eidamas 91-uosius gyvenimo metus po sunkios ligos mirė Jeanas Vanier (Žanas Vanjė) – „Arkos“ bendruomenės įkūrėjas, vienas iš judėjimo „Tikėjimas ir Šviesa“ pradininkų.

Popiežius Bulgarijoje: išversti Dievo meilę į kiekvieno istorijos meto kalbą
Vatican News

Pirmadienio popietę Pranciškus Rakovskio šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje dar kartą susitiko su Bulgarijos katalikų bendruomene.

Gegužės 6 d.
Lectio Divina seminaras Vilniuje

Seminare bus nagrinėjamas vienas seniausių maldos būdų - Lectio divina, kuris kviečia skaityti Šventąjį Raštą, jį apmąstyti ir įgyvendinti savo gyvenimu.

Konferencija „Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau“
jezuitai.lt

Minint jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų sukaktį, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija ir Vilniaus universitetas kviečia į konferenciją „Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau“.

Naujas Latvijos vyskupas, pal. Teofiliaus šventumo garso skleidėjas

Švenčiant Latvijos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo šventę, gegužės 4 d. Rygoje buvo įšventintas vyskupas Andris Kravalis.

Popiežiaus vizitas Lietuvoje pro R. Danisevičiaus objektyvą

Ilgai laukto ir visą šalį paveikusio įvykio fotografijos puikiai perteikia atmosferą, tvyrojusią prieš pontifiko vizitą ir jo metu.

Biblijos studijų savaitgalis Palendrių vienuolyne

2019 m. birželio 14-16 dienomis, Palendrių benediktinų vienuolyne organizuojamas biblijos studijų savaitgalis tema: „Tora - Dievo Žodis vakar ir šiandien“.

Gegužės 5 d.
Popiežius Bulgarijos katalikams: Dievas pašaukia, stebina, myli
Vatican News

Sekmadienį po pietų kunigaikščio Aleksandro I aikštėje, Bulgarijos sostinės centre, popiežius Pranciškus aukojo Mišias.